ตามรอยพระพุทธบาท

รายนามเจ้าภาพ "ทอดกฐินทันใจ..รวยทันใด" ปี 2562
webmaster - 1/8/19 at 04:38

ดูรายชื่อเจ้าภาพได้ที่นี่
สรุปยอดถวายผ้ากฐินทันใจ 1 สิงหาคม-15 กันยายน 2562


...ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ "ทอดกฐินทันใจ..รวยทันใด" นับเป็นปีที่ 2 (ปีที่แล้ว 2561 ถวายกฐินรวม 13,776 วัด เป็นเงิน 2,742,942 บาท ) สำหรับปี 2562 มีการกำหนดการดังนี้

✔ 1. วัดสิริเขตคีรี (วัดพระร่วง) ทอดกฐินวันที่ 15 ตุลาคม 2562

✔ 2. ทอดกฐินวัดทั่วประเทศ (งบประมาณ 2 ล้านบาทขึ้นไป)
- สายหลวงพ่อ 18 วัด (รวมวัดท่าซุง)
- สายอีสาน (หลวงพ่อ) และ (ทั่วไป) 54 วัด

- สายเมืองกาญจน์ 15 วัด
- สายเหนือ + เชียงตุง เมียนมาร์ 41 วัด
- สายภาคกลาง 23 วัด
- สายตะวันออก (สายหลวงพ่อ) 5 วัด
- สายชายแดนใต้ 5 วัด
- สายบ้านสายลม 50 วัด

✔ 3. สายเฟซบุค (tamroi.phrabuddhabat)
✔ 4. สายเฟซบุค (ทั่วไป)
✔ 5. กฐินพระราชทาน ปี 2562
✔ 6. รายการเสริมบุญพิเศษ เช่น
- โรงพยาบาล
- โรงศพ
- ปล่อยปลา


➡ ติดต่อที่ พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต
➡ โอนบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ /171-268-5922 /นันทณัฏฐ์ สุทธิ์วรรณ์ (กองบุญพระปฐมเปิดโลก)
➡ สายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น


..หมายเหตุ - เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ท่านพ่อ "พระร่วงโรจนฤทธิ์" และท่านแม่ "วิสุทธิเทวี" แห่งเมืองศรีสัชนาลัย คำว่า "กฐินทันใจ..รวยทันใด" เป็นการทำเพื่อขอพรจากพระองค์ให้ได้ "ทันใจ" ทุกประการ (ทำได้เฉพาะเมืองพระร่วงเท่านั้น) แต่มีข้อแม้ต้องไม่เกินวิสัย (กฎแห่งกรรม) ด้วย

...เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ครบถ้วนห้าพันปี โดยเฉพาะในยุค "ชาวศิวิไล" สมัยรัชกาลที่ ๑๐ ใกล้ที่ทรัพยากรของชาติจะบังเกิดปรากฏ ในขณะที่มีผู้บริหารประเทศที่ทรงธรรม พระพุทธศาสนาจะรุ่งเรือง ชาวไทยจะเป็นมหาเศรษฐี

...ขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างมหากุศลผลบุญ เพื่ออุทิศถวายให้แก่พระสยามเทวาธิราช และเทพเจ้าที่รักษาทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน เช่น น้ำมัน แร่ธาตุ และทองคำ เป็นต้น

พร้อมกับช่วยกันอธิษฐานทั่วประเทศว่า..ขอให้ปรากฏเกิดขึ้นตามคำบอกเล่าของ "หลวงพ่อพระราชพรหมยาน" โดยเร็วพลันทันใจด้วยเถิด

...จึงขอเชิญทุกท่านที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน และขออนุโมทนาในบุญกฐินครั้งนี้ ขออาราธนาบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย มี พระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ทั้ง ๓ ประการ

...พระคุณแห่งครูบาอาจารย์ มีหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค และ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ท่านพ่อพระร่วงฯ และท่านแม่ ตลอดพรหมเทวดาทั้งหมด
.
...จงอภิบาลรักษาให้ทุกท่านตลอดทั้งครอบครัว จงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ มี อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ธนสารสมบัติ หากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใด ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาทุกประการเทอญ


...สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ เต ฯ


webmaster - 1/8/19 at 05:03


กำหนดงานพิธีถวายผ้ากฐิน (เริ่มวัดที่ ๑)
ณ วัดสิริเขตคีรี อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

(ขอเชิญชวนร่วมแต่งชุดไทยทุกงาน)

วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
- เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
- เวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มพิธีถวายผ้ากฐิน (สามัคคี) และเป็นเจ้าภาพกองละ ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นต้นไป ได้ผาติกรรม "สมเด็จองค์ปฐม" ปิดทองหน้าตัก ๔ ศอก (ปีนี้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ๑๒ รูป)
- เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
- เวลา ๑๒.๐๐ น. ญาติโยมรับประทานอาหาร พระสงฆ์ทำพิธีกรานกฐิน ณ พระอุโบสถ เป็นอันเสร็จพิธี


กำหนดการเดินทางไปทอดกฐิน
วันที่ 2-11 พฤศจิกายน 2562

© วันที่ 3 พ.ย. พระอาจารย์สมหมาย วัดป่าโนนสมบูรณ์, พระอาจารย์มนตรี ชุตินธโร วัดป่าดงธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ
© วันที่ 9 พ.ย. พระอาจารย์อารี วัดป่าเทพนิมิต อ.นาแก จ.นครพนม
© วันที่ 10 พ.ย. พระอาจารย์กิตติพงษ์ วัดป่าสุทธิธรรมวิเวก, พระอาจารย์คำจร วัดศรีสันติธรรม, พระอาจารย์ไพรวัลย์ วัดป่าโคกดินแดง จ.ร้อยเอ็ด


========================
ทำบุญทาง Facebook (โอนบัญชี)
========================


✅ โอนผ่าน "กองบุุญพระปฐมเปิดโลก") คุณนันทณัฏฐ์ สุทธิ์วรรณ์
- ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2562 เป็นเงิน 81,692.54 บาท (ดูรายชื่อ คลิกที่นี่ )

รายนามเจ้าภาพกฐิน (รวมทุกวัด) ปี ๒๕๖๒

๑. คณะตามรอยพระพุทธบาท ๑๘,๑๐๐ บาท (วาระที่ ๑)
๒. ครอบครัว อ.สมพงษ์ หลุนประยูร, ครอบครัวคุณสถาพร- คุณอัจฉรา หล่าวศิริมงคล และลูกหลานบ้านก๋ง ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. คุณอภิญญา นาคสวัสดิ์ ๑๐,๐๐๐ บาท
๔. คุณชัยรินทร์ อรุชเลิศไพศาล(โท) - คุณชฎาพร ชูกิติพันธ์(กุ้ง) ๓๐,๐๐๐ บาท
๕. คุณณัตยา บูรณไทย ๓,๐๐๐ บาท
๖. คุณโสภิณ หีบขุนทด ๓,๐๐๐ บาท
๗. คุณสอิ้ง สุขวิเศษ และคุณทัศนัย บุญวังแร่ ๑,๐๐๐ บาท
๘. คุณสอิ้ง สุขวิเศษ และญาติ ๒,๐๐๐ บาท
๙. คุณชอุ้ม มาลีจ้อย ๒,๐๐๐ บาท
๑๐. คุณกนกวรรณ โสรัจจตานนท์ ๒,๐๐๐ บาท
๑๑. อาจารย์ประเดิม - สมศรี บุตรเพลิง ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๒. คุณสุชัย (ท้ง) ชินบุตรานนท์ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๓. หลวงพ่อเห้งเจีย และ แป๊ะกงทั้ง ๕ ๒๒๐,๐๐๐ บาท
๑๔. คุณสมคิด หอมชะเอม พร้อมญาติ ๓,๐๐๐ บาท
๑๕. คุณภาสกร, นายกฤต โอภาสญาณกิจ ๒,๐๐๐ บาท
๑๖. คณะตาพระยา (งวดที่ ๑) ๖๐,๐๐๐ บาท


รายนามเจ้าภาพกฐิน (วัดสิริเขตฯ) ปี ๒๕๖๒
และบูรณะพระพุทธพรชัยมงคลมุนี

๑. ครอบครัว อ.สมพงษ์ หลุนประยูร, ครอบครัวคุณสถาพร-คุณอัจฉรา หล่าวศิริมงคล และลูกหลานบ้านก๋ง ๒๐,๐๐๐ บาท
๒. คุณประภาส ท้วมแสง - ภรรยาและบุตร ๑,๐๐๐ บาท
๓. คุณธาณินทร์ นาคสวัสดิ์ ๑,๐๐๐ บาท
๔. ครอบครัวนางเอมอร จันทร์วิเมลือง ๕,๐๐๐ บาท
๕. คุณเล็กและครอบครัว ๙,๐๐๐ บาท
๖. คุณขวัญธิดา ยาใจ ๒๐๐ บาท
๗. คุณอัญญนันท์ พัทวี ๒๐๐ บาท
๘. ไม่ประสงค์ออกนาม ๒,๔๐๐ บาท
๙. คุณจิตตรัตน์ มีฤกษ์กิจ ๑,๐๐๐ บาท
๑๐. คุณสมศรี ลีลาจรัสกุล ๕๐๐ บาท
๑๑. คุณปิยนุช ตันติคุณารักษ์ ๒๐๐ บาท
๑๒. แม่ชีพาดาอร ศิลปกอบ, แม่ชีอิสรีย์ แก้วประพันธ์, คุณอุบล แสงอุทัย, คุณพิสิษฐ์ แก้วประพันธ์ ๕๐๐ บาท
๑๓. นพ.จรูญ-พญ.แสงโสม-ธนธัช-จอมภัค ปิรยะวราภรณ์ ๒,๐๐๐ บาท
๑๔. คุณสอิ้ง สุขวิเศษและญาติ ๒,๐๐๐ บาท
๑๕. คุณสมคิด และญาติ ๑,๘๓๐ บาท
๑๖. นพ.จรัสศักดิ์-คุณอาภารวี-ดช.จอมคุณานนท์ เรืองพีระกุล ๓๐,๐๐๐ บาท
๑๗. คุณณัฐทิณี บำรุงเชาว์เกษม, คุณณัฐธยาน์ โชคสะสมนิธิภพ ๕๕,๑๐๐ บาท
๑๘. คุณอภิญญา นาคสวัสดิ์ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๙. ทำบุญผ่านวัดสิริเขตฯ ๓๒ ราย (ช่วงซ่อมพระ) ๑๕๕,๖๗๒ บาท
๒๐. คณะพระชัยวัฒน์ อชิโต และ คุณชาญวิทย์-คุณลักษมี (แมว) มโนธีรวัฒน์ และ คุณภาส์วริทธิ์ (ก๊วยเจ๋ง)-คุณจารุภา (หลี) ภาสิทธิ์พล ร่วมบริจาคค่าสี ๕๙,๔๕๒ บาท


รายนามเจ้าภาพผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์
(สมเด็จองค์ปฐมปิดทอง หน้าตัก ๔ ศอก)

๑. คุณศิริพร จูเปีย ๑๐,๕๐๐ บาท
๒. คุณบุญยืน เจียรกูล ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. คุณอุบล สุภาพพันธุ์ ๑๐,๐๐๐ บาท
๔. คุณนภที สุภาพพันธุ์ ๑๐,๐๐๐ บาท
๕. คุณสุรภา - คุณกฤตยา ดิษย์รัตน์ ๑๐,๐๐๐ บาท
๖. คุณนนทยา นาคะสิงห์, ด.ญ.สิริบุญญารัตน์ ๑๐,๐๐๐ บาท
๗. คุณวิลัยลักษณ์ ชูเกิด, ด.ช.แทนคุณ เมืองฮาม ๑๐,๐๐๐ บาท
๘. คุณอภิญญา นาคสวัสดิ์ ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. คณะร้านอาหารกุ๊กกร(สวนสยาม) จำนวน ๑๔ องค์ ๑๔๑,๒๘๐ บาท
๑๐. คุณสมพงษ์ หลุนประยูร (บ้านก๋ง) ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๑. คุณไพโรจน์ พุทธดี และครอบครัว ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๒. คุณณัฐนิช ชมภูนุช ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๓. คุณชัยรินทร์ อรุชเลิศไพศาล(โท) - คุณชฎาพร ชูกิติพันธ์(กุ้ง) ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๔. คุณกัลยา กิจพินิจ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๕. คุณแม่ปิ่นอนงค์ พวงเพ็ชร ๑๐,๐๐๐ บาท


สรุปยอดเงินกฐินก่อนวันที่ 1/8/62 = 1,117,634 บาท

พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต
1 สิงหาคม 2562


webmaster - 1/8/19 at 06:25


================================
ทำบุญทาง Facebook (โอนบัญชีและถวายเงินสด)
================================

🌷 รายชื่อเจ้าภาพถวายผ้ากฐินทันใจ (วัดพระร่วงและวัดทั่วไป)
✅ วันที่ 17 ก.ย.62 ณ เวลา 18.00 น. โอนบัญชี 9,395 บาท + โอนบัญชีอื่น 21,700 + เงินสด 300 บาท
🌺 ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.- 17 ก.ย.62 ยอดรวม 805,521.33 + 744,000 = 1,549,521.33 บาท, 220 ดอลลาร์


🌻 โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณเพชรรัตน์ ลีลายนะ และครอบครัว 1,000 บาท
2. เพจ กองบุญจิปาถะ 300 บาท
3. คุณมงคลกรกฤษณ์ ลูกหลานพุทธพรหมปัญโญ ทองปิว พร้อมครอบครัว และบิดามารดา 100 บาท
4. คุณอมรินทร์ รัตนโสม 100 บาท
5. คุณ OOum Chutichunya 1,000 บาท
6. คุณชนก เอ็กเกอร์ 50 บาท
7. คณะลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน 100 บาท
8. คุณ Sahatsawat Songnoei 200 บาท
9. คุณณัฐณรักษ์ นาเมืองรักษ์ 100 บาท
10. คุณ Noy Lert 30 บาท

11. คุณศัญชนี มุกขุนทด 50 บาท
12. คุณเอนก เวสารัชชานนท์ 100 บาท
13. พระอานนท์ เทวธัมโม และญาติโยม 100 บาท
14. คุณ Natthaporn Ploysuwan 100 บาท
15. คุณพาณี เดชสุชน 50 บาท
16. คุณ Thassanai Chalongkoon 10 บาท
17. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 5,805 บาท

🌻 โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณอำพัน อนุรักษ์ศรีทอง 100 บาท
2. คุณ Woraruethai Sook-ean 100 บาท

🌻 โอนผ่านบัญชีอื่น
1. พระครูธรรมนิเทศก์ วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก เยอรมัน 10,000 บาท (วัดพระร่วง)
2. คุณแสงชัย-คุณจันทิรา, ด.ช.นิธิศ, ด.ช.สิรวิชญ์ มธุรสสกุล 10,000 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 3)
3. ครอบครัว "ตันติจันทโรจน์" ภูเก็ต 1,700 บาท

🌻 ถวายเงินสด
1. คณะญาติมิตร พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต 300 บาท

พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต
17 กันยายน 2562

🚩 ตรวจดูรายชื่อได้ทุกวัน.. http://tamroiphrabuddhabat.com/xmb/viewthread.php?tid=1055#1

✅ วันที่ 16 ก.ย.62 โอนบัญชี 6,532.09 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. น.ส.พรพรรณ วิเศษสุข 500 บาท
2. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 734.09 บาท

รายชื่อผู้ร่วมบุญ (ตกค้าง)
1. คุณสุรางค์ จังพานิช 1,000 บาท (โอนวันที่ 14 ก.ย.62)
2. คุณประภัสสร กรุณานนท์ 250 บาท (โอนวันที่ 14 ก.ย.62)
3. คุณกาญจนา ทับเสน 250 บาท (โอนวันที่ 14 ก.ย.62)

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณบุปผา พัฒนสวัสดิ์ 1,000 บาท
2. คุณปราณี อาจสามารถ และครอบครัว 200 บาท
3. คุณนิพนธ์ ทัดมั่น และคณะฯ 1,000 บาท
4. คุณกีรติธัญญา (Koko Kiratithanya) 999 บาท
5. คุณธนากร ตรัยรัตกุล 100 บาท
6. คุณวิศิษฐ คณาธนะวนิชย์ 999 บาท
7. คุณธัญวัย วรพจน์ไพศาล 1,000 บาท

✅ วันที่ 15 ก.ย.62 โอนบัญชี 2,380.51 บาท + โอนบัญชีอื่น 110,000 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณ Kornvibhob Singhattha 100 บาท
2. คุณอุไรลักษณ์ - คุณนรินทร์ธัช (บุตรชาย) ณิชา 200 บาท
3. คุณวิรงรอง เจริญวิศรุตกุล 300 บาท
4. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 1,780.51 บาท

- รายชื่อผู้ร่วมบุญ (ตกค้าง)
1. คุณลัดดา - คุณทวี - คุณธัญกมล - คุณรัฐวุฒิ ไอศูรย์พิศาลศิริ, คุณประภัสสร - คุณรัตนา - คุณอุษา - คุณอมรรัตน์ รัตนภาสุร, คุณดรุณี ไพรสุทธิรัตน, คุณบุญช่วย ทัศศิริ และ คุณศิโรจน์ ตรีครุธพันธ์ 10,000 บาท (ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง โอนวันที่ 14 กันยายน 2562)

- โอนผ่านบัญชีอื่น
1. โรงเรียนปรียาโชติ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 10,000 บาท
2. คณะตามรอยพระพุทธบาท 100,000 บาท

✅ วันที่ 14 ก.ย.62 โอนบัญชี 13,011 บาท + โอนบัญชีอื่น 3,449 + เงินสด 1,551 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 12,011 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณสายฟ้า เมธีสิทธิพงษ์ 1,000 บาท
- โอนผ่านบัญชีอื่น
1. คุณขวัญเรือน นาคบาศ 1,000 บาท
2. ครอบครัวแต่งเติมวงศ์ และเพื่อน (พี่สาวเจ๊จูและหลาน) 2,449 บาท

- ถวายเงินสด
1. ป้าเกลี้ยง บ้านท่าชัย 1,000 บาท (วัดพระร่วง)
2. คณะลูกหลาน หลวงพ่อชัยวัฒน์ อชิโต 551 บาท

✅ วันที่ 13 ก.ย.62 โอนบัญชี 2,413 บาท + โอนบัญชีอื่น 46,000 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณชัยพิพัฒน์, ด.ช.สุกฤษ ใสยะตระกูล, น.ส.ปรินทร์ทิพย์ - น.ส.ชัญญาพรรณ ผลสามารถ 100 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 2)
2. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 2,313 บาท

- โอนผ่านบัญชีอื่น
1. คุณประเสริฐ - คุณสุวรรณา ศุภชลานนท์กุล และคณะ 15,000 บาท
2. คณะกองทุน 15,000 บาท
3. บริษัทสกายลัคก์ โดยคุณนิวัฒน์ - คุณจิตรอนงค์ (เจี๊ยบ) พฤกษ์วงวาน 15,000 บาท
4. คุณสุขสวัสดี ปรียาโชติ 1,000 บาท (บูรณะพระใหญ่ 500 บาท, กฐินวัดทั่วไป 500 บาท)

✅ วันที่ 12 ก.ย.62 โอนบัญชี 8,825.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณเคน, คุณแพท และคุณเปียโน 1,000 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 2)
2. คุณโสภา สมเครือ พร้อมครอบครัว 149 บาท
3. ครอบครัว โพธิ์รี 1,000 บาท
4. คุณ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 300 บาท
5. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 3,276 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณอานน ทัดมั่น และครอบครัว 100 บาท (กฐินวัดพระร่วง)
2. คุณอุบล สีโสภา 1,000 บาท
3. คุณอรทัย ปรมัตตานนท์ 1,900 บาท
4. คุณอภิวัชร์ ประสิทธิสมพร และน.ส. สุนิสา ประสิทธิสมพร 100 บาท

✅ วันที่ 11 ก.ย.62 โอนบัญชี 16,619.00 + โอนบัญชีอื่น-เงินสด 3,000 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณอภินันต์ ญาณยุทธ 20 บาท
2. ครอบครัว ธีรนิธิศนันท์ และครอบครัว ธรรมจักษ์ 1,000 บาท
3. ครอบครัว จันทร์สุริยา 200 บาท
4. คุณสุทธิตา, คุณศิริศักดิ์, คุณชยานนท์ 500 บาท
5. คุณดวงใจ แก้วแกมจันทร์ 50 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 2)
6. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 2,849 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณนิพนธ์ ทัดมั่น, คุณอมรรัตน์ กังพัฒนกิจ และคณะฯ 11,800 บาท (ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง)
2. คุณทมิตา อินทุกานต์ - คุณสิรธัฎร์ - คุณกัญญ์ชิสา - คุณภีมป์ - คุณภรีน - คุณภามพ์ - คุณอุรุชา - คุณวันวิสา - คุณปรมะ - คุณปฐวี - คุณศุภกร - คุณนิชาภา - คุณเกวลิน - คุณภาคิน - คุณรุจาภา - คุณวรภพ - คุณวรวุฒิ - คุณวรินทร มหาดำรงค์กุล - คุณสุรศักดิ์ คิรินทร์สกุนา และครอบครัว 200 บาท (กฐินวัดพระร่วง)

- โอนผ่านบัญชีอื่น
1. คณะตาพระยา โดยคุณทิพยา วิลาวัลย์ 2,600 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 2)

- ถวายเงินสด
1. คุณสุนันท์ เต็งยี่, ด.ช.กฤชชกร สุขแสงสุวรรณ 300 บาท
2. คณะญาติมิตร พระชัยวัฒน์ อชิโต 100 บาท

✅ วันที่ 10 ก.ย.62 โอนบัญชี 1,711.00 + เงินสด 1,000 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณสุชญา ชมพูพิภัช 100 บาท
2. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 1,311 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณเบญจวรรณ สืบศรี 100 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 2)
2. คุณพีรายุ ฝ่ายจำปา 100 บาท
3. คณะน้องแครี่ 100 บาท

- ถวายเงินสด
1. คุณกุลณี สร้างพรรณทอง พร้อมญาติ 1,000 บาท

✅ วันที่ 9 ก.ย.62 โอนบัญชี 9,243.00 + เงินสด 1,000 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณ Phittaya Rattawijan - คุณ Amphayvanh Pheng - คุณ Ket Chan - คุณ Phannawich Tueng 5,959 บาท
2. คุณเอกพันธ์ วุฒยาภินันท์ 200 บาท (กฐินวัดพระร่วง 100 บาท และกฐินทันใจ รวยทันใด 100 บาท)
3. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 2,084 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. กองบุญ​ลูกหลาน​หลวงพ่อ​และ​คณะฯ โดยคุณ เอ๋ พุทธบารมี 500 บาท
2. คุณ Fon Freedom และคณะฯ 500 บาท

- ถวายเงินสด
1. พระนิรันดร์ รตนปัญโญ 300 บาท
2. คุณเกศราภรณ์ แบนลี 500 บาท
3. คณะลูกหลาน หลวงพ่อชัยวัฒน์ อชิโต 200 บาท

✅ วันที่ 8 ก.ย.62 โอนบัญชี 17,335.00 + บัญชีอื่น-เงินสด 13,000 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณชัยพิพัฒน์ - ด.ช.สุกฤษ ใสยะตระกูล และน.ส.ปรินทร์ทิพย์ ผลสามารถ 100 บาท
2. คุณจิรวัฒน์ บวบกระโทก 300 บาท
3. คณะพิษณุโลก (กลุ่มตามรอยฯ) 13,000 บาท
4. คุณสวาท พลคำ 100 บาท
5. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 1,723 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ พันธุ์เทพ กรุงวงศ์ และคณะผู้ร่วมบุญ 100 บาท
2. คุณ Mesara KruThunya 199 บาท
3. กองบุญ​ลูกหลาน​หลวงพ่อ​และ​คณะฯ โดย คุณเอ๋ พุทธบารมี 108 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 2)
4. คุณ กิตติ อุตะโม 1,585 บาท
5. คุณ อัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ 100 บาท
6. คุณ ชาตรี ชูศักดิ์ 20 บาท

- โอนผ่านบัญชีอื่น
1. ครอบครัว "สุทธิเมธิกุล" (เจ๊จู, น้องๆ และเพื่อนๆ) 10,000 บาท

- ถวายเงินสด
1. นางพรวน รู้สมัย พร้อมครอบครัว 1,000 บาท
2. นางวิเรียม เรืองฤทธิ์ พร้อมครอบครัว 500 บาท
3. นางศรีอร เกิดที่สุด พร้อมครอบครัว 500 บาท
4. นางกีรติ ธรรมราช พร้อมครอบครัว 100 บาท
5. คณะลูกหลาน หลวงพ่อชัยวัฒน์ อชิโต 900 บาท

✅ วันที่ 7 ก.ย.62 โอนบัญชี 3,860.00 + เงินสด 20,000 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณ เอเอ Sutthida 100 บาท
2. คุณนพรัตน์ วงค์สระน้อย 100 บาท
3. คุณ Phairin Phool 100 บาท
4. พระอาจารย์อานนท์ ปภาโส 500 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 2)
5. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 2,860 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ Montee Phoosa 100 บาท
2. คุณฑิตาพร อินทร์พวง 200 บาท

- ถวายเงินสด
1. คุณธาริณี (ป้าเหนาะ) ทรัพย์สุข และครอบครัว 18,500 บาท
2. คณะลูกหลาน หลวงพ่อชัยวัฒน์ อชิโต 1,500 บาท

✅ วันที่ 6 ก.ย.62 รวมเงิน 8,698.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณพัชรบูลย์ สุตันติวรคุณ 3,000 บาท
2. คุณสรพงษ์ กิจโสภณไพศาล 99 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 3)
3. คุณภัทราวดี โบสถ์ทอง 300 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 2)
4. คุณเสริมศรี - คุณโชติวิศุทธิ ผู้ภักดี 100 บาท
5. คุณนุกูล จิรบวรกุล 1,000 บาท
6. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 3,440 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ Sukorawachr Boonpooltawee 20 บาท
2. คุณ Wichan Wisessri 20 บาท
3. คุณ Panuwat Siri 100 บาท
4. น.ส.กัลย์ชฎารีย์ และครอบครัว 199 บาท (วาระที่ 3)
5. คุณ YingAga Ruttanawijit 100 บาท
6. คุณ วิภูษิตา มโนขันธ์ และ นายยุทธนา ธาตุทอง 20 บาท
7. คุณ เรณู พูลทรัพย์ 300 บาท

- ถวายเงินสด
1. คุณฉันทวัฒน์ นิ่มกิ่งรัตน์, คุณวันรุ่ง อามาตย์ชาดี 2,000 บาท

✅ วันที่ 5 ก.ย.62 รวมเงิน 2,309.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 1,830 บาท

รายชื่อผู้ร่วมบุญ (ตกค้าง)
1. คณะคุณอภิญญา (ทีน่า) ติยวลีศรี 11,500 บาท (ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง 10,000 บาท และกฐินทันใจ รวยทันใด 1,500 บาท โอนวันที่ 4 ก.ย.62) **ร่วมบุญวาระที่ 2

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณปจรีย์ วีรกาญจณาวงศ์ 300 บาท
2. คุณ Wichean Boonjam 80 บาท
3. คุณ ญาญา หะทะยัง 99 บาท

- ถวายเงินสด
1. คุณเจษฎา - คุณสุรางค์ อ้นชู และครอบครัว 1,000 บาท

✅ วันที่ 4 ก.ย.62 รวมเงิน 12,400.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณธนะพัฒน์ (ปุ๊) - คุณวิลารัตน์ (อ้อ) พจนกิตติพัฒน์ 500 บาท
2. คุณวีรยา พึ่งวงศ์ 200 บาท
3. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 11,600 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ เกล้า นครพิงค์ - น.ส.ศรินทร์ทิพย์ พงษ์อ่ำ 100 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 2)

- ถวายเงินสด
1. อาจารย์ประเดิม - สมศรี บุตรเพลิง 2,000 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 2)

✅ วันที่ 3 ก.ย.62 รวมเงิน 2,822.11 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณ Pinyada Bundee 100 บาท
2. คุณ แมลงปอ ปีกบาง 100 บาท
3. คุณเมทินี จัยสิน 200 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 3)
4. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 2,232.11 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ สรรพสิ่ง ล้วนแตกดับ แสงแห่งธรรม 50 บาท
2. คุณ กนก เอมอินทร์ 100 บาท
3. คุณ พลอยชมพู เอมอินทร์ 20 บาท
4. นส.บุญมาก บุญมาก 20 บาท

- โอนผ่านบัญชีอื่น
1. คุณรุ่งเรือง และ คุณณัฐิวรรณ์ ศิลาพงศ์ 400 บาท
2. คุณปาริชาต นาคสวัสดิ์ 200 บาท

- ถวายเงินสด
1. คณะญาติโยมพระชัยวัฒน์ อชิโต 400 บาท

✅ วันที่ 2 ก.ย.62 รวมเงิน 13,638.99 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณประสิทธิ์ นิยมไทย 59.99 บาท
2. คุณ Prim Purdue 500 บาท
3. คณะตามรอยพระพุทธบาทพระประทีปแก้ว อ.วันชัย ดวงดารา 4,050 บาท
4. คุณวาสนา โชคกำเนิด 1,000 บาท
5. คุณ Duangdeuan Suthanan 300 บาท
6. อู่ประสิทธิ์ยนต์ 1,000 บาท
7. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 4,350 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. ครอบครัวคุณพ่อบุญส่ง - คุณแม่ชบอ ริตพวง 2,120 บาท
2. คุณ สกลภฏ ใจศรี 100 บาท
3. คุณ Phinit Meyer 159 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 3)

- โอนผ่านบัญชีอื่น
1. แม่ชีทัศนา อินทร์จันทร์ 500 บาท
2. แม่ชีเปรมจิตร จันทโชติ 500 บาท
3. คุณอิสราภรณ์ อินทร์จันทร์ 500 บาท
4. คุณศุภนัจ สินธุกูตและครอบครัว 1,500 บาท
5. คุณกมลพร ฉายารัตน์ 500 บาท
6. คุณกรวรรณ ปทุมชาติ 500 บาท
7. คุณบิ๋ม ร้านอาหารบ้านชมพู 500 บาท
8. คุณบัวรัม หล้ามี 100 บาท
9. คุณโสภา หลักคำ 100 บาท
10. คุณอรัญญา นาคะพัฒนะพงษ์ 100 บาท

- ถวายเงินสด
คณะญาติโยมพระชัยวัฒน์ อชิโต 200 บาท

✅ วันที่ 1 ก.ย.62 รวมเงิน 14,740.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณสมพิศ ภิรมย์ครุฑ - คุณเอกพงษ์ เฟื่องฟุ้ง 500 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 2)
2. คณะสายบุญ คุณภาส์วริทธิ์ (ก๊วยเจ๋ง) - คุณจารุภา (หลี) ภาสิทธิ์พล 10,200 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 2) ดังนี้
- คุณ เรณู องคนิกุล และบุตร 2,000 บาท (กฐินวัดพระร่วง 1,000 บาท และกฐินทันใจ รวยทันใด 1,000 บาท)
- คุณดวงดี สำรวย 500 บาท (โอนเมื่อวันที่ 30 ส.ค.62)
- คุณสหเทพ - คุณภาวิณี ธรรมทัต และครอบครัว 3,000 บาท
- คุณกฤดา เหล่าวัฒนชัย และบุตร 500 บาท
- คุณพ่อวัง สุดสวาท และครอบครัว 1,000 บาท
- คุณรัชนี - คุณปิยะ สรวยสุวรรณ 300 บาท
- คุณสุดาภรณ์ สวัสดินาค 100 บาท
- คุณพลัฎฏพรรษ จิรธนาคุณ 100 บาท
- แม่ชี ธนัท กฤษกรธนาตุล 200 บาท (โอนเมื่อวันที่ 31 ส.ค.62)
- คุณวัชรีย์ สง่าอารี 500 บาท
- พล.ต.ต ผาดสนอง - คุณภาวิณี บุญยเกียรติ 2,000 บาท

3. คุณ Weare JazzTop 100 บาท
4. คุณดลหทัย ตันเจริญ 700 บาท
5. คุณ Pa Winay Boonperm 50 บาท
6. คุณนันทวัฒน์ ศรีปิยะวัฒน์ 300 บาท
7. คุณชมปภัท แสงสว่างวัฒนะ - คุณมนตรี กัลยาศิลปิน 500 บาท
8. คุณณัฐพร ธีรเนตร และครอบครัว 1,000 บาท
9. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 490 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ Thanet Cvb 200 บาท
2. คุณ Ben Nie 100 บาท
3. คุณ นภดล - อภิสร เอกเอื้อปฎิภาณ และครอบครัว 500 บาท

- ถวายเงินสด
คณะพิษณุโลก โดย อ.วิบูลย์ มีชู 12,000 บาท


webmaster - 1/8/19 at 20:54

✅ วันที่ 31 ส.ค.62 รวมเงิน 7,464.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณราตรี อ่อนโยน และครอบครัว 1,000 บาท
2. คุณณัฐรินทร์ ใจกุณา 300 บาท
3. คุณเตือนใจ พื้นหินลาด 209 บาท
4. คุณถิรายุส์ อภิเจริญพันธ์ุ 390 บาท
5. คุณมธุรส วรวรรณธนะชัย 1,000 บาท
6. คุณหอมหวล กลิ่นไอดิน, น.ส.นันทณัฏฐ์ สุทธิ์วรรณ์ 300 บาท
7. คุณแสงชัย มธุรสสกุล และครอบครัว 2,000 บาท
8. คุณสมชาย สมาน 20 บาท
9. คุณ Be Rm 100 บาท
10. คุณ Suwanna Nilsuwan 200 บาท
11. คุณ Nampung Rutchaneekon 109 บาท
12. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 1,036 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ Amporntip Siriparp 100 บาท
2. คุณ Arm Chatuporn 200 บาท

- โอนผ่านบัญชีอื่น
1. คณะลูกหลาน หลวงพ่อชัยวัฒน์ อชิโต 114,400 บาท

✅ วันที่ 30 ส.ค.62 รวมเงิน 153,181.84 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณ Alongkorn Rungruang 1,000 บาท
2. กลุ่มญาติธรรม ร้านอาหารกุ๊กกร (สวนสยาม) 114,957.21 บาท
3. คุณ Teeranut Thavornvat 100 บาท
4. คุณถิรพัฒน์ วิวิธนาภรณ์ และครอบครัว 400 บาท
5. คุณสมฤกษ์ ไกรแก้ว 30 บาท
6. คุณวัชราวรรณ มหาวรรณ 100 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 2)
7. คณะสร้างบุญกองทุนพระประทีปแก้ว 199 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 2)
8. คุณธัญญรัตน์ รอดแก้ว 200 บาท
9. คุณ Joery Jensen 1,000 บาท
10. คุณทันต์ บุญยะคงรัตน์ 100 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 2)
11. คุณ Pakorn Kraisit 1,000 บาท
12. คุณบัญชา แซ่เจีย 100 บาท
13. คุณเดชา - ดร.พบพร, น.ส.ธันยพร เศรษฐพฤกษา 2,000 บาท
14. คุณ Tum Wittaya 100 บาท
15. คุณสุวรรณา จรูญโรจนานันท์ 1,000 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 2)
16. คุณเจษฎายุทธ สัจพงค์พิสิทธิ 100 บาท
17. คุณกฤต พงษ์ไพรัตน์ 1,000 บาท
18. คุณสมพล เรือนใหญ่ 50 บาท
19. คุณกนกกาญจน์ แสงใส 150 บาท
20. คุณไพศาล - คุณมณี, คุณธนัญชญา สาเมือง 1,000 บาท
21. คุณปรานี ค้ำคูณ 50 บาท
22. คุณ Kritapaad Boonroadrak 100 บาท
23. คุณแพทกับคุณเคน (ร้าน home cuisine) 200 บาท
24. คุณฐณัชญ์พร โอฬารกิตติโชค 100 บาท
25. คุณคมคีรี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (The Lantern Suites ประชาชื่น) 1,000 บาท
26. คุณ Hear Hai 2,000 บาท
27. คุณสุรีพร - คุณก้องเกียรติ, คุณวีปรัชญ์, คุณวรวิบูล ไกรแก้ว และครอบครัว 200 บาท
28. คุณพ่อกริช - คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล และครอบครัว 100 บาท
29. คุณ Ji Nu Tan 500 บาท
30. คุณพูลศรี สุทธิผล 200 บาท
31. คุณ Wanicha Na Songkla 200 บาท
32. คุณวรรณรท โมราเพ็ญ 1,000 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 4)
33. คุณสุชัย ชินบุตรานนท์ 10,000 บาท
34. คุณ ต้นไม้ ของพ่อ 50 บาท
35. คุณวัชราวรรณ มหาวรรณ และครอบครัว, คุณธรรมพร พลอยงาม และครอบครัว 1,000 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 3)
36. คุณ Sootkate Viriyadhamma 30 บาท
37. คุณศิริธน ไชยเสนา และคณะศิษย์พระอาจารย์โนรี วัดหนองหญ้าปล้อง 1,210 บาท
38. คุณธรรมวัฒน์ ฉิมคล้าย และครอบครัว 200 บาท
39. คุณ Dol Sarawut Inkaew 100 บาท
40. คุณปวีณ์นุช ฤทธิ์ศิริ 200 บาท
41. คุณ Joery Jensen 500 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 2)
42. คุณประเดิมชัย เงินอยู่ 303 บาท (ร่วมบุญวาระที่ื 3)
43. คุณ Iam Meow Meow 200 บาท
44. คุณปุนิกา กุลจิราวรรณ์ 100 บาท
45. คุณธีรวุฒิ เพียรสบาย 300 บาท
46. คุณ Crazii Panda 100 บาท
47. คุณธรินทร์ นวลฉวี 145 บาท
48. คุณ Sujnan Hongthong 500 บาท
49. คุณเอ๋ แก้วมณีรัตนะ 100 บาท
50. คุณ สิน คนต่างแดน 100 บาท
51. คุณณธภร ทวีอุดมโชติ 1,000 บาท
52. คุณสุมลทิชา บรรเทิง 100 บาท
53. คุณ Kittikorn Sumetintakul 50 บาท
54. คุณสุทธิษา แสงสว่าง 100 บาท
55. คุณ Pathaya Yawong 200 บาท
56. คุณสมคิด - คุณขวัญเรือน ธรรมเนียม, คุณอุมาพร ชาญชัยสิทธิกุล 100 บาท
57. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 3,666 บาท

รายชื่อผู้ร่วมบุญ (ตกค้าง)
1. คุณอภิรดี สุธีธรรมากุล 100 บาท (โอนวันที่ 27 ส.ค.62)
2. คุณอรัญญา บุณยธาดา 50 บาท (โอนวันที่ 27 ส.ค.62)
3. คุณรุจรวี ชังอินทร์ 100 บาท (โอนวันที่ 27 ส.ค.62)

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ นริศรา ม่วงงาม 500 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 2)
2. คุณ Sakuna Sajan 200 บาท
3. คุณ Punnapa Saensamak 100 บาท
4. คุณ Pubest Tanapipat 100 บาท
5. คุณ Rossukon Phuthong 459 บาท

✅ วันที่ 29 ส.ค.62 รวมเงิน 1,849.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณยงยศ - คุณนงลักษณ์ เจริญพรชัย 500 บาท
2. คุณจิรวัฒน์ - คุณบุษฎี ศรีมงคลกุล 1,001 บาท
3. คุณกชนิภา คำแพ่ง 300 บาท
4. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 48 บาท

รายชื่อผู้ร่วมบุญ (ตกค้าง)
1. คุณเฉลิมพงค์ ช่วยรักษา และครอบครัว 100 บาท (โอนวันที่ 27 ส.ค.62)
2. คุณสรัญญา ตันศิริ 1,000 บาท (โอนวันที่ 27 ส.ค.62)

- ถวายเงินสด
1. คุณกระจ่าง นันทวี - คุณพรนิภา ฟ้ารุ่งเรือง และคณะ 4,500 บาท (ทำบุญครั้งที่ 2)
2. คุณป้าสมบัติ อินสวน และคณะ 1,100 บาท

✅ วันที่ 28 ส.ค.62 รวมเงิน 1,290.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 290 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ Sittisak Nikhomchaiprasert และครอบครัว 1,000 บาท

✅ วันที่ 27 ส.ค.62 รวมเงิน 2,330.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 2,330 บาท

- โอนผ่านบัญชีอื่น
1. คุณสุกิจ วัฒนพรพรหม และ คุณรัตนา ชินบุตรานนท์ 10,000 บาท
2. คุณวัชรี วัฒนพรพรหม 10,000 บาท
3. คุณรุ่งรวี วัฒนพรพรหม 10,000 บาท
4. ครอบครัวน้องนภัทร วัฒนพรพรหม (และคุณพ่อวรินทร์ วัฒนพรพรหม) 10,000 บาท
(ทั้งหมดผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์)

- ถวายเงินสด
1. คุณพรรณชนก (แพท) ธีระกุล (Buddha Land) 10,000 บาท
2. คณะ "สุขวิเศษ" และ "บุญวังแร่" 2,000 บาท
3. คุณพวงรัตน์ ปิ่นประจักษ์, คุณปะทุม แซ่หลุ่ย, คุณสมชาย-สังเวียน แย้มวน 1,000 บาท
4. คุณเพ็ญวิไล ไกรสินธุ์ และครอบครัว 2,000 บาท
5. ดร.นันทวัฒชัย วงษ์ชนะชัย และครอบครัว 500 บาท
6. คุณอุบล สุภาพพันธุ์ 1,000 บาท
7. คุณชอุ้ม มาลีจ้อย และป้าสาคร 1,500 บาท

✅ วันที่ 26 ส.ค.62 รวมเงิน 240.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอิ่นๆ 240 บาท

✅ วันที่ 25 ส.ค.62 รวมเงิน 16,865.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอิ่นๆ 344 บาท

รายชื่อผู้ร่วมบุญ (ตกค้าง)
1. คุณ Natthaya Ubonthanarat 232 บาท (โอนวันที่ 23 ส.ค.62)

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คณะโยม วัดป่าแดนนาคา ถ้ำพระ 16,521 บาท

✅ วันที่ 24 ส.ค.62 รวมเงิน 4,010.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณเชน พลวัชร์ 1,000 บาท
2. คุณชัยพร จิรบวรกุล 1,000 บาท
3. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 2,010 บาท

- ถวายเงินสด
1. คุณปิยรัตน์-คุณจิระประภา, ด.ช.ปัณณวิชย์ ผิวษา (คณะแม่ระเบียบ เจื้อยแจ้ว) 500 บาท
2. คุณวินัย-คุณสุมาลี และลูก วีรชัย ชุมภูกาศ 10,500 บาท

✅ วันที่ 23 ส.ค.62 รวมเงิน 3,303.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณวรรณรท โมราเพ็ญ 2,000 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 3)
2. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 1,303 บาท

ถวายเงินสด
1. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 1,000 บาท

✅ วันที่ 22 ส.ค.62 รวมเงิน 578.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณวัชราวรรณ มหาวรรณ 228 บาท
2. คุณนุกูล จันทร์กูล 300 บาท
3. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 50 บาท

รายชื่อผู้ร่วมบุญ (ตกค้าง)
1. คุณกลอยใจ เจ๊กไธสง 100 บาท (โอนวันที่ 1 ส.ค.62)
2. คุณธงชัย วัฒนเสริมกิจ 500 บาท (โอนวันที่ 19 ส.ค.62)

✅ วันที่ 21 ส.ค.62 รวมเงิน 4,972.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณจารุ - คุณพิภัทรา - ด.ญ.ชลภัท ปรีชาเวทยากุล 500 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 2)
2. คุณวรรณรท โมราเพ็ญ 2,000 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 2)
3. คุณศรีวิชัย นิรันดร์กาล 1,000 บาท
4. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 422 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณเวทิดา วุฒิกมลชาติ - คุณธนาวุธ คงทวี และครอบครัว 50 บาท
2. คุณนิพนธ์ ทัดมั่น และคณะฯ 1,000 บาท

- ถวายเงินสด
ครอบครัว แม่ระเบียบ เจื้อยแจ้ว และลูกหลาน 10,000 บาท

✅ วันที่ 20 ส.ค.62 รวมเงิน 131,984.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณพ่อกริช - คุณแม่ยุพา พฤกษาโกมล และครอบครัว 100 บาท
2. คณะสายบุญ คุณภาส์วริทธิ์ - คุณจารุภา ภาสิทธิ์พล 131,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
- คุณชาญวิทย์ - คุณลักษมี มโนธีรวัฒน์ 30,000 บาท
(ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง 10,000 บาท, กฐินทันใจ รวยทันใด 20,000 บาท)

- คุณภาส์วริทธิ์ - คุณจารุภา ภาสิทธิ์พล 30,000 บาท
(ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง 10,000 บาท, กฐินทันใจ รวยทันใด 20,000 บาท )

- คุณวรรณา ตีรกิตติ 5,000 บาท
(ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง 1,000 บาท, กฐินทันใจ รวยทันใด 4,000 บาท)

- ครอบครัว คุณบุญชัย - คุณศลิษา ตันติวรกุลชัย 5,000 บาท
(ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง 1,000 บาท, กฐินทันใจ รวยทันใด 4,000 บาท)

- คุณเยาวภา ตีรกิตติ 2,000 บาท
(ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง 200 บาท, กฐินทันใจ รวยทันใด 1,800 บาท)

- คุณสุกัลยา ตีรกิตติ 2,000 บาท
(ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง 200 บาท, กฐินทันใจ รวยทันใด 1,800 บาท)

- คุณปาณิสสร์นันท์ อภิภัทรกิตติ 1,000 บาท
(ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง 200 บาท, กฐินทันใจ รวยทันใด 800 บาท)

- คุณรัศมี อัจฉริยะกุลพร และบุตร 1,000 บาท
(ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง 200 บาท, กฐินทันใจ รวยทันใด 800 บาท)

- คุณสุภาพร เจริญเศรษฐศิลป์ และครอบครัว 2,000 บาท
(ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง 200 บาท, กฐินทันใจ รวยทันใด 1,800 บาท)

- คุณภัทรพล - คุณกัญญา - คุณทรงชาญ - คุณกัลยาณี สิรสุทธิ 50,000 บาท
(ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง 10,000 บาท, กฐินทันใจ รวยทันใด 40,000 บาท)

- คุณพิราภรณ์ เลิศปัญญา วนิชกุล 3,000 บาท
(ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง 500 บาท, กฐินทันใจ รวยทันใด 2,500 บาท)

3. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 90 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ อภิญญา เดชดอนบม 99 บาท
2. คุณ Achira Sawetwanich 100 บาท
3. คุณ Pawan Thawan 100 บาท
4. คุณ พุทธา นุสติ 10 บาท
5. คุณ วิสุทธิปราชญ์ เกียรติ์กมล และครอบครัว 365 บาท
6. คุณ ปูจ๋า อะชิอะชิ 100 บาท
7. คุณ กุลศิลป์ อินเดช 20 บาท
[
- ถวายเงินสด
- ร้านอาหารกุ๊กกร (สวนสยาม) และ คณะรอยพระพุทธบาทหินดาด 100,535 บาท

✅ วันที่ 19 ส.ค.62 รวมเงิน 5,257.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณภัทราวดี โบสถ์ทอง 200 บาท
2. คุณปัณณวิชญ์ - คุณขวัญจิรา ภูไตรรัตน์ 2,415 บาท
3. คุณเศวต วรรณเอก อุทิศให้นายสุด วรรณเอก 300 บาท
4. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 542 บาท

รายชื่อผู้ร่วมบุญ (ตกค้าง)
1. คุณนิตยา หินสุข 200 บาท (โอนวันที่ 15 ส.ค.62)

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณมณีรัตน์ มหัจฉริยวงศ์ และครอบครัว 400 บาท
2. คุณ Kitsopol Mondhiraj 1,000 บาท
3. คุณธนิดา เบญ 100 บาท
4.คุณเทอม อ่อนละมัย 300 บาท

✅ วันที่ 18 ส.ค.62 รวมเงิน 560.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 460 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ Chayanit Plodprong 100 บาท

- ถวายเงินสด
1. คุณกุนวลี ขาวสอาด และครอบครัว 1,000 บาท (บูรณะพระใหญ่)
2. คุณสุภาพร นาคโดด 100 บาท (บูรณะพระใหญ่)
3. คุณลฎาภา ดวงแก้ว และครอบครัว 1,000 บาท (ทอดกฐินทันใจ)
4. คุณสุภาพร นาคโดด 200 บาท (ทอดกฐินทันใจ)

✅ วันที่ 17 ส.ค.62 รวมเงิน 6,064.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณอ๋อย วิทยุ และญาติ 1,000 บาท
2. คุณสรพงษ์ กิจโสภณไพศาล 199 บาท
3. คุณ Kamarapa Tawe 35 บาท
4. คุณอภิรักษ์ สุรสีหนาถ 1,000 บาท
5. คุณกฤษฎี สงไข่ 25 บาท
6. คุณ DaMm MEe และครอบครัว 202 บาท
7. คุณ Sineenat Wong 2,000 บาท
8. ว่าที่รัอยตรีหญิงชนนิกานต์ ตัณยะกุล 100 บาท
9. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 1,483 บาท

รายชื่อผู้ร่วมบุญ (ตกค้าง)
1. คุณนันญชล นาคาฆบุตร เเละครอบครัว 1,000 บาท (โอนวันที่ 15 ส.ค.62)

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ พลอยชมพู เอมอินทร์ 20 บาท

✅ วันที่ 16 ส.ค.62 รวมเงิน 3,872.26 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณเกียรติศักดิ์ โพธินเจริญ บิดามารดา และครอบครัวโพธิน และโทสันทัด 25.26 บาท
2. คุณกาลวุฒิ สมเครือ 100 บาท
3. ครอบครัว "โชติวรรณวิรัช" 3,000 บาท
4. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 347 บาท

- รายชื่อผู้ร่วมบุญ (ตกค้าง)
1. คุณอภิญญา (ทีน่า) ติยวลีศรี 300 บาท (โอนวันที่ 15 ส.ค.62)

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ Somchai Netsangsri 200 บาท
2. คุณ Aeoy Ford 100 บาท
3. คุณ Ning Pattra 100 บาท

- โอนผ่านบัญชีอื่น
1. คุณจิตตรัตน์ มีฤกษ์กิจ 2,000 บาท
2. คุณสมศรี ลีลาจรัสกุล 1,000 บาท

- ถวายเงินสด
คณะศรีสัชนาลัย 20,200 บาท

✅ วันที่ 15 ส.ค.62 รวมเงิน 24,201.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. พระอาจารย์อารีย์ เตชธัมโม 22,000 บาท
2. คุณภาณุวัฒน์ หยูศรี 1 บาท
3. คุณเรณู เนตรวินิจ 100 บาท
4. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 2,100 บาท

รายชื่อผู้ร่วมบุญ (ตกค้าง)
1. คุณธัญพร ผลบุญ และคณะ 1,000 บาท (โอนวันที่ 5 ส.ค.62)

- โอนผ่านบัญชีอื่น
1. คณะตามรอยพระพุทธบาท 100,000 บาท (ทำบุญต่อยอดครั้งที่ 2)

- ถวายเงินสด
1. คณะตามรอยเล็กๆ ถวายวันที่พบเจ้าอาวาสวัดไจ้ทีซอง 11,500 บาท
2. คุณหลี-ก๊วยเจ๋ง, ติ๋ว, ต่าย ถวายวันที่พบเจ้าอาวาสวัดไจ้ทีซอง 220 ดอลลาร์
3. คณะตามรอยเล็กๆ ถวายสมทบกฐิน ที่วัดทุ่งหลวง 4,000 บาท
4. อ.นภา - อ.สุจิรา และลูก นิธิพล, พงศธร แสงไชยราช 10,000 บาท

✅ วันที่ 14 ส.ค.62 รวมเงิน 2,373.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. นายสมจิตต์ - นางพัชรี ทองแม้น 20 บาท
2. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 544 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ พุทธะสังมิ นะชาลีติ เมอะมะอุ 150 บาท
2. คุณกนก - คุณนุชนาตย์ - คุณพลอยชมพู - คุณบัวอธิษฐาน - คุณบุญส่ง - คุณชลอ เอมอินทร์ 500 บาท
3. คุณ Phinit Meyer 159 บาท (วาระที่ 2 )
4. คุณสโรชา วันแก้ว และครอบครัว 1,000 บาท

✅ วันที่ 13 ส.ค.62 รวมเงิน 21,258.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก
1. คุณมายิน เดียวสุรินทร์ และครอบครัว 20,000 บาท (กฐินวัดทั่วไป และผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง)
2. คุณไกร วงศ์ลังการ และครอบครัว 100 บาท
3. คุณแม่แดง (เพ็ญศรี จรัสสิงห์) 1,000 บาท
4. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 158 บาท

- ถวายเงินสด
1. คณะจเร 9 และญาติ 500 บาท
2. คณะทั่วไป 3,500 บาท

✅ วันที่ 12 ส.ค.62 รวมเงิน 339.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 339 บาท

✅ วันที่ 11 ส.ค.62 รวมเงิน 41,923 .00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณกัญญาวีร์ ลิมเรืองรอง 40,000 บาท (ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง 4 องค์ - ทำบุญวาระที่ 2)
2. คุณอาพร ทองทับ 300 บาท
3. คุณเอกพงษ์ เฟื่องฟุ้ง - คุณสมพิศ ภิรมย์ครุฑ 1,000 บาท
4. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 623 บาท

รายชื่อผู้ร่วมบุญ (ตกค้าง)
1. คุณปรีชาพล ออมสิน 100 บาท (โอน 1 ส.ค.62)
2. คุณธัชชนัญ จารุวัฒนพงษ์ 100 บาท (โอน 1 ส.ค.62)
3. คุณ ปัญญา บารมี 100 บาท (โอน 1 ส.ค.62)
4. คุณอรรณนพ ตรีรัตพันธุ์ 500 บาท (โอน 2 ส.ค.62)
5. คุณกิตติพงษ์ ตันประวัติ 100 บาท (โอน 2 ส.ค.62)
6. คุณ A Jiss Suksan 100 บาท (โอน 4 ส.ค.62)
7. คุณชยพัทธ์ ทีปะนะ 20 บาท (โอน 7 ส.ค.62)

✅ วันที่ 10 ส.ค.62 รวมเงิน 2,110.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. น.ส.นันทณัฏฐ์ สุทธิ์วรรณ์ 2,000 บาท
2. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 10 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ Arnon Thatnan และครอบครัว 100 บาท

✅ วันที่ 9 ส.ค.62 รวมเงิน 65,594.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณเดือนเพ็ญ สุ่นสุข และ คณะลูกทิพย์พ่อนารท 3,500 บาท
2. คุณอังคณา เครือพานิช และครอบครัว 30,000 บาท (กฐินวัดทั่วไป, ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง, และบูรณะพระพุทธพรชัยมงคลมุนี)
3. คุณเอมอร จันทร์วิเมลือง และครอบครัว 10,000 บาท (ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ วัดพระร่วง - ทำบุญวาระที่ 2)
3. พระอาจารย์กิตติพงษ์ กิตติโสภโณ 20,000 บาท
4. ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอื่นๆ 1,094 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ Pasri Wiboonphan และครอบครัว 1,000 บาท

✅ วันที่ 8 ส.ค.62 รวมเงิน 3,605.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณพ่อสุวัตร - คุณแม่ชลลรัชต์ - น.ส. ศันสนีย์ อยู่สุข และครอบครัว 2,000 บาท
2. คุณพงษ์ตะวัน-อาภาญา-ธัทเดช กัลยพฤกษ์ พร้อมด้วยญาติ 1,000 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ Nithi Rattananakin และคณะ 340 บาท
2. คุณ Veera Khunkitti 100 บาท
3. คุณ Sumittra Kaewsuphan 100 บาท

✅ วันที่ 7 ส.ค.62 รวมเงิน 2,119.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณอุดม - คุณรัตนา - คุณขนิษฐา - คุณญาณิศา นิลผึ้ง 1,500 บาท
2. คุณอนุรักษ์ - คุณจีรนันท์ น้อยอ่ำ และครอบครัว 300 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ ถนอมชัย สัมมาวุฒิชัย 100 บาท
2. คุณ Premmy Pop 100 บาท (ร่วมบุญวาระที่ 2)
3. คุณ Sittisak Nikhomchaiprasert และครอบครัว 100 บาท
4.คุณ อภิชญา และเอกภัทร เชื้อรัตนพงษ์ 200 บาท

- ถวายภาชนะใส่อาหาร กฐินวัดพระร่วง
คุณสถาพร - คุณอัจฉรา หล่าวศิริมงคล เป็นเงิน 21,960 บาท

✅ วันที่ 6 ส.ค.62 รวมเงิน 3,418.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. พ.อ.อ.วิชัย บุญเกตุ และครอบครัว 200 บาท
2. คุณธานินทร์ เทพรักษ์ 100 บาท
3. พระชัชวาลย์ จารุธัมโม 1,000 บาท
4. คุณบวร มาดี 100 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ กัลย์ชฎารีย์ และครอบครัว 199 บาท
2.คุณ Wan Derer 199 บาท
3.คุณ Unchara Sooksombat 30 บาท

- โอนผ่านบัญชีอื่น
1. คุณวิไล (กัมพูชา) 12,465 บาท
2. คุณอโนชา นาคสวัสดิ์ 1,000 บาท ค
3. คุณธาณินทร์ นาคสวัสดิ์ 1,000 บาท
4. คุณแสงชัย-คุณจันทิรา, ด.ช.นิธิศ, ด.ช.สิรวิชญ์ มธุรสสกุล 10,000 บาท (ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ หน้าตัก 4 ศอก) 10,000 บาท (วัดทั่วไป)

✅ วันที่ 5 ส.ค.62 รวมเงิน 14,820.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณ Mam Jung 1,000 บาท
2. คุณหนูนา พุดสะดี 60 บาท
3. คุณดนุสรณ์ วิวัฒน์สกุลเวช ญาติ และครอบครัว 400 บาท
4. คุณธนาวุฒิ ฉิมคล้าย 100 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ Korawit Sumaungchit 200 บาท
2. คุณ ภาธร อาจารย์ภัทร พงศ์ภัทรธรรม และครอบครัว 200 บาท
3. คุณ Suthicha Siravich และครอบครัว 200 บาท
4. คุณ พงษ์ศักดิ์ จำลอง ยักษ์ และครอบครัว 100 บาท
5. คุณ พัฏฐ์ ธรรมวัชระภรณ์ 50 บาท

ถวายเงินสด
- คุณลูกเล็ก ยียวน, คุณจำเรียง, คุณขวัญฤทัย, คุณดวงกมล ศาสตร์อารยะ 10,000 บาท

✅ วันที่ 4 ส.ค.62 รวมเงิน 34,165.00 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณเอื้อมพร เทพแจ่มใจ 88 บาท
2. คุณอุไรวรรณ เมืองสุวรรณ์ - ร.ต.ท.บุญรอด สุทัศน์ 10,000 บาท
3. คุณ สัญญา จำได้หมายรู้ 40 บาท
4. คุณมาลาตี จันทรเมธากุล 10,000 บาท (กฐินวัดพระร่วง)
5. คุณเอมอร จันทร์วิเมลือง และครอบครัว 10,000 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณ Premmy Pop 100 บาท
2.คุณ Chalothorn Charnsiripech 100 บาท
3. คุณ สายฟ้า เมธีสิทธิพงษ์ 300 บาท
4. คุณ ศิริวรรณ สมวรรณ 100 บาท
5. คุณ Noi Meecharoenmakmak 1,000 บาท
6.คุณ อำนวย ศรีวชิรศรี และครอบครัว 200 บาท
7. คุณ Jintana Sivateesornsin 100 บาท
8. คุณ ศรีโรจน์ กล้าสมศักดิ์ 100 บาท

✅ วันที่ 3 ส.ค.62 รวมเงิน 32,089.99 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. คุณสุวิทย์ วิจิตรโสภา 999 บาท
2. คุณกระจ่าง นันทวี - น.ส.พรนิภา ฟ้ารุ่งเรือง 2,000 บาท
3. นางมะลิ บัวกาญจน์ และครอบครัว - นางสุคนธ์ คำศรี และครอบครัว 300.99 บาท
4. คุณอรรถชัย กิตติวัฒนานุเคราะห์ - คุณเรวดี อมรสมานลักษณ์ 10,000 บาท (ผาติกรรมพระชำระหนี้สงฆ์ หน้าตัก 4 ศอก)
5. นายประเสริฐ - นางละเมียด และครอบครัว 1,000 บาท
6. คุณบุณนำ เล็กประเสริฐ 1,000 บาท
7. คุณรัตมณี บุญยบารมี และครอบครัว 100 บาท
8. คุณพิกุล เพ็ชรประเสริฐ 200 บาท (กฐินวัดพระร่วง)
9. คุณกัญญาวีร์ ลิมเรืองรอง 10,000 บาท
10. คุณ Preeyada Udomtawee 100 บาท
11. คุณนัฐพร นาคสัมฤทธิ์ และครอบครัว 100 บาท
12. คุณวรรณา หาญธรรมรงค์ 1,000 บาท
13. น.ส.บุปผาพรรณ แสนธนรัชต์ 1,000 บาท
14. นายประเสริฐ ณัฐฐาสิริกุลธร 500 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณพรทิพย์ น้อยตามโต 132 บาท
2. คุณ Kasamsak Aei 100 บาท
3. คุณกิติศักดิ์ เหลือดี 100 บาท
4. คุณชาตรี ตรีอรุณ และคุณออย นพรดา 100 บาท
5. คุณรัตนา เจริญพัฒน์ 100 บาท
6. คุณอู ชูสุวรรณ์ 100 บาท

✅ วันที่ 2 ส.ค.62 รวมเงิน 41,760 บาท
- โอนผ่าน "กองบุญพระปฐมเปิดโลก"
1. แม่ชีมัญชุลิกา ปุ้ม 1,000 บาท
2. คุณวรเดช สุธีวราพล 500 บาท
3. น.ส.ประทานพร พิริยะกุล 10,000 บาท
4. คุณอิสรีย์ กุลสมบูรณ์ 1,000 บาท
5. คุณกิตติพันธ์ สุรสิทธิ์สิน 50 บาท
6. คุณสมศรี บูรณวงศ์ 500 บาท
7. คุณสรพงษ์ กิจโสภณไพศาล 100 บาท
8. คุณขจร บุญรอด และครอบครัว 1,000 บาท
9. คุณนาฏยา ประสพดี และครอบครัว 1,000 บาท
10. คุณ Jenny P Su 100 บาท

11. คณะพระเณรสร้างบุญ กองทุนพระประทีปแก้ว 300 บาท
12. คุณสมชาย - คุณมาลี ตันติโชติ 1,000 บาท
13. พระอาจารย์อานนท์ ปภาโส 500 บาท
14. คุณ WI Ro 1,000 บาท
15. ครอบครัว กิตติวุฒิ 2,000 บาท
16. คุณทันต์ บุญยะคงรัตน์ 2 บาท
17. คุณธานินทร์ - คุณธารวี - คุณอวยชัย - คุณธีรชัย - บูรณมานิต และครอบครัว 1,000 บาท
18. คุณ อนันต์ มีนบุรี และครอบครัว 200 บาท
19. คุณ jeed jeed jeed 1,000 บาท
20. คุณธนชัย ทักษิณายัน 100 บาท

21. คุณธนวรกฤต เสนาบุตร 500 บาท
22. คุณศศิธร พลยางนอก 100 บาท
23. คุณจันทรัสม์ พิริยะกุล - คุณเมธาปวีณ์ - คุณกันต์กนิษฐ์ วีระปราชญ์ 1,000 บาท
24. คุณกีรติกานต์ - คุณดวงกมล - คุณยุคล - คุณกัณหา - คุณอริยะ - คุณอชิระ พิริยะกุล และกัลยาณมิตร 12,000 บาท
25. น.ส.นันทิพย์ อินต๊ะมี 200 บาท
26. คุณดวงใจ แก้วแกมจันทร์ และครอบครัว 100 บาท
27. คุณ Chachinee Ha 100 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณนที กรองทอง และครอบครัว กรองทอง 100 บาท
2. คุณ Nickkorat Kit 100 บาท
3. คุณ แม่นุสกะหนูผิง สองเรา 200 บาท
4. คุณภัทรพล นิลกำแหง - น.ส.กฤชมน มีแตง - นางภควรรณ เบญจสมิธโยธิน พร้อมครอบครัว 159 บาท
5. คุณเฉลิมพล ชัยศักดิ์เลิศ 200 บาท
6. ครอบครัว ศรวัฒนต์ ฦาชา และคุณภารดี ซินโช 100 บาท
7. คุณพวงผกา ดับร้อน 100 บาท
8. คุณ Kanlayanee Inthanant 150 บาท
9. คุณภวิน ลีระพันธ์ และครอบครัว และเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษ 300 บาท
10. คุณ พระนคร พเนจร 100 บาท
11. คณะทำบุญทุกวัน 300 บาท
12. คุณ Vivie Tungskul 1,000 บาท
13. คุณ Yuvarat Bor Meesukjing 100 บาท
14. คุณมาโนช เทศรำพรรณ และนางเตือนจิตร เทศรำพรรณ 50 บาท

✅ วันที่ 1 ส.ค.62 รวมเงิน 36,493.34 บาท
- โอนผ่าน "กองบุุญพระปฐมเปิดโลก"
1. พันโทหญิงนิภาวดี - นายนัทธพงศ์ โสมนัส 600 บาท
2. คุณ Moo Keng Kittipong 100 บาท
3. คุณวรรณรท โมราเพ็ญ 2,000 บาท
4. คุณคชาชาญ ยังพงศภัทร 50 บาท
5. คุณเสาวนีย์ วรสิริรัชร์ 20 บาท
6. คุณณัณญณา คิตายามะ และครอบครัว 1,000 บาท
7. คุณลิขิต เชื้อโชติ 100 บาท
8. คุณ DaMm MEe 303 บาท
9. คุณ Chalalai Thongsoi 1,000 บาท
10. คุณปรีชา - คุณอัญชลี - คุณนิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์ 1,000 บาท
11. คุณมนตรี พิริยะกุล 10,000 บาท
12. คุณจารุ - คุณพิภัทรา - ด.ญ.ชลภัท ปรีชาเวทยากุล 1,000.88 บาท
13. คุณอนุรักษ์ มากด่านกลาง 200 บาท
14. คุณอัษฎางค์ สายแสง 100 บาท
15. กองบุญพระปฐมเปิดโลก 5,000 บาท
16. คุณ Ar Vpat 1,000 บาท
17. คุณ Chatchai Buokamkort 20 บาท
18. คุณสุวรรณา จรูญโรจนานันท์ 1,000 บาท
19. คุณบุญธรรม - คุณจวน - คุณเทียม - คุณสุเทพ - คุณทับทิม - ด.ญ.วรนุช อุดมผล / คุณเตียม เข็มเพชร / คุณพรหมา - คุณวันดี - น.ส.โสภา จับอันชอบ / คุณผิน - คุณสนม แจ่มจำรัส และครอบครัว 1,000 บาท

- โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
1. คุณนิพนธ์ ทัดมั่น และคณะ 159 บาท
2. คุณ Tee Veryrich Man Wangnam 245 บาท
3. คุณ Nitikon Kraini และคณะ 400 บาท
4. คุณ เอ๋ พุทธบารมี 108 บาท
5. คุณอานนท์ บุญฤทธิ์เดโชชัย 30 บาท
6. คุณพินิจ ไมเออร์ 159 บาท
7. คุณ Valentine Yumyim 600 บาท
8. คุณมัทนา อนุสร 20 บาท
9. คุณ Niwet Visetchaisee 1,000 บาท
10. คุณ Pao Keng 800 บาท
11. คุณ เกล้า นครพิงค์ 200 บาท


webmaster - 1/9/19 at 20:49

สรุปยอดถวายผ้ากฐินทันใจ รวยทันใด ปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2562

จัดโดย พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต
และคณะลูกหลานหลวงพ่อวัดท่าซุง

1. โอนผ่าน กองบุุญพระปฐมเปิดโลก
2. โอนผ่านสายบุญ คุณนิพนธ์ ทัดมั่น
3. โอนผ่านบัญชีอื่น
4. ถวายเงินสด

จำนวนวัดทั่วไป 9,148 + 1 วัดสิริเขตคีรี
จำนวนเงิน 1,019,960 บาท + 939,134 บาท

@ รวมยอด 9,149 วัด เป็นเงิน 1,959,094 บาท แบ่งเงินเป็น 2 สาย ดังนี้

1. วัดสิริเขตคีรี เป็นเงิน 939,134 บาท
- ถวายเงินพระจำพรรษา 12 รูป เป็นเงิน 111,000 บาท
(ปีนี้มีเจ้าภาพผาติกรรม "สมเด็จองค์ปฐม" (ปิดทอง) องค์ละ 10,000 บาท จำนวน 46 ราย)

2. วัดทั่วไป 9,148 วัด เป็นเงิน 1,019,960 บาท มีรายการดังนี้
- สายหลวงพ่อ 18 วัด (รวมวัดท่าซุง) 90,000 บาท
- สายอีสาน (หลวงพ่อ) และ (ทั่วไป) 120 วัด 263,000 บาท
- สายเมืองกาญจน์ 16 วัด 70,000 บาท
- สายเหนือ 59 วัด 144,000 บาท, 20 ดอลลาร์
- สายภาคกลาง 28 วัด 88,000 บาท
- สายตะวันออก (สายหลวงพ่อ) 5 วัด 23,000 บาท
- สายชายแดนใต้ 4 วัด 12,000 บาท

3. สายเฟซบุค (tamroi.phrabuddhabat)
- กองบุญ, กองทุนต่างๆ รวม 8 รายการ 56 วัด 32,000 บาท

4. สายเฟซบุค (ทั่วไป) 15 กลุ่มใหญ่ 8,755 วัด 104,000 บาท

5. กฐินพระราชทาน ปี 2562 รวม 2 วัด 4,000 บาท
- วัดลุ่ม ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- วัดมณีบรรพตวรวิหาร ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก

6. รายการเสริมบุญพิเศษ 16 รายการ รวม 32,000 บาท

7. รายการบุญต่างประเทศ 8 ประเทศ 85 วัด รวมเงิน 157,960 บาท 2,130 ดอลลาร์ และ 800 เรียล(สกุลเงินกัมพูชา)


- สายวัดท่าซุง
1. พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ วัดจันทาราม (ท่าซุง) 5,000 บาท
2. พระปลัดวิรัช โอภาโส วัดธรรมยาน จ.เพชรบูรณ์ 5,000 บาท
3. พระครูสังฆรักษ์บัญญัติ อตุโล วัดพรหมยานรังสรรค์ (ป่าละอู) จ.ประจวบคีรีขันธ์ 5,000 บาท
4. พระครูสังฆรักษ์บัญญัติ อตุโล วัดพุทธไชโย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 5,000 บาท
5. พระอาจารย์สุทธิ จักกธมฺโม วัดทะมะดอนเสือหมอบ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 5,000 บาท
6. พระครูวิจารณ์วิหารกิจ วัดใหม่สุขุมาราม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 5,000 บาท
7. พระอาจารย์ย่งศรี วัดเขาพลวงทอง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 5,000 บาท
8. พระครูพินิจวรคุณ (มานพ) วัดห้วยเรียงกลาง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 5,000 บาท
9. พระอาจารย์บรรพต วัดโพธิ์สุทธาวาส อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 5,000 บาท
10. พระครูภาวนาพิลาศ วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) จ.สระบุรี 5,000 บาท

11. พระอาจารย์จำเนียร ศูนย์ปฏิบัติธรรมโคกสมบูรณ์ จ.ลพบุรี 5,000 บาท
12. พระอาจารย์ทวีเดช ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ วัดท่าซุง สาขา 9 วังน้ำเขียว 5,000 บาท
13. พระครูสาครสิทธิวิมล วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร 5,000 บาท
14. พระครูวิลาศกาญจนธรรม วัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี 5,000 บาท
15. พระอาจารย์มหาสิงห์ วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ จ.ลำพูน 5,000 บาท
16. เจ้าคุณพระภาวนาประชานุกูล วัดวีระโชติธรรมาราม จ.ฉะเชิงเทรา 5,000 บาท
17. พระมหาธวัชชัย กลฺยาโณ วัดพังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 5,000 บาท
18. พระภาวนาสุตาจารย์ วัดชัยชนะสงคราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 5,000 บาท

รวม 18 วัด จำนวนเงิน 90,000 บาท


- สายอีสาน (สายหลวงพ่อ)
1. พระครูวิชัยสารคุณ (พระอาจารย์หนุน) วัดพุทธโมกข์ ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 5,000 บาท
2. พระอาจารย์สุพจน์ สุวโจ วัดป่าโคกกลาง อ.เต่างอย จ.นกลนคร 5,000 บาท
3. พระครูวิจักษ์ธรรมรัต วัดป่าสามัคคี ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 5,000 บาท
4. พระครูวิจักษ์ธรรมรัต วัดศรีชมชื่น ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 5,000 บาท
5. พระอาจารย์พลัฏฐ์ ฐิตกรณี วัดนาเดื่อ ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 5,000 บาท
6. พระอาจารย์คง มหามังคโล ที่พักสงฆ์บะยิงมั่ง บ.นาเดื่อ ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 5,000 บาท
7. พระสมุห์ไพรวัลย์ กัลยาโณ วัดป่าโคกดินแดง ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 5,000 บาท
8. พระใบฎีกากิตติพงษ์ กิตฺติโสภโณ วัดป่าสุทธิธรรมวิเวก บ้านบะตากา อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 5,000 บาท
9. พระอาจารย์ทอง อนีโฆ วัดป่าโนนวิเวก บ.เทื่อม ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 5,000 บาท
10.พระอาจารย์สุรเชษฏ์ ถาวโร วัดถ้ำผาทอง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 5,000 บาท

11. พระอาจารย์วัชระ พลญาโณ วัดโคตมานุรักษ์ ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 5,000 บาท
12. พระอาจารย์มงคล นริสฺสโร วัดป่าสันติวนาวาส ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 5,000 บาท
13. พระอาจารย์สมศักดิ์ สุจิณโณ วัดทุ่งกลางใหม่ ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 5,000 บาท
14. พระใบฎีกาสยามรัฐ ฐิตธมฺโม วัดเทพารักษ์ บ้านบึงประชาราษฎ์ ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จ.สกลนคร 5,000 บาท
15. พระอาจารย์สมหมาย โกวิโท วัดป่าโนนสมบูรณ์ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี 5,000 บาท
16. พระอาจารย์อารีย์ เตชธมฺโม วัดป่าเทพนิมิต ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม 5,000 บาท
17. พระมหาทองบุตร ทิวากโร ที่พักสงฆ์ทุ่งฐานพระ บ้านน้ำพุ ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 5,000 บาท
18. พระครูอัครธรรมสาร วัดยอดลำธาร ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 5,000 บาท
19. พระอาจารย์วีระพัฒน์ วีรวฑฺฒโน ที่พักสงฆ์ภูเงินเวฬุวัน ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร 5,000 บาท
20. พระครูโพธิธรรมาทร วัดโพธิ์ศรีทอง ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 5,000 บาท

21. พระอาจารย์สมบัติ อภิปุณฺโณ วัดแก้วสว่าง ต.ขอนยุง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 5,000 บาท
22. พระอธิการแดนชัย โกวิโท วัดถ้ำแคน บ.ดงชมถู ต.โพธิหมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 5,000 บาท
23. พระอาจารย์อดุล ฐิตพโล วัดพระพุทธบาทหายโศก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 5,000 บาท
24. พระอาจารย์บุญมี เขมธัมโม วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 5,000 บาท
25. พระอาจารย์จะเด็ด กตสาโร วัดป่าภูน้อย อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 5,000 บาท
26. พระอาจารย์ณรงค์ ฐิตาโภ วัดป่าหนองสิม ต.หนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 5,000 บาท
27. พระครูประจักษ์สิทธิธรรม วัดนาเวง (ป่าสันติธรรม) อ.เมือง จ.สกลนคร 5,000 บาท
28. พระอาจารย์ธัมมเภรี สุจิตโต สำนักสงฆ์ป่ากุงไตรรัตน์ประสิทธิ์ อ.เชียงคาน จ.เลย 5,000 บาท
29. พระอาจารย์คำจร ธมฺมวโร วัดศรีสันติธรรม จ.ร้อยเอ็ด 5,000 บาท
30. พระครูสุวรรณจันทกิจ วัดถ้ำศรีวิไลย์วนาราม อ.เมือง จ.บึงกาฬ 5,000 บาท

31. พระอาจารย์ชัชวาล จารุธมฺโม วัดป่าเวฬุวันสว่างธรรม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 5,000 บาท
32. พระอาจารย์วิชัย ปริสุทโธ วัดศรีอินทราวาส อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 5,000 บาท
33. พระอาจารย์อรชุน กันตธฺมโม วัดโพธิ์สว่าง ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 5,000 บาท
34. พระอาจารย์มนตรี ชุตินธโร วัดป่าดงธาตุ ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 5,000 บาท
35. พระอาจารย์วินัย สุภทฺโท วัดรัตนาภิเขมาราม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 5000 บาท
36. พระอาจารย์สมจิตร ผดุงลม ที่พักสงฆ์ป่าสิงห์ทอง ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 5,000 บาท
37. พระอาจารย์สงบ ถิรสทฺโธ ที่พักสงฆ์บ้านดงเจริญ ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 5,000 บาท
38. พระอาจารย์เสถียร (อุมถัมภ์) วัดพรหมยานพุทธุม จ.นครราชสีมา 5,000 บาท

- เพิ่มเติม
39. พระอาจารย์ไตรยเมตย์ ปิยวณฺโณ วัดประทุมแสง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 3,000 บาท
40. วัดศรีสว่างอารมณ์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 3,000 บาท
41. สำนักสงฆ์กุดน้ำมอก อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 3,000 บาท
42. วัดโนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 3,000 บาท
43. วัดอินทรรังสฤษฎิ์ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 3,000 บาท
44. พระอาจารย์ฉลอง โฆสิตธมฺโม วัดป่าหนองผือโพธาราม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 3,000 บาท
45. พระครูกิตฺติคุณวีรวัฒน์ วัดส่างแก้ว ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม 3,000 บาท
46. พระอาจารย์มงคลศักดิ์ สุมงฺคโล ลานธรรมพุทธมงคล อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 3,000 บาท

- สายอีสาน (วัดทั่วไปในเฟซบุค)
1. วัดป่าโคกเจริญธรรม อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 3,000 บาท
2. วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี และวัดสาขาประมาณ 60 วัด 5,000 บาท
3. หลวงปู่เสน ปัญญาธโร วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (สร้างพระพุทธไตรโลกนาถศาสดา หน้าตัก 39 เมตร สูง 75 เมตร) 3,000 บาท
4. พระอาจารย์เลื่อน โอภาโส วัดพระธาตุฝุ่น (บูรณะองค์พระธาตุฝุ่น) จ. สกลนคร 3,000 บาท
5. วัดป่าธรรมอุทยาน ทอดกฐินสร้าง พระมหาเจดีย์พุทธเมตตาหลวง จ.ขอนแก่น 3,000 บาท
6. วัดโพธิ์ชัยศรี อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (สร้างพระใหญ่ "หลวงพ่อนาค" สัมฤทธิ์ 19 เมตร 2 นิ้ว) 3,000 บาท
7. วัดถ้ำผาเกิ้ง ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น (สร้าง “สิทธัตถะโคตะมะเจดีย์” ณ พุทธอุทยานวัดถ้ำผาเกิ้ง) 3,000 บาท
8. วัดป่ามหาวีระอุทการาม (วัดป่าหนองใต้) ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม สร้างพระธาตุฮวมแฮง 3,000 บาท
9. วัดป่าศิริสมบูรณ์ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 3,000 บาท
10. วัดป่าธรรมคีรี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 3,000 บาท
11. วัดพระพุทธบาทบัวบก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (กำลังบูรณะพระเจดีย์) 5,000 บาท
12. วัดวนาสันต์ ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 3,000 บาท
13. วัดสว่างโพธิ์ศรี ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 3,000 บาท
14. วัดสักกะวัน(ภูกุ้มข้าว) ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 3,000 บาท
15. วัดโต่งโต้น ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 3,000 บาท

รวม 120 วัด จำนวนเงิน 263,000 บาทถ้วน


- สายเมืองกาญจน์
1. พระครูปิยกาญจนธรรม วัดหนองหญ้าปล้อง อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 5,000 บาท
2. พระครูสุวรรณกิตติธาดา วัดเขาตะเภาทอง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 5,000 บาท
3. พระอาจารย์สุข ปริปุณโณ สำนักปฏิบัติธรรมป่าปริวาสกรรมหนองโรง ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 5,000 บาท
4. พระครูปฐมสาธุวัฒน์ วัดสี่แยกเจริญพร ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 5,000 บาท
5. พระครูอดุลย์ประชารักษ์ วัดเจริญราษฎร์บำรุง (วัดหนองพงนก) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 5,000 บาท
6. พระครูบวรกาญจนธรรม วัดตะเคียนงามลักคณานุกูล ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 5,000 บาท
7. พระใบฎีกาวิจิตร อนุชาโต วัดรางกระต่ายรังสรรค์ ต.ตระคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 5,000 บาท
8. พระอธิการวันชาติ วงฺสธมฺโม วัดป่าพระพุทธบาทเขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 5,000 บาท
9. พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ วัดสระพัง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 5,000 บาท
10. พระครูถาวรกาญจนกิตติ์ วัดท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 5,000 บาท

11. พระครูวินัยธรยุคลธรณ์ ธมฺมปุตโต สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ (วัดป่าเขาดิน) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 5,000 บาท
12. พระครูวิธานธรรมนาถ วัดทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 3,000 บาท
13. พระครูวินัยธรพิเชษฐ์ สิริวณฺโณ วัดบ้านห้วยน้ำขาว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 3,000 บาท
14. วัดศรีเฉลิมเขต อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 3,000 บาท
15. วัดท่าทุ่งนา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 3,000 บาท
16. วัดถ้ำสิริธรรมาราม ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 3,000 บาท

รวม 16 วัด จำนวนเงิน 70,000 บาท


- สายภาคเหนือ
1. วัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่ธรรมไชย) ทอดกฐิน 9,000 บาท (ญาติโยมร่วมบุญอีก 4,000 บาท)
2. วัดโขงขาว พระครูปลัดจู วชิรเมธี อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 5,000 บาท
3. กองบุญกฐินตกค้าง 21 วัด ในเขตอำเภอลี้ จังหวัดเชียงใหม่ 5,000 บาท
4. วัดถ้ำเมืองนะ พระอาจารย์วรงคต วิริยะธโร อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ทอดกฐิน 3,000 บาท
5. วัดป่าดอยวิเวก พระอาจารย์สมชาย นิสโภ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 3,000 บาท
6. วัดกอข่อย ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน (สร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย) 3,000 บาท
7. วัดกาศใต้ ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 3,000 บาท
8. สำนักสงฆ์พระธาตุจอมเจดีย์ฯ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 3,000 บาท
9. วัดแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 3,000 บาท
10. วัดพระธาตุโป่งขาม ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 3,000 บาท

11. วัดพระพุทธบาทตะเมาะ พระมหานพดล สิริวฑฺฒโณ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 5,000 บาท
12. วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง ครูบาบุญศรี อภิปุณฺโณ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 5,000 บาท
13. พระครูเกษมวรกิจ (พระอาจารย์วิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 3,000 บาท
14. วัดถ้ำผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 3,000 บาท
15. วัดพระบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน 3,000 บาท
16. วัดพระพุทธเจ้าศรีเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 3,000 บาท
17. พระอธิการมานะ มานิโต วัดพระธาตุจอมรุ่ง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 5,000 บาท
18. วัดศรีดอนมูล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 3,000 บาท
19. วัดพิพัฒน์มงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 3,000 บาท
20. พระครูโสภณบุญวัตร วัดกำแพงหิน ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 3,000 บาท

21. พระครูพิศาลชัยสถิต วัดแม่ตอน ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 3,000 บาท
22. พระอธิการบุญเลิศ อนาลโย วัดพงษ์ทอง ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 3,000 บาท
23. พระอธิการสุรพล สุชาโต วัดปางไฮ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 3,000 บาท
24. วัดพระธาตุหริภุญชัย ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน (บูรณะยอดพระธาตุหริภุญชัย) 5,000 บาท
25. วัดพระป้าน (พระนอนแม่ปูคา) ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (บูรณะพระเจดีย์,ปิดทองจังโก,ฉัตร) 3,000 บาท
26. พระครูสุนทรพัฒนสิทธิ์ วัดพระนอนขอนม่วง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (บูรณะวิหารและปิดทองพระนอน) 3,000 บาท
27. วัดแสนหลวง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (สร้างวิหารจัตุรมุข) 3,000 บาท
28. วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (บูรณะและปิดทองพระนอนแสนสุข) 3,000 บาท
29. พระมหาอมร วัดพระนอนม่อนช้าง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 3,000 บาท
30. ท่านเจ้าคุณพระจินดารัตนาภรณ์ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง (ปิดทองจังโกพระเจดีย์) 3,000 บาท

31. พระครูไพศาลพัฒนโกวิท (ครูบาเทือง) วัดบ้านเด่นสะหรี อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (สร้างวิหารและพระประธาน) 3,000 บาท
32. พระนเรศ ขนฺติธมฺโม วัดพระธาตุแจ้โว ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา บูรณะพระเจดีย์ 3,000 บาท
33. วัดพระธาตุห้าดวง ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 3,000 บาท
34. วัดจอมคีรี ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 3,000 บาท
35. วัดทุ่งล้อม ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 3,000 บาท
36. วัดห้วยโรงใน ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 3,000 บาท
37. วัดพระธาตุแช่แห้ง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน 3,000 บาท
38. วัดห้วยซ้อ ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน 3,000 บาท
39. Ven Sayadaw Nakathipa สร้างสำนักปฏิบัติธรรมใหม่ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 10,000 บาท + 20 ดอลลาร์

รวม 59 วัด จำนวนเงิน 144,000 บาท + 20 ดอลลาร์


- สายภาคกลาง
1. วัดป่าแดนนาคา (ถํ้าพระ) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก (สร้างสมเด็จองค์ปฐมจำลอง หน้าตัก 12 เมตร) 3,000 บาท
2. วัดป่าโรงถ่าน อ.เกาะช้าง จ.ตราด (สร้างพระใหญ่ หน้าตัก 29 เมตร) 3,000 บาท
3. วัดทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร (สร้างพระพุทธเมตตา หน้าตัก 60 เมตร) 3,000 บาท
4. วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (สร้างพระแกะสลักหน้าผาที่อู่ทอง) 3,000 บาท
5. วัดบ่อเงินบ่อทอง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (สร้างโบสถ์ และสมเด็จองค์ปฐม) 3,000 บาท
6. วัดป่าสว่างบุญ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (สร้างพระพุทธสีหไสยาสน์ ยาว 209 เมตร) 3,000 บาท
7. วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี (สร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ) 3,000 บาท
8. วัดอัมพวัน จ สิงห์บุรี (สร้างพระเจดีย์) 3,000 บาท
9. วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ (สร้างพระนอนชนะมาร 108 เมตร) 3,000 บาท
10. วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จ.สมุทรปราการ (สร้างพุทธคยามหาเจดีย์) 3,000 บาท

11. วัดม่วง จ.อ่างทอง (บูรณะพระใหญ่ หน้าตัก 1 ไร่) 3,000 บาท
12. วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี (สร้างพระเจดีย์ใหญ่) 3,000 บาท
13. พระครูสังฆรักษ์สมบัติ เมธิโก วัดสร้อยทอง กทม. (สร้างแบบพิมพ์สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 12 เมตร) 5,000 บาท
14. วัดมเหยงคณ์ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 3,000 บาท
15. วัดพุทธพรหมยาน (ปากน้ำโจ้โล้) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 3,000 บาท
16. วัดหาดทรายงาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 3,000 บาท
17. สำนักสงฆ์ถ้ำภังคณีธรรมานุสรณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 3,000 บาท
18. วัดถ้ำรัตนบุปผา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 3,000 บาท
19. พระอธิการชาลี อภิปุญโญ วัดดอนประดู่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 3,000 บาท
20. วัดถ้ำผาผึ้ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ (สร้างสถูปเจดีย์พุทธชัยมงคล) 3,000 บาท

21. พระอาจารย์อาสา ธีรวํโส สวนทิพย์ธรรมยาน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 3,000 บาท
22.วัดเกตุคีรี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 5,000 บาท
23. ครูบาทรงธรรม สำนักปฏิบัติธรรมพุทโธภาวนา ต.แก่งซอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 3,000 บาท
24. พระอาจารย์ไพบูลย์ โชติปัญโญ ที่พักสงฆ์พุทธภูมิ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 3,000 บาท
25. พระครูสันติคีรีรักษ์ วัดเขาชะโงก ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 3,000 บาท
26. วัดถ้ำทอง ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
27. วัดคลองมะม่วงเตี้ย ต.ตะคร้อ อ.ไพสาลี จ.นครสวรรค์ (สร้างพระอุโบสถ) 3,000 บาท
28. วัดประชาสามัคคี ต.ตะคร้อ อ.ไพสาลี จ.นครสวรรค์ (สร้างพระใหญ่) 3,000 บาท

รวม 28 วัด จำนวนเงิน 88,000 บาท


- สายตะวันออก (สายหลวงพ่อ)
1. พระมหานารอน กตกุสโล วัดมะทาย จ.จันทบุรี 5,000 บาท
2. พระอาจารย์กวี สุธมฺมวชิโร วัดนิโครธวราราม-มาบชโอน จ.จันทบุรี 5,000 บาท
3. พระครูสังฆรักษ์ชัยวัฒน์ อาภาธโร วัดเทพบุตร ชลบุรี 5,000 บาท
4. พระครูสังฆรักษ์ชัยพร อนาภโย, พระครูสังฆรักษ์พัสวัชร วัดอนันต์บูรพาราม ชลบุรี 5,000 บาท
5. วัดเทพประทาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี (สร้างพระใหญ่ "พระพุทธเมตตา" 29 เมตร) 3,000 บาท

รวม 5 วัด จำนวนเงิน 23,000 บาท


- สายชายแดนใต้
1. พระครูวิชัยธรรมคุณ วัดถ้ำสำเภาทอง ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 3,000 บาท
2. วัดรัตนานุภาพ ต.โต้ะเต๊ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 3,000 บาท
3. วัดวังใหม่ ต.อัยเยอเวงร์ อ.เบตง จ.ยะลา 3,000 บาท
4. วัดโคกสมานประชาราม(โคกหมัก) ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 3,000 บาท

รวม 4 วัด เป็นเงิน 12,000 บาท


- สายเฟซบุค (tamroi.phrabuddhabat)
1. คณะร้านอาหารกุ๊กกร (สวนสยาม) ร่วมบุญสาธารณะกุศล 5,000 บาท
2. กองบุญเยาวนิพพานัง 3,000 บาท
3. พุทธสถานวัดบ้านนาไฮ ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก 5,000 บาท
4. พระอาจารย์บุญส่ง ธัมมานุสรโณ วัดป่าธัมมานุสรณ์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย กฐิน 46 วัด 5,000 บาท
5. ถวายผ้าไตรกฐิน 9 วัด ประจำปี 2562 คุณคมสัน ผึ้งแดง 3,000 บาท
6. กองบุญพระปฐมเปิดโลก 5,000 บาท
7. โครงการแบ่งปัน สร้างกองทุนพระประทีปแก้ว 3,000 บาท
8. กองบุญเพื่อพระพุทธศาสนาและงานสาธารณะสงเคราะห์ครูชมพู่ 3,000 บาท

รวม 8 คณะ 56 วัด เป็นเงิน 32,000 บาท


- สายเฟซบุค (ทั่วไป)
1. คณะหอมกลิ่นไอบุญ โครงการถวายผ้ากฐินพร้อมปัจจัยทอดกฐิน จำนวน 60 กว่าวัด 5,000 บาท
2 .พระครูโสภณธรรมสโรช โครงการบูรณะพระธาตุพนมและหุ้มทองยอดน้ำค้าง (ทองคำหุ้มปลียอดเจดีย์ , กระดิ่งทองคำแขวนฉัตรยอดเจดีย์ 32 ลูก และ เพ็ชรประดับยอดฉัตรพระธาตุพนม) รวมเป็นเงิน 25,000 บาท
3.คณะแก็งค์ลูกหมี ทอดกฐินทั่วไทยปี 62 จำนวน 3,000 วัด 77 จังหวัด 10,000 บาท
4. พระครูวินัยธรยุคลธรณ์ ธัมมปุตโต วัดป่าเจโตวิมุตติ ทอดกฐินทั่วราชอาณาจักร 108 กอง 5,000 บาท
5.โครงการกฐินหลายพันวัดทุกจังหวัดประเทศไทย 2562 (ทีมแสงโพธิญาณ) จำนวน 3,500 วัด 10,000 บาท

6.คณะศรัทธาบารมีปู่โต ทอดกฐิน 2 แผ่นดิน (ไทย–เมียนมาร์) ปีที่ 10 จำนวน 1,500 วัดขึ้นไป 10,000 บาท
7. สำนักสงฆ์พระธาตุเวียงทอง ทอดกฐินตกค้าง 11 วัด 5,000 บาท
8. วัดสังฆทาน และสาขา 42 วัด 5,000 บาท
9. วัดป่าภูสวรรค์ บ้านห้วยด้าย ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย 10 วัด 5,000 บาท
10. ชุมนุมพุทธกรรมฐาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี 12 วัด 5,000 บาท

11. วัดอุปคุต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทอดกฐินตกค้างในถิ่นทุรกันดารภาคเหนือ 160 วัด 5,000 บาท
12. พระมหาบวรวิชญ์ ถิรญาโณ สำนักสงฆ์วัดป่าเขาพานทอง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ทอดกฐินตกค้าง 333 วัด 5,000 บาท
13. บ้านเพชรบำเพ็ญ (แม่ชีทศพร) ทอดกฐิน 5 วัด 3,000 บาท
14. มูลนิธิโพธิวัณณา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ทอดกฐิน 9 วัด 3,000 บาท
15. มูลนิธิธรรมดี ทอดกฐิน 4 วัด 3,000 บาท

รวม 15 แห่ง 8,755 วัด เป็นเงิน 104,000 บาท


- กฐินพระราชทาน ปี 2562 รวม 2 วัด 4,000 บาท
1. วัดลุ่ม ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 2,000 บาท
2. วัดมณีบรรพตวรวิหาร ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก 2,000 บาท


- สายต่างประเทศ
1. วัดประสาทกันดารจ๊ะ เมืองศรีโสภณ จ.บันเตียเมียนเจย กัมพูชา (สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูง 80 เมตร หน้าตัก 48 เมตร), สร้างพระเจดีย์ และสร้างปราสาท เป็นเงิน 61,660 บาท 1,930 ดอลลาร์ 800 เรียว ทองคำแท่งหนัก 1 บาท และสร้อยทอง 1 เส้น
2. พระอาจารย์ Ven Sayadaw Nakathipa เจ้าอาวาสวัดไจ้ทีซอง เมืองบิลิน ประเทศเมียนมาร์ ทอดกฐินวัดที่ดูแลจำนวน 69 วัด 70,500 บาท + 200 ดอลลาร์
3. MRS. SAPAI YIN ชาวเมียนมาร์ ทอดกฐินในประเทศเมียนมาร์ 2 วัด 2,000 บาท
4. พระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก ประเทศเยอรมัน 6,800 บาท
5. วัดศรีสัมโพธิวิหาร เมืองโมนะรากะละ ประเทศศรีลังกา (สร้างลูกแก้วยอดฉัตรพระเจดีย์) 3,000 บาท
6. สร้างวัดสันตจิตตาราม วัดไทยนอกกรุงโรม ประเทศอิตาลี 3,000 บาท
7. สร้างวัดอภิธรรมพุทธวิหารเซนต์ – ปีเตอร์สเบอร์ก วัดเถรวาทไทยในรัสเซีย 3,000 บาท
8. สร้างโบสถ์วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย 3,000 บาท
9. ถวายกฐินวัดกันดาร 8 วัด และเป็นเจ้าภาพบวชเณร 30 รูป ในบังคลาเทศ กับ น.พ.ศุภชัย โรจน์ขจรนภาลัย และวัดนิวสาลวัน จังหวัดโคมิลล่า บังคลาเทศ 5,000 บาท

รวม 85 วัด เป็นเงิน 157,960 บาท, 2,130 ดอลลาร์, 800 เรียว


8. รายการเสริมบุญพิเศษ
1. โรงพยาบาลศิริราช สร้างส่วนขยาย ศูนย์กาญจนาภิเษก 2,000 บาท
2. โรงพยาบาลอุดรธานี สมทบทุนมูลนิธิอภิบาลสงฆ์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 2,000 บาท
3. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ 99 ปีรัฐบุรุษ พลเอกเปรมฯ 2,000 บาท
4. โรงพยาบาลสงฆ์ 2,000 บาท
5. มูลนิธิรามาธิบดี สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 2,000 บาท

6. มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวนให้กับเด็กที่หัวใจพิการแต่กำเนิด 2,000 บาท
7. ทอดผ้าป่ามหากุศลในพระสังฆราชูปถัมภ์สร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว 2,000 บาท
8. สมทบทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี 2,000 บาท
9. มูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ 2,000 บาท
10. มูลนิธิโรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก เพื่อชนชายขอบ จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,000 บาท

11. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,000 บาท
12. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ร่วมกับสภากาชาดไทย สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,000 บาท
13. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก และสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ “โพดุล”
2,000 บาท
14. ปล่อยปู 999 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล กับนายแพทย์ศุภชัย โรจน์ขจรนภาลัย 2,000 บาท
15. ปล่อยปลาจำนวน 4,000 กก. และถวายอาหารเพลพระ 120 รูป ร่วมกับวัดสระพัง 2,000 บาท
16. ร่วมกับ "อัมรินทร์ทีวี" ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.อุบลราชธานี 2,000 บาท

รวม 16 รายการ เป็นเงิน 32,000 บาท


พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต
15 กันยายน 2562
webmaster - 14/9/19 at 16:53