ตามรอยพระพุทธบาท

รวมบทเพลง "คติธรรม" สำหรับเด็ก ชุดที่ 1 - 5
webmaster - 1/8/08 at 15:01

.....ขอให้เลือกรับฟังเพลงได้ โดย "คลิก" ที่ปุ่มเปิด - ปิด แต่เสียงจะยังไม่มาทันที แล้วแต่ความเร็วเน็ตของเรา จะต้องรอโหลดสักครู่หนึ่ง จึงจะมีเสียงมา แล้วค่อยเลือกรับฟังตามใจชอบ เพื่อเป็นคติสอนใจกัน จึงขอขอบคุณเวป dhammathai.org ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย....

บทเพลง ชุดที่ 1

(Update 23 กรกฎาคม 2557)

คลิปไฟล์เสียง .wma นี้ต้องเปิดด้วยโปรแกรม Window Media Player
ตอนนี้เปิดเวปด้วย Browser Chrome หรือ IE (Internet Explorer) ได้แล้ว

โปรดกดที่ปุ่ม Play แล้วรอสักครู่ (ควรกดที่ใต้ปุ่ม อย่ากดตรงปุ่มจนเกินไป)บทเพลงกราบพระรัตนตรัย
โดย..ชมรมเพื่อนคุณธรรม
เพลงที่รายชื่อเพลงผู้ขับร้องคลิกฟังเพลง
01กราบพระรัตนตรัยด.ญ.ชีวาพร มงคลศิริวรรณ (ยียี่)
02ขอขอมาพ่อแม่ ด.ญ. วาทินี อัญญะโพธิ์ (ฝน)
03ฆ่ากิเลส ด.ช. ภาสกรณ์ รุ่งเรืองนพรัตน์ (สปาย)
04 ธรรมะเป็นเรื่องใหญ่ ด.ช. ภาสกรณ์ รุ่งเรืองนพรัตน์ (สปาย)
05นั่งสมาธิ ด.ญ. วาทินี อัญญะโพธิ์ (ฝน)
06บางระจัน ด.ช. ภาสกรณ์ รุ่งเรืองนพรัตน์ (สปาย)
07มาร์ชปณิธานพุทธบุตร ร้องหมู่
08มาร์ชเพื่อนคุณธรรมรวมใจ ร้องหมู่
09 รอยยิ้ม ด.ญ.ชีวาพร มงคลศิริวรรณ (ยียี่)
10ระลึกถึง ด.ญ. วาทินี อัญญะโพธิ์ (ฝน)
11 ลาแล้วนะ ด.ช. ภาสกรณ์ รุ่งเรืองนพรัตน์ (สปาย)
12ไหว้พระก่อนนอน ด.ญ. วาทินี อัญญะโพธิ์ (ฝน)
.
บทเพลง ชุดที่ 2


รวมเพลง "พระคุณแม่"
เพลงที่รายชื่อเพลงผู้ขับร้อง คลิกฟังเพลง
01อ้อมกอดแม่เสก โลโซ
02แม่จ๋าคีรีบูน
03แม่คัมภีร์
04กลับบ้านเถิดลูกชินกร ไกรลาศ
05พ่อแม่ใครชินกร ไกรลาศ
06แว่วเสียงแม่สมภูมิ โฆษิตสัจจามร
07รางวัลแด่แม่สมภูมิ โฆษิตสัจจามร
08ค่าน้ำนมจักรพันธ์ อาบครบุรี
09อ้อมอกแม่-
10ครวญหาแม่ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
.
บทเพลง ชุดที่ 3แสงธรรมนำทางชีวิต
โดย..มูลนิธิ ผชป.
เพลงที่รายชื่อเพลงคลิกฟังเพลง
01แสงธรรมะ
02เปลวเทียน
03ฉันรักคุณครู
04ฆราวาสธรรม
05รักเพื่อนบ้าน
06ตั้งสติ
07รู้จักไว้
08คำพูดร้าย
09ทำดีดี
10กฏแห่งหมาจักรวาล
11อดีตคือความฝัน
12คุณธรรมของเด็กไทย
13ยาเสพติด
14ขอโทษ-ขอบคุณ
15รู้จักพอ
16ทางบุญ
17พระคุณของครู
18กตัญญูต่อกัน
19ปัจจัยที่ ๕
20เป็นมนุษย์หรือเป็นคน
21เมาตน
22อุดมการณ์ชีวิต
23คำมั่นสัญญา
24ทำให้ได้ดี
25กราวสุรา
26ศีล
27กระชับมิตร
28ต้นไม้ให้คุณ
.
(รวม 80 เพลง กดปุ่มเลือกเพลงที่ Playlist)


webmaster - 12/9/13 at 17:08

(Update 12 กันยายน 2556)

คลิปไฟล์เสียง .wma นี้ต้องเปิดด้วยโปรแกรม Window Media Player
ตอนนี้เปิดเวปด้วย Browser Chrome หรือ IE (Internet Explorer) ได้แล้ว

โปรดกดที่ปุ่ม Play แล้วรอสักครู่ (ควรกดที่ใต้ปุ่ม อย่ากดตรงปุ่มจนเกินไป)


บทเพลง ชุดที่ 4

บทเพลงเยาวชนสร้างสรรค์ ชุด ดอกไม้คุณธรรม
โดย..เยาวชนกลุ่มแสงเทียน
เพลงที่รายชื่อเพลงคลิกฟังเพลง
01ดอกไม้คุณธรรม
02แสงธรรม
03คาถาดี
04อยาก
05เพื่อน
06ทำดี
07มองแต่แง่ดีเถิด
08ศีล
09สุรายาเสพติด
10ไอ้แกละเหงารัก
11แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
12งานคือชีวิต
13กลิ่นโคนสาปควาย
14คนดีมีคุณธรรม
15ความรักของแม่
16เป็นมนุษย์หรือคน
17เปิด เปิด เปิด
18ความสุขนิรันด์
19มาลาคุณครู
20ลาคุณครู
.
บทเพลง ชุดที่ 5

รวมเพลงชาวพุทธ
โดย..สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เพลงที่รายชื่อเพลงคลิกฟังเพลง
01ชาวพุทธ
02ลูกองค์พระ
03หัวใจนักเรียน
04มาฆะบูชา
05วันวิสาขบูชา
06อาสาฬหบูชา
ขับร้องและดนตรี โดย..วงออร์เคสทร้า กรมศิลปากร
07วันวิสาขบูชา
08วันอัฐมีบูชา
09อาสาฬหบูชา
10ชาวพุทธ
11ลูกองค์พระ
12หัวใจนักเรียน
13ธงชาติ
14วัฒนธรรมไทย
15เด็กไทย
.