ตามรอยพระพุทธบาท

เรียนท่านWebmaster ช่วยไขข้อข้องใจด้วยค่ะ
nonny_000 - 4/1/11 at 00:47

ที่ ร.พ.มีการนิมนต์พระมาทุกวันศุกร์จำนวน 5 รูปโดยเวียนนิมนต์เดือนละวัดเป็นประจำ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำบุญตักบาตร ทุกครั้งจะมีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่ง(คนในชมรมพระพุทธศาสนาของร.พ.)
ได้แจ้งกับพระที่นั่งหัวแถวว่า "ขอแบ่งอาหารที่ท่านได้จากการทำบุญไปให้พระภิกษุสงฆ์ที่
อาพาธบนตึกเจ้าค่ะ" พระท่านพยักหน้า(องค์เดียว) หลังจากทุกคนทำบุญแล้ว(ผู้ที่ทำบุญมีทั้ง
เจ้าหน้าที่ใน ร.พ.และประชาชนที่มาเยี่ยมผู้ป่วย และตัวผู้ป่วยเอง) เจ้าหน้าที่ได้แบ่งอาหาร
จากพระและลูกศิษย์วัด ไปให้พระที่อาพาธ โดยใช้ให้เจ้าหน้าที่คนอื่นนำไปให้ ....ดิฉันต้องการทราบว่า
การทำแบบนี้จะบาปไหม (เพราะเคยถูกใช้ให้นำอาหารไปให้พระที่อาพาธ) ทำแล้วไม่สบายใจ เพราะเคย
ฟังเทปหลวงพ่อพระราชพรหมยานเรื่อง "กากะเปรต" และคนที่มาทำบุญเคยถามบางคนท่านไม่ขึ้นไปทำบุญ
บนตึกสงฆ์ที่อาพาธ เพราะท่านบอกว่าจริยาของสงฆ์ท่านไม่ศรัทธา ดิฉันไม่รู้ว่าเป็นการสมควรหรือไม่
กรุณาช่วยไขความสงสัยด้วยเถิดเจ้าค่ะ ถึงตอนนี้เลยทำให้ไม่ค่อยกล้าไปทำบุญบ่อยมาทำบุญที่วัดหลวงพ่อสบายใจกว่า
เพราะหลวงพ่อท่านละเอียดในทุกเรื่อง
............ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง.........


webmaster - 17/1/11 at 16:37

ขอเจริญพร

เรื่องการแบ่งอาหารไปถวายพระที่อาพาธ คงไม่เป็นโทษ เพราะพระอาวุโสหัวแถวอนุญาตในนามพระอีก 4 รูป ผู้ถวายได้บุญเป็นสังฆทานแล้วอย่างแน่นอน ไม่เกี่ยวกับเรื่องกากะเปรต นั่นเป็นเรื่องที่กาขโมยอาหารที่ยังไม่ถวายสงฆ์ แต่นี่เราถวายสงฆ์ 5 รูปแล้ว ส่วนพระที่ป่วยมีจริยาที่ไม่เหมาะสมนั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่งของความเสื่อมศรัทธา

พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต

17/01/54