ถ้าพบข้อผิดพลาดในเว็บไซด์ จะแนะนำและติชม หรือสอบถาม ติดต่อที่ WEBMASTER
 
VISITORS


     Not logged in [Login ]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites  
[*] posted on 11/2/08 at 21:51 Reply With Quote

พระบรมธาตุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 62 แห่ง
ประกาศ
กฎระเบียบของ "เว็บตามรอยพระพุทธบาท"


ตามที่ได้ประกาศไปแล้วว่า ได้ปรึกษากับเว็บมาสเตอร์ "แดนพระนิพพาน" และ "เว็บพระรัตนตรัย" ถึงเรื่องความเสื่อมเสียที่จะเกิดขึ้น จึงควรระมัดระวังชื่อเสียงของ "วัดท่าซุง" และ "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ" ด้วย อาจจะกระทบความศรัทธาของบรรดาคณะศิษย์ทั้งหลาย ที่มีความเคารพนับถือกันทั่วไป ซึ่งได้ให้คำแนะนำมาว่า...
"ขอสงวนลิขสิทธิ์ห้ามคัดลอก "ข้อมูล" หรือ "ภาพ" และ "เสียง" ของ "ทุกหมวด" และ "ทุกกระทู้" ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน..."
ถ้าหากมีเรื่องร้องเรียนหรือเสียหายเกิดขึ้นกับวัดหรือพระในวัดก็ตาม ทาง "เว็บตามรอยพระพุทธบาท" จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และจะลบข้อมูลทั้งหมดภายใน ๒๔ ชั่วโมงทันที.."
จึงขอความร่วมมือทุกท่าน ช่วยกันสอดส่องดูแล หากมีการละเมิดกฎระเบียบ หรือกระทำความผิดตาม "พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐" กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑

นครราชสีมา
๑.วัดศาลาทอง ถ.เบญจรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง
๒.วัดหนองหญ้างาม ต.หมื่นไวย อ.เมือง
๓.วัดเขาตะกรุดลัง ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว
๔.วัดจระเข้หิน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี
๕.วัดเขาทองวนาราม ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว
๖.วัดหน้าพระธาตุ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย

ชัยภูมิ
๑.ปรางค์กู่ อ.เมือง
๒.พระธาตุหนองสามหมื่น ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว
๓.พระธาตุกุดจอก ต.บ้านเมืองน้อย อ.เกษตรสมบูรณ์
๔.พระธาตุงูทรวง (ท่าเลิง) ต.บ้านนา อ.เกษตรสมบูรณ์
๕.พระธาตุแก้งกอย บ.โนนคูณ ต.โนนคูณ อ.คอนสาร

ศรีสะเกษ
๑.พระธาตุเรืองรอง บ.เอก ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง
๒.พระธาตุสีดา บ.ธาตุเจริญ ต.ด่าน อ.ราษีไศล
๓.วัดกู่คันธนาม (พระธาตุเก่าแก่) ต.ด่าน อ.ราษีไศล

อุบลราชธานี
๑.พระธาตุสวนตาล ต.ชีทวน อ.เขื่องใน (สร้างสมัยพระธาตุพนม)
๒.โนนธาตุ (พระธาตุร้าง) บ.โนนธาตุ อ.เขื่องใน

ยโสธร
๑.พระธาตุตาดทอง (ถาดทอง) ต.ตาดทอง อ.เมือง (บรรจุถาดทองคำที่รองรับพระอุรังคธาตุ ขณะสร้างพระธาตุพนม)
๒.วัดมหาธาตุ (พระธาตุอานนท์) อ.เมือง

นครพนม
๑.วัดพระธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม (พระมหากัสสปบรรจุพระบรมธาตุส่วนอกไว้ ๘ องค์)
๒.พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม
๓.วัดธาตุศรีคูณ อ.นาแก
๔.วัดพระธาตุประสิทธิ์ ต.นาหว้า อ.นาหว้า (พระบรมธาตุส่วนอก, ดินสังเวชนียสถานทั้ง ๔)
๕.พระธาตุเรณูนคร ต.เรณู อ.เมือง
๖.วัดมหาธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง
๗.พระธาตุท่าอุเทน ริมแม่น้ำโขง อ.ท่าอุเทน
๘.วัดป่าดอนธาตุ ต.รามราช อ.ท่าอุเทน

สกลนคร
๑.พระธาตุดุม ต.พระธาตุเชิงชุม อ.เมือง (บรรจุกระดุมจีวรของพระพุทธเจ้า)
๒.พระธาตุนารายณ์เจงเวง ต.พังขว้าง อ.เมือง (บรรจุพระอังคารธาตุ)
๓.วัดป่าพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ต.โนนหอม อ.เมือง
๔.วัดพระธาตุศรีมงคล ต.บ้านธาตุ อ.วาริชภูมิ
๕.วัดธาตุฝุ่น บ.คำเจริญ ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน
๖.พระธาตุภูเพ็ก (ดอยแท่น) ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม

หนองคาย
๑.พระธาตุเมืองลาหนองคาย (หน้าวัดธาตุหนองคาย อ.เมืองปัจจุบันนี้จมอยู่ในแม่น้ำโขง มีพระบรมธาตุพระบาทเบื้องขวา ๙ องค์ )
๒.วัดพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง (พระบรมธาตุส่วนหัวเหน่า ๒๙ องค์)
๓.พระธาตุบุ (โพนจิกเวียงงัว) วัดบ้านโคกป่าฝาง บ.ปะโค ต.เวียงคุก อ.เมือง (พระบรมธาตุเขี้ยวฝาง คือฟันกราม ๓ องค์)
๔.วัดทุ่งธาตุ บ.ทุ่งธาตุ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย (พระบรมธาตุฝ่ามือเบื้องซ้าย)

อุดรธานี
๑.วัดศรีเจริญ บ.ธาตุ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ
๒.พระธาตุนางเพ็ญ วัดเกาะแก้ว อ.เพ็ญ
๓.วัดหนองธาตุ (วัดหงสาวดี) บ.ดงขวาง ต.หายโศก อ.บ้านผือ
๔.วัดศรีธาตุประมัญชา (วัดป่าแมว) บ.หนองแจง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
๕.พระธาตุดอนแก้ว ต.ตูมใต้ อ.กุมภวาปี (สร้างสมัยพระธาตุพนม)
๖.วัดธาตุจอมศรี ต.แชแล อ.กุมภวาปี
๗.วัดพระธาตุหนองหมัด ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี
๘.พระธาตุบ้านเดียม ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี (สร้างพร้อมพระธาตุดอนแก้ว)
๙.พระธาตุนาหลวง วัดศรีมหาธาตุ อ.หนองหาน

ขอนแก่น
๑.พระธาตุขามแก่น ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง (บรรจุพระอังคารธาตุ)
๒.พระธาตุกู่ทอง (กู่เปือยน้อย) ต.เปือย อ.เปือยน้อย

กาฬสินธุ์
๑.พระธาตุยาคู (ธาตุใหญ่) ต.หนองแปน อ.กมลาไสย

หนองบัวลำภู
๑.วัดพระธาตุเวฬุวัน บ.สว่างวัฒนา ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา
๒.วัดป่าพุทธศิลาอาสน์ บ.สมสนุก ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง

มหาสารคาม
๑.พระธาตุนาดูน ต.นาดูน อ.นาดูน

ร้อยเอ็ด
๑.พระมหาธาตุเจดีย์ผาน้ำย้อย (วัดถ้ำผาน้ำทิพย์) ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก (หลวงปู่ศรี มหาวีโร ผู้สร้าง)
๒.วัดกู่พระโกนา ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ
๓.พระธาตุพันขัน (จำปาขัน) ต.จำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ
๔.วัดป่าพระธาตุอุปมุง บ.สร้างบุ ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง
๕.วัดดอนธาตุป่าวิเศษ (เก่าแก่) ต.ดูกอิ่ง อ.หนองฮี

เลย
๑.พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย
๒.พระธาตุดินแทน (พระธาตุเสี่ยงลอย) ต.แสงพา อ.นาแห้ว
๓.พระธาตุมะนาวเดี่ยว วัดศิริมงคล บ้านอาฮี อ.ท่าลี่
๔.วัดมหาธาตุ บ.ท่านาจันทร์แดง อ.เชียงคาน
๕.วัดพระธาตุ บ.ธาตุ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย
๖.วัดธาตุเจดีย์ บ.นายางใต้ ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึงwebmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2034
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member

Go To Top
 

"เว็บตามรอยพระพุทธบาท" ได้รับลิขสิทธิ์จาก พระอาจาย์ชัยวัฒน์ อชิโต เพื่อเผยแพร่รูปภาพและข้อมูล
จาก "หนังสือตามรอยพระพุทธบาท" จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ห้ามคัดลอกข้อมูล, ภาพ, เสียง ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer, Window Media V.9, Flash Player ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 1 Mbps. ขึ้นไป

ถ้าพบข้อผิดพลาดใดๆ หากจะแนะนำ หรือติชม และสอบถาม ติดต่อ "ทีมงานเว็บตามรอยพระพุทธบาท"
เริ่มเปิดเว็บไซด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Copyright @ 2008 tamroiphrabuddhabat.com All rights reserved