ตามรอยพระพุทธบาท

ภาพยนต์..พระพุทธเจ้า..มหาศาสดา โลกลืมไม่ได้ (คีนู รีฟส์)
webmaster - 18/11/10 at 18:57

ชื่อไทย พระพุทธเจ้า มหาศาสดา โลกลืมไม่ได้
ชื่ออังกฤษ Little Buddha
นำแสดง คีนู รีฟส์

เรื่องย่อ

.......เป็นภาพยนต์ที่ ชาวพุทธต้องดู ทำได้ดีมากๆ เป็นการนำหลักพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า มาเป็นบทภาพยนต์ ซึ่งการเขียนบทได้นำทั้งหลักแนวคิด จากพุทธฝ่ายเถวาทและพุทธมหายาน(ธิเบต) มาประยุกค์ด้วยกันทำให้ได้เนื้อหาที่ดีมากๆ

ทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน การกล่าวถึงเรื่องราวการกลับ ? ชาติมาเกิดใหม่ ? ของลามะธิเบต ซึ่งในหนังจะเป็นการบังเอิญ?? ที่พบผู้ที่กลับชาติมาเกิดใหม่ ถึง 3 คน เป็นเด็กชาย 2 คน เป็นเด็กผู้หญิง 1คน ซึ่งตรงนี้เขาผูกปม ให้คนดูได้ขบคิดได้ไม่เลว?ลึกซื้งดี

ภาพยนต์เรื่องนี้ ต้องดูแล้วคิดใคร่ครวญ นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เข้ามาเปรียบเทียบ จะทำให้ได้หลักปัญญาในหลายๆ แง่มุมมองมากทีเดียวLittle-Buddha พระพุทธเจ้า..มหาศาสดา..โลกลืมไม่ได้


พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก โดย BBC ชุดที่ 1 - 2 จบขอขอบคุณเวป series.in.th ,cache.clipmass.com, video.mthai


webmaster - 7/6/18 at 09:07

.