ตามรอยพระพุทธบาท

"ตายแล้วฟื้น" เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนี้ (เรื่องที่ 13) ด.ญ.ลัดดา อินทรจิตร
webmaster - 26/6/08 at 06:08

เรื่องที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนี้ เรื่องที่ 13

เด็กหญิงอายุ ๑๒ ขวบ ท่องนรกสวรรค์


บันทึกจาก นสพ.บางกอกไทม์ ประจำวันที่ 26 ม.ค. 2513

เด็กหญิง ลัดดา อินทวิจิตร อายุ ๑๒ ขวบ บิดามารดาเป็นชาวสมุทรสาคร ชื่อ นายยวน และ นางเติม แต่ได้ยกให้ปู่กับย่าเป็นผู้เลี้ยงดู คือ จ.ส.ต.ผาด และ นางวงศ์ จูงใจ ณ บ้านเลขที่ 14 ตรอกพญาไม้ ธนบุรี ต่อมาเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2500 ด.ญ.ลัดดาเกิดนอนไม่ตื่น จึงได้นำส่งโรงพยาบาลศิริราช หมอจึงได้เยียวยาจนฟื้นขึ้นมาอีก แล้วได้เธอได้เล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ปู่และย่า พร้อมทั้ง ท่านพระครูปลัดสุพจน์ แห่งคณะ ๙ วัดประยุรวงศาวาส ธนบุรี ฟังดังต่อไปนี้