ตามรอยพระพุทธบาท

หลวงพ่อสนทนาธรรม "เกร็ดความรู้ต่าง ๆ" (ชุดที่ 1, 2)
webmaster - 24/3/08 at 08:32

คำปรารภ


.....การสนทนาธรรมหลังเจริญพระกรรมฐานนี้มีมากมายหลายชุด เป็นการคุยถึงเกร็ดความรู้ต่างๆ แต่การบันทึกเสียงสมัยนั้น บางช่วงบางตอนอาจจะได้ยินไม่ค่อยชัดเจน แต่ก็ยังพอรู้เรื่องบ้าง ซึ่งเป็นการให้คุณความรู้ในด้าน "เทคนิค" ของการปฏิบัติธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ศึกษา "แนวทาง" หรือ "หลักปฏิบัติธรรม" ของหลวงพ่อฯ มาแล้ว


webmaster - 28/3/08 at 13:03

....หากคุณธรรมความดีที่จะพึงเกิดมีแก่ผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย ด้วยความเพียรพยายามของตน ถ้าพึงจะเข้าถึงแก่นธรรมแล้ว เหมือนกับได้ดื่มด่ำอมตธรรม อันเป็นการหงายของที่คว่ำอยู่ หรือทำให้เดินสู่หนทางที่สว่าง หรือชี้ทางผู้ที่กำลังเดินถูกทาง ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะกระจ่างนี้ ทีมงานที่มีส่วนร่วมทุกคน แม้ทำงานกันด้วยความยากลำบาก คงจะมีอานิสงส์จากท่านเพียงส่วนเสี้ยว แม้เพียงกระผีกลิ้นก็พอใจแล้ว....

หลวงพ่อสนทนาธรรม "เกร็ดความรู้ต่าง ๆ"
วันที่ 10 สิงหาคม 2522(ชุดที่ 1 หน้า A)
 
(ชุดที่ 1 หน้า B)


หลวงพ่อสนทนาธรรม "เกร็ดความรู้ต่าง ๆ วันที่ 13 สิงหาคม 2522"

(ชุดที่ 2 หน้า A )

(ชุดที่ 2 หน้า B )(ชุดที่ 2 หน้า C)

(ชุดที่ 2 หน้า D)