ตามรอยพระพุทธบาท

หลวงพ่อสนทนาธรรมที่บ้านสายลม (ชุดที่ 1, 2, 3, 4) VIDEO และ MP3
webmaster - 31/3/08 at 05:00

.......แต่ก่อนนี้มีผู้สงสัยใคร่ถามในข้อประพฤติปฏิบัติธรรม จึงได้เขียนปัญหาถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ คุณลุงวีระ งามขำ หรือที่หลวงพ่อเรียกว่า "อาจารย์ยกทรง" จึงรับหน้าที่สมมุติเป็นผู้ถามแทน (อดึตในฐานะที่เคยเป็นนักเทศน์มาก่อน) จนเป็นที่กระจ่างแจ้งในธรรม ได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน ในการสนทนาธรรมที่บ้านสายลมเป็นอย่างยิ่ง

ฉะนั้น คุณประโยชน์จะเกิดขึ้นเท่าไรก็ตาม อย่างน้อยก็เป็นการระลึกนึกถึง โดยเฉพาะ "ท่านอาจารย์ยกทรง" ที่เพิ่งจะล่วงลับไปไม่นานนี่เอง คิดว่าผู้รับฟังทุกท่าน เมื่อฟังแล้วนำไปปฏิบัติ ผลจะเกิดขึ้นคือการเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย โดยไม่เคลือบแคลงสงสัยแต่อย่างใด

คุณธรรมความดีเหล่านี้ จะพึงเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายอย่างแน่นอน คณะทีมงานฯ จึงขอทำหน้าที่เป็นสะพานให้แก่ท่านทั้งหลาย เพื่อได้ข้ามพ้นฝั่งโอฆะสงสาร เข้าถึงซึ่งอมตมหานฤพานกันโดยฉับพลันนั้นเทอญฯ (แต่อย่าลืม รวย รวย รวย กันก่อนที่จะไปพระนิพพานนะค่ะ)


(กดปุ่ม Playlist เพื่อเลือกฟังได้แต่ละตอน)ชุดที่ 1
ชุด 2
ชุดที่ 3
 
ชุดที่ 4