ถ้าพบข้อผิดพลาดในเว็บไซด์ จะแนะนำและติชม หรือสอบถาม ติดต่อที่ WEBMASTER
 
VISITORS


     Not logged in [Login ]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites  
[*] posted on 11/2/08 at 22:03 Reply With Quote

รอยพระพุทธบาท ภาคกลาง 39 แห่ง
ประกาศ
กฎระเบียบของ "เว็บตามรอยพระพุทธบาท"


ตามที่ได้ประกาศไปแล้วว่า ได้ปรึกษากับเว็บมาสเตอร์ "แดนพระนิพพาน" และ "เว็บพระรัตนตรัย" ถึงเรื่องความเสื่อมเสียที่จะเกิดขึ้น จึงควรระมัดระวังชื่อเสียงของ "วัดท่าซุง" และ "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ" ด้วย อาจจะกระทบความศรัทธาของบรรดาคณะศิษย์ทั้งหลาย ที่มีความเคารพนับถือกันทั่วไป ซึ่งได้ให้คำแนะนำมาว่า...
"ขอสงวนลิขสิทธิ์ห้ามคัดลอก "ข้อมูล" หรือ "ภาพ" และ "เสียง" ของ "ทุกหมวด" และ "ทุกกระทู้" ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน..."
ถ้าหากมีเรื่องร้องเรียนหรือเสียหายเกิดขึ้นกับวัดหรือพระในวัดก็ตาม ทาง "เว็บตามรอยพระพุทธบาท" จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และจะลบข้อมูลทั้งหมดภายใน ๒๔ ชั่วโมงทันที.."
จึงขอความร่วมมือทุกท่าน ช่วยกันสอดส่องดูแล หากมีการละเมิดกฎระเบียบ หรือกระทำความผิดตาม "พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐" กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑


กรุงเทพมหานคร

๑.สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน (มีผู้นำก้อนหินนี้มาจัดอยู่ในสวนหย่อม)

๒.โรงแรมเอเซีย ราชเทวี (มีผู้นำก้อนหินนี้มาจัดอยู่ในสวนหย่อม)


ลพบุรี

๑.วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ต.นิคม อ.เมือง

๒.พระพุทธบาทเขาน้อย ในกองบินที่ ๒ ต.เขาพระงาม อ.เมือง

๓.วัดพระพุทธบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง

๔.พระพุทธบาทเขาช่องลม วัดทุ่งสิงห์โต บ.ไผ่ขวาง ต.เขาพระงาม อ.เมือง

๕.สำนักสงฆ์เขาสนามแจง ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่

๖.บนเขาวงพระจันทร์ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง

๗.วัดราชบรรทม (เขาตะเภา) ต.เพนียด อ.โคกสำโรง

๘.วัดเขาคีรีนาครัตนาราม ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง

๙.พระพุทธบาทเขาราบ วัดชัยบาดาลปอประสิทธิ์ บ.โพธิ์ทอง ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล

๑๐.วัดป่าศรีมหาโพธิ์วิปัสสนาราม บ.ทับสะแก ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล

๑๑.วัดเขาเตียน บ้านเขาเตียน ต.วังเตย อ.โคกสำโรง

๑๒.วัดเนินรังวรปัญญา (ลานนางฟ้า) ต.ยางราก อ.โคกเจริญสระบุรี

๑.วัดพระพุทธบาทราชวรวิหาร (สุวรรณบรรพต) ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท

๒.วัดกัลญาณบรรพต (เขาเลี้ยว) ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

๓.วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมือง

๔.วัดพระพุทธบาทน้อย ต.สองคอน อ.แก่งคอย

๕.ถ้ำดาวเขาแก้ว (อยู่ภายในถ้ำ)ต.หนองเสือย่าง อ.มวกเหล็ก

๖.พระพุทธบาทพุแค (ซอยอดิเรกสาร ๓) บ.โคกดินแดง ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติสุพรรณบุรี

๑.พระพุทธบาทเกือกแก้ว ๔ รอย วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม บ.เขาพระ อ.อู่ทอง

๒.พระพุทธบาทเกือกแก้วเขาดีสลัก ต.ดอนคา อ.อู่ทอง

๓พระพุทธบาทวัดไร่รส ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ (อัญเชิญมาจาก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ)ราชบุรี

๑.สำนักสงฆ์ถ้ำเอราวัณ ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากท่อ

๒.เขาโพธิ์พระบาท บ.ลานคา ต.ยางหัก อ.ปากท่อเพชรบุรี

๑.พระพุทธหัตถ์, พระพุทธบาทคู่ วัดถ้ำเขากระปุก ต.เขากระปุก อ.เขากระปุก

๒.พระพุทธบาท ๔ รอย ถ้ำดาวกระโจมทอง บ.หุบเฉลา ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง

๓.พระพุทธหัตถ์, พระพุทธบาทผาน้ำหยด อุทยานผาน้ำหยด อ.ท่ายาง

๔.พระพุทธบาท เขาเตาหม้อ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง

๕.พระพุทธฉาย, พระพุทธบาท วัดเขาลูกช้าง บ.เขาลูกช้าง ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง

๖.พระพุทธบาท, พระแท่นที่ประทับนั่ง ถ้ำพรุอ้อ ต.ห้วยเรียง อ.แก่งกระจาน

๗.พระพุทธบาท, พระแท่นที่ประทับนั่ง วัดอ่างหิน ต.เขาสามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

๘.พระพุทธบาทถ้ำช้างเผือก หลังวัดเขาบันไดอิฐ อ.เมือง

๙.สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี) ต.ไร่ส้ม อ.เมือง (อัญเชิญมาจากจันทบุรี)

๑๐.วัดเขาสมอระบัง ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย

๑๑.พระพุทธบาทคู่ห้วยแห้ง เขาพระบาท บ.ห้วยแห้ง ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้องอุทัยธานี

๑.วัดจันทาราม (ท่าซุง) อ.เมือง (ข้างโบสถ์เก่า) (อัญเชิญมาจาก วัดหนองดุด อ.นาหว้า จ.สกลนคร)

๒.พระพุทธบาทวัดเขาถ้ำประทุน ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่

๓.พระพุทธบาทเขาแหลม ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2034
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member

Go To Top
 

"เว็บตามรอยพระพุทธบาท" ได้รับลิขสิทธิ์จาก พระอาจาย์ชัยวัฒน์ อชิโต เพื่อเผยแพร่รูปภาพและข้อมูล
จาก "หนังสือตามรอยพระพุทธบาท" จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ห้ามคัดลอกข้อมูล, ภาพ, เสียง ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer, Window Media V.9, Flash Player ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 1 Mbps. ขึ้นไป

ถ้าพบข้อผิดพลาดใดๆ หากจะแนะนำ หรือติชม และสอบถาม ติดต่อ "ทีมงานเว็บตามรอยพระพุทธบาท"
เริ่มเปิดเว็บไซด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Copyright @ 2008 tamroiphrabuddhabat.com All rights reserved