ตามรอยพระพุทธบาท

สรุปรายรับ - รายจ่าย “พระพุทธมงคลพรชัยมุนี จ.ชุมพร” ปี 2548 - 2554
praew - 26/10/09 at 16:48

...ตัวอย่างหนังสือที่ "กองบรรณาธิการ" จัดพิมพ์เผยแพร่ทั่วประเทศจาก "ข่าวสด" แนะนำการเดินสายไหว้พระทั่วไทย “พระพุทธมงคลพรชัยมุนี วัดแหลมสน อ.หลังสวน จ.ชุมพร”

จัดสร้างโดย พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต วัดท่าซุง ร่วมกับคณะชาวปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร เมื่อปี พ.ศ.2547 อันเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองประจำทิศใต้ (นับเป็นองค์ที่ 2)

- องค์ที่ 1 ประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประดิษฐาน ณ วัดบ้านหลักศิลา อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
- องค์ที่ 3 ประจำทิศตะวันตก ประดิษฐาน ณ วัดเขาดินเหนือ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
- องค์ที่ 4 ประจำทิศเหนือ ประดิษฐาน ณ วัดสิริเขตคีรี (วัดพระร่วง) อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย


...เนื่องด้วยพระพุทธรูปใหญ่ทั้ง 4 ทิศนี้ สร้างไว้เป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น จึงอยู่กลางแจ้งเพื่อความโดดเด่น มิได้สร้างไว้ให้เกิดความเร่าร้อนแต่อย่างใด กาลเวลาผ่านไปได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า พระพุทธพรชัยมงคลมุนี (มีชื่อเดียวกันทั้งสี่ทิศ)

หากผู้ใดได้กราบไหว้บูชาแล้ว จะเกิดความร่มเย็นเป็นสุข และได้รับพรอันประเสริฐพร้อมกับมีโชคมีชัยตลอดไป จนมีชื่อเสียงได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่สำคัญของภาคใต้และภาคเหนือมาแล้ว เนื่องด้วยพระพุทธรูปใหญ่ มีพระพุทธลักษณะสวยงามสมสัดส่วนนั่นเอง
ขอแก้ไขข้อมูล :


...ตามที่บอกว่า พระเทพญาณโมลี เจ้าคณะจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการสร้าง ความจริงนิมนต์ท่านเป็นประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเท่านั้น ส่วนการสร้างนั้น "พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต ร่วมกับชาวปากน้ำหลังสวน" เป็นผู้จัดหาทุนในการก่อสร้างทั้งหมด


webmaster - 25/7/10 at 19:19


webmaster - 31/8/11 at 16:17