ตามรอยพระพุทธบาท

การ์ตูน..วรรณคดีไทย Animation เรื่อง พระพิฆเนศ
webmaster - 15/2/09 at 08:16"........สำหรับภาพยนต์ Animation พระพิฆเนศ มหาเทพแห่งปัญญา หรือ Bal Ganesh เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะให้เป็นงานซึ่งเด็กดูได้ ผู้ใหญ่ดูดี ขณะเดียวกับการหยิบเอาเรื่องราวของพระพิฆเนศมาสร้างเป็นภาพยนต์ Animation

.......ด้านหนึ่งก็มาจากคำเชื่อมั่นว่า เรื่องราวของพระพิฆเนศนั้นไม่ได้เป็นที่รู้จักแค่คนอินเดีย แต่มีคนทั่วโลกจำนวนมหาศาล ที่ไม่เพียงแต่จะรู้จักพระพิฆเนศเท่านั้น หากยังนับถือ เลื่อมใส เคารพ ศรัทธา ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสิ่งหนึ่งของชีวิตทีเดียว

.......เพราะเป็นที่เชื่อกันว่า พระพิฆเนศนั้น เป็นมหาเทพแห่งปัญญาที่จะนำพาผู้เคารพบูชาผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง ก้าวไปสู่ความสำเร็จในที่สุดได้

ภาพยนต์ Animation พระพิฆเนศ มหาเทพแห่งปัญญา หรือ Bal Ganesh หยิบเอาเรื่องราวในวัยเด็กของพระพิฆเนศ ตั้งแต่จุดกำเนิดเรื่อยมาจนถึงเหตุการณ์สำคัญ ที่ทำให้เศียรเป็นคชสาร และบทบาทสำคัญในการช่วยปกปักษ์พิทักษ์โลก.."

หมายเหตุ : ทางเว็บตามรอยพระพุทธบาท เห็นคุณประโยชน์แห่งความตั้งใจดีนี้ จึงขอทำสำเนาลงเฉพาะในเว็บนี้เท่านั้น จำนวน 3 ตอน จึงขอขอบคุณคณะผู้จัดสร้างเป็นอย่างยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

พากษ์ไทย กด Play ตอนที่ 1 ก่อน จบแล้วกด Next และ Play ต่อตอนที่ 2 - 3
หรือจะย้อนแต่ละตอนกด Previous และกด Play ก็ได้ และ "คลิกขวา" เพื่อขยายจอภาพ