ตามรอยพระพุทธบาท

หลวงพ่อเทศน์ "งานวันสงกรานต์" ณ ศาลาพระพินิจฯ วัดท่าซุง (VIDEO และ MP3)
webmaster - 6/4/08 at 15:20

......เนื่องในโอกาสจะถึง "วันปีใหม่" ของชาวไทย "สมัยโบราณ" คณะทีมงานฯ จึงมอบคลิปเสียง หลวงพ่อพระราชพรหมยานเทศน์ ตั้งแต่สมัยท่านมีชีวิตอยู่ ขอเชิญรับฟังได้ค่ะตอนที่ 1


ตอนที่ 2
ตอนที่ 3


webmaster - 13/4/14 at 07:24

.