ตามรอยพระพุทธบาท

พระบรมธาตุพิเศษ ตามตำนาน 17 แห่ง
webmaster - 11/2/08 at 21:57ประกาศ
กฎระเบียบของ "เว็บตามรอยพระพุทธบาท"


ตามที่ได้ประกาศไปแล้วว่า ได้ปรึกษากับเว็บมาสเตอร์ "แดนพระนิพพาน" และ "เว็บพระรัตนตรัย" ถึงเรื่องความเสื่อมเสียที่จะเกิดขึ้น จึงควรระมัดระวังชื่อเสียงของ "วัดท่าซุง" และ "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ" ด้วย อาจจะกระทบความศรัทธาของบรรดาคณะศิษย์ทั้งหลาย ที่มีความเคารพนับถือกันทั่วไป ซึ่งได้ให้คำแนะนำมาว่า...
"ขอสงวนลิขสิทธิ์ห้ามคัดลอก "ข้อมูล" หรือ "ภาพ" และ "เสียง" ของ "ทุกหมวด" และ "ทุกกระทู้" ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน..."
ถ้าหากมีเรื่องร้องเรียนหรือเสียหายเกิดขึ้นกับวัดหรือพระในวัดก็ตาม ทาง "เว็บตามรอยพระพุทธบาท" จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และจะลบข้อมูลทั้งหมดภายใน ๒๔ ชั่วโมงทันที.."
จึงขอความร่วมมือทุกท่าน ช่วยกันสอดส่องดูแล หากมีการละเมิดกฎระเบียบ หรือกระทำความผิดตาม "พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐" กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑


. พระจุฬามณีเจดียสถาน สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาบน, พระเมาลี (พระเกศเกล้า)

. เจดีย์สูง โยชน์ บนพรหมโลก
(พระภูษาที่พระพุทธเจ้าทรงออกผนวช, พระเกศาธาตบางส่วน, พระบรมธาตุส่วนไหปลาร้าเบื้องซ้าย)

. นาคทวีป (พระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้ายล่าง, พระบรมธาตุส่วนคอ)

. เมืองตักศิลา (พระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้ายบน)

. เมืองคันธาราษฎร์ (พระเขี้ยวแก้วขวาล่าง) ปัจจุบันอยู่ที่ประเทศศรีลังกา

. เมืองสวรรคโลกสุโขทัย จ.สุโขทัย ประเทศไทย (พระบรมธาตุส่วนคาง)

. เมืองปาฎลีบุตร (พระธรรมกรก คือที่กรองน้ำ และผ้ารัดประคด)

. เมืองมิถิลา (ตาลีฟู) (ไม้สีฟันทิพย์)

. เมืองวิเทหะ (กระบอกเข็ม)

. เมืองเจติยนคร (รองพระบาท)

. หมู่บ้านพราหมณ์ ชื่ออุสิลคาม (สลกบาตร)

. เมืองมกุฎนคร (อาสนะและหมอนอิง)

. เมืองพันธุมดี (ผ้าไตร)

. เมืองมวร (มธุ) นคร หรือ เมืองวิเทหะ (พระบรมธาตุเขี้ยวฝางและบาตร)

. เมืองกุรุรัฐ (โกสัมพี) (ผ้าปูนั่ง)

. ทุสสะเจดีย์ (อกันนิฐา) ริมแม่น้ำอโนมา เจดีย์สร้างโดยฆะฏิกามหาพรหม (บรรจุผ้าผลัดสรงน้ำเมื่อออกผนวช)

. เจดีย์เหนือดอนทราย ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา สร้างโดยพญานาค ชื่อ “พญากาฬะนาคราช” (บรรจุดาบศรีกันชัยที่ปลงพระเกศเกล้า)