ถ้าพบข้อผิดพลาดในเว็บไซด์ จะแนะนำและติชม หรือสอบถาม ติดต่อที่ WEBMASTER
 
VISITORS


     Not logged in [Login ]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites  
[*] posted on 8/3/18 at 16:23 Reply With Quote

(ตอนที่ 17 พระพุทธรูปไจ้คามี)..เล่าเรื่องการเดินทางไปเมืองพม่า 14 มกราคม -11 กุมภาพันธ์ 2561


สารบัญ (เลือกคลิกที่รายการ)

[01]
ตอนที่ ๑ สมเด็จพระมหาสังฆนายกแห่งพม่า
[02] ตอนที่ ๒ สรุปสถานที่สำคัญทั้งประเทศพม่า
[03] ตอนที่ ๓ การจัดอันดับ "ที่สุด" ในทริปนี้
[04] ตอนที่ ๔ สรุปค่าใช้จ่ายในทริปนี้
[05] ตอนที่ ๕ เริ่มต้นการเดินทาง (วันแรก)
[06] ตอนที่ ๖ (จุดที่ 1) พระเจดีย์ไจ้ตาลาน (Kyeik thanlan)
[07] ตอนที่ ๗ (จุดที่ 2) เกาะแชมพู (Shampoo Island)
[08] ตอนที่ ๘ (จุดที่ 3) พระเจดีย์อูซีนะ (UZina)
[09] ตอนที่ ๙ (จุดที่ 4) พระเจดีย์ไจ้เติ๊ก
[10] ตอนที่ ๑๐ (จุดที่ 5) พระเจดีย์ไจ้มุป่อง
[11/1] ตอนที่ ๑๑/๑ (จุดที่ 6) พระเจดีย์ไจ้มะยอว์
[11/2] ตอนที่ ๑๑/๒ (จุดที่ 6) พระเจดีย์ไจ้มะยอว์
[12] ตอนที่ ๑๒ (จุดที่ 7) วัดวินเซนตอยะ (วัดพระนอนใหญ่)
[13] ตอนที่ ๑๓ (จุดที่ 1) พระเจดีย์กันยี
[14] ตอนที่ ๑๔ (จุดที่ 2) พระใหญ่บ้านลิตัก
[15] ตอนที่ ๑๕ (จุดที่ 3) พระเจดีย์ไจ้เกลาสะ ละมาย
[16] ตอนที่ ๑๖ (จุดที่ 4) รอยพระพุทธบาทเกาะกูด

[17] ตอนที่ ๑๗ (จุดที่ 5) พระพุทธรูปลอยน้ำไจ้คามี

[ ตอนที่ 1 ]

(Update 8 มีนาคม 2561)


สมเด็จพระมหาสังฆนายกแห่งพม่า
เยือน "วัดท่าซุง" อย่างเป็นทางการ

...ตามที่ สมเด็จพระมหาสังฆนายก ( สมเด็จพระสังฆราช ) แห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ได้เสด็จเยี่ยมเยียน "วัดท่าซุง" อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.


เช้าวันนี้ (7 มี.ค.61) ที่สนามบินดอนเมือง ด้วยการส่งพระสังฆนายก
ประมุขแห่งสงฆ์ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ กลับมาตุภูมิ
พร้อมทั้งเชิญภาพ "หลวงพ่อพระราชพรหมยาน" (ที่ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุงถวาย)
อธิบายภาพจากเฟซบุคโดย - Phongthawach Chantabul และ ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์
(ตามภาพจะเห็นท่านนำหนังสือ "ตามรอย" กลับไปด้วย)


...เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ พระอาจารย์ชัยวัฒน์ได้ถวายหนังสือ "ตามรอยพระพุทธบาท" เล่มที่ 4 และหนังสือเล่มเล็กอีก 1 เล่ม ซึ่งรวบรวมรายชื่อพุทธสถานที่สำคัญของพม่าและประเทศอื่นๆ ไว้ทั้งสิ้น

โดยวางจำหน่ายที่ "วิหารสมเด็จองค์ปฐม" วัดท่าซุง และ "บ้านสายลม" เล่มใหญ่ 1 - 4 ราคาเล่มละ 200 บาท ส่วนเล่มเล็ก ราคาเล่มละ 50 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง) ท่านได้รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง แต่ละจังหวัด แต่ละประเทศ รวม 4 หมวด คือ

1. พระมหาธาตุเจดีย์
2. พระพุทธบาท
3. พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
4. ต้นศรีมหาโพธิ์


...ผู้ใดที่สนใจหาซื้อได้ตามที่แจ้งนี้ เล่มใหญ่ไว้อ่านรายละเอียด ดังนี้
- เล่มที่ 1 เล่าเรื่องพร้อมประวัติสถานที่สำคัญบางแห่งในประเทศไทย
- เล่มที่ 2 เล่าเรื่องไปสิบสองปันนา ประเทศจีน
- เล่มที่ 3 เล่าเรื่องไปกัมพูชา
- เล่าที่ 4 เล่าเรื่องไปประเทศต่างๆ เช่น พม่า, ศรีลังกา, เวียดนาม, จีน เป็นต้น

ส่วนเล่มเล็กไว้ติดตัวเป็นคู่เมือการเดินทาง พกง่ายสะดวกในการค้นหา จะไปจังหวัดไหนก็ไปกราบไหว้ตามลายแทงนี้ได้เลย ท่านต้องใช้เวลานานถึง 25 ปี กว่าจะรวบรวมมาได้ทั่วชมพูทวีปค่ะ...ฉะนั้น เนื่องในวโรกาสอันดีและเป็นสิริมงคลแก่วัดท่าซุงเป็นอย่างยิ่ง ที่สมเด็จพระมหาสังฆนายก ( สมเด็จพระสังฆราช ) เสด็จมาเยือนในครั้งนี้ จึงขออนุญาตเล่าเรื่องการเดินทางไปพม่ากันทั้งประเทศเลย พระอาจารย์ชัยวัฒน์บอกว่า

นับเป็นการเดินทาง "ตามเก็บ" หมายถึงท่านเคยไปหลายครั้งแล้ว แต่ยังตกค้างอยู่หลายแห่ง โดยเริ่มเดินทางครั้งแรกเมื่อปี 2539, 2543, 2545, 2549, 2553 จนถึงปีนี้ 2561 นับเป็นเวลาผ่านไปถึง 8 ปี กว่าจะได้ย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่ง

โดยเฉพาะในบั้นปลายของชีวิตของท่าน อยากจะได้ไปเสริมสร้างบารมีอีกสักครั้ง เป็นการไปให้ครบถ้วนทุกแห่งในพม่า ทั้งภาคใต้ ภาคกลาง ตะวันตก เหนือ และ ตะวันออก ในขณะที่ท่านทำโปรแกรมการเดินทางนั้น ปรากฏว่ายังมีสถานที่ที่ยังไม่ได้ไปอีกหลายแห่ง

แต่ต้องเดินทางโดยรถยนต์ ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางหลายวัน ท่านจึงเรียกทริปนี้ว่า "ทริปผู้เกษียณวัย" เพราะใครที่ยังทำงานอยู่คงไม่สามารถลางานได้หลายวัน


Special Myanmar (ทัวร์พม่าพิเศษ 29 วัน)

วันที่ 14 มกราคม 2561 – 11 กุมภาพันธ์ 2561

...ท่านผู้จัดจึงตั้งชื่อว่า.. "Special Myanmar (ทัวร์พม่าพิเศษ 29 วัน) ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2561 – 11 กุมภาพันธ์ 2561" โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเดินทางชี้เป้าและนำทาง นั่นก็คือ Google Map เพื่อบอกระยะทางได้ทั้งประเทศ พร้อมทั้งกำหนดวันและเวลาการเดินทางได้สะดวก

ท่านผู้อ่านจะเห็นว่า พระอาจารย์ชัยวัฒน์ตั้งกำหนดวันกลับเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งเป็นการบังเอิญที่ลงตัวพอดีกับที่หลวงพ่อท่านเจ้าคุณ "พระราชภาวนาโกศล" มรณภาพในตอนเช้ามืดของวันที่จะต้องกลับ

ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ในขณะที่พระอาจารย์ชัยวัฒน์พักอยู่ที่เมืองมะละแหม่ง อันเป็นวันสุดท้ายของการเดินทางทริปนี้ ท่านกำลังจัดกระเป๋าเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับพอดี เหมือนกับหลวงพ่อท่านเจ้าคุณฯ โปรดเมตตารอจนถึงวันกลับ นับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์จริงๆ

ส่วนที่พระอาจารย์ต้องปิดข่าวการเดินทางนั้น เป็นเพราะต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะครบถ้วน และเป็นการถือเคล็ดด้วย แต่ก็โชคดีที่การเดินทางไปได้ครบทุกแห่งตามรายการ จึงต้องขออภัยทุกท่านแทนพระอาจารย์ชัยวัฒน์ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย..สวัสดีค่ะ


ทีมงานฯ

(โปรดติดตามตอนต่อไป)


◄ll กลับสู่สารบัญ
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 1812
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 8/3/18 at 17:37 Reply With Quote


[ ตอนที่ 2 ]

(Update 10 มีนาคม 2561)


สรุปสถานที่สำคัญทั้งประเทศพม่า


...สำหรับการเดินทางทริปนี้ โดยการเช่ารถตู้ 2 คัน จาก "อองซูทัวร์" แม่สอด ผู้โดยสารจำนวน 13 คน (+ 2 คน ไปพบระหว่างทาง = 15 คน)

เริ่มต้นออกทางชายแดนผ่านด่าน "แม่สอด - เมียวดี" แล้วย้อนกลับทางเดิม โดยเริ่มต้นวันแรกที่ "มะละแหม่ง" แล้วลงไปทางใต้ถึง "เมืองละมาย" จังหวัดเย แล้วย้อนกลับขึ้นมาถึง "ย่างกุ้ง"

จากนั้นขึ้นไปทาง "เมืองแปร" (วนขวาทำประทักษิณของประเทศด้วย) ขึ้นเหนือไปถึงทะเลสาบ "อินดอว์ยี" เมืองมิตจิน่า แล้วย้อนกลับลงมาที่ "เมืองมัณฑเลย์" จึงขอแบ่งเป็นแต่ละภาคเพื่อความเข้าใจง่ายๆ ดังนี้ (กรุณาดูแผนที่ประกอบด้วย)


@ 1. ภาคใต้
- มะละแหม่ง - ละมาย (รอยพระพุทธบาทเกาะกูด) - ไจ้คามี - มุด่อง - สะเทิม - ไจ้ทีโย -
- (ยกเว้น เมืองเย - ทวาย - มะริด - ตะนาวศรี ที่อยู่ทางใต้สุดนี้เคยไปมาแล้ว)

@ 2. ภาคกลาง
- หงสาวดี - ย่างกุ้ง - แปร

@ 3. ภาคตะวันตก
- รอยพระพุทธบาท ชเวเซทตอว์ มินบู - มร็อกอู (ยะไข่) - พุกาม - โมนยวา - อลองดอว์กัสสปะ (ถ้ำพระมหากัสสปะ)

@ 4. ภาคเหนือ
- ชเวโบ - ทะเลสาบอินดอว์ยี (เมืองมิตจิน่า)

@ 5. ภาคตะวันออก
- มัณฑเลย์ - พินอูลวิน - สีป้อ - รถไฟสายก๊อกเทค (Gokteik) - ทะเลสาบอินเล - ตองยี

@ 6. ภาคพิเศษ
- เนมิดอว์ - ตองอู - สิเรียม - ดาลา - พะสิม - มอว์ตินซุน - บีเลน - พะอ่าน - เมียวดี


....สรุปการเดินทาง 29 วัน หลังจากกลับมาแล้ว รวมสถานที่สำคัญได้ 134 แห่ง (เฉพาะที่ต้องการไปแค่ 95 แห่ง นอกจากนั้นไปพบระหว่างทาง)

ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญมาแต่โบราณ ได้แก่ พระพุทธรูป (อิริยาบถนั่ง ยืน นอน), พระเกศาธาตุ, พระทันตธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) มีชื่อดังต่อไปนี้

1. พระพุทธรูปประทับนั่ง พระมหามุนี 2 องค์ คือ
- พระมหามุนี (องค์พี่ - อารกันมหามุนี) เมืองยะไข่
- พระมหามุนี (องค์น้อง) เมืองมัณฑเลย์

2. พระพุทธรูปลอยน้ำ 4 องค์ของพม่า คือ
- ไจ้คามี เมืองมะละแหม่ง
- ไจ้ปอลอ เมืองไจ้โท
- ไจ้มุทธอว์ เมืองพะสิม
- ชินมุที เมืองทวาย (เคยไปมาก่อนแล้ว)

3 พระพุทธรูปประทับนั่ง (พิเศษ)
- พระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาท วัดไจ้มะยอว์ เมืองมะละแหม่ง
- พระพุทธรูปนั่ง 4 ทิศ วัดไจ้ปุ้น เมืองหงสาวดี
- พระพุทธรูปแว่นทอง เมืองแปร
- พระพุทธรูปสมปรารถนา เมืองพุกาม
- พระพุทธรูปเจ้าตอว์ยี เมืองมัณฑเลย์
- พระพุทธรูปมากที่สุด 583,363 องค์ พระเจดีย์สัมพุทเธ เมืองโมนยวา

4. พระพุทธรูปประทับยืนใหญ่
- วัดโพธิตาต่อง (Maha BodhiTah Taung) เมืองโมนยวา

5. พระพุทธไสยาสน์ 3 แห่ง คือ
- เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) ย่างกุ้ง
- ชเวต้าละยอง (พระนอนยิ้มหวาน) หงสาวดี
- วัดเวนเซโตยะ (พระนอนใหญ่ที่สุดในพม่า) มะละแหม่ง

6. พระพุทธรูปที่มี "งู" อยู่ด้วย 3 แห่ง คือ
- วัดพญางู Snake Pagoda (ใกล้เมืองมัณฑเลย์)
- ศาลากลางน้ำ "กัมโบเม็งกะลา" บ้านต่องแต (Twante) เมืองดาลา (Dala อยู่ฝั่งตรงข้ามกับย่างกุ้ง)
- หงสาวดี (ไม่มีเวลาไป)

7. พระเจดีย์บรรจุ “พระเขี้ยวแก้ว” ครบทั้ง 4 ทิศ ของเมืองพุกาม คือ
- ชเวซิก่อง,
- โลกะนันดา,
- ตันจิต่อง,
- ตุรินต่อง

8. พระเกศาธาตุ แห่งเมืองสุธรรมวดี (สะเทิม)
- ไจ้ทิโย, ไจ้เกลาสะ, ไจ้ทีซอ, กุสินาโย, เมรัล, นอละบู, ซินไจ้, ซอยกะเปง,

9. สถานที่พบใหม่ คือ พระเจดีย์ชเวคาซาน เมืองย่างกุ้ง, ชเวนัทต่อง เมืองแปร, ยะติต่อง เมืองไจ้โท, ชเวบนทาร์, ไจ้เดโย เมืองบิเลน และมีที่หงสาวดีอีก 2-3 แห่ง เช่น ไจ้กลอนปอน เป็นต้น

10. พระเจดีย์ชเวซานดอว์ (พระเกศาธาตุ) ชื่อเดียวกันครบทั้ง 4 แห่ง คือ
- ชเวซานดอว์ เมืองพุกาม
- ชเวซานดอว์ เมืองแปร
- ชเวซานดอว์ เมืองตองอู
- ชเวซานดอว์ บ้าน Twante เมืองดาลา (อยู่ฝั่งตรงข้ามกับย่างกุ้ง)

11. รอยพระพุทธบาท 3 แห่ง คือ
- รอยพระพุทธบาท เกาะกูด เมืองละมาย จังหวัดเย
- รอยพระพุทธบาท ชเวเซทต่อว์ เมืองมินบู
- รอยพระพุทธบาท บนภูเขามัณฑเลย์

12. พระเจดีย์กลางน้ำที่สวยงาม 3 แห่ง คือ
- พระเจดีย์เยเลพญา (ไจ้หม่อวน) สิเรียม
- พระเจดีย์พองดอว์อู (พระบัวเข็ม) ทะเลสาบอินเล
- พระเจดีย์ชเวมิตซู ทะเลสาบอินดอว์ยี มิตจิน่า


(ภาพเปรียบเทียบ "พระเจดีย์กลางน้ำ" 3 แห่ง)


พระเจดีย์เยเลพญา (ไจ้หม่อวน) สิเรียม


พระเจดีย์พองดอว์อู (พระบัวเข็ม) ทะเลสาบอินเล


พระเจดีย์ชเวมิตซู ทะเลสาบอินดอว์ยี มิตจิน่า


ทีมงาน ฯ

(โปรดติดตามตอนต่อไป)


◄ll กลับสู่สารบัญ
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 1812
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 10/3/18 at 16:56 Reply With Quote


[ ตอนที่ 3 ]

(Update 12 มีนาคม 2561)


การจัดอันดับ "ที่สุด" ในทริปนี้


(ยามเช้าเมื่อปี 2553 พระเจดีย์ชเวมิตซู ทะเลสาบอินดอว์ยี เมืองมิตจิน่า)


(ยามบ่ายในปี 2561 หลังจากกลับไปถึง 8 ปี แล้วได้กลับมาบูรณะใหญ่อีก ชื่นใจเหลือเกิน)


1. สวยงามที่สุด - พระเจดีย์ชเวมิตซู ทะเลสาบอินดอว์ยี เมืองมิตจิน่า
2. ไปไกลที่สุด - พระเจดีย์มอดินซุน (พระเกศาธาตุ) เมืองพะสิม
3. เก่าแก่ที่สุด - พระเจดีย์มอดินซุน เมืองพะสิม (สร้างก่อนชเวดากอง)

4. ไปยากที่สุด - พระมหามุนีอารกัน เมืองยะไข่ (ต้องข้ามเทือกเขาอารกันโยมา)
5. ไปลำบากที่สุด - อลองดอว์กัสสปะ (ศพพระมหากัสสปะ) เมืองโมนยวา


(อลองดอว์กัสสปะ ต้องเช่ารถไปต่างหากแล้วนั่งช้างต่อไปอีกด้วย)

6. ตื่นเต้นที่สุด - รอยพระพุทธบาท ชเวเซทตอว์ เมืองมินบู (ต้องนอนกระต๊อบมืดๆ คืนนั้นไม่ได้อาบน้ำกันเลย)

7. โชคดีเป็นที่สุด - รอยพระพุทธบาท ชเวเซทตอว์ และ พิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี (ร่วมงานพิธีทั้งสองแห่ง ปรากฏว่าได้อยู่แถวหน้าชาวพม่านับร้อยนับพันคนที่นั่งรออยู่) - อลองดอว์กัสสปะ ได้นั่งช้างไปแบบบังเอิญ โดยไม่ต้องรอคิวเหมือนชาวพม่าทั่วไป

8. หวาดเสียวที่สุด (รถเกือบเฉี่ยวกัน) ระหว่างเมืองแปรไปพุกาม (มีคนเห็นภาพในอดีตว่าเคยเกิดที่นี่)

9. พระเกศาธาตุอยู่สูงชันที่สุด - พระเจดีย์ซินไจ้, นอละบู, กุสินาเยา, เมรัล, ไจ้เกลาสะ, ไจ้เดโย เมืองสะเทิม


(พระเจดีย์นอละบู (พันธุเสลา) สร้างก่อนพระเจดีย์ไจ้ทีโย 5 วัน เป็นผู้สร้างคณะเดียวกัน)

10. โหดที่สุด - เสียวที่สุด - เหวี่ยงที่สุด - สะบักสะบอมที่สุด - พระเจดีย์นอละบู (ต้องนั่งรถขนหมูขึ้นไป)

11. อัศจรรย์ที่สุด - พระเจดีย์เมรัล เมืองบีลิน (มีก้อนหินคล้าย "อินทร์แขวน" เป็นจำนวนมาก)

12. ผิดหวังเป็นที่สุด - พระเจดีย์ซอยกะเปง เมืองพะอ่าน (พระเกศาธาตุอยู่สูงถึง 700 เมตร ไม่สามารถเดินขึ้นไปได้)

13. ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด - พระเจดีย์ไจ้ตาลาน (บรรจุพระเกศาธาตุ และ พระทันตธาตุ) มะละแหม่ง (พระอาทิตย์ทรงกลดที่นี่)

14. ปาฏิหาริย์ที่สุด - เสริมพระเจดีย์ให้ใหญ่ขึ้น (ชื่อ Lay Kyune Satkyar Aung) บ.สาตะเพียน (Zar ta pyin) มะละแหม่ง (ได้พบกับหญิงชาวพม่าได้นิมิตบอกไว้ล่วงหน้าว่า วันนี้พวกเราจะมาทำบุญที่นี่)

15. นั่งรถไฟสายสุดเสียวที่สุด (Gokteik) เมืองพินอูลวิน
16. ประทับใจมากที่สุด - นั่งกระเช้าลอยฟ้า ที่พระธาตุอินทร์แขวน


(เลือกมุมที่สวยงามที่สุด บนเทือกเขาอารกันโยมา)

17. วิวสายงามที่สุด - เทือกเขาอารกันโยมา เมืองยะไข่
18. เหมือนที่สุด - หลวงพ่อไจ้ทีซอง เมืองบีลิน (ศพไม่เน่าเหมือนหลวงพ่อฯ วัดท่าซุง)


Credit : burmasite.blogspot.com


ภาพถ่ายเมื่อปี 2553 นับเป็นครั้งแรกที่ได้ทำบุญ
เป็นค่าแผ่นทองคำแท้ 1 แผ่น (550 ดอลลาร์) หุ้มพระเจดีย์ชเวดากอง


(ภาพนี้ปี 2561 นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ได้ทำบุญบูรณะใหญ่อีกครั้งหนึ่ง)

19. ได้รับเกียรติเป็นที่สุด - ชเวดากอง (ประธานฯ ออกมารับเงินทำบุญจำนวน 1,165,000 จ๊าด ในห้อง VIP)

20. บังเอิญเป็นที่สุด - หวยออกเลขท้ายตรงกับจำนวนคน 15 คน และออกจำนวนวัน 29 วันด้วย (รางวัลที่หนึ่ง 309915 ออกงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561, และออกงวดวันที่ 2 มีนาคม 2561 รางวัลที่หนึ่ง 759415 เลขท้าย 29)

21. เมืองพม่าที่สะอาดเป็นที่สุด - เมืองตองยี (Taunggyi) และ พะสิม (Pathein)

22. เหลือเชื่อเป็นที่สุด - พระเจดีย์โบโบยี (Bawbawgyi) เมืองเก่าศรีเกษตร (Sri Ksetra) แปร (หลงทางเข้าไปในเขตอุทยานเมืองเก่า ได้พบกับหัวหน้าช่างซ่อมพระเจดีย์พอดี จึงได้ทำบุญร่วมซ่อมโดยไม่น่าเชื่อ)

23. แปลกที่สุด - ไฟดับเอง 3 ครั้ง (ดับแป๊บเดียวนะ) ที่พักบ้านมุด่อง มะละแหม่ง, ร้านอาหารในตลาดหงสาวดี, วัดพองดอว์อู (ในขณะที่พระอาจารย์เล่าเรื่องประวัติพระบัวเข็มองค์เล็ก คือองค์ที่ 5)

24. พบใหม่มากที่สุด (พระเกศาธาตุ, พระทันตธาตุ)
- 1 พระเจดีย์ชเวคาซาน เมืองย่างกุ้ง (พระเกศาธาตุ 7 เส้น),
- 2 พระเจดีย์บ้านคามู เมืองย่างกุ้ง (ระหว่างสร้างชเวดากอง อัญเชิญ "พระเกศาธาตุ" มาหยุดพักที่นี่ก่อน)
- 3 ชเวนัทต่อง เมืองแปร (พระเกศาธาตุ 1 เส้น),
- 4 ยะติต่อง (อยู่บนยอดเขาใกล้พระเจดีย์ไจ้ทิโย) เมืองไจ้โท (พระเกศาธาตุ 1 เส้น),
- 5 ไจ้เกลาสะ เมืองบีเลน (พระเกศาธาตุ 1 เส้น)
- 6 *ชเวบนทาร์ เมืองบีเลน (พระเกศาธาตุ 1 เส้น)
- 7 ไจ้เดโย เมืองบีเลน (พระเกศาธาตุ 1 เส้น)
- 8 โซกะลิซานดอว์เซน เมืองบีเลน (พระเกศาธาตุ)
- 9 พระเจดีย์บอบอยี อุทยานแห่งชาติศรีเกษตร เมืองแปร
- 10 พระเจดีย์ Shwe Moke Daw (ปะโคะกู) ใกล้พุกาม

- 11 พระเจดีย์ Maw Daw Myin Thar เมืองชเวโบ
- 12 พระพุทธรูปเจ้าตอว์ยี (เก่า) เมืองมัณฑเลย์ (อยู่ใกล้วัดงู)
- 13 พระพุทธรูปเจ้าตอว์ยี (ใหม่) เมืองมัณฑเลย์ (อยู่ในเมือง)
- 14 พระเจดีย์ Shwe Kyat Yat อมรปุระ (สร้างสมัยพระเจ้าอโศก)
- 15 พระเจดีย์ไจ้กะวะ เมืองหงสาวดี (พระทันตธาตุ)
- 16 ไจ้มะกอว์ซานดอว์เซน เมืองหงสาวดี (พระเกศาธาตุ)
- 17 ไจ้มุกะนิงซานดอว์เซน เมืองหงสาวดี (พระเกศาธาตุ)
- 18 ธรรมไต้เจดีย์ซานดอว์เซน เมืองหงสาวดี (พระเกศาธาตุ)
- 19 เต็งสะยัต เมืองหงสาวดี (พระเกศาธาตุ)
- 20 ไจ้กลอนปอน เมืองหงสาวดี (พระเกศาธาตุ)
- 21 ไจ้กะตา เมืองหงสาวดี (พระทันตธาตุ) ยังไม่ได้ไป
- 22 *ชเวบนทาร์ (เดิมชื่อ Kyaik kaw) บ้าน Theinzeik

25. แสนรู้ที่สุด - ช้างที่ "อลองดอว์กัสสปะ" ก้มลงกราบพระอาจารย์เอง
26. เสียความรู้สึกที่สุด - เจ้าหน้าที่ตามเก็บเงินค่าเข้าชม (บางแห่ง) ทั้งๆ ที่พวกเราทำบุญมากกว่านั้นเสียอีก

27. ปลื้มปิติที่สุด - วันที่จะกลับจากย่างกุ้ง มีหยดน้ำลงมาจากฟ้า 1 หยด, วันเดินทางกลับจากมะละแหม่งก็เช่นกัน ตอนเช้ามีหมอกลงหนามากตลอดทางจนกระทั่งสาย


28. ทำบุญมากที่สุด
- (1) พระเจดีย์ชเวบอดี้ - ทะเลสาบอินเล (สร้างใหม่อลังการ) ทำบุญ 5,000,000 จ๊าด (ถวายเครื่องประดับด้วย)

- (2) พระมหามุนี - มัณฑเลย์ (พระวิหารหุ้มฉัตรใหม่ด้วยทองคำแท้) ทำบุญ 3,231,500 จ๊าด


- (3) พระเจดีย์ชเวมิตซู - ทะเลสาบอินดอว์ยี (ซ่อมใหม่ทั้งหมด) ทำบุญ 1,243,000 จ๊าด

- (4) พระเจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง (ซ่อมพระเจดีย์และบริวารโดยรอบ) ทำบุญ 1,165,000 จ๊าด

- (5) พระเจดีย์มอดินซุน - พะสิม (ซ่อมเจดีย์และฉัตร) ทำบุญ 1,160,000 จ๊าด

- (6) พระเจดีย์โลกะนันดา - พุกาม (ซ่อมเจดีย์ และ หุ่มฉัตรใหม่ด้วยทองคำแท้) ทำบุญ 1,000,000 จ๊าด (ถวายเครื่องประดับด้วย)

- (7) พระมหามุนี - ยะไข่ (พระวิหารทำฉัตรใหม่) ทำบุญ 995,000 จ๊าด (ถวายเครื่องประดับด้วย)

- (8) พระพุทธรูป (ลอยน้ำ) ไจ้ปอลอ - เมืองไจ้โท (พระวิหารทำฉัตรใหม่) ทำบุญ 569,000 จ๊าด (ถวายเครื่องประดับด้วย)

- (9) เสริมพระเจดีย์ให้ใหญ่ขึ้น (ชื่อ Lay Kyune Satkyar Aung) - บ.สาตะเพียน มะละแหม่ง ทำบุญ 379,000 จ๊าด (ถวายเครื่องประดับด้วย)


....การจัดอันดับ "ที่สุด" คงจะพอสรุปได้แค่นี้ กรุณาติดตามตอน "สรุปค่าใช้จ่ายทริปนี้" ทั้งหมดว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่..สวัสดีค่ะ

ทีมงานฯ

(โปรดติดตามตอนต่อไป)


◄ll กลับสู่สารบัญ
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 1812
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 12/3/18 at 08:09 Reply With Quote


[ ตอนที่ 4 ]

(Update 15 มีนาคม 2561)


สรุปค่าใช้จ่ายในทริปนี้


....สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากผู้เดินทาง 15 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,276,848 บาท (เป็นเงินพม่ารวม 52,829,357 จ๊าด) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 29 วัน เงินไทย 520,799 บาท (เป็นเงินพม่า 21,589,414 จ๊าด)
- ค่าเช่ารถตู้, ค่าน้ำมัน, ทิปคนขับรถ
- ค่าเข้าชม (บางแห่ง) จ่ายเป็นดอลลาร์
- ค่าผ่านด่าน
- ค่าที่พัก และ ค่าอาหาร (ร้านอาหาร + เตรียมเสบียงไปเองด้วย)
- ค่าทำวีซ่า
- ถวายสังฆทาน 6 ชุด ก่อนออกเดินทาง เพื่อขอให้ท่านช่วยในการเดินทาง และช่วยเรื่องสุขภาพด้วย)

2. เงินทำบุญรวม 134 แห่ง เงินไทย 695,859 บาท + ถวายพระสังฆราชพม่ามาที่วัดท่าซุง 40,000 จ๊าด (เป็นเงินพม่า 28,794,213 จ๊าด)

- นับเป็นความโชคดีที่ได้มีโอกาสดังนี้ คือ
บูรณะ (พระพุทธรูปใหญ่, พระสาวก, พระเจดีย์และฉัตร, พระวิหาร)
สร้างใหม่ (พระพุทธรูปใหญ่, พระสาวก, พระเจดีย์และฉัตร, พระวิหาร)
นับว่าเป็นการบังเอิญเกือบทุกแห่ง ที่เรียกกันว่า "บุญจัดสรร" นั่นเอง

3. ค่าเครื่องบูชา เงินไทย 59,190 บาท (เป็นเงินพม่า 2,445,730 จ๊าด)
- พานบายศรี,
- ฉัตรเงินฉัตรทอง,
- พุ่มเงินทอง,
- แก้วมณี และหินหลายหลากสี
- น้ำหอม, แผ่นทองคำเปลว
- ผ้าสไบทอง (ปักชื่อคณะตามรอยด้วย)
- ผ้าห่มพระพุทธรูป
- ย่ามถวายพระชาวพม่า


- อัตราแลกเปลี่ยน (พม่า) เมื่อ 13 ม.ค.61 แลกที่เมียวดี 1 บาท : 41.32 จ๊าด
- อัตราแลกเปลี่ยน (ดอลลาร์) แลกที่กรุงเทพ 1 ดอลลาร์ : 32.65 บาท


พระอาจารย์ชัยวัฒน์ได้นำเงินที่ญาติโยมเคยถวายส่วนองค์ ร่วมทำบุญในครั้งนี้ประมาณ 300,000 กว่าบาท ทั้งที่เคยใส่ย่ามกับท่าน หรือที่โอนเงินเข้าบัญชีก็ดี และผู้ที่ร่วมเดินทางด้วยกันก็ดี

จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมกันอนุโมทนา "มหาบารมี" โดยพร้อมเพรียงกัน เพราะการเดินทางในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นจังหวะที่ทางวัดกำลังบูรณะเกือบทุกแห่ง (ใบโมทนามีเยอะเหลือเกิน ขนกลับมาแทบไม่หมด)

โดยแบ่งถวายเป็น 2 ประเภท คือร่วม "บูรณะ" ตั้งต้นไว้ที่ 50,000 จ๊าดก่อน และเป็นค่า "แสงสว่าง" เป็นเงิน 20,000 จ๊าด เพื่อบูชาพระธาตุในยามค่ำคืน และถวายส่วนองค์พระชาวพม่าบ้าง (ทุกคนเตรียมเงินทำบุญทุกสกุล คือ เงินไทย, เงินพม่า, เงินดอลลาร์ ไว้พร้อม)

แต่การเดินทางบางแห่งเต็มไปด้วยความยากลำบากและเสี่ยงภัยอันตราย เนื่องจากเป็นทางขึ้นเขาและมีสภาพขรุขระ ถนนบางแห่งเป็นหลุมเป็นบ่อทั้งนั้น

แต่สถานที่เหล่านี้ก็ดี หรือคนพม่าหรือคนมอญก็ดี โดยเฉพาะคนขับรถตู้ของเรา 2 คน ต่างก็มีอัธยาศัยใจคอดี ชาวพม่า และชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง หรือชาวไทยใหญ่ จึงชอบเข้าวัดไหว้พระและนั่งสวดมนต์กันมาก

สถานที่แต่ละแห่งก็มีความสวยงามประทับใจ แต่จะมีความตื่นเต้นเร้าใจขนาดไหน โปรดติดตามชมภาพและอ่านเรื่องราว โดยจะเริ่มเล่าที่ "เมืองมะละแหม่ง" ก่อน แล้วลงไปทาง "ภาคใต้" ของพม่ากันต่อไปนะคะ..สวัสดีค่ะ


ทีมงานฯ

(โปรดติดตามตอนต่อไป)


◄ll กลับสู่สารบัญ
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 1812
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 13/3/18 at 08:27 Reply With Quote


[ ตอนที่ 5 ]

(Update 20 มีนาคม 2561)


Special Myanmar (ทัวร์พม่าพิเศษ 29 วัน)
วันที่ 14 มกราคม 2561 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561


(วันแรก) วันที่ 14 มกราคม 2561 (แม่สอด - เมียวดี - มะละแหม่ง - มุด่อง)

เริ่มต้นการเดินทางจาก เมียวดี - มะละแหม่ง
...เช้าตรู่วันแรกของการเดินทาง พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต และ "คณะตามรอยพระพุทธบาท" ทั้งหมด 13 ชีวิต ได้ออกเดินทางจากแม่สอดด้วยรถตู้ 2 คัน

โดยมีคุณอองซู และคุณปุ้ย สองสามีภรรยา เจ้าของรถตู้ช่วยทำเอกสารผ่านแดนที่ ด่านตม.แม่สอด-เมียวดี โดยมีจุดหมายแรกที่เมืองเมาะละแหม่ง (Mawlamyine) หรือ มะละแหม่ง - เมาะลำไย - เมาะลำเลิง เมืองหลวงของรัฐมอญ

เวลาประมาณ 07.45 น. ตามเวลาพม่า (ช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง) คณะตามรอยฯ ก็ได้ออกเดินทางจากด่านเมียวดี วิ่งไปตามถนนสาย เมียวดี-มะละแหม่ง (มีทางแยกไปพะอ่านก็ได้) ซึ่งเป็นทางเลียบเขาอันคดเคี้ยว แต่ไม่สูงมากนัก

รถตู้ 2 คันวิ่งผ่านเมืองเก๊าะกะแล๊ต (Kyaut ka Latt) ช่วงแรกนี้สภาพถนนดีตลอด เพราะคนไทยไปสร้างไว้ แต่หลังจากนั้นก็ต้องเจอสภาพที่กำลังทำถนนยาวตลอด

ระยะทางจากเมียวดีไปมะละแหม่งประมาณ 168 กิโลเมตร สิ่งแรกที่ต้องเจอ เมื่อผ่านเข้าเขตชนกลุ่มน้อย นั่นก็คือ "ด่านเก็บค่าผ่านทาง" ที่ตั้งอยู่เป็นระยะๆ และต้องเจอ "ด่านพม่า" ทั้งประเทศตลอดการเดินทางครั้งนี้

พระอาจารย์ชัยวัฒน์ได้ใช้โปรแกรม Google Map ในการวางแผนการเดินทางในครั้งนี้ ทำให้การเดินทางไปแต่ละที่ค่อนข้างรวดเร็ว และสะดวก

ด้วยการใช้วิธี "แชร์" โปรแกรมเส้นทางกันในโทรศัพท์มือถือ (Line) ส่วนซิมพม่าพวกเราก็ได้เตรียมซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว พร้อมทั้งแลกเงินจ๊าดไว้พร้อม่เช่นกัน

ฉะนั้น การเดินทางครั้งนี้ได้มีการเตรียมเครื่องนอนครบชุด พร้อมเสบียงอาหารเช่น "มาม่า" เป็นต้น อีกทั้งยังเตรียมเครื่องครัวย่อยๆ เช่น หม้อหุงข้าว, กระติกน้ำร้อน, เตาแก๊สปิคนิค, ข้าวสาร และอาหารข้าวต้มสำหรับพระอาจารย์ไปด้วย

แต่พวกเราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องการกินการอยู่ ขอเพียงแต่อาหารไม่เป็นพิษก็พอ (แต่วันแรกๆ บางคนก็ท้องเสียเหมือนกัน) หรือสถานที่พักแค่ซุกหัวนอนก็พอ เรามุ่งเน้นแต่เรื่องทำบุญเป็นสำคัญ

เดิมคิดว่าพม่ายังไม่ค่อยเจริญ แต่พอไปถึงที่ไหนได้ เขามีพร้อมเกือบทุกอย่างแล้ว เสบียงที่ขนไปเต็มรถ โดยเฉพาะลูกอมขนมเด็ก แจกกันไประหว่างทางอย่างทั่วถึงกัน

เรื่องเสบียงทั้งหลายนี่เป็นภาระใหญ่ ซึ่งต้องตื่นมาจัดกันทุกเช้า จนใกล้วันกลับก็ยังเหลืออีกเยอะแยะ จึงถวายวัดระหว่างทางบ้าง แจกคนยากจนและเด็กๆ บ้าง อีกทั้งให้คนขับรถตู้ 2 คนของเราด้วย

นอกจากนี้ยังมีการลงฃันร่วมกันเป็นค่าใช้จ่ายกองกลาง ในเรื่องอาหารและที่พัก อีกทั้งแบ่งเงินทำบุญใส่ซองไว้พร้อมทำบุญประมาณ 100 แห่ง ทั้งค่าบูรณะ และค่ากระแสไฟฟ้าบูชาพระธาตุด้วย

ส่วนใครจะเติมตอนหลังอีกก็ได้ (ยิ่งถ้าได้เห็นนั่งร้านขึ้นรายรอบพระเจดีย์ อย่างน้อยตัวเลขต้อง 1 ล้านจ๊าดเป็นหลัก ถือว่า "เป็นบุญจัดสรร..เทวัญอนุเคราะห์" เนื่องจากไม่ได้นัดหมาย หรือรู้จักกันมาก่อน)

เพราะพวกเราไปหวังบุญเต็มที่ นอกเหนือจากการกราบไหว้แล้ว บุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการได้บูรณะ เพราะมีอานิสงส์เหมือนกับได้สร้างนั่นแหละ ช่วยให้บารมีเต็มไปนิพพานได้เร็วพลัน

พระอาจารย์ชัยวัฒน์จึงได้แบ่งหน้าที่ของแต่ละคนไว้ด้วย เช่นในด้านอาหาร, ติดต่อที่พัก, เติมน้ำมันรถ, บันทึกข้อมูล, ถ่ายภาพและวีดีโอ และดูแลเรื่องความปลอดภัย โดยใช้วิทยุสื่อสารติดต่อกันด้วย

สิ่งที่สำคัญท่านจะเน้นเรื่องการตรงต่อเวลานัดหมายทุกครั้ง (ส่วนเรื่องชุดแต่งกายเป็นเรื่องของโยมเอง) ก่อนเดินทางพระอาจารย์บอกให้เอากระเป๋ากันไปคนละ 1-2 ใบ

แต่พอไปถึงแล้วท่านคงแปลกใจว่า ทำไมโยมถึงแต่งตัวไม่ซ้ำกันแต่ละวัน อิอิ..เป็นความลับคะ..พระอาจารย์.. สวัสดีค่ะ


ทีมงานฯ

(โปรดติดตามตอนต่อไป)


◄ll กลับสู่สารบัญ
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 1812
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 13/3/18 at 08:52 Reply With Quote


[ ตอนที่ 6 ]

(Update 25 มีนาคม 2561)


Special Myanmar (ทัวร์พม่าพิเศษ 29 วัน)
วันที่ 14 มกราคม 2561 – 11 กุมภาพันธ์ 2561(วันแรก) วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2561 (ไจ๊ตาลาน - เกาะแชมพู)

(จุดที่ 1) #พระเจดีย์ไจ้ตาลาน (Kyeik thanlan)

...ในระหว่างทางขบวนรถได้วิ่งผ่านวัด "หลวงพ่อธัมมิยะ" (ออกเสียงพูด "ตัมมิยะ") พระมหาเถระที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือกันมาก แต่ปัจจุบัน ท่านได้มรณภาพไปแล้ว

ซึ่งเมื่อครั้งที่พระอาจารย์ชัยวัฒน์มาเมื่อหลายปีก่อน ก็ได้เคยกราบนมัสการและถวายทานกับท่านมาแล้ว โดยเฉพาะการกล่าวคำถวายทาน ท่านได้แนะนำให้ต่อท้ายด้วยคำว่า "นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ"


...ตามกำหนดการเดินทางที่ท่านเตรียมไว้ พระอาจารย์ชัยวัฒน์ได้แจกให้พวกเราทุกคน โดยไม่มีใครรู้ล่วงหน้ามาก่อนเลยว่า ท่านจะนำไปสถานที่ใดบ้าง

พวกเราเพิ่งจะรู้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเพียงวันเดียวเท่านั้น โดยท่านจะแจ้งให้ทราบไปทาง "Line กลุ่ม" ในตอนเช้ามืดของทุกวัน ท่านจึงให้ชื่อการเดินทางครั้งนี้ให้ถูกกับกาลสมัยว่า

"..Travel Online.." หมายความว่า ผู้ร่วมเดินทางสามารถ "แชร์" เส้นทางและข้อมูลการเดินทางด้วยกันตลอดเวลา

โดยเฉพาะการที่ท่านจะต้องเดินทางช่วงคาบเกี่ยวกับการไปไหว้ "พระธาตุจอมกิตติ - พระธาตุดอยตุง" นั้น ท่านบอกว่ามีความจำเป็นต้องงดการเดินทางในปีนี้

เพราะจะต้องไปร่วมงาน Festival คืองานเทศกาลฉลอง "รอยพระพุทธบาท ชเวเซทตอว์" เมืองมินบู ในวันที่ 21 มกราคม 2561


เนื่องจากรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ น้ำในแม่น้ำที่อยู่ด้านหน้ามณฑป จะท่วมขึ้นมาถึงรอยพระพุทธบาททุกปี ปีหนึ่งจึงจะมีงานเทศการไหว้พระบาทกันครั้งหนึ่ง


ซึ่งจะทำพิธีเปิด (พระอาจารย์เคยไปร่วมพิธีเปิดเมื่อปี 2553 ท่านเล่าว่าเขาจัดงานได้ยิ่งใหญ่มาก จำนวนคนนับพันคน พระภิกษุเป็นจำนวนร้อย ร้านค้าเต็มไปหมด กระต๊อบที่พักก็เรียงรายไปตามริมแม่น้ำ)


พิธีเปิดจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม จนถึง วันที่ 17 เมษายน 2561 ทางวัดจึงจะนำฝาครอบปิดรอยพระพุทธบาทไว้ไม่ให้เห็น แล้วจะทำอย่างนี้ไปเป็นประจำทุกปี แต่ละปีเขาจะกำหนด "วันเปิด" ไว้ล่วงหน้า โดยประกาศไปทางเว็บไซด์ท่องเที่ยวของพม่า


...จึงขอเล่าเรื่องกันต่อไปว่า หลังจากแวะฉันเพลที่ร้านอาหารพื้นเมืองริมถนนแล้ว ก็ออกเดินทางต่อ ไปถึงเมืองมะละแหม่งในช่วงบ่าย เดิมหลวงพี่จะไปลงเรือที่ "เกาะแชมพู" ก่อน แต่ปรากฏว่าเขาห้ามผ่านกำลังทำถนนพอดี

พระอาจารย์จึงบอกว่า สงสัยเราจะต้องไปกราบไหว้สถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองก่อน เพราะฉะนั้น จุดหมายแรกที่อยู่ในเมือง นั่นก็คือ พระเจดีย์ไจ๊ตาลาน (Kyaik Thalan Phayar)

Phayar หรือ Paya (พญา) ในภาษาพม่า หมายถึง พระเจดีย์ (Pagoda) บรรจุ "พระเกศาธาตุ" และ "พระทันตธาตุ" เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมะละแหม่งมาแต่ครั้งโบราณ (อ้างอิงตาม "ตำนานพระทันตธาตุ" ในรัฐมอญว่ามี 10 แห่ง)

ตามประวัติเล่าว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1418 (ค.ศ.875) ซึ่งแต่เดิมใช้ชื่อว่า "ไจ๊ซานลาน" แปลว่า "เจดีย์สยามพ่าย" ถือเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นที่สุดของเมืองมะละแหม่ง

องค์พระเจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงเด่นเป็นสง่า มองเห็นได้แต่ไกล แถมเวลาจะขึ้นก็ทันสมัยด้วย คือมีลิฟท์ช่วยอำนวยความสะดวกอีก ตามตำนาน (พม่า) เล่าว่า เมื่อกองทัพไทยไปตีพม่าแล้วเกิดท้าทายให้สร้างเจดีย์แข่งกัน

พม่าใช้โครงไม้ไผ่หุ้มผ้าขาวหลอกทหารไทย จนทหารไทยพ่ายแพ้ต้องถอยทัพกลับเมืองไทย ส่วนเจดีย์ที่กองทัพไทยสร้างค้างเอาไว้แค่ครึ่งองค์นั้น ต่อมาพม่าได้กลับมาบูรณะจนเสร็จสมบูรณ์ดังเช่นในปัจจุบัน

พระเจดีย์ไจ้ตาลาน บรรจุ "พระเกศาธาตุ" และ "พระทันตธาตุ" ตามประวัติบอกว่า สมัยที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาที่ไจ้ทิโย ก็ได้เสด็จต่อมา ณ ที่แห่งนี้ด้วย

แล้วพระพุทธองค์ได้ประทานเส้นพระเกศา 1 เส้น หลังจากเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว "พระควัมปติ" ก็ได้อัญเชิญ "พระทันตธาตุ" จำนวน 33 องค์ มาบรรจุไว้บริเวณเมืองนี้ และได้แบ่งบรรจุไว้ที่นี่ จำนวน 1 องค์

- ความรักของสาวมะเมียะ (พ.ศ.2430 - 2505)

นอกจากนี้ยังมีตำนานอื่นๆ ที่น่าสนใจ หลายๆ ท่านคงเคยได้ยินบทเพลง “มะเมี๊ยะ” ของคุณจรัล มโนเพชร ที่เล่าโศกนาฏกรรมความรักต่างชนชั้น ระหว่างสาวพม่ากับเจ้าราชบุตรเชียงใหม่ (เจ้าอุตรการโกศล (ศุขเกษม ณ เชียงใหม่)


ที่จบลงด้วยการพลัดพราก สาวมะเมี๊ยะจึงบวชเป็นแม่ชีที่วัดไจ้ตาลานแห่งนี้ ดังคำกล่าวว่า "..ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ ก็คงไม่ผิดนัก.."

@ อ่านเรื่องราวได้ที่นี่ https://th.wikipedia.org/wiki/มะเมียะ


ภาพจาก OKNation.Net. กู่หรือที่เก็บอัฐิ เจ้าน้อยศุขเกษม ณ เชียงใหม่ ที่วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ ..เจ้าของตำนานรักทางฝั่งไทย


ภาพ "มะเมียะ" จากเว็บไทยวิกิพีเดีย แม้ว่าผู้ว่าเขียนภาพนี้ อาจจะเคยเห็น "มะเมียะ" มาก่อนก็ตาม การศึกษาวิจัยไม่พบว่ามีหญิงสาวชื่อ "มะเมียะ" จึงเข้าใจว่าจะเป็นชื่อที่ผู้เขียนเรื่องนี้ตั้งขึ้นมาใช้ ส่วน "มะเมียะ" ตัวจริงอาจเป็นอีกบุคคลหนึ่ง (ขอบคุณข้อมูลจาก - manager.co.th)

...ต่อจากนั้นจึงได้ร่วมทำบุญกับเจ้าหน้าที่ เพื่อบูรณะพระเจดีย์ 50,000 จ๊าด และค่าไฟฟ้าแสงสว่างอีก 20,000 จ๊าด (1,000 = 25 บาท โดยประมาณ)

* หมายเหตุ : ปรากฏว่าพวกเราทำบุญที่นี่ไม่มาก แต่หลังจากกลับมาอีกครั้งในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ทางเจ้าหน้าที่บอกว่ากำลังจะบูรณะ พระอาจารย์จึงบอกให้ทำเพิ่มกันอีก ซึ่งจะนำไปเล่าสู่กันฟังในภายหลังนะคะ

หลังจากที่ได้กราบไหว้บูชาแล้ว ก็เดินกลับมาขึ้นรถ ระหว่างนั้นเอง ก็ได้เกิด "พระอาทิตย์ทรงกลด" นับเป็นนิมิตหมายอันดีว่า การเดินทางครั้งนี้น่าจะมีบุญใหญ่รอเราอยู่มากมายมหาศาล....

@ สถานที่แห่งนี้จึงถูกจัดอยู่ใน..อันดับที่ 13 ของทริปนี้ คือ..ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด...สวัสดีค่ะ


ขอบคุณ - ข้อมูลอ้างอิงจากอินเตอร์เนต และ
หนังสือ "ตามรอยพระพุทธบาท" เล่ม 4 (หน้า 396 และ 401)

คณะทีมงานฯ

(โปรดติดตามตอนต่อไป)


◄ll กลับสู่สารบัญ
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 1812
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 15/3/18 at 10:15 Reply With Quote


[ ตอนที่ 7 ]

(Update 30 มีนาคม 2561)


Special Myanmar (ทัวร์พม่าพิเศษ 29 วัน)
วันที่ 14 มกราคม 2561 – 11 กุมภาพันธ์ 2561(วันแรก) วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2561 (ไจ๊ตาลาน - เกาะแชมพู)

(จุดที่ 2) #เกาะแชมพู (Shampoo Island)

...เป็นอย่างไรบ้างคะ หลังจากอ่านตอนที่ 1 ผ่านไปเป็นการเรียกน้ำย่อยแล้ว ต่อจากนี้จะพาท่านเปลี่ยนบรรยากาศมาเดินทางทางน้ำกันบ้าง

"คณะตามรอยพระพุทธบาท" เวอร์ชั่นพิเศษ (ผู้เกษียณวัย) ได้เดินทางต่อไปยังเกาะแชมพู สงสัยแล้วสิคะว่า จะเกี่ยวอะไรกับแชมพูหรือครีมนวดผมหรือเปล่า

"เกาะแชมพู" ในภาษาพม่า เรียกว่า "Gaung Sae Kyun Island" หมายถึง "ยาสระผม" หรือ "แชมพูสระผม" สถานที่แห่งนี้พระอาจารย์ชัยวัฒน์ยังไม่เคยไปมาก่อน จึงถูกจัดไว้ในรายการ "สถานที่พบใหม่" ในทริปนี้ด้วย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ตามพวกเรามาขึ้นเรือได้เลยค่ะ

เกาะแชมพูตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำสาละวิน (Thanlwin River) อยู่ระหว่างเมืองมะละแหม่งกับเมาะตะมะ ถ้าดูตามแผนที่ (Google Map) ข้างบน จะเห็นคำว่า GaungSaeKyun Sandawshin Pagoda ใช้เวลาเดินทางโดยเรือหางยาวข้ามไปประมาณ 20 นาที

พระอาจารย์ชัยวัฒน์และคณะก็ร่วมลงเรือลำเดียวกัน (ตามคอนเซ็ปตที่์ว่า พระอาจารย์ไปไหน ลูกศิษย์ก็ขอไปที่นั่น ลูกศิษย์ก็ขอเกาะชายผ้าเหลืองไปพระนิพพานด้วยนะเจ้าคะ แฮ่ๆๆ)

เรือล่องข้ามแม่น้ำไปเรื่อยๆ คนในเรือก็มีความสุขกับการชมวิวเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปยังอดีต สมัยที่กาลเวลายังผ่านไปอย่างเชื่องช้า มีสะพานสาละวิน หรือ "ตาลวิน" ในภาษาพม่า (Thanlwin Bridge) อยู่เบื้องหลัง

สะพานนี้เรียกอีกชื่อว่า "สะพานมะละแหม่ง" เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในพม่า มีความยาวกว่า 3 กิโลเมตร มีทางรถไฟวิ่งคู่ขนานไปกับสะพาน ยาวสุดลูกหูลูกตาจริงๆ ค่ะ ไม่ได้โม้

ทันทีที่ถึงเกาะแชมพู เราต้องถอดรองเท้าทิ้งไว้ในเรือ เพราะชาวพม่าจะไม่ใส่รองเท้าเข้าวัด ต้องถอดกันตั้งแต่หน้าประตูวัด เพื่อแสดงความเคารพต่อสถานที่ ซึ่งเขาถือว่า เป็นที่สำคัญของพระพุทธเจ้า

อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ เพื่อไม่ให้น้องหมาที่พระและแม่ชีที่พักอยู่บนเกาะเลี้ยงไว้มาคาบเอาไป ไม่อย่างนั้นคงต้องมีใครต้องกลับไปเท้าเปล่ากันบ้าง

เมื่อเดินขึ้นไปตรงกลางเกาะมี "พระเจดีย์" และ "บ่อน้ำศักดิสิทธ์" อยู่ด้านหลัง เป็นบ่อที่พญานาครักษา บ่อน้ำเขาล๊อคกุญแจไว้ ส่วนข้างๆ มีช่องให้วักน้ำเขาก็ปิดเสียอีก จึงเข้าไปเอาน้ำมาไม่ได้ ส่วนด้านข้างก็มีรูปภาพสตรีบนหัวมีเศียรพญานาคอยู่ด้วย

หลายคนคงจะสงสัยแล้วใช่มั้ยคะ ว่าทำไมถึงชื่อว่า "เกาะแชมพู" ย้อนไปในสมัยอังวะ ทางราชสำนักพม่าจะนำน้ำบริสุทธิ์ที่ผุดขึ้นเองใน "บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์" ไปใช้ในพิธีสรงสนานของกษัตริย์

ตามประวัติเล่าว่า "พระราชินี" ของชาวมอญได้ทรงล้างพระเกศาด้วยน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้ว ทรงประสบความสุขสวัสดิมงคล จึงเรียกว่า Gaung Sae Kyun คนไทยเรียกยาก จึงตั้งชื่อใหม่ว่า "เกาะแชมพู" ด้วยประการฉะนี้แล

เกาะแห่งนี้ยังต้อนรับการมาเยือนของบุคคลผู้มีชื่อเสียงอยู่เนืองๆ บ้างก็เล่าว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเรา และพระราชินีก็เคยเสด็จมาเยือนที่นี่ และพระราชทานพระพุทธรูปไว้ให้ ปัจจุบันยังถูกเก็บรักษาไว้อย่างดี

นอกจากจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังมีพระเจดีย์สีทองขนาดย่อมบรรจุพระเกศาธาตุ ตั้งอยู่ด้วย "ซานดอว์เซ็น" (Sandawshin Pagoda) เป็นภาษามอญ ไม่มีประวัติว่าบรรจุ "พระเกศาธาตุ" ไว้เมื่อไร และผู้ใดเป็นผู้สร้างไว้

ฉะนั้น ถ้าเห็นคำนี้ที่ไหน หมายถึง พระเจดีย์ที่บรรจุ "พระเกศาธาตุ" ของพระพุทธเจ้า ต่างจากภาษาพม่า ที่จะเรียกว่า "ชเวซานดอว์" (Shwesandaw Pagoda) ซึ่งก็มีความหมายเดียวกันนั่นเอง

พระอาจารย์ชัยวัฒน์ได้นำคณะกราบสักการะพระเจดีย์และถวายเครื่องบูชา จากนั้นพาไปชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่ในอาคารไม้ชั้นเดียวไม่ไกลกันนัก มีเหล็กดัดกั้นไม่ให้คนเข้า

พระอาจารย์จึงถวายน้ำปรุงและแผ่นทองจากด้านนอก และถวายปัจจัยบูรณะ 50,000 จ๊าด ค่าไฟฟ้า 20,000 จ๊าด แก่พระภิกษุที่ดูแลบนเกาะแห่งนี้ ก่อนจะกลับมาขึ้นเรือ ท่านได้เดินออกมาส่งด้วย

พร้อมทั้งถวายกล้วยแก่พระอาจารย์ แสดงถึงมิตรจิตมิตรใจอันดีของคนที่นี่ เรือน้อยค่อยๆ ล่องออกจากฝั่ง เกาะแชมพูค่อยๆ ลับหายไปจากสายตา เหลือไว้แต่ความประทับใจที่ไม่อาจลืมเลือน..สวัสดีค่ะ


คณะทีมงานฯ

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

◄ll กลับสู่สารบัญ
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 1812
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 20/3/18 at 08:15 Reply With Quote


[ ตอนที่ 8 ]

(Update 5 เมษายน 2561)


Special Myanmar (ทัวร์พม่าพิเศษ 29 วัน)
วันที่ 14 มกราคม 2561 – 11 กุมภาพันธ์ 2561


(ภาพนี้พระอาจารย์ไปครั้งแรกเมื่อปี 2553)


(วันแรก) วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2561 (ไจ๊ตาลาน-เกาะแชมพู-UZina)

(จุดที่ 3) พระเจดีย์อูซีนะ (U Zina Pagoda)
...หลังจากกลับออกจาก "เกาะแชมพู" แล้ว โดยพระอาจารย์ที่วัดตามมาส่ง พร้อมกับมอบกล้วยน้ำว้ามากมาย ให้พวกเราเลี้ยงปลาตรงท่าเรือ แล้วนำกลับมาเพื่อถวายพระอาจารย์ในตอนเช้าด้วย

จากนั้น "คณะตามรอยพระพุทธบาท" นำโดยพระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต ได้เดินทางไปยังพระเจดีย์อูซีนะ (U Zina) ตามประวัติบอกว่าเป็นสถานที่บรรจุ "พระเกศาธาตุ" ของพระพุทธเจ้าด้วย

นับว่าเป็นพระเจดีย์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของ "เมืองมะละแหม่ง" ซึ่งสร้างเด่นอยู่บนเนินเขาเช่นกัน ส่วนใหญ่จะรู้จักกันแต่ "พระเจดีย์ไจ้ตาลาน" เท่านั้น

อย่าค่ะ! อย่าเพิ่งเบื่อนะคะว่า พามาไหว้พระเจดีย์อีกแล้วเหรอ ตามที่รู้กันนะคะ ถ้ามาพม่า จะเป็นอื่นไปเสียไม่ได้ เพราะพม่าเป็นดินแดนแห่งพระเจดีย์ แต่บริเวณนี้ยังอยู่ในเขต Mon State หรือ "รัฐมอญ" อยู่ค่ะ

โดยเฉพาะที่ "พุกาม" นั้นขึ้นชื่อว่า เป็นอาณาจักรหรือทุ่งทะเลแห่ง "พระเจดีย์" หันไปทางไหนก็เจอ แหม..ยังไม่ทันไร เล่าข้ามไปถึงพุกามซะแล้ว อดใจรอซักนิดนะคะ เก็บพุกามไว้ก่อน แล้วจะเล่าให้ฟังวันหลังค่ะ

...ตัดภาพมาที่ "พระเจดีย์อูซีนะ" นะคะ ด้านหน้าตรงทางเข้าเราจะเห็นสิงห์ตัวใหญ่ นั่งอ้าปากทำหน้าขึงขัง ประดุจผู้พิทักษ์พระเจดีย์ก่อนอย่างอื่นเลย ตามตำนานพม่าเล่าว่า ชื่อ "อูซีนะ" นี้ ตั้งตามขื่อผู้สร้างพระเจดีย์ เป็นชายหนุ่มชื่อว่า "อูซีนะ"

แต่ไม่มีใครรู้ประวัติของเขา บ้างก็ว่า เป็นนักปราชญ์ มีชีวิตอยู่ในสมัย "พระเจ้าอโศกมหาราช" บางตำนานเล่าว่า "อูซีนะ" เป็นหนุ่มชาวบ้านที่ไปหาหน่อไม้ในป่าไผ่ แล้วโชคดีขุดเจอไหข้างในเต็มไปด้วยทองคำ

"อูซีนะ" และภรรยาเลยบุญหล่นทับ กลายเป็นมหาเศรษฐีไปในพริบตา ก็เลยสร้างพระเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์ตรงเนินเขาลูกนี้ อันเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ในปัจจุบัน ชื่อเดิมในภาษามอญ เรียกอีกชื่อว่า "ไจ้ปะตัน" (Kyaikpatan)

สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยพุทธศตวรรษที่ 3 และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ.2375 และครั้งที่ 2 ในปีพ.ศ.2426 ปัจจุบันมีความสูง 112 ฟุต

ในบริเวณพระเจดีย์ยังมีพระพุทธไสยาสน์ ที่มีพุทธลักษณะงดงามอ่อนช้อย และภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติ ตอนเจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง 4 อันมี คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ

ซึ่งเทวดาเนรมิตให้ทอดพระเนตร ทำให้ทรงเบื่อหน่ายในกามสุข จึงตัดสินใจออกบรรพชา เพื่อแสวงหาธรรมเพื่อความหลุดพ้นในที่สุด

พระอาจารย์ชัยวัฒน์พร้อมคณะฯ ได้ร่วมทำบุญดังต่อไปนี้..
- บูรณะพระเจดีย์ 50,000 จ๊าด และ
- ร่วมบุญค่าไฟฟ้า 20,000 จ๊าด มีพิเศษกว่าที่อื่นนิดนึง ตรงที่ได้
- ทำบุญถวายระฆัง 4 ใบ อีก 2,000 จ๊าด และ
- ซ่อมแซมพื้นลานพระเจดีย์อีก 1,000 จ๊าด

ก่อนกลับได้ถวายผ้าห่มองค์พระประธาน อันมีพระพักตร์งดงามเปี่ยมไปด้วยความเมตตา ตามแบบฉบับสไตล์มอญ ทริปไหว้พระเจดีย์ทันใจแบบนี้ คนเราส่วนใหญ่คงหาโอกาสทำยาก

ยิ่งที่แปลกๆ และมายากๆ ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ แต่ไม่ต้องห่วงนะคะ ถึงไม่ได้ไปเอง ก็น้อมจิตโมทนาบุญกับพระอาจารย์และพวกเราได้ค่ะ ยังมีบุญใหญ่ๆ อีกหลายที่ค่ะ

...ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุ "พระเกศาธาตุ" อีก 2 แห่งในเมืองมะละแหม่ง นั่นก็คือ พระเจดีย์ไจ้เติ๊ก หรือไจ้เซ่ย (Kyaik Thoke) และ พระเจดีย์ไจ้มุป่อง (Kyeik Mupon) โปรดติดตามกันต่อไปนะคะ สวัสดี...ลาก่อนค่ะ


"คณะทีมงานฯ"

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

◄ll กลับสู่สารบัญ
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 1812
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 30/3/18 at 08:33 Reply With Quote


[ ตอนที่ 9 ]

(Update 10 เมษายน 2561)


Special Myanmar (ทัวร์พม่าพิเศษ 29 วัน)
วันที่ 14 มกราคม 2561 – 11 กุมภาพันธ์ 2561


(วันแรก) วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2561 (ไจ๊ตาลาน-เกาะแชมพู-อูซีน่า-ไจเติ๊ก)

(จุดที่ 4) พระเจดีย์ไจ้เติ๊ก (Kyaik Thoke) หรือไจ้เซ่ย
...ขณะนี้ยังอยู่ในเมือง "มะละแหม่ง" ตามคอนเซ็ปต์ของทริปนี้คือ "ทริปไหว้พระเจดีย์ทันใจ" พระอาจารย์ชัยวัฒน์จึงต้องเตรียมวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้า

เพื่อให้ได้ไปกราบไหว้พระเจดีย์ที่สำคัญให้ได้ครบถ้วนมากที่สุด โดยเสียเวลาน้อยที่สุด ทุกนาทีจึงถูกใช้อย่างคุ้มค่า เนื่องจากยังมีสถานที่อีกหลายแห่ง ท่านบอกว่าถ้าพวกเราทำเวลาได้ดีก็สามารถไปได้อีกหลายที่

การใช้ Google Map จึงเป็นทางเลือกที่เข้ากับกาลสมัย ทุกๆ เช้าพระอาจารย์จะส่งโปรแกรมการเดินทางและเส้นทางที่จะใช้ผ่านทางไลน์ โดยไม่มีผู้ใดรู้ล่วงหน้า เพราะท่านถือเคล็ด เพื่อให้การเดินทางราบรื่นปราศจากอุปสรรค

อีกทั้งการใช้ Google Map นั้นดูเหมือนไม่น่าจะยาก แต่ในความเป็นจริง ต้องเรียกว่า "ไม่หมู" เพราะแค่พิมพ์อักษรภาษาอังกฤษผิดไปตัวเดียว อากู๋..ก็อากู๋..เถอะ หาไม่เจอนะขอรับ

การสืบเสาะแสวงหาสถานที่แต่ละแห่ง จึงต้องแลกมาด้วยความวิริยะอุตสาหะของพระอาจารย์ เพื่อให้ลูกศิษย์ได้บุญกันเต็มที่

ส่วนพวกเราเหล่าลูกศิษย์ตาดำๆ นั้นก็ทำตัวเป็นผู้ตามที่ดี เพราะเชื่อมั่นในตัวพระอาจารย์ว่า อย่างไรเสีย จะต้องพาพวกเราไปได้แน่นอน และที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยผิดหวังเลยสักครั้ง

"พระเจดีย์ไจ้เติ๊ก" หรือ "ไจ้เซ่ย" นี้ก็เช่นกัน ในที่สุดเราก็มาถึงจนได้ หมู่เฮาชาวไทยอาจไม่คุ้นหูนัก อ๋อ..ไม่สิ ..เรียกว่า..ไม่เคยได้ยินชื่อเลยจะเหมาะกว่า

แต่ถ้าเป็นชาวมอญจะรู้จักกันดี เพราะเป็นที่ประดิษฐาน "พระเกศาธาตุ" ตั้งแต่สมัยโบราณกาล ตามตำนานเล่าว่า แรกเริ่มเดิมที มีฤาษี 2 ตนเป็นผู้นำ "พระเกศาธาตุ" ของพระพุทธเจ้ามาบรรจุไว้

ต่อมากษัตริย์แห่งอาณาจักรมอญ ไม่ได้ระบุว่าองค์ไหน ได้สร้างพระเจดีย์ครอบไว้ ต่อมาภายหลังก็มีผู้คนอพยพมาตั้งบ้านเรือน จนกลายเป็นบ้านเมืองในที่สุด

สภาพพระเจดีย์ปัจจุบันเป็นสีทองงดงามอร่ามตา ต้องชื่นชมคนของเขาที่ดูแลรักษาพระเจดีย์ทุกแห่งเป็นอย่างดี และมักจะมีการบูรณะอย่างสม่ำเสมอ

พระอาจารย์ชัยวัฒน์จึงได้ร่วมทำบุญบูรณะ 50,000 จ๊าด และร่วมบุญค่าไฟฟ้า 20,000 จ๊าด กับเจ้าหน้าที่ของวัด พร้อมทั้งถวายเครื่องบูชาแด่องค์พระเจดีย์

เมื่อบุญสำเร็จแล้ว จะรออะไรละคะ ชาวคณะก็รีบเก็บข้าวเก็บของพร้อมออกเดินทางต่อ เพื่อแสวงบุญใหญ่ที่รออยู่เบื้องหน้าต่อไป ตามไปด้วยกันเลย..พระเจดีย์ไจ้มุป่อง (Kyaik Mupon) อันเป็นสถานที่บรรจุ "พระเกศาธาตุ" เป็นจุดสุดท้ายของวันนั้น..สวัสดีค่ะ


"คณะทีมงานฯ"

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

◄ll กลับสู่สารบัญ
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 1812
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 5/4/18 at 09:31 Reply With Quote


[ ตอนที่ 10 ]

(Update 15 เมษายน 2561)


Special Myanmar (ทัวร์พม่าพิเศษ 29 วัน)
วันที่ 14 มกราคม 2561 – 11 กุมภาพันธ์ 2561


(วันแรก) วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2561 (ไจ๊ตาลาน-เกาะแชมพู-อูซีน่า-ไจเติ๊ก-ไจ้มุป่อง)


(แผนที่ทางไป "พระเกศาธาตุ" ในเมืองมะละแหม่ง)

(จุดที่ 5) พระเจดีย์ไจ้มุป่อง (Kyeik Mupon)

...เรายังอยู่กันที่มะละแหม่งอยู่นะคะ ตามโปรแกรม พระอาจารย์ชัยวัฒน์วางแผนที่จะไปกราบนมัสการ "พระเจดีย์ไจ้มุป่อง" เป็นรายการต่อไป หลังจากที่เคยมาแล้วเมื่อหลายปีก่อน

แต่ด้วยอุปสรรคทางการสื่อสารกับคนขับรถตู้ของเรา ช่วงวันแรกนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจกัน จึงเป็นภาษาไทยปนอังกฤษ ทำให้เรามาปรากฏตัวที่พระเจดีย์อีกที่หนึ่ง

โชคดีที่หนึ่งในคนขับของเราชื่อว่า คุณชัย (Mr. Moe Koung Kin) พอพูดภาษาไทยได้ เพราะเคยมาทำงานที่ฉะเชิงเทราราวๆ 6 ปี เลยเป็นทั้งคนขับรถ ล่ามแปลภาษา และเป็นไกด์ให้เราตลอดทริปด้วย

อีกทั้งเป็นผู้มีน้ำใจไมตรี อารมณ์ดี มีอะไรก็หัวเราะไว้ก่อน มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และชอบทำบุญคล้ายๆ กับคณะเรา ทำให้ไปด้วยกันได้ดี ส่วนอีกคนก็ดีแต่ยังพูดไทยไม่ได้ จึงต้องคอยเฝ้ารถให้พวกเรา

ช่วงแรกต้องใช้เวลาปรับตัวเข้าหากันนิดหน่อย เพราะต่างยังเป็นคนแปลกหน้าของกันและกัน เมื่อเวลาผ่านไป เริ่มคุ้นเคยกันมากขึ้น พอจะจับทางพระอาจารย์ได้ว่า ต้องการแบบไหน การเดินทางก็เริ่มคล่องตัวมากขึ้นตามลำดับ

ส่วนคนขับรถตู้อีกคันชื่อ "มินโซ" (Mr. Minsoe) เรียกชื่อเขาผิดว่า "มิตซู" อยู่ตั้งนาน ก็มีอัธยาศัยใจคอดีเช่นเดียวกัน มีบุคลิกคล่องแคล่ว ปราดเปรียว ออกจะใจร้อนนิดๆ

แต่ก็ดูแลคณะเราเป็นอย่างดีไม่ขาดตกบกพร่อง แถมยังมีปฏิภาณไหวพริบ ช่วยแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้พวกเราได้หลายครั้ง ต้องถือว่า พวกเราโชคดีสุดๆ ที่ "อองซูทัวร์" จัดพนักงานขับรถมาให้ เหมือนกับเทวดาช่วยจัดสรรคนดีมาให้เช่นนี้

ว่าจะเล่าเรื่องพระเจดีย์ไจ้มุป่อง แต่ไหงกลายเป็นเรื่องคนขับรถไปได้ กลับมาเล่าเรื่องของเรากันต่อดีกว่านะคะ อย่างที่บอก การสื่อสารอาจจะเป็นอุปสรรคบ้างนิดหน่อย

การเรียกชื่อสถานที่ต่างกันระหว่างคนไทยและคนพม่าก็ทำให้มีเรื่องขำๆ กันตลอด เพราะกว่าจะคุยกันรู้เรื่อง ก็ต้องออกเสียงกันหลายรอบ

อย่างเช่น "เมืองแปร" ในนิยายผู้ชนะสิบทิศ พม่าออกเสียงว่า "ปะแย" (Pyay), "เมืองสิเรียม" ที่คนไทยคุ้นเคย ที่พม่าเรียกอีกขื่อว่า "ตาลยิน" (Thanlyin), "เมืองพะสิม" ใครจะนึกว่า พม่าเรียกว่า "Pathein"

แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ก็พอจะคลำๆ ไปจนได้ พี่คนขับพาเรามาที่พระเจดีย์แห่งหนึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำ มองเห็นสะพานตาลวิน (สาละวิน) อยู่ไม่ไกลนัก ซึ่งกำลังสร้างเพิ่งเสร็จใหม่ๆ

ตอนแรกนึกว่าคือ "พระเจดีย์ไจ้มุป่อง" ไหนๆ ก็มาถึงแล้ว พระอาจารย์จึงนำคณะเข้าไปกราบไหว้และถวายเครื่องบูชา พร้อมกับล้วงเงินจ๊าดออกมาใส่ตู้บริจาคกันตามอัธยาศัย

นับเป็นบุญที่เทวดาจัดสรรให้เป็นพิเศษ หลายครั้งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญ แต่ไม่บังเอิญ ทริปนี้จะว่าไป ก็มีแต่กำไร ได้ทำบุญใหญ่กันหลายรายการเลยทีเดียว

หลังจากนั้นพระอาจารย์ได้ใช้ Google Map ตามหา "พระเจดีย์ไจ้มุป่อง" อีกรอบ ก็ไปเจอกับพระเจดีย์อีกแห่งหนึ่ง เป็นพระเจดีย์คู่ ดูจากรูปพรรณสัณฐานแล้ว น่าจะใช่

ตาม "ตำนานพระทันตธาตุ" ของมอญ บอกว่า เป็น "เจดีย์สองพี่น้อง" ขนาดเท่ากันทั้งสององค์ ตั้งเคียงคู่กัน บรรจุพระเกศาธาตุและพระทันตธาตุ

แต่จากที่ถามคนที่ดูแลวัด บอกว่า พระเจดีย์ทั้งสององค์ บรรจุพระเกศาธาตุองค์ละเส้น รวมเป็น 2 เส้น เป็นอันว่า เราก็ได้มากราบไหว้ "พระเจดีย์ไจ้มุป่อง" สมใจปรารถนา

โดยเฉพาะที่สำคัญยืนยันตำนานไว้ นั่นก็คือภาพวาดต่างๆ ที่เล่าถึงประวัติการสร้าง ตลอดถึงการบรรจุพระเกศาธาตุไว้ในพระเจดีย์ทั้งสององค์นี้

จากนั้นพระอาจารย์ได้ร่วมบุญบูรณะ 50,000 จ๊าด และทำบุญค่าไฟ 20,000 จ๊าด ทำตามอัตราปกติ เพราะยังไม่มีการบูรณะ

บุญวันนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะคะ โปรดติดตามตอนต่อไป ใบ้ให้นิดนึงค่ะ ว่ามีเรื่องแปลกแต่จริงเกี่ยวกับพญานาคด้วย แล้วพบกันตอนต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะ


"คณะทีมงานฯ"

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

◄ll กลับสู่สารบัญ
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 1812
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 10/4/18 at 20:29 Reply With Quote


[ ตอนที่ 11/1 ]

(Update 20 เมษายน 2561)


Special Myanmar (ทัวร์พม่าพิเศษ 29 วัน)
วันที่ 14 มกราคม 2561 – 11 กุมภาพันธ์ 2561


(วันแรก) วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2561 (ไจ๊ตาลาน-เกาะแชมพู-อูซีน่า-ไจเติ๊ก-ไจ้มุป่อง-ไจ้มะยอว์)


(จุดที่ 6) พระเจดีย์ไจ้มะยอว์ (Kyaikmaraw Pagoda) บ้านไจ้มะยอว์


...สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของ "รัฐมอญ" อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาด ก็คือ "พระเจดีย์ไจ้มะยอว์" (เขียนได้ 2 แบบ Kyaikmaraw หรือ Kyaikmayaw ก็ได้) อยู่ห่างจากเมืองมะละแหม่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 24 กิโลเมตร

สิ่งที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ ก็คือ "พระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาท" เอาพระหัตถ์ข้างหนึ่งวางไว้ข้างอาสนะ ท่านั่งเรียบร้อยเหมือนผู้หญิงนั่ง หรือที่เรียกกันว่า "พระพุทธรูปปางจะลุกจะนั่ง"

เล่ากันว่า มีพระนางองค์หนึ่งตั้งใจมาสร้างวัด เมื่อมีคนแนะนำว่า ในสมัยพุทธกาลนั้น พระพุทธเจ้าเคยประทับนั่งแบบนี้ พระนางจึงสร้างพระปางจะลุกจะนั่ง (เอนกาย) แล้วนำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ด้านใน

ต่อมาชาวบ้านเอาโซ่มาล่ามองค์พระไว้ เพราะกลัวว่า จะลุกหนีไป แต่ปัจจุบันนี้ได้เอาออกไปแล้ว

นอกจากพระประธานปางนั่งห้อยพระบาท ที่ไม่เหมือนที่ใดแล้ว ยังมีพระพุทธรูปปางสมาธิหลายสิบองค์ประดิษฐานรายล้อมองค์พระประธาน รวมทั้งยังมีพระพุทธไสยาสน์อีก 2 องค์อยู่ใกล้ๆ กัน

อีกทั้งภายในวิหารยังตกแต่งประดับประดาด้วยกระจกสี ระยิบระยับไปหมด เป็นศิลปะยุคมอญตอนปลาย สวยงามเกินคำบรรยายจริงๆ ค่ะ

และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ชาวบ้านจะหลั่งไหลมาร่วมงานประจำปีของวัดกันแน่นขนัดไปหมด

พระอาจารย์ชัยวัฒน์เคยมาที่นี่แล้วเมื่อปี พ.ศ.2553 หรือเมื่อ 8 ปีที่แล้ว โดยในครั้งนั้นมีพระชาวมอญที่ไปสร้างวัดอยู่ที่จ.เพชรบูรณ์ เป็นผู้พามา ท่านบอกว่าวัดนี้ชาวมอญชาวพม่านิยมมาไหว้กันมาก


พวกเราได้ร่วมถ่ายรูปหมู่เพื่อเก็บภาพความประทับใจไว้ในความทรงจำ พระอาจารย์ชัยวัฒน์ได้ร่วมทำบุญบูรณะ 50,000 จ๊าด และค่าไฟฟ้า 20,000 จ๊าด ก่อนที่จะกราบลาและขอพรท่าน เพราะไม่รู้ว่า เมื่อไรจะได้กลับมาเยือนอีกครั้ง

หลังจากที่ไปสืบค้นต่อ พระนางผู้ที่สร้างพระพุทธรูปองค์นี้มีพระนามว่า "พระนางเชงสอบู" (Queen Shin Saw Pu) กษัตริย์หญิงหนึ่งเดียวแห่งราชอาณาจักรมอญ

ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 1996-2013 เป็นพระราชธิดาของ "พระเจ้าราชาธิราช" ถือเป็นกษัตริย์ใน "ราชวงศ์ฟ้ารั่ว" องค์สุดท้ายที่ปกครองอาณาจักรมอญ

พระนางทรงเป็นพุทธมามกะที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ทำให้ตลอดเวลา 17 ปีในรัชสมัยของพระองค์ พระพุทธศาสนาในเมืองหงสาวดีเจริญรุ่งเรืองมาก

พระองค์ยังได้บริจาคทองคำเท่ากับน้ำหนักของพระองค์ เพื่อหุ้ม "พระเจดีย์ชเวดากอง" อีกด้วย พระเจดีย์ไจ้มะยอว์ยังไม่จบแค่นี้นะคะ

ตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ "พญานาค" ตามที่เคยเกริ่นเอาไว้ค่ะ อดใจรอตอนต่อไปนะคะ


"คณะทีมงานฯ"

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

◄ll กลับสู่สารบัญ
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 1812
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 15/4/18 at 19:08 Reply With Quote


[ ตอนที่ 11/2 ]

(Update 25 เมษายน 2561)


Special Myanmar (ทัวร์พม่าพิเศษ 29 วัน)
วันที่ 14 มกราคม 2561 – 11 กุมภาพันธ์ 2561


(วันแรก) วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2561 (ไจ๊ตาลาน-เกาะแชมพู-อูซีน่า-ไจเติ๊ก-ไจ้มุป่อง-ไจ้มะยอว์)

(จุดที่ 6) พระเจดีย์ไจ้มะยอว์ (Kyaikmaraw Pagoda) บ้านไจ้มะยอว์

...ตามที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนที่แล้วว่า ตอนนี้จะมีเรื่องราวแปลกๆ เกี่ยวกับ "พญานาค" หลังจากเดินชมความวิจิตรตระการตาอลังการงานสร้างของศิลปะแบบมอญที่ "พระเจดีย์ไจ้มะยอว์" จนอิ่มเอมแล้ว

เราได้แวะที่อาคารกึ่งตึกกึ่งไม้หลังหนึ่ง ซึ่งอยู่ด้านหลังของวิหารใหญ่ เมื่อเข้าไปก็ต้องร้อง ว้าว..ตกตะลึงกับบรรดาของศักดิ์สิทธิ์ที่หาดูยากที่ถูกรวบรวมไว้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น "พระทันตธาตุ" องค์ใหญ่ และพระธาตุรูปพรรณสัณฐานต่างๆ

นอกจากนี้ยังมี "ไข่พญานาค" หลากหลายขนาด ตั้งวางเรียงรายอยู่ในตู้กระจก มีแก้วบรรจุนม และถาดใส่ผลไม้ ถวายเป็นเครื่องเซ่นไหว้บูชาตามความเชื่อของคนที่นี่

"หลวงน้า" เป็นพระชาวมอญที่ดูแลที่นี่พอพูดภาษาไทยได้นิดหน่อย จึงคุยกันรู้เรื่อง อีกทั้งยังมีเมตตามาก พาเราเดินชมของศักดิ์สิทธิ์ภายในห้องอย่างเป็นกันเอง เหมือนผู้ใหญ่เมตตาต่อลูกหลาน

ทั้งนี้ ท่านได้ทราบเรื่องราวจากพระอาจารย์ชัยวัฒน์ ที่ได้นำภาพเมื่อปี 2553 ประมาณ 2-3 ภาพมาให้ชมด้วย ในตอนนั้นได้พบกับท่านเจ้าอาวาสวัดนี้ และท่านให้ยืมรถจิ๊ปพร้อมคนขับ เดินทางไปไหว้ตามสถานที่ต่างๆ อีกด้วย

ในตอนนี้ท่านเจ้าอาวาสไม่อยู่ หลวงน้าองค์นี้จึงต้องมารับแขกท่าน พร้อมกับเล่าให้ฟังว่า มีผู้นำ "ไข่พญานาค" มาถวายจากย่างกุ้ง ที่อัศจรรย์ก็คือ เมื่อท่านภาวนาคาถาแล้วอธิษฐาน "ไข่พญานาค" จะตั้งขึ้นและเอนลงเอง


(เมื่อปี 2553 พระอาจารย์ได้พบกับเจ้าอาวาสวัดไจ้มะยอว์)

ตามสุภาษิตไทย "สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น" งานนี้จึงต้องพิสูจน์ ท่านก็เลยสาธิตให้พวกเราดู เรียกเสียงฮือฮาจากหมู่เฮาชาวไทยได้ไม่น้อยเลยทีเดียว พี่บุ๋ม วัชรพล และเจ๊หลี จารุภา ได้ถ่ายคลิปไว้ จะอัศจรรย์แค่ไหน ตามไปดูได้ในคลิปนะคะ

ของแบบนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธา ใครใคร่เชื่อเชื่อ แต่อย่างมงาย ใครไม่เชื่อก็ไม่ว่ากัน แต่อย่าลบหลู่ แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านนะคะ

นอกจากนี้ยังมีตู้กระจกใส่น้ำไว้ มีก้อนหินลูกเบ้อเร่อลอยน้ำอยู่ ใครไปใครมาก็มายกมือไหว้ เพราะฉะนั้นต้องมีอะไรพิเศษแน่นอน ชาวพม่าที่มุงดูอยู่ก่อนแล้วมีจำนวนมากมาย พวกเราอยากเห็นใกล้ๆ จึงต้องขอมุดเข้าไปดูบ้าง

ปรากฏว่าหินก้อนนี้ มีน้ำหนัก 6 กิโลกรัมแช่อยู่ในน้ำ ดูแล้วไม่ต่างอะไรจากก้อนหินทั่วไป ถ้าเป็นก้อนหินอื่นๆ ก็คงจะจมอยู่ใต้น้ำ แต่ก้อนหินก้อนนี้กลับลอยขึ้นอยู่เหนือน้ำ เบาเหมือนกับสำลีนั่นแหละ สวนทางกับทฤษฎีวิทยาศาสตร์สุดๆ

จะไม่เรียกว่า "แปลก" ก็ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดี เอาเป็นว่า ชาวบ้านที่นี่เค้าศรัทธามาก มาดูมาชมกันตลอด ไม่รู้ว่าจะมาเล็งๆ เลขเด็ดเหมือนคนไทยรึเปล่า

แหม..อยากจะมีเวลาสักครึ่งค่อนวัน จะได้อยู่นานๆ แต่อยู่ต่อไม่ได้แล้วค่ะ เพราะตามโปรแกรมยังเหลืออีกที่หนึ่ง ซึ่งเป็นแห่งสุดท้ายของวันนี้ เพราะตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้ว พวกเราต้องรีบไปกันละ

ถ้าบอกขื่อวัด คงต้องร้องอ๋อกันเป็นแถว แต่ขออุบไว้ก่อนดีกว่า เดี๋ยวไม่ตื่นเต้น แล้วเจอกันตอนต่อไปนะคะ...สวัสดีค่ะ


"คณะทีมงานฯ"

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

◄ll กลับสู่สารบัญ
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 1812
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 19/4/18 at 16:55 Reply With Quote


[ ตอนที่ 12 ]

(Update 30 เมษายน 2561)


Special Myanmar (ทัวร์พม่าพิเศษ 29 วัน)
วันที่ 14 มกราคม 2561 – 11 กุมภาพันธ์ 2561


(วันแรก) วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2561 (ไจ๊ตาลาน-เกาะแชมพู-อูซีน่า-ไจเติ๊ก-ไจ้มุป่อง-ไจ้มะยอว์-วัดวินเซนตอยะ)


(พระนอนใหญ่ (ปางปรินิพพาน) ที่มีชื่อเสียงแห่งเมืองมะละแหม่ง
ภายในจะแบ่งเป็นห้องๆ มีภาพวาดพุทธประวัติ)

(จุดที่ 7) วัดวินเซนตอยะ (Win Sein Taw Ya) บ้านมุด่อง มะละแหม่ง

...แม้ว่าพม่าจะเป็นประเทศเล็กๆ ไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ผู้คนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะ ไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย แต่สิ่งที่ชาวพม่ามีไม่แพ้ชาติใดในโลก คือความศรัทธาอันมากล้นที่มีต่อพระพุทธศาสนา

ดูได้จากพระเจดีย์ และพระพุทธรูปใหญ่ๆ ที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในพม่า "พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก" (The World's Largest Reclining Buddha) วัดวินเซนตอยะ ก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน


(ด้านหน้าประตูมีรูปปั้นพระพุทธเจ้าเดินบิณฑบาตนำหน้า พร้อมพระสาวกเดินตามเป็นแถว)

"วัดวินเซนตอยะ" บ้านมุด่อง (Mudon) อยู่ห่างจากตัวเมืองมะละแหม่งไปทางทิศใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร ตรงทางเข้าวัด จะมีรูปปูนปั้นพระสงฆ์ ขนาดใหญ่กว่าคนจริงเล็กน้อย ประมาณ 200 กว่ารูป ยืนอุ้มบาตรเป็นแถวยาว เป็นจุดนำสายตาไปจนถึงตัววัด


"พระพุทธไสยาสน์ วัดวินเซนตอยะ" จัดเป็นสถานที่สำคัญที่เป็นจุดเด่นของที่นี่ ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องมากราบไหว้ ไม่ว่าจะเป็นชาวมอญในพื้นที่ใกล้เคียง หรือแม้แต่นักท่องเที่ยว ที่มาถึงมุด่องแล้ว ต้องมาไหว้พระและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

พระนอนองค์นี้สร้างโดย "หลวงพ่อภัตทันตะ เกสระ" (Baddanta Kethara) พระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวมอญ มีความยาว 170 เมตร สูง 34 เมตร ภายในแบ่งเป็นชั้นๆ ได้ 8 ชั้น


แต่ละชั้นจะมีรูปปูนปั้นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ นรก สวรรค์ และผลแห่งกรรม ใช้เวลาสร้างยาวนานกว่า 20 ปี ภายนอกดูเหมือนจะเสร็จแล้ว แต่การตกแต่งภายในยังไม่เสร็จสมบูรณ์

ฝั่งตรงข้ามพระนอนองค์ใหญ่ ก็มีพระนอนอีกองค์หนึ่งหันพระพักตร์เข้าหากัน กำลังก่อสร้างค้างอยู่ เนื่องจากหลวงพ่อภัตทันตะ ท่านได้มรณภาพลงเสียก่อน เมื่อปี 2558 สิริรวมอายุได้ 95 ปี 45 พรรษา การก่อสร้างจึงหยุดชะงักลงชั่วคราว


ก่อนหน้าที่ท่านจะมรณภาพ พระอาจารย์ชัยวัฒน์ได้ร่วมบุญสร้างพระนอนใหญ่ และพระนั่งใหญ่ ที่บ้านลิตักกับท่านถึง 2 ครั้ง

โดยครั้งแรกเมื่อปี 2545 แต่ไม่ได้พบท่าน และครั้งที่ 2 เมื่อปี 2553 ครั้งนี้ได้พบและสนทนาธรรมกับท่าน ว่ากันว่า ท่านมีชื่อเสียงเรื่องใบ้หวยแม่น เงินที่ใช้สร้างองค์พระส่วนใหญ่ก็มาจากญาติโยมที่มีโชคนำมาถวาย


ตอนที่เราไปถึงเป็นเวลาเย็น โชคดีที่วิหารยังเปิดอยู่ เราจึงมีโอกาสเข้าไปกราบศพท่าน ที่บรรจุอยู่ในโลงแก้ว ศพของท่านไม่เน่าเปื่อย ดูเหมือนคนนอนหลับ

ทางวัดจัดสถานที่ไว้ดีมาก มีรูปปั้นขนาดเท่าองค์จริงนั่งขัดสมาธิตั้งวางไว้ในตู้กระจก
ดูแล้วคล้ายมีชีวิตจิตใจ

มีพุทธบริษัทชาวมอญที่ศรัทธาในตัวท่านเดินทางมากราบไหว้ไม่ขาดสาย เพราะท่านจัดเป็นพระนักพัฒนาองค์หนึ่ง นอกจากจะสร้างพระ สร้างวัดแล้ว ยังพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้นอีกด้วย

ก่อนกลับพระอาจารย์ชัยวัฒน์ได้ร่วมบุญบูรณะพระนอน 50,000 จ๊าด และค่าไฟฟ้า 20,000 จ๊าด เราได้แต่หวังว่า จะมีผู้มาสานต่อปณิธานของท่าน ในการสร้างพระนอนอีกองค์ที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสมบูรณ์ต่อไปในภายหน้า

บุญในวันแรกบนแผ่นดินพม่าคงต้องปิดท้ายกันที่ "วัดวินเซนตอยะ" โดยนับตั้งแต่พระเจดีย์ไจ๊ตาลาน-เกาะแชมพู-อูซีน่า-ไจเติ๊ก-ไจ้มุป่อง-ไจ้มะยอว์ รวม 7 แห่งด้วยกัน ขอเชิญท่านผู้อ่านโมทนาบุญร่วมกันได้ตามอัธยาศัยนะคะ

พระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้าแล้ว คืนนี้คงต้องหาที่พักแถวๆ ในตลาดมุด่อง ซึ่งยังไม่รู้ว่า โชคชะตาจะพัดพานกขมิ้นอย่างเราไปที่ใด แล้วพบกันตอนต่อไปค่ะ...สวัสดีค่ะ


"คณะทีมงานฯ"

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

◄ll กลับสู่สารบัญ
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 1812
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 20/4/18 at 20:42 Reply With Quote


[ ตอนที่ 13 ]

(Update 5 พฤษภาคม 2561)


Special Myanmar (ทัวร์พม่าพิเศษ 29 วัน)
วันที่ 14 มกราคม 2561 – 11 กุมภาพันธ์ 2561


(วันที่สอง) วันที่ 15 มกราคม 2561 (พระเจดีย์กันยี)

(จุดที่ 1) พระเจดีย์กันยี (Kangyi Pagoda) บ้านมุด่อง

...การเดินทางวันแรกผ่านไปอย่างเร่งรีบและเรียบร้อยโรงเรียนพม่า ด้วยความที่พวกเราทำเวลากันได้ดีมาก เมื่อวานนี้จึงได้กราบสถานที่สำคัญต่างๆ ได้ครบถ้วน

ไม่ว่าจะเป็นที่ประดิษฐาน "พระเกศาธาตุ พระทันตธาตุ" และพระธาตุส่วนต่างๆ สมัยมอญเรืองอำนาจ รวมแล้วประมาณ 7-8 แห่ง เสร็จแล้วก็มานอนหมดแรงกันที่โรงแรมแถวๆ ตลาดมุด่อง

ปรากฏว่าอยู่ติดถนน ส่วนฝั่งตรงข้ามเห็นเขากางเต้นท์เหมือนจัดงานบวชหรืองานแต่งงาน เพราะเห็นมีเครื่องขยายเสียงด้วย

เดิมนึกว่าคืนนี้คงหนวกหูเป็นแน่ แต่คาดผิดอย่างแรง เพราะเป็นการจัดงานสวดมนต์ของชาวบ้านมุด่อง นับเป็นประเพณีที่ดีเป็นอย่างยิ่ง ส่วนค่าใช้จ่ายเขาก็มีการถือขันบอกบุญกัน

ส่วนเรื่องที่พักเดิมจองไว้ราคาแพงมาก เขาถือว่าคนไทยเป็นคนต่างชาติ จึงคิดราคาเป็นยูเอสดอลลาห์ แต่เราก็อยากประหยัดเงินไว้ทำบุญกัน เรื่องกินเรื่องนอนไม่สำคัญเท่า สำคัญเรื่องการบูชาพระพุทธเจ้านี่แหละ

หลังจากต่อรองราคากันพอสมควร ตอนนี้ก็เกือบสองทุ่มแล้ว เตรียมตัวขนของเข้าที่พัก ก็มีเหตุการณ์แปลกๆ เกิดขึ้น ตอนที่พระอาจารย์ชัยวัฒน์กำลังจะไขกุญแจเข้าห้องอยู่นั้น

จู่ๆ ไฟก็ดับพรึ่บทั้งโรงแรม ประมาณ 5-10 นาทีเห็นจะได้ ตอนนั้นผู้เขียนอยู่ในห้องน้ำชั้นล่างอยู่พอดี ก็แอบนึกในใจว่า "มาวันแรก ก็เจอรับน้องเสียแล้ว"

เจ้าของโรงแรมเองก็ยังงงๆ เพราะปกติไฟไม่เคยมีปัญหา จู่ๆ ก็มาดับแบบนี้ เล่นเอางงทั้งคนไทยคนพม่า ในการเดินทางครั้งนี้ เราเจอเหตุการณ์ไฟดับแบบนี้อีกหลายครั้ง

ภายหลังจึงเข้าใจว่า เป็นลางบอกเหตุอะไรสักอย่าง ตอนนั้นยังไม่รู้ แต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้น ต้องติดตามต่อไปนะคะ เพราะตอนนี้รีบขนของเข้าที่พัก จากนั้นก็ออกไปทานอาหารกัน

กลับมาที่เรื่องการเดินทางของเรากันต่อดีกว่าค่ะ ในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ 2 เราจะเดินทางลงใต้ไปที่ "เมืองละมาย" จังหวัดเย โดยพระอาจารย์ส่งโปรแกรมพร้อแผนที่ให้ทราบกันแต่เช้ามืด

หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เราก็ออกเดินทางกันต่อประมาณ 2-3 ก.ม. ประเดิมบุญแรกที่ "พระเจดีย์กันยี" (Kangyi Pagoda) อยู่ติดทะเลสาบกันดอยี (Kandawgyi Lake)


ถ้ามาจากเมืองมะละแหม่ง ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร เดิมพระอาจารย์ชัยวัฒน์วางโปรแกรมไว้ในช่วงบ่าย แต่เปลี่ยนใจสลับมาไว้ช่วงเช้าแทน เพราะท่านเห็นว่าอากาศกำลังเย็นสบาย


(พระอาจารย์เคยเดินทางไปกับพระมอญ เมื่อปี 2553)

...พระเจดีย์แห่งนี้บรรจุ "พระเกศาธาตุ" เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในรัฐมอญ ที่สมควรมากราบไหว้

ตามประวัติพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับแรมที่นี่ พร้อมด้วยพระอรหันต์อีก 500 รูป และได้มอบพระเกศาธาตุให้พระฤาษีมีนามว่า "โมง" (Maung) หรือ "มิน" (Min) ที่พำนักอยู่ที่นี่

...พระอาจารย์ชัยวัฒน์เล่าว่า "เมืองมะละแหม่ง" นี้เป็นที่ชุมนุมของบรรดาฤาษีทั้งหก ที่มารวมตัวกัน เพื่อแบ่งพระเกศาธาตุและพระทันตธาตุที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้

ก่อนที่จะแยกย้ายไปอยู่บนเขาตามที่ต่างๆ และตกลงกันว่า จะจุดไฟเพื่อเป็นสัญญาณ ถ้าไฟบนเขาลูกไหนดับ แสดงว่า ได้สิ้นชีวิตแล้ว นอกจากนี้เมืองมะละแหม่งนี้ ยังเป็นที่ๆ มีพระฤาษีอยู่มากที่สุดอีกด้วย

หลังจากได้กราบพระเจดีย์และถวายเครื่องบูชาแล้ว พระอาจารย์ชัยวัฒน์ได้ร่วมทำบุญบูรณะ 50,000 จ๊าด ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีบูรณะใหญ่ และค่าไฟฟ้า 20,000 จ๊าด

จากนั้นได้พวกเราไปชมวิวทะเลสาบกันดอยี ไหนๆ มาแล้ว ก็ไม่ให้เสียเที่ยว บรรยากาศต้องเก็บให้ครบ

อากาศยามเช้าบริสุทธิ์สดชื่น สูดโอโซนได้เต็มปอด ชาวบ้านใช้ชีวิตแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบ เห็นแล้วนึกถึงต่างจังหวัดของบ้านเราสมัยก่อน รู้สึกสงบและผ่อนคลายจนอยากจะหยุดเวลาไว้แค่นี้

แต่ก็ได้แค่คิด เพราะมีจุดหมายต่อไปรออยู่ ส่วนจะเป็นที่ไหน โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ


"คณะทีมงานฯ"

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

◄ll กลับสู่สารบัญ
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 1812
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 25/4/18 at 06:29 Reply With Quote


[ ตอนที่ 14 ]

(Update 10 พฤษภาคม 2561)


Special Myanmar (ทัวร์พม่าพิเศษ 29 วัน)
วันที่ 14 มกราคม 2561 – 11 กุมภาพันธ์ 2561


(วันที่สอง) วันที่ 15 มกราคม 2561 (พระเจดีย์กันยี-พระใหญ่บ้านลิตัก)

(จุดที่ 2) พระพุทธรูปใหญ่เตตะเมาะ บ้านลิตัก มุด่อง มะละแหม่ง

...หลังจากแวะกราบไหว้ "พระเจดีย์กันยี" เรียบร้อยแล้ว คณะรถตู้ทั้ง 2 คันได้ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยัง "บ้านละมาย" เมืองเย ตามโปรแกรมที่พระอาจารย์ชัยวัฒน์ได้วางไว้

ในระหว่างทางจู่ๆ ก็เจอบุญใหญ่แบบบังเอิญ พระอาจารย์เห็นพระใหญ่กำลังบูรณะอยู่พอดี เลยให้พี่คนขับเลี้ยวรถแวะทำบุญ บุญใหญ่ๆ อย่างนี้จะรอรีได้อย่างไรใช่มั้ยคะ

อีกอย่างก็ไม่ได้มากันง่ายๆ สมาชิกบางคนต้องลงทุนบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหลายรอบกว่าจะได้มา เรียกได้ว่า ยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้มา

เพราะโอกาสที่จะได้เดินทางจาริกแสวงบุญทั่วทั้งประเทศพม่าแบบนี้คงไม่มีอีกแล้ว ดังนั้นจึงต้องเก็บเกี่ยวบุญให้ได้มากที่สุด

มาพม่ารอบนี้ พวกเราทำบุญกันแบบไม่คิดชีวิต ไม่มีคำว่า "เสียดาย" ตอนแรกก็ว่า แลกเงินจ๊าดมาเยอะแล้ว แต่ด้วยความที่ควักทำบุญกันแบบรัวๆ ทั้งที่ก็ทำบุญกองกลางไปแล้ว

แต่พอได้แวะที่ไหน ก็อดทำเพิ่มไม่ได้ ได้ยินคำว่า "ใครจะต่อยอดเพิ่ม" ไม่ได้ มืองี้สั่นควักเงินกันแทบไม่ทัน (ที่สั่นก็เพราะกลัวควักไม่ทันคนอื่นเค้า ฮ่าๆ)

แต่สุดท้ายพระอาจารย์ชัยวัฒน์ท่านจะเป็นผู้ปิดบุญ เพื่อให้ได้บุญกันทั่วถึงทุกคน ใครที่เคยทำบุญกับท่าน แม้ไม่ได้มา ก็สบายใจได้ว่า ได้อานิสงส์ทุกอย่างครบถ้วน

เล่าพอให้เห็นภาพนะคะ กลับมาที่พระนั่งใหญ่ที่กำลังบูรณะกันดีกว่า ย้อนไปเมื่อ 8 ปีที่แล้ว พระอาจารย์ชัยวัฒน์เคยได้ร่วมบุญสร้างกับ หลวงพ่อภัตทันตะ เกสระ (ผู้สร้าง "พระนอนใหญ่แห่งวัดวินเซนตอยะ") ที่เราเพิ่งไปกันมาเมื่อวาน

(ภาพร่วมสร้างเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2553)

การได้หวนกลับมาบูรณะอีกครั้ง ก็เหมือนเป็นโชค 2 ชั้น เพราะ "ซ่อม" มีอานิสงส์เช่นเดียวกับ "สร้าง" ยิ่งเป็นพระใหญ่ๆ อานิสงส์ก็ยิ่งมากมายมหาศาล

พม่าชอบสร้างอะไรใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นพระนั่ง, พระนอน, พระยืน ของเขาอลังการงานสร้างจริงๆ การได้มาทำบุญที่นี่ ก็เหมือนได้เพิ่มพูนบุญบารมีแบบรวดเร็วทันใจ เรียกได้ว่า "อัพเลเวล" แบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียว

พระอาจารย์ชัยวัฒน์ร่วมบุญบูรณะองค์พระ 50,000 จ๊าด และค่าไฟฟ้า 20,000 จ๊าด เรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางไปต่อค่ะ

ระหว่างทางก็เจอบุญใหญ่รอเราอยู่อีกแล้ว เจ๊มายินตาดี เห็นพระนอนใหญ่กำลังสร้างอยู่ พระอาจารย์ชัยวัฒน์จึงให้เลี้ยวรถกลับไปทำบุญ

พระอาจารย์เลยลงจากรถไปถามรายละเอียดจากชาวบ้าน จึงทราบว่า กำลังสร้างพระนอนตาหวานจำลอง "มะซิคะนะญา"

ตอนไปถึงหลวงพ่อองค์ที่สร้างพระนอนท่านไม่อยู่ อยู่แต่ชาวบ้านที่มาให้ท่านรักษาอาการเจ็บป่วย พอดีเจอชาวบ้านที่พูดไทยได้ พอพวกเค้ารู้ว่า พวกเราเป็นคนไทย ก็เข้ามากราบพระอาจารย์ด้วยความตื่นเต้นดีใจ

คุยไปคุยมา เลยรู้ว่า เคยมาทำงานที่สุราษฎร์ธานีกันทั้งครอบครัว อยู่หลายปีจนพูดไทยได้ ดูแล้วพูดจาซื่อๆ ก็เลยรวบรวมเงินใส่ซองฝากถวายหลวงพ่อร่วมบุญบูรณะ 93,000 จ๊าด และพระอาจารย์ชัยวัฒน์เติมไปอีก 100 ยูเอสดอลลาร์ เพื่อร่วมสร้างทั้งหมดในบริเวณวัดแห่งนี้

ระหว่างนั้นมีคนเห็นพระอาทิตย์ทรงกลด แสดงว่า บุญนี้ไม่ธรรมดา ทำบุญเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปร่วมกัน เวลาย้อนดูทีหลัง จะได้เป็นพุทธานุสติ บุญใหญ่วันนี้ยังมีอีกหลายแห่ง..สวัสดีค่ะ


"คณะทีมงานฯ"

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

◄ll กลับสู่สารบัญ
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 1812
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 30/4/18 at 06:26 Reply With Quote


[ ตอนที่ 15 ]

(Update 15 พฤษภาคม 2561)


Special Myanmar (ทัวร์พม่าพิเศษ 29 วัน)
วันที่ 14 มกราคม 2561 – 11 กุมภาพันธ์ 2561


(วันที่สอง) วันที่ 15 มกราคม 2561 (พระเจดีย์กันยี-พระใหญ่บ้านลิตัก-พระเจดีย์ไจ้เกลาสะ)


(จุดที่ 3) พระเจดีย์ไจ้เกลาสะ หรือ "วัดใหญ่ละมาย" บ้านละมาย เมืองเย

...ในตอนสายของวันที่ 15 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการเดินทางแสวงบุญในพม่า สมาชิกรถตู้ 13 ชีวิตได้มาถึงสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของรัฐมอญ

"พระเจดีย์ไจ้เกลาสะ" หรือ "พระเจดีย์วัดใหญ่ละมาย" เป็นอีกแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์มอญ ที่มีผู้คนศรัทธานับถือกันมาก

เพราะเป็นสถานที่บรรจุ "พระเกศาธาตุ" ตามประวัติเล่าว่า บริเวณนี้เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ คือเคยเกิดเป็น "ม้า" และ "กิ้งก่า" อยู่แถวนี้ด้วย

พระอาจารย์ชัยวัฒน์เคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งเมื่อปี 2553 ครั้งนั้นมีพระมอญเป็นผู้พามา เดิมทีพระอาจารย์เข้าใจว่า พระเจดีย์ไจ้ทีซอ (ไจ้ทีละสะ) เมืองเกลาสะ มีแค่แห่งเดียว


...(หมายเหตุ) พระเจดีย์ไจ้ทีซอ (ไจ้ทีละสะ) เมืองเกลาสะ (อันดับที่ 63 ในพม่า ตามหนังสือตามรอยพระพุทธบาทเล่มเล็ก)

พระอาจารย์ขอแจ้งให้ทราบว่า เป็นการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาด ความจริงชื่อ "พระเจดีย์ไจ้เกลาสะ" มีอยู่ 2 แห่ง คือ "วัดใหญ่ละมาย" และที่ "เมืองบีลิน" ซึ่งจะนำไปเล่าตอนขากลับ

จึงขออัพเดทข้อมูลใหม่ดังนี้ อันดับที่ 63 พระเจดีย์ไจ้ทีซอ เมืองบีลิน ส่วนข้อความ (ไจ้ทีละสะ) เมืองเกลาสะนั้นผิด ความจริงก็คือ "พระเจดีย์ไจ้เกลาสะ" เมืองบีลิน ซึ่งอยู่บนเขาสูง
ขอเล่าเรื่องต่อไปว่า

แต่หลังจากได้พบกับพระมอญ ท่านบอกว่า ยังมีอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อเหมือนกัน นั่นก็คือที่บ้านละมายแห่งนี้ ซึ่งก็ตรงกับตำนาน "พระเกศาธาตุ" ของชาวมอญ ที่บันทึกไว้ว่า

"พระฤาษีเกลาสะ" มีพระเกศาธาตุ 1 เส้น บรรจุไว้ที่ "พระเจดีย์ไจ้เกลาสะ" บ้านละมาย เมืองเย (อันดับที่ 10 ในตำนานมอญ)

หากท่านใดมีโอกาสมายังบ้านละมาย ก็ควรมาสักการะพระเจดีย์แห่งนี้ครั้งหนึ่งในชีวิต เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ


(ภาพวาด : แสดงถึงพระพุทธเจ้าประทานพระเกศาธาตุให้แก่พระฤาษี)

เมื่อเข้ามาในบริเวณวัด ก็สัมผัสได้ถึงความสะอาดเรียบร้อยงามตา แสดงว่าได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ภาพชาวบ้านกวาดลานวัดอย่างตั้งอกตั้งใจมีให้เห็นอยู่ทั่วไป

แม้จะไม่ได้มีทรัพย์สินมากมาย แต่คนที่นี่ก็ใช้แรงกายผสานกับแรงศรัทธาแปรเป็นบุญ ท่านผู้อ่านจะลองไปทำบ้างก็ได้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะ วัดบ้านเราจะได้สะอาดสวยงาม แถมได้บุญใหญ่ด้วย

ท่านได้นำเงินกองกลางที่แบ่งจัดสรรไว้แล้ว มาร่วมบูรณะ 50,000 จ๊าด และค่าไฟฟ้า 20,000 จ๊าด พอดีเหลือบไปเห็นระฆัง ตั้งวางไว้ให้คนได้ร่วมบุญ จึงร่วมบุญถวายระฆัง 13 ใบ (เท่ากับจำนวนสมาชิก) อีก 13,000 จ๊าด

หลังจากกราบไหว้บูชา "พระเกศาธาตุ" และถวายเครื่องบูชาแล้ว ระหว่างเก็บของเพื่อไปที่ต่อไป ปรากฏว่า มีพระอาทิตย์ทรงกลดอีกรอบ นับเป็นครั้งที่ 3 แล้วตั้งแต่มาพม่ารอบนี้ สาธุๆๆ บุญใหญ่ยังมีต่อนะคะ แต่ใกล้เวลาฉันเพลแล้ว คงต้องแวะหาอาหารใส่ท้องก่อนนะคะ...สวัสดีค่ะ


"คณะทีมงานฯ"

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

◄ll กลับสู่สารบัญ
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 1812
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 5/5/18 at 21:04 Reply With Quote


[ ตอนที่ 16 ]

(Update 20 พฤษภาคม 2561)


Special Myanmar (ทัวร์พม่าพิเศษ 29 วัน)
วันที่ 14 มกราคม 2561 – 11 กุมภาพันธ์ 2561


(วันที่สอง) วันที่ 15 มกราคม 2561 (พระเจดีย์กันยี-พระใหญ่บ้านลิตัก-พระเจดีย์ไจ้เกลาสะ-รอยพระพุทธบาทเกาะกูด)

(จุดที่ 4) รอยพระพุทธบาทเกาะกูด (Kalegauk Island) หมู่บ้านไนเต้า เมืองเย

...หลังจากออกจากพระเจดีย์ไจ้เกลาสะ หรือ "วัดใหญ่เมืองละมาย" แล้ว คณะรถตู้ออกเดินทางต่อไปที่ท่าเรือ เพื่อไปยัง "รอยพระพุทธบาทเกาะกูด"

เนื่องจากเป็นเวลาใกล้จะฉันเพล ชาวคณะ "ตามรอยพระพุทธบาท" จึงแวะรับประทานอาหารพื้นบ้านแถวๆ ท่าเรือที่หมู่บ้านเกาะโด๊ด (Kawdut)

(สภาพเมื่อปี 2553 บ้านหลังคามุงจาก แต่ปัจจุบันนี้เจริญมากขึ้น)


ด้วยความคิดถึงอาหารไทยใจจะขาด ถึงจะได้รับประทานอาหารไทยกันแทบทุกมื้อตั้งแต่มาถึงที่นี่ก็ตาม เราก็ยังโหยหาอาหารไทยกันอยู่เสมอ โดยเฉพาะ "ไข่เจียว" เมนูโปรด

พม่าเจียวก็ไม่เหมือนคนไทยเจียว พี่ต่ายและพี่แตน เชฟใหญ่จากไอร์แลนด์เลยลงมือเข้าครัวเอง ชาวบ้านที่นี่มีอัธยาศัยดีมาก เพียงแค่เอ่ยปากขอซื้อไข่และขออนุญาตทอดไข่เอง เขาก็อนุญาตด้วยความเต็มใจ แถมยังมายืนดูด้วยความสนใจอีกด้วย

หลังจากผ่านไปอีกหนึ่งมื้อด้วยความเรียบร้อย พระอาจารย์ชัยวัฒน์ได้เจรจาต่อรองราคาเช่าเรือหางยาวกับชาวบ้านอยู่นานกว่าจะลงตัว

เมื่อครั้งที่พระอาจารย์เคยมาเมื่อ 8 ปีที่แล้วราคาถูกกว่านี้ เมื่อเวลาผ่านไป ราคาเช่าเรือก็ผันแปรไปตามสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่ถีบตัวสูงขึ้น

พระอาจารย์อยากให้เราเก็บเงินไว้ทำบุญ อะไรที่สามารถประหยัดได้ ก็สมควรประหยัด

หลังจากต่อรองสำเร็จแล้ว ยังต้องนั่งรอเรือมารับอยู่พักใหญ่ ได้ขึ้นเรือประมาณ 11.45 น. ตอนแรกตัวแทบไหม้ อย่างที่รู้กันว่า ที่พม่าแดดแรงมาก แล้วยิ่งเป็นเวลาเที่ยง ยิ่งไม่ต้องพูดถึง

แต่พอขึ้นเรือปุ๊บ แดดร่มปั๊บ เหมือนมีเมฆที่มองไม่เห็นมากางกั้นความร้อนให้ คลื่นลมในทะเลก็ดูจะเป็นใจ ราบรื่นสะดวกทุกอย่าง นั่งกันเพลินๆ ผ่านไปเกือบชั่วโมง เรือก็ถึงฝั่ง หลังจากขึ้นฝั่งแล้ว ต้องเดินต่อไปอีกสักพัก


เมื่อครั้งก่อนพระอาจารย์ชัยวัฒน์มากับพระมอญ เรือพาไปส่งที่ท่าเรือในหมู่บ้านไนเต้า แล้วต้องเช่ารถมอเตอร์ไซด์ของชาวบ้านต่อไปอีก


แต่ปัจจุบัน เรือพามาขึ้นฝั่งที่ใกล้รอยพระพุทธบาทยิ่งขึ้น จึงดูเหมือนจะย่นระยะทางให้ใกล้ขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ต้องเดินอยู่ดี

รอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ในมณฑป ซึ่งมองเห็นอยู่บนยอดเขาลิบๆ ต้องเดินขึ้นบันไดไปอีก แต่พอมาถึงศาลาที่อยู่เชิงเขา เล่นเอาหอบกันเลยทีเดียว แต่ยังต้องไปต่อ


ทางขึ้นไปกราบรอยพระพุทธบาทอยู่แถวๆ โขดหินใหญ่ข้างบน มีประวัติเล่าว่า เคยมีพระจากที่นี่ไปเรียนที่ศรีลังกา และเจอตำนานของศรีลังกาเล่าว่า

พระอานนท์ได้ทูลขอให้พระพุทธเจ้าประทับรอยพระพุทธบาท เพื่อให้คนได้บูชากราบไหว้ รวมไปถึงเหล่าพญานาคและเทวดา

พระภิกษุรูปนั้นเมื่อกลับมาแล้ว จึงได้ออกค้นหา ท่านได้อธิษฐานจิตว่า จะใช่รอยพระพุทธบาทจริงหรือไม่ เทวดาก็ได้มายืนยันเนรมิตให้เห็นว่า เป็นของจริง

สมัยก่อนเคยมีนักเดินเรือมาที่เกาะนี้ และคิดจะระเบิดหินก้อนนี้นำลงเรือไปสร้างถนน ปรากฏว่า ระเบิดไม่ทำงานและเครื่องจักรก็ระเบิด เรืออับปางจมลงไป ทิ้งสมอเรือใหญ่ขึ้นสนิมไว้ที่ริมชายหาด

สถานที่นี้จะมีงานฉลองประจำทุกปี ประมาณ 7-8 วัน ตั้งแต่วันพระ 8 ค่ำ ถึงวันพระ 15 ค่ำ เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี คนเรือเล่าว่าจะมีชาวบ้านมาร่วมงานกันมาก

(รูปภาพสมัยปี 2553)

ปัจจุบันได้มีการสร้างมณฑปขึ้นมาใหม่ ตอนแรกพระอาจารย์จำไม่ได้ นึกว่าคนละที่ รอยพระพุทธบาทอยู่ลึกลงไปด้านล่าง ทาสีทองเอาไว้ เป็นรอยข้างซ้าย มีลูกกรงกั้นไว้

พระอาจารย์ทำพิธีบวงสรวง สวดอิติปิโสและคาถาเงินล้าน สรงน้ำหอม ปิดทอง พร้อมทั้งถวายผ้าทองและดอกบัวแก้ว โดยใช้วิธีผูกเชือกแล้วหย่อนลงไป เหมือนได้ถวายแทบพระบาทพระพุทธเจ้า ยิ่งทำให้ปลื้มปิติเป็นที่สุด

หลังจากเดินกลับลงมา จะมีกุฏิพระอยู่หลายหลังได้พบกับพระที่ดูแลที่นี่ พระอาจารย์จึงได้ร่วมทำบุญเป็นค่าทำถนนขึ้นมาบนนี้ และค่ากระแสไฟฟ้าอีกประมาณ 70,000 จ๊าด

การมายัง "รอยพระพุทธบาทเกาะกูด" ในครั้งนี้ สำเร็จไปด้วยดี ส่วนหนึ่งเกิดจากกำลังใจของเรา ที่ตั้งใจดั้นด้นมากราบรอยพระบาทถึงที่ แม้จะยากลำบากแค่ไหน ก็ไม่หวั่น

จะว่าไป ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้าสภาพอากาศคลื่นลมไม่อำนวย ก็นับว่าเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต การตามรอยพระพุทธบาทจึงต้องมีกำลังใจเข้มแข็ง และวางอารมณ์ไม่ห่วงในชีวิต จึงจะสำเร็จ

นอกจากนี้ ยังต้องขอบคุณเบื้องบนที่ท่านช่วยสงเคราะห์ให้การเดินทางครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เราออกจากเกาะเป็นเวลาบ่ายคล้อยแล้ว

ตามโปรแกรมวันนี้ยังเหลืออีกหนึ่งที่ ซึ่งจะต้องล่องกลับไปตามทางเดิม แล้วไว้ตอนหน้าค่อยเฉลยนะคะ...สวัสดีค่ะ


"คณะทีมงานฯ"

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

◄ll กลับสู่สารบัญ
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 1812
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 15/5/18 at 08:57 Reply With Quote


[ ตอนที่ 17 ]

(Update 25 พฤษภาคม 2561)


Special Myanmar (ทัวร์พม่าพิเศษ 29 วัน)
วันที่ 14 มกราคม 2561 – 11 กุมภาพันธ์ 2561


(วันที่สอง) วันที่ 15 มกราคม 2561 (พระเจดีย์กันยี-พระใหญ่บ้านลิตัก-พระเจดีย์ไจ้เกลาสะ-รอยพระพุทธบาทเกาะกูด-พระพุทธรูปไจ้คามี)


(จุดที่ 5) พระพุทธรูปลอยน้ำ วัดไจ้คามี (Kyaikkami Yele Pagoda)

...หลังจากกลับออกจาก "เกาะกูด" ด้วยใจอิ่มบุญแล้ว เวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่ง คณะรถตู้ 2 คันได้วิ่งย้อนกลับมาทางเดิม แต่มีทางแยกซ้ายไปที่ "เมืองตันบูซายัค"

เพื่อไปไหว้ "พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โบราณ" ที่สำคัญของพม่า ที่แหลมไจ้คามี (มหาสมุทรอินเดีย) อยู่ห่างจากที่นี่ไปประมาณ 88 กิโลเมตร

บรรดาสมาชิกทั้งหลาย ต่างก็นั่งหลับๆ ตื่นๆ กันเป็นพักๆ ตลอดทาง เพราะเริ่มจะออกอาการอ่อนเพลียจากการเดินทางตลอดทั้งวัน และนี่เป็นโปรแกรมที่สุดท้ายของวันนี้ค่ะ

เรามาถึง "วัดไจ้คามี" ซึ่งอยู่ริมชายทะเล เป็นเวลาพระอาทิตย์ใกล้จะอัสดงแล้ว มองไกลๆ คล้ายๆ ไข่แดง พระเจดีย์ตั้งอยู่กลางทะเล มีทางเดินยาวยื่นออกไป พวกเราต้องรีบวิ่งไปเก็บภาพกัน ก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดิน เอ้ย..โทษค่ะ..ตกทะเลไป

นับเป็นพระเจดีย์กลางน้ำ (Yele หรือ Yaele) แห่งที่สองของพม่า ซึ่งแห่งแรกอยู่ที่ "เมืองสิเรียม" ที่เรารู้จักกันดี ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราจะไปไหว้กันภายหลัง


พระเจดีย์กลางน้ำ "ไจ้คามี" งดงามราวกับภาพวาด เสียดายที่มาถึงเย็นไปหน่อย ภาพถ่ายเลยไม่ชัดเจนนัก เราเดินกลมกลืนไปกับคนที่นี่ เพราะใส่ผ้าถุงกันทั้งคณะ

กิจวัตรประจำวันของคนมอญคนพม่าเวลาเย็น ส่วนใหญ่นิยมมาสวดมนต์ที่วัดกัน เป็นภาพที่เห็นทุกวันตอนอยู่ที่นี่ นึกชื่นชมอยู่ในใจ และอยากให้บ้านเราเป็นแบบนี้บ้าง

เราเดินไปตามทางเดินที่ทอดยาวลงไปในทะเล ไปยังวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ผ่านอาคารไม้ที่สร้างเป็นแถวยาว

สำหรับเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์ และผู้มาปฏิบัติธรรม เล่ากันว่า เหตุที่สร้างวิหารยื่นออกไปในทะเล เพราะว่าบริเวณนี้เป็นจุดที่พระพุทธรูปได้ลอยน้ำมาติดอยู่ตรงจุดนี้

เมื่อมาถึงวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป จะขึ้นได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ส่วนผู้หญิงต้องเดินไปเข้าอีกทางหนึ่ง เป็นศาลาอีกหลังที่อยู่ใกล้กัน สามารถมองเห็นพระพุทธรูปที่อยู่ด้านในได้ พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนแท่นสูงหลายองค์ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันทุกองค์

พระพุทธรูปไจ้คามีองค์นี้เป็น 1 ใน 4 พระพุทธรูป "ลอยน้ำ" ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมอญ ที่เก่าแก่มีมาแต่โบราณ ตาม "ตำนานมอญ" ในหนังสือ "ตามรอยพระพุทธบาท เล่ม 4" โดย พระอาจารย์ชัยวัฒน์ อชิโต

ซึ่งมีเรื่องเล่าคล้ายตำนานของไทย 4 องค์ คือ หลวงพ่อโสธร, หลวงพ่อวัดบ้านแหลม, หลวงพ่อวัดไร่ขิง, หลวงพ่อวัดบางพลี นับเนื่องเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองก็ว่าได้

ประวัติพระพุทธรูปลอยน้ำ 4 องค์


...สมัย "พระเจ้าอโศกมหาราช" ครองเมืองปาฏลีบุตร ได้ส่งพระราชโอรสคือ "พระมหินทเถระ" ไปประกาศพระศาสนาที่ลังกาทวีป

ในเวลานั้น "พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ" เป็นเจ้าผู้ครองนครอนุราธปุระ พระองค์ได้สร้างพระพุทธรูปไว้เป็นจำนวนมาก

ในจำนวนพระพุทธรูปหลายองค์ มีอภินิหารเกิดขึ้นกับพระพุทธรูป 4 องค์ คือ เกิดมีรัศมีขึ้น และองค์พระก็กระพริบตาได้ด้วย

พระราชาทรงปีติมาก จึงอยากจะนำพระพุทธรูปไปบูชาที่พระราชวัง แต่พระมหินทเถระทูลแนะนำว่า ไม่ควรนำไปบูชาเป็นส่วนพระองค์ อยากให้พระพุทธรูปได้ไปตามที่ท่านปรารถนาจะไป

พระราชาจึงทรงตกลงและตั้งจิตอธิษฐานลอยพระพุทธรูปลงสู่มหาสมุทรอินเดีย เมื่อปีพ.ศ.237 ที่ท่าเรือชมพูโกละ

พระพุทธปฏิมากรได้แสดงอภินิหารอีก มีรัศมีสว่างและกระพริบตา แล้วได้ลอยไปในมหาสมุทรอินเดียอย่างรวดเร็ว

- องค์ที่ 1 ลอยเข้าทางปากอ่าวเบงกอลไปที่ "เมืองพะสิม" มีชื่อว่า "ชเวมุธอว์" (Shwe Moke Htaw)

- องค์ที่ 2 ลอยไปถึงชายทะเล แหลมไจ้คามี "เมืองมะละแหม่ง" มีชื่อว่า "ไจ้คามี"

- องค์ที่ 3 ลอยไป "เมืองทวาย" มีชื่อว่า "ชินโมที"

องค์ที่ 4 หายไปในทะเลนานหลายร้อยปี แล้วลอยไปโผล่ที่ "เมืองไจ้โท้" คือพระพุทธรูป (ไฝเลื่อน) ไจ้ปอลอ (kyaikpawlaw) ทางไปพระธาตุอินทร์แขวน พวกเราจะไปกราบไหว้ในวันต่อไป

ซึ่งพระพุทธรูปทั้งสี่องค์นี้ พระอาจารย์ชัยวัฒน์ได้ติดตามไปกราบได้ครบหมดแล้ว สามารถโมทนาบุญย้อนหลังกับพระอาจารย์ได้ค่ะ

ส่วนพระพุทธรูปที่เห็นอยู่ในมณฑปทั้งหมดจะเป็นพระพุทธรูปที่สร้างจำลององค์จริงขึ้นมา ส่วนองค์จริงนั้น จะเป็นไม้ มีหน้าตัก 20 นิ้ว ปัจจุบันได้สร้างเจดีย์องค์เล็กครอบไว้ด้านบน

องค์พระก็จะบรรจุไว้ข้างใต้พระเจดีย์ เหตุที่ทำเช่นนี้ เพราะว่าเมื่อปี พ.ศ.2463 ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นที่วิหาร จึงทำเช่นนี้เพื่อให้ปลอดภัย

พระอาจารย์ชัยวัฒน์ได้นำคณะกราบสักการะและถวายเครื่องบูชา อันมีบายศรี ฉัตรเงินฉัตรทอง แผ่นทอง อัญมณี น้ำปรุง พร้อมทั้งผ้าทอง

และร่วมทำบุญบูรณะ 45,000 จ๊าด ค่าไฟฟ้า 20,000 จ๊าด และถวายดอกไม้พร้อมด้วยผ้าห่มองค์พระอีก 5,000 จ๊าด

หลังจากกลับมาขึ้นรถ ถ้ามองไปบนภูเขาสูงแต่ไกล ข้างบนนั้นคือ "้พระเจดีย์ไจ้คำ" (มอจีพญา) อันเป็นสถานที่บรรจุ "พระเกศาธาตุ" ด้วย แต่เวลาไม่อำนวย จึงตั้งจิตอธิษฐานไปกราบแทน

จากนั้นก็ขึ้นรถกลับเป็นเวลามืดค่ำแล้ว โดยย้อนกลับไปทางเดิม คือผ่าน "บ้านมุด่อง" จนไปถึงเมืองมะละแหม่ง กว่าจะหาที่พักได้ก็ย่ำแย่เหมือนกัน

เอาเป็นว่า..โปรแกรมวันที่ 2 (รวม 5 แห่ง) ก็สำเร็จลงด้วยดี แล้วพบกันตอนต่อไปนะคะ ตอนหน้ามีการผจญภัยบนรถขนหมูเล็กๆ (ทำไมต้องเรียกว่า รถขนหมู?)...แล้วจะมาเฉลยค่ะ...สวัสดีค่ะ


"คณะทีมงานฯ"

ภาพ, วีดีโอ - คุณวัชรพล ศรีขวัญ
ภาพ - คุณ kesarathip paramita, คุณจารุภา (เจ๊หลี), เจ๊มายิน, คุณเจ

(โปรดติดตามตอนต่อไป)

◄ll กลับสู่สารบัญ
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 1812
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 20/5/18 at 08:31 Reply With Quote


.


webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 1812
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 25/5/18 at 09:05 Reply With Quote


.


webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 1812
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member

Go To Top
 

"เว็บตามรอยพระพุทธบาท" ได้รับลิขสิทธิ์จาก พระอาจาย์ชัยวัฒน์ อชิโต เพื่อเผยแพร่รูปภาพและข้อมูล
จาก "หนังสือตามรอยพระพุทธบาท" จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ห้ามคัดลอกข้อมูล, ภาพ, เสียง ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer, Window Media V.9, Flash Player ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 1 Mbps. ขึ้นไป

ถ้าพบข้อผิดพลาดใดๆ หากจะแนะนำ หรือติชม และสอบถาม ติดต่อ "ทีมงานเว็บตามรอยพระพุทธบาท"
เริ่มเปิดเว็บไซด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Copyright @ 2008 tamroiphrabuddhabat.com All rights reserved