ตามรอยพระพุทธบาท

"หลวงพ่อ" สนทนาธรรมกับ "หลวงปู่บุดดา" เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2523
webmaster - 3/3/08 at 14:23ภาพอดีตนี้...เป็นภาพที่หลวงพี่ชัยวัฒน์อนุญาตให้นำมาลง เพื่อให้เห็นเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพราะเหตุที่ว่ากาลเวลาผ่านไป นับตั้งแต่ปี 2518 จนบัดนี้ นับเวลากันเอาเองก็แล้วกัน ตามภาพที่นั่งแวดล้อมหลวงปู่กันอยู่ ณ วัดสองพี่น้อง อ.สรรค์บุรี จ.ชัยนาท ท่านบอกว่าจะพอมองเค้าได้ออกว่าใครเป็นใคร ไม่แน่ใจก็อย่าเดานะ...ส่วนเสียงสนทนาธรรมระหว่าง "หลวงพ่อ" และ "หลวงปู่" นั้น เป็นโอกาสที่หลวงพ่อท่านไปเยี่ยมหลวงปู่ ที่บ้านโยมแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยนาท เพราะภายหลังหลวงปู่ต้องย้ายที่อยู่เสมอๆ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของเสียงสนทนาระหว่างกัน นับวันจะหายาก เพราะมีอยู่เพียงแค่นี้เองที่ยังหลงเหลืออยู่ คนที่รู้จักท่าน คงจะได้ระลึกนึกถึง โดยเฉพาะ "แป้ง" ของหลวงปู่บุดดา ใครได้รับไปจากมือท่านแล้ว เขาว่าขลังนักแล...

ลองมารับฟังเสียงสนทนากัน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2523 เกือบ 30 ปีมาแล้วนะ เสียงของท่านทั้งสองยังคงเป็นอมตะ หลวงพ่อมรณภาพไปเมื่อ ปี 2535 หลวงปู่ก็มรณภาพตามไปอีกไม่นาน หลังจากหลวงปู่ได้มางานศพครบ 100 วัน หลวงพ่อที่ศาลา 12 ไร่ กลับไปท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลศิริราช หลังจากนั้น ท่านก็ไม่มีโอกาสออกมาให้พวกเราเห็นกันอีกเลย

เห็นหลวงพี่ชัยวัฒน์เล่าว่า ท่านได้มีโอกาสเข้าไปนวดเท้าหลวงปู่บุดดา ที่ศาลา 12 ไร่ เป็นครั้งสุดท้ายด้วย เพราะหลวงพี่ชัยวัฒน์ ท่านรู้จักกับหลวงปู่ตั้งแต่ ปี 2518 คือก่อนบวช แล้วท่านได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินกับหลวงปู่บุดดา ในวันที่ 17 ต.ค. 2519 ขณะนั้นหลวงปู่จำพรรษาอยู่ที่ วัดสองพี่น้อง จ.ชัยนาท ภาพนี้เป็นการเดินทางไปเยี่ยมท่าน ก่อนที่จะถึงเวลาทอดกฐินในครั้งนั้น ได้เงินทั้งหมดประมาณแสนกว่าบาท

วันที่ 17 ต.ค. 19 หลังจากทอดกฐินที่วัดสองพี่น้องแล้ว คณะเจ้าภาพทั้งหมดโดยรถบัสจำนวน 4 คัน ก็ได้เดินทางไปทอดผ้าป่าที่วัดท่าซุง โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ สมัยนั้นได้รับผ้าป่าที่ ศาลานวราช ด้วย ได้เงินทั้งหมดประมาณแสนกว่าบาทเช่นกัน

แล้วต่อมาปี 2520 หลวงพ่อจัดงานฝังลูกนิมิต หลวงพี่ชัยวัฒน์ก็ได้ไปบวชหมู่ (จำนวน 42 รูป) เป็นรุ่นแรกของพระอุโบสถหลังใหม่นี้ นี่เป็น "ควันหลง" ที่ท่านเล่าไว้ จึงเป็นที่มาของภาพนี้ แหม..เล่ามาเสียนาน....ฟังเสียงหลวงพ่อ - หลวงปู่ กันดีกว่าเนอะ...