ถ้าพบข้อผิดพลาดในเว็บไซด์ จะแนะนำและติชม หรือสอบถาม ติดต่อที่ WEBMASTER
 
VISITORS


     Not logged in [Login ]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites  
[*] posted on 11/2/08 at 21:44 Reply With Quote

พระบรมธาตุ ภาคกลาง 35 แห่ง
ประกาศ
กฎระเบียบของ "เว็บตามรอยพระพุทธบาท"


ตามที่ได้ประกาศไปแล้วว่า ได้ปรึกษากับเว็บมาสเตอร์ "แดนพระนิพพาน" และ "เว็บพระรัตนตรัย" ถึงเรื่องความเสื่อมเสียที่จะเกิดขึ้น จึงควรระมัดระวังชื่อเสียงของ "วัดท่าซุง" และ "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ" ด้วย อาจจะกระทบความศรัทธาของบรรดาคณะศิษย์ทั้งหลาย ที่มีความเคารพนับถือกันทั่วไป ซึ่งได้ให้คำแนะนำมาว่า...
"ขอสงวนลิขสิทธิ์ห้ามคัดลอก "ข้อมูล" หรือ "ภาพ" และ "เสียง" ของ "ทุกหมวด" และ "ทุกกระทู้" ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน..."
ถ้าหากมีเรื่องร้องเรียนหรือเสียหายเกิดขึ้นกับวัดหรือพระในวัดก็ตาม ทาง "เว็บตามรอยพระพุทธบาท" จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และจะลบข้อมูลทั้งหมดภายใน ๒๔ ชั่วโมงทันที.."
จึงขอความร่วมมือทุกท่าน ช่วยกันสอดส่องดูแล หากมีการละเมิดกฎระเบียบ หรือกระทำความผิดตาม "พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐" กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑


กรุงเทพมหานคร
. ภูเขาทอง (พระบรมบรรพต) วัดสระเกศ พระบรมธาตุซึ่งได้จากกรุงกบิลพัสดุ์ สมัยรัชกาลที่

สมุทรปราการ
. พระสมุทรเจดีย์ อ.เมือง (รัชกาลที่ ทรงอัญเชิญมาจากพระราชวัง)

สระบุรี
. พระมกุฎภัณฑเจดีย์ (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ) วัดพระพุทธบาท ต.ขุนโขลน อ.เมือง

พระนครศรีอยุธยา
. วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา (พระบรมธาตุอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา)
. เจดีย์ศรีสุริโยทัย วัดสบสวรรค์ (บรรจุพระบรมธาตุ องค์)
. พระเจดีย์สามองค์ วัดพระศรีสรรเพชญ์

อ่างทอง
. พระธาตุเจดีย์โบราณ (พระธาตุมหานาม) วัดพระมหานาม ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย
. วัดเกศไชโย ต.ไชโย อ.ไชโย (พระบรมธาตุอยู่ที่เกศหลวงพ่อโต)
. วัดป่าโมก ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก (พระธาตุอยู่ในพระนอน องค์)

สิงห์บุรี
. วัดหน้าพระธาตุ ต.จักรสีห์ อ.เมือง

ชัยนาท
. วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ต.ชัยนาท อ.เมือง
. วัดมหาธาตุ (วัดหัวเมือง) ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี

อุทัยธานี
. พระปรางค์ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (ทุ่งแก้ว) อ.เมือง
. พระเจดีย์พุดตาล วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง

สุพรรณบุรี
. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง
. วัดมหาธาตุสวนแตง ต.ศาลายาว อ.เมือง

ราชบุรี
. วัดมหาธาตุ อ.เมือง (พระบรมธาตุ องค์)
. วัดอรัญญิกาวาส อ.เมือง
. วัดธัมมเจดีย์ (ปัจจุบันชื่อวัดท่าโขลง) อ.เมือง
. วัดเจดีย์หัก ต.เจดีย์หัก อ.เมือง (ทั้งสี่วัดนี้เป็นวัดเก่าสี่ทิศของเมืองราชพลี)
. วัดโขลงสุวรรณภูมิ บ.คูบัว อ.เมือง
. วัดราชสิงขร (วัดราชพลี) บริเวณเขางู

เพชรบุรี
. วัดมหาธาตุ อ.เมือง (พระบรมธาตุ องค์)
. วัดเพชรพลี (พริบพลี) อ.เมือง (พระเขี้ยวแก้ว, พระเสมหธาตุ)
. เขาพนมขวด ข้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้า (เจดีย์องค์นี้ ร. ทรงบูรณะ และบรรจุพระบรมธาตุ องค์ ซึ่งได้จากพม่า, น่าน และลำพูน)
. พระธาตุจอมเพชร (บนเขาวัง) อ.เมือง
. สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี) ต.ไร่ส้ม อ.เมือง (พระเขี้ยวแก้วเสด็จมาเอง เมื่อปี )
. วัดพระธาตุศิริชัย เลยเขาย้อยไปประมาณ ก.ม.
. วัดเขาพระ ต.ทับคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

สมุทรสาคร
. พระมหาธาตุเจดีย์วัดเกตุมวดี ต.บางโทรัด อ.เมือง

นครปฐม
. พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง เดิมทีเรียก “พระประธม”
. พระมหาธาตุเจดีย์ วัดพระประโทน อ.เมือง(บรรจุทะนานทองคำที่โฑณพรหมณ์ใช้ตวงพระบรมธาตุ)
. วัดพระงาม ต.ประถม จ.นครปฐม (ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของพระปฐมเจดีย์)
. เนินพระ ต.ดอนยายหอม (ไปทางใต้ของพระปฐมเจดีย์)
. วัดธรรมศาลา ต.ธรรมศาลา (ไปทางตะวันออกของพระปฐมเจดีย์)webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2034
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member

Go To Top
 

"เว็บตามรอยพระพุทธบาท" ได้รับลิขสิทธิ์จาก พระอาจาย์ชัยวัฒน์ อชิโต เพื่อเผยแพร่รูปภาพและข้อมูล
จาก "หนังสือตามรอยพระพุทธบาท" จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ห้ามคัดลอกข้อมูล, ภาพ, เสียง ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer, Window Media V.9, Flash Player ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 1 Mbps. ขึ้นไป

ถ้าพบข้อผิดพลาดใดๆ หากจะแนะนำ หรือติชม และสอบถาม ติดต่อ "ทีมงานเว็บตามรอยพระพุทธบาท"
เริ่มเปิดเว็บไซด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Copyright @ 2008 tamroiphrabuddhabat.com All rights reserved