ตามรอยพระพุทธบาท

ต้นไม้ศรีมหาโพธิ์ ตามสถานที่ต่าง ๆ รวม 9 แห่ง (Upload ภาพ 9 มี.ค. 51)
webmaster - 11/2/08 at 22:00ประกาศ
กฎระเบียบของ "เว็บตามรอยพระพุทธบาท"


ตามที่ได้ประกาศไปแล้วว่า ได้ปรึกษากับเว็บมาสเตอร์ "แดนพระนิพพาน" และ "เว็บพระรัตนตรัย" ถึงเรื่องความเสื่อมเสียที่จะเกิดขึ้น จึงควรระมัดระวังชื่อเสียงของ "วัดท่าซุง" และ "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ" ด้วย อาจจะกระทบความศรัทธาของบรรดาคณะศิษย์ทั้งหลาย ที่มีความเคารพนับถือกันทั่วไป ซึ่งได้ให้คำแนะนำมาว่า...
"ขอสงวนลิขสิทธิ์ห้ามคัดลอก "ข้อมูล" หรือ "ภาพ" และ "เสียง" ของ "ทุกหมวด" และ "ทุกกระทู้" ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน..."
ถ้าหากมีเรื่องร้องเรียนหรือเสียหายเกิดขึ้นกับวัดหรือพระในวัดก็ตาม ทาง "เว็บตามรอยพระพุทธบาท" จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และจะลบข้อมูลทั้งหมดภายใน ๒๔ ชั่วโมงทันที.."
จึงขอความร่วมมือทุกท่าน ช่วยกันสอดส่องดูแล หากมีการละเมิดกฎระเบียบ หรือกระทำความผิดตาม "พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐" กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑

ต้นไม้ศรีมหาโพธิ์ ตามสถานที่ต่าง ๆ รวม 9 แห่ง


๑. ต้นไม้ศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย๒. ต้นไม้ศรีมหาโพธิ์ เมืองอนุราธปุระ ศรีลังกา๓. ต้นไม้ศรีมหาโพธิ์ วัดศรีล้อม ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง๔. พระอารามมหาโพธิ์ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (ริมแม่น้ำโขงเมืองเชียงแสน)๕. ต้นไม้ศรีมหาโพธิ์ บ้านโพธิ์งาม (เมืองเก่าคูบัว) อ.เมือง จ.ราชบุรี๖. ต้นไม้ศรีมหาโพธิ์ วัดต้นโพธิ์ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี๗. ต้นไม้ศรีมหาโพธิ์ บ้านซู เมืองยอง ประเทศพม่า๘. ต้นไม้ศรีมหาโพธิ์ วัดกวงเซี่ยวซื่อ เมืองกวางเจา ประเทศจีน (ท่านตั๊กม้อนำกิ่งมา
จากอินเดีย)๙. ต้นไม้ศรีมหาโพธิ์ วัดหนานหัวซื่อ เมืองเสากวาน ประเทศจีนรูปภาพเหล่านี้ บางภาพนำมาประกอบเท่านั้น จาก...หนังสือ "แดนมหามงคล"

:D***********************:D