ตามรอยพระพุทธบาท

ความรู้เรื่องโรค "ต่อมลูกหมากโต" รักษาได้ไม่ต้องผ่าตัด
webmaster - 6/7/08 at 15:35
ตามที่กล่าวกันไว้ว่า "ต่อมลูกหมากโต" หรือ "เสื่อม" ชายสูงอายุตั้งแต่ 40 ปี ไปแล้วนี่แหละ เป็นกันมากเกือบทุกคน เป็นเพราะขาด "แร่สังกะสี" จึงทำให้ต่อมลูกหมากโตขึ้น อาการ คือ ปวดฉี่บ่อย , ต้องใช้แรงเบ่งมาก ฉี่ออกนิดเดียว ปวดและเจ็บในท่อลำกล้อง วิธีรักษามีวิธีเดียวคือผ่าตัด แต่อยากให้ลองสูตรเหล่านี้ดูได้ผลมาหลายรายแล้ว

ขนานที่ ๑ ผักบุ้งจีนและน้ำผึ้ง พิชิตต่อมลูกหมากโต คุณศุภกิจ นิมมานนรเทพ อดีตรองอธิบดีกรมทะเบียนการค้า และรองอธิบดี กรมทะเบียนกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เขียนไว้ในหนังสือประสบการณ์จากภูมิปัญญาชาวบ้านในการรักษโรคภัยไข้เจ็บว่า

พระภิกษุพระยานรรัตน์ราชมานิต ( ท่านเจ้าคุณนรฯ หรือ ท่านธัมมวิตักโกภิกขุ ) วัดเทพศิรันทราวาส ท่านป่วยเป็นโรคต่อมลูกหมากโต และได้เขียนประสบการณ์การรักษาของท่านลงตีพิมพ์ ต่อท้ายหนังสือ “วิทยาศาตร์การหายใจ” ไว้ ดังนี้

- ซื้อผักบุ้งจีนมา ๑ กิโลกรัม แล้วแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน
- เอา ๑ ส่วนมาตัดรากทิ้ง ล้างให้สะอาด แล้วหั่นเป็นชิ้นขนาด ๑ เซ็นติเมตร ใส่หม้อเติมน้ำนิดหน่อย ( ๔๐ - ๕๐ ซีซี ) ปิดฝา ต้มให้เดือดสัก ๒ - ๓ นาที แล้วยกลง ไอร้อนจะอบให้ผักสุก เอาพักไว้ก่อน ส่วนที่เหลืออีก ๒ ส่วนเอาใส่ตู้เย็นไว้
- พอผักที่ต้มไว้อุ่น ใส่น้ำผึ้ง ๒ - ๓ ช้อนโต๊ะ คน ๆ จนเข้ากันดี แล้วกินทั้งน้ำทั้งเนื้อให้หมดภายในวันนั้น
- นำส่วนที่เหลืออีก ๒ ส่วน มาทำอย่างเดียวกันกินวันละส่วนจะทำให้ปัสสาวะคล่องขึ้น ถ้ายังไม่ดีขึ้น ก็ซื้อผักบุ้งมาทำกินอีก อาการปัสสาวะขัด หรือ อาการปัสสาวะบ่อยจะหายไป

ขนานที่ ๒ "ท่านพุทธทาสภิกขุ" แห่งสวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ที่ได้ใช้ด้วยตัวเอง โดยที่ท่านเป็นโรคนี้ และทางแพทย์เสนอแนะให้ผ่าตัด แต่ท่านเห็นว่าชราภาพแล้วไม่ควรผ่าตัด จึงใช้สมุนไพร โดยใช้ “เถานมวัว” แห้งมาปิ้งให้เหลือง แล้วหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ ชงน้ำ ชงรับประทาน

ขนานที่ ๓ ให้กิน "เมล็ดฟักทอง" ประจำจะป้องกันต่อมลูกหมากโตได้ เพราะเป็นการเสริม "แร่สังกะสี" เข้าไปช่วยให้ต่อมลูกหมากยุบตัวลง ผักบุ้ง และ เมล็ดฟักทอง เหล่านี้มีแร่สังกะสีอยู่ด้วย

ขนานที่ ๔ ต้นผักกาดน้ำสด ๔ ต้น ยอดอ้อยแดงยาว ๓๐ - ๔๐ เซ็นติเมตร ๑ ยอด หั่นเป้นแว่น ใส่หม้อเติมน้ำ ๓ ส่วน เคี่ยวให้เหลือ ๑ ส่วน กินครั้งละ ๑ ถ้วยชา ก่อนอาหาร เช้า-เย็น ติดต่อกันอย่างน้อย ๗ วัน ถ้ายังไม่หายต้มกินอีก ๒ – ๓ หม้อ

ขนานที่ ๕ น้ำมันมะพร้าว ที่ผ่านขบวนการสกัดโดยไม่ผ่านความร้อน ผลิตจากเนื้อมะพร้าวแห้ง ได้น้ำมันที่บริสุทธิ์ สีใสเหมือนน้ำ ที่เรียกว่า “น้ำมันมะพร้าวพรหมจรรย์(Virgin Coconut Oil)”

วิธีใช้ : ใช้น้ำมันมาทำอาหาร หรือกินได้เลย ครั้งละ ๓ – ๔ ช้อนโต๊ะ หรือจะผสมลงในกาแฟ น้ำชาดื่มก็ได้

ที่มา..เว็บ the-arokaya