ตามรอยพระพุทธบาท

"เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" รายการสารคดีทาง ทีวีไทย PBS (13 ตอนจบ)
webmaster - 24/5/09 at 16:41

"...คณะผู้จัดทำ "เว็บตามรอย" เห็นว่าสารคดีชุดนี้ ทางทีมงานผู้สร้างถ่ายทำได้ดีมาก จึงได้นำ "คลิปวีดีโอ" ที่เพิ่งออกอากาศในเดือนพฤษภาคมนี้มาให้ชมกัน

โดยเฉพาะท่านผู้ชมที่ชอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ คงจะนึกย้อนเหตุการณ์ต่างๆ ได้ดี อดีตคือ "ความเศร้าสลด" อนาคตคือ "ความไฝ่ฝัน" ปัจจุบันคือ "บทเรียนที่แท้จริง" หวังว่าคงจะถูกใจผู้ทุกท่าน หากการรับชมมีปัญหา กรุณาแจ้งทีมงานให้ทราบด้วยครับ..."
สารคดี "เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" ตอนที่ 13 : รวมใจเป็นหนึ่งเดียว...(ตอนจบ)

วันจันทร์นี้เล่าถึงการเทิดพระเกียรติของรัชกาล ๙ บอกถึงภัยแล้ง ซึ่งพระองค์ทรงนำปัญหานั้นมาแก้ไข จนสามารถทำให้ผู้คนทีมีความคิดแตกต่างกัน ออกอากาศเมื่อ : 27 ก.ค. 52

สารคดี "เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" ตอนที่ 12 : ปราบกบฏฮั่วคั่ง

วันจันทร์นี้ เล่าถึงเป็นการรวมตัวของชาวจีนในเมืองไทย เพื่อต่อต้านญี่ปุ่น ในสมัยรัชกาลที่ 5 ออกอากาศเมื่อ : 20 ก.ค. 52

สารคดี "เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" ตอนที่ 11 : ตามรอยปฏิรูป..เสรีไท กู้ชาติ

พบกับยุคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) ในยุคนี้มีการปฎิรูปประเทศในหลายๆ ด้านจากการที่ได้เสด็จฯประพาสต่างประเทศ ออกอากาศเมื่อ : 13 ก.ค. 52

สารคดี "เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" ตอนที่ 10 : ปลดทาสให้เป็นไท

พบกับทาสในสมัยนั้น มีหลายประเภท ได้รับการกดขี่ข่มเหง รัชกาลที่ ๕ ทรงออกพระราชบัญญัติเลิกทาส อย่างละมุนละม่อม ออกอากาศเมื่อ : 6 ก.ค. 52

สารคดี "เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" ตอนที่ 9 : สายลมตะวันตก

พบกับเรื่องราวในสมัยรัชกาลที่ 4 สมัยรัชกาลนี้พระองค์ทรงเปิดบ้านเมืองติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ ในช่วงเวลานี้มีชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศเป็นจำนวนมาก ออกอากาศเมื่อ : 29 มิ.ย. 52

สารคดี "เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" ตอนที่ 8 : การแพทย์ก้าวหน้า...

พบกับการรักษาโรคอหิวาด้วยวิธีของหมอบรัดเลย์ที่มารักษาคนไข้ในประเทศไทยหลายครั้ง ออกอากาศเมื่อ : 22 มิ.ย. 52

สารคดี "เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" ตอนที่ 7 : ปราบกบฏอั้งยี่

พบกับการรักษาโรคอหิวาด้วยวิธีของหมอบรัดเลย์ที่มารักษาคนไข้ในประเทศไทยหลายครั้ง ออกอากาศเมื่อ : 15 มิ.ย. 52

สารคดี "เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" ตอนที่ 6 : ปราบฝิ่น สิ้นจากแผ่นดิน

วันจันทร์นี้ยังคงอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเริ่มมีการนำฝิ่นเข้ามาในประเทศไทย จึงทรงออกกฎหมายห้ามสูบฝิ่น มีการปราบปรามการค้าฝิ่น และสูบฝิ่นอย่างเข้มงวด ออกอากาศเมื่อ : 8 มิ.ย. 52

สารคดี "เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" ตอนที่ 5 : สำเภากางใบ การค้าขายรุ่งเรือง

วันจันทร์นี้ เสนอเรื่องราวในสมัยรัชกาลที่๓ พระองค์ทรงเป็นนักการค้าที่ปรีชาสามารถ ทรงโปรดทำการค้ากับประเทศจีนมาก และทรงปิดประเทศจากชาวตะวันตก ออกอากาศเมื่อ : 1 มิ.ย. 52

สารคดี "เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" ตอนที่ 4 : รังสรรค์ งานศิลป์ ยุคผู้ล่าอาณานิคม

กล่าวถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่2) เมื่อทรงขึ้นครองราชย์ ท่านได้ทรงทำทำนุบำรุงสยามประเทศในทุกด้าน ออกอากาศเมื่อ : 25 พ.ค. 52

สารคดี "เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" ตอนที่ 3 : วีรสตรี เมืองถลาง...

วันจันทร์นี้จะพาท่านย้อนไปถึงที่มาของวีรสตรีที่ชาวไทยนับถือ คือ ท้าวเทพสตรีและท้าวศรีสุนทร ออกอากาศเมื่อ : 18 พ.ค. 52

รายการเรื่องเล่า 9 แผ่นดิน จะพาท่านย้อนไปถึงที่มาของวีรสตรีที่ชาวไทยนับถือ คือ ท้าวเทพสตรีและท้าวศรีสุนทร ซึ่งเดิมชื่อคุณหญิงจัน และคุณหญิงมุก ความกล้าหาญ และยุทธวิธีของคุณหญิงจัน และคุณหญิงมุก ในการป้องกันเมืองถลางจากการรุกรานของพม่า รวมถึงพระมหาบุญช่วยที่รวบรวมชาวบ้านร่วมในการต่อสู้กับพม่า และหลังจากนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นท้าวเทพสตรีและท้าวศรีสุนทร

สารคดี สารคดี "เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" ตอนที่ 2 : สงครามเก้าทัพ

วันจันทร์นี้เสนอเรื่องราวช่วงเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่1) ออกอากาศเมื่อ : 11 พ.ค. 52

รายการเรื่องเล่า 9 แผ่นดินวันจันทร์นี้ เสนอเรื่องราวช่วงเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่1) ที่มีการทำสงคราม กับประเทศเพื่อนบ้านอยู่หลายครั้ง
วัตถุประสงค์ก็เพื่อขยายดินแดน และรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น ซึ่งถ้าจะกล่าวถึงสงครามที่ใหญ่ที่สุด และได้รับการกล่าวขาน ถึงมากที่สุด ก็คือ "สงครามเก้าทัพ" สงครามที่พม่ายกทัพมาปิดล้อมทุกทิศทาง แต่รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดให้จัดทัพต่างๆ ไปขับไล่พม่าตามหัวเมืองสำคัญ จนล่าถอยกลับไปได้สำเร็จ...

สารคดี "เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" ตอนที่ 1 : เบิกฟ้าราชธานีไทย

เปิดตัวรายการ “เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน“ ตอนแรก ด้วยการร่วมรำลึกย้อนไปถึงเหตุการณ์สมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ออกอากาศเมื่อ : 4 พ.ค. 52

ร่วมรำลึกย้อนไปถึงเหตุการณ์สมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ซึ่งพระยาตากทรงกอบกู้เอกราชจากพม่า และสร้างกรุงธนบุรี โดยกล่าวถึง พระยามหากษัตริย์ศึก ขุนศึกผู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่ พระเจ้าตากสิน นอกจากนั้นยังได้ทราบประวัติศาสตร์การเสด็จขึ้นครองราชย์ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่1)

และทรงเลือก “บางกอก” เป็นราชธานี และเริ่มต้น "ราชวงศ์จักรี" นับแต่นั้นมา ผู้ชมจะได้ทราบถึงการสร้างบ้านเมือง และพระบรมมหาราชวังในสมัยนั้น ที่ต้องใช้ทรัพย์ และแรงงานคนเป็นจำนวนมาก...

ขอขอบคุณ www.thaipbs.or.th.


webmaster - 6/8/09 at 08:15

((( โปรดติดตามตอนต่อไป )))


webmaster - 11/6/18 at 17:18

.