ตามรอยพระพุทธบาท

หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ ตายแล้วฟื้นเล่าเรื่อง "นรกสวรรค์"
praew - 4/6/10 at 15:04


(ภาพจาก dhammajak.net)

หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ วัดศรีฐานใน อ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร

พระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

ชาติภูมิ

หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ ถือกำเนิดที่ บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งเดิมคือ ตำบลกระจาย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2473 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย มีนามเดิมว่า ด.ช.สรวง ลุล่วง เป็นบุตรคนที่ 5 ของนายเนียม และนางบัพพา ลุล่วง มีพี่น้องร่วมบิดา มารดา จำนวน 6 คน เป็นชาย 3 คนและหญิง 3 คน ดังต่อไปนี้

1) นายจันทา ลุล่วง อดีตกำนันตำบลกระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร (ถึงแก่กรรม)
2) นางผา ละม่อม (ถึงแก่กรรม)
3) นางสา วันเที่ยง (ถึงแก่กรรม)
4) หลวงตาพวง สุขินทริโย
5) หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ เจ้าอาวาสวัดจำปาศิลาวาส ต.นาซอ อ. วานรนิวาส จ.สกลนคร
6) นางจำปา ป้องกัน

ต้นตระกูลเดิมของ หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ เป็นชาวนา นับถือศาสนาพุทธมาแต่ดั้งเดิม โยมบิดา มารดา มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทำบุญตักบาตรหรือถวายภัตตาหารเป็นประจำทุกวันไม่ได้ขาด ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีมาโดยตลอด มีบุตรชายก็ต้องให้บวชพระเสียก่อนทุกคน ทั้งหลวงตาพวงและน้องชายคือหลวงปู่สรวง สิริปุญโญ หลังจากบวชตามประเพณีแล้วได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงครองสมณเพศมาจนถึงปัจจุบันนี้


ซึ่งหลวงปู่ได้มีอายุครบ 80 ปี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2553 จะได้ย้อนนำเล่าเรื่อง "ตายแล้วฟืน" ซึ่งสัมภาษณ์โดย พระครูใบฏีกาวงศ์สิน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2551 แต่ได้ออกอากาศทางทีวีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2553 อันเป็นการเล่าถึงเรื่องราวตอนที่ตัวท่านเองได้ "มรณภาพ " (ตาย) หรือดับจิตไปชั่วเวลาหนึ่ง และดวงจิตได้ออกจากร่าง แล้วได้ไปดู ไปเห็นสิ่งต่างๆ ทั้งบนโลกเรา และที่โลกของ "สวรรค์ชั้นฟ้า" ตลอดทั้ง "โลกแห่งสัตว์นรก"

เป็นอีกมุมหนึ่งแห่งประสพประการณ์หลังความตาย แล้วฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งน่าฟังและน่าคิดเป็นคติ ที่เราๆทั้งหลายจะได้นำมาพิจรณา ในการดำรงค์วิถีชีวิตที่ถูกต้อง ที่ดีงาม เพื่อประโยชน์ในปัจจุบันภพ และอนาคตภพที่เราๆ จะได้พบตาม "ยถากรรม คือบุญและบาป" หรือดีชั่วที่ตัวทำฯ ที่เราๆ ได้สร้างกันไว้แล้วในครั้งที่อยู่ในโลกใบนี้กัน

และยังมีเรื่องราวร่วมสมัยเมื่อก่อน 70 ปี วิถีชีวิตของชาวไทยในสมัยนั้นๆ โดยเฉพาะชาวภาคอีสาน และยังได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีธรรมของ "พระกรรมฐาน" ในสมัยนั้น ซึ่งเป็นยุคบุกเบิกที่ต้องได้รับความลำบากเป็นอย่างยิ่ง..!
(ชมคลิปวีดีโอของท่าน)


(ฟังเสียงท่านเล่า Mp3)


webmaster - 29/6/10 at 06:25

(Update 29-06-53)