ตามรอยพระพุทธบาท

นายเดชฤทธิ์ ( นายจันดี เมื่อชาติที่แล้ว ) ระลึกชาติได้
webmaster - 23/5/09 at 16:52

☺...นายเดชฤทธิ์ ( นายจันดี เมื่อชาติที่แล้ว ) ระลึกชาติได้ จำตัวเอง จำทุกอย่างในอดีตได้แม่นยำ และที่สำคัญ ครอบครัวเดิมยังอยู่ครบ ความแปลกประหลาดและมหัศจรรย์ ที่น่าศึกษาอีกรายหนึ่ง...

(Update 12-3-58)