ตามรอยพระพุทธบาท

กฎกติกามารยาท "ห้องสนทนาธรรม"
tanavisut - 22/3/08 at 15:03

==================================================

ประกาศ
กฎกติกามารยาทของ "เว็บตามรอยพระพุทธบาท"


เนื่องจากมีท่านผู้เยี่ยมชมสมัครเป็น "สมาชิก" กันมาก จึงคิดว่าอยากจะเสนอความเห็น หรือมีข้อแนะนำอื่นใดบ้าง จึงได้ขอให้เว็บมาสเตอร์ "แดนพระนิพพาน" ช่วยเพิ่ม "ห้องสนทนาธรรม" เผื่อว่าจะมีข้อมูลอื่นๆ หรือจะสนทนาธรรมะอะไรก็ได้ จึงขอชี้แจงเรื่องระเบียบไว้ก่อน เพราะการสนทนาเหมือนกับการแสดงธรรม จึงขอนำคุณสมบัติของ "นักเทศน์" มาไว้เป็นข้อปฏิบัติ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่สมาชิกทุกท่าน ดังนี้

๑. สนทนาด้วยถ้อยคำสุภาพอ่อนโยน
๒. สนทนาไม่ปรารภตัวเองจนเกินไป
๓. สนทนามุ่งประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นสำคัญ
๔. สนทนาด้วยจิตเมตตา
๕. สนทนาให้ตรงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า


หากมีสมาชิกท่านใด มิได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ จะเป็นข้อใดข้อหนึ่งก็ตาม ทาง "เว็บมาสเตอร์" จะตักเตือนก่อนประมาณ ๒ ครั้ง ครั้งสุดท้ายขออภัยที่จะต้องเชิญออกไปทันที ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมแรงร่วมใจกันเสริมสร้าง

เว็บตามรอยพระพุทธบาท ให้เป็นเว็บที่เกิดประโยชน์สุข และมีคุณภาพต่อสาธารณชนทั่วไป เพื่อมุ่งหวังที่จะช่วยกันประกาศพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป.

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๑=================================================

ข่าว...อ้างพบ "รอยพระพุทธบาท" เขาเขียว จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม นายวันชัย จึงจรัสทรัพย์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ได้พยายามสืบค้นเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทที่มีบันทึกไว้ว่า อยู่บริเวณหลังศาลเจ้าพ่อขุนด่าน เทือกเขาเขียว อ.บ้านบึงมานานหลายปี แต่ไม่พบ

กระทั่ง นายประโยชน์ เนื่องจำนงค์ คหบดีในพื้นที่ อ.บ้านบึง ซึ่งเชื่อว่ามีรอยพระพุทธบาทจริงได้สั่งให้ตนพร้อมนายงักเช็ง แซ่จึง ผู้ที่เคยเห็นรอยพระพุทธบาทเมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา และนายพลรัตน์ เชื้ออารีย์ กรรมการสภาวัฒนธรรม จ.ชลบุรี ช่วยกันค้นหา

ในที่สุด พบรอยพระพุทธบาทหลังศาลเจ้าพ่อขุนด่าน 2 รอย คือรอยพระบาทขวา กว้างประมาณ 1.2 เมตร ยาว 2.10 เมตร และรอยเล็ก คาดว่าเป็นรอยพระพุทธบาทซ้าย กว้างประมาณ 30 เซนติเมตร และยาว 80 เซนติเมตร จึงประสานงานกรมศิลปากรเพื่อมาตรวจสอบ แต่ขณะนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นรอยจริง เพราะการทำงานของกรมศิลปากรที่ผ่านมามีแต่การพิสูจน์รอยพระพุทธบาทจำลอง.

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?id=22674&catid=39


tanavisut - 22/3/08 at 15:06

ถ้าสมาชิกทุกท่าน มีข่าวการค้นพบรอยพระพุทธบาทที่ไหนก็สามารถแจ้งข่าวผ่าน บอร์ดหัวข้อ ห้องสนทนาธรรม แห่งนี้ได้ขอรับ ... :D


aneeko - 27/4/08 at 12:22

สาธุ..พึ่งรู้ว่ามีห้องสนทนาเมื่อมาอ่านและสร้างความเข้าใจคงปฏิบัติตามกติกาหละครับ..สาธุ..;)


wow - 11/5/08 at 07:10

สาธุ รับทราบครับ


พุทธไชยศรี - 26/7/08 at 17:06

สาธุ:cool:


พุทธไชยศรี - 26/7/08 at 17:17

ผมขออนุญาตเสนอว่า
เราช่วยกันรณรงค์การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง

หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาเวบแบบเวบทั่วๆไปใช้กัน
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยไว้
และเป็นเอกลักษณ์ของเวบนี้
และเป็นตัวอย่างที่ดีครับ


พุทธไชยศรี - 26/7/08 at 17:18

โมทนาบุญกับคุณธนวิสุทธิ์ครับ


สมศรี - 28/7/08 at 10:29

อยากเชิญชวนให้อ่านกฏกติกากันก่อนทุกท่านนะคะ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค.นี้ คุณ Traengcity เข้ามาโพส แต่ไม่ถูกกฎกติกา จึงจำเป็นต้องถอนกระทู้ออกไป ต้องขออภัยด้วยนะคะ ขอให้โพสตามระเบียบด้วยค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่าน ไม่ว่าศาสนาไหนละคะ ดีด้วยกันทุกศาสนา


sravnane - 10/10/08 at 19:48

Quote:
Originally posted by tanavisut
==================================================

ประกาศ
กฎกติกามารยาทของ "เว็บตามรอยพระพุทธบาท"


เนื่องจากมีท่านผู้เยี่ยมชมสมัครเป็น "สมาชิก" กันมาก จึงคิดว่าอยากจะเสนอความเห็น หรือมีข้อแนะนำอื่นใดบ้าง จึงได้ขอให้เว็บมาสเตอร์ "แดนพระนิพพาน" ช่วยเพิ่ม "ห้องสนทนาธรรม" เผื่อว่าจะมีข้อมูลอื่นๆ หรือจะสนทนาธรรมะอะไรก็ได้ จึงขอชี้แจงเรื่องระเบียบไว้ก่อน เพราะการสนทนาเหมือนกับการแสดงธรรม จึงขอนำคุณสมบัติของ "นักเทศน์" มาไว้เป็นข้อปฏิบัติ เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่สมาชิกทุกท่าน ดังนี้

๑. สนทนาด้วยถ้อยคำสุภาพอ่อนโยน
๒. สนทนาไม่ปรารภตัวเองจนเกินไป
๓. สนทนามุ่งประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นสำคัญ
๔. สนทนาด้วยจิตเมตตา
๕. สนทนาให้ตรงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า


หากมีสมาชิกท่านใด มิได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ จะเป็นข้อใดข้อหนึ่งก็ตาม ทาง "เว็บมาสเตอร์" จะตักเตือนก่อนประมาณ ๒ ครั้ง ครั้งสุดท้ายขออภัยที่จะต้องเชิญออกไปทันที ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมแรงร่วมใจกันเสริมสร้าง

เว็บตามรอยพระพุทธบาท ให้เป็นเว็บที่เกิดประโยชน์สุข และมีคุณภาพต่อสาธารณชนทั่วไป เพื่อมุ่งหวังที่จะช่วยกันประกาศพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป.

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๑=================================================

ข่าว...อ้างพบ "รอยพระพุทธบาท" เขาเขียว จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม นายวันชัย จึงจรัสทรัพย์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านบึง จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ได้พยายามสืบค้นเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทที่มีบันทึกไว้ว่า อยู่บริเวณหลังศาลเจ้าพ่อขุนด่าน เทือกเขาเขียว อ.บ้านบึงมานานหลายปี แต่ไม่พบ

กระทั่ง นายประโยชน์ เนื่องจำนงค์ คหบดีในพื้นที่ อ.บ้านบึง ซึ่งเชื่อว่ามีรอยพระพุทธบาทจริงได้สั่งให้ตนพร้อมนายงักเช็ง แซ่จึง ผู้ที่เคยเห็นรอยพระพุทธบาทเมื่อ 40 ปีที่ผ่านมา และนายพลรัตน์ เชื้ออารีย์ กรรมการสภาวัฒนธรรม จ.ชลบุรี ช่วยกันค้นหา

ในที่สุด พบรอยพระพุทธบาทหลังศาลเจ้าพ่อขุนด่าน 2 รอย คือรอยพระบาทขวา กว้างประมาณ 1.2 เมตร ยาว 2.10 เมตร และรอยเล็ก คาดว่าเป็นรอยพระพุทธบาทซ้าย กว้างประมาณ 30 เซนติเมตร และยาว 80 เซนติเมตร จึงประสานงานกรมศิลปากรเพื่อมาตรวจสอบ แต่ขณะนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นรอยจริง เพราะการทำงานของกรมศิลปากรที่ผ่านมามีแต่การพิสูจน์รอยพระพุทธบาทจำลอง.

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?id=22674&catid=39

:sสวัสดีครับ เพิ่งได้เข้ามาในเวบเป็นครั้งแรกมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบต่อถึงเรื่องรอยพระบาทที่เขาเขียวครับคือรอยพระบาทที่ผมและคณะได้ไปสำรวจตามที่ได้ลงในเวบนี้ไปแล้วนั้น เป็นคนละที่กับที่หลวงพี่ให้ผมไปสำรวจคือเป็นเขาเขียวเดียวกันครับแต่คนละอำเภอที่ลงไปแล้วนั้นอยู่ในเขตอำเภอศรีราชา มีศาลเจ้าพ่อขุนด่านเหมือนกันเลย มีรอยพระบาทหลังศาลเหมือนกันอีกแต่ได้ถูกสร้างครอบไปแล้วสาเหตุมาจากเมื่อวันก่อนผมได้รับหินมีลักษณะคล้ายรอยพระบาทขวาจากรัฐอลาสก้าทำให้นึกถึงรอยพระบาทที่เ ขาเขียวครับเมื่อตรวจดูจึงรู้ว่าไม่ตรงกับข้อมูลที่หลวงพี่ให้มาและได้ติดต่อประสานงานไปยังประธานสภาวัฒนธรรมบ้านบึงคุณวันชัย จึงจรัสทรัพยเพื่อทำการสำรวจรอยพระบาทที่ได้ค้นพบและได้ลงไว้ในหนังสือพิมพ์มติชนครับสรุปคือผมหลงไปเจออีกที่โดยบังเอิญและที่ลงในหนังสือพิมพ์คืออันทื่ผมจะไ ด้ลงต่อไปนี้ขอรับ
หมายเหตุ ขอส่งอีเมลล์ไปให้หลวงพี่ตรวจทานก่อนนะครับสักพักท่านคงลงให้อ่านกัน นึกแล้วก็ขำตัวเองทุกทีคราวก่อนก็ไปกับหลวงพี่ก็หลงไปเจออีกที่เหมือนกันครับ:D:D:D