ถ้าพบข้อผิดพลาดในเว็บไซด์ จะแนะนำและติชม หรือสอบถาม ติดต่อที่ WEBMASTER
 
VISITORS


     Not logged in [Login ]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites  
[*] posted on 11/2/08 at 22:08 Reply With Quote

รอยพระพุทธบาท ภาคเหนือ 148 แห่ง
ประกาศ
กฎระเบียบของ "เว็บตามรอยพระพุทธบาท"


ตามที่ได้ประกาศไปแล้วว่า ได้ปรึกษากับเว็บมาสเตอร์ "แดนพระนิพพาน" และ "เว็บพระรัตนตรัย" ถึงเรื่องความเสื่อมเสียที่จะเกิดขึ้น จึงควรระมัดระวังชื่อเสียงของ "วัดท่าซุง" และ "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ" ด้วย อาจจะกระทบความศรัทธาของบรรดาคณะศิษย์ทั้งหลาย ที่มีความเคารพนับถือกันทั่วไป ซึ่งได้ให้คำแนะนำมาว่า...
"ขอสงวนลิขสิทธิ์ห้ามคัดลอก "ข้อมูล" หรือ "ภาพ" และ "เสียง" ของ "ทุกหมวด" และ "ทุกกระทู้" ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน..."
ถ้าหากมีเรื่องร้องเรียนหรือเสียหายเกิดขึ้นกับวัดหรือพระในวัดก็ตาม ทาง "เว็บตามรอยพระพุทธบาท" จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และจะลบข้อมูลทั้งหมดภายใน ๒๔ ชั่วโมงทันที.."
จึงขอความร่วมมือทุกท่าน ช่วยกันสอดส่องดูแล หากมีการละเมิดกฎระเบียบ หรือกระทำความผิดตาม "พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐" กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑


เชียงราย
๑.วัดป่าดอยพระบาท (โป่งพระบาท) บ.โป่งน้ำตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง
๒.พระพุทธบาทผาลาด (นางแล) ต.นางแล อ.เมือง
๓.วัดพระพุทธบาทผาเรือ ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน
๔.ถ้ำอาชาทอง (ดอยผาม้า) บ.แม่คำ ต.ศรีถ้ำ อ.แม่จัน
๕.จำพระบาท (ย่ำพระบาท) ต.เวียง อ.เทิง
๖.พระพุทธบาทดอยทา บ.ทุ่งขันไชย ต.เวียง อ.เทิง
๗.พระพุทธบาทดอยงาม (พระบาทผาตากผ้า) อุทยานแห่งชาติแม่ปืม ต.สันมะเค็ด อ.พาน
๘.พระพุทธบาทสามหลุม, พระพุทธบาทตากผ้า, รอยประทับนั่ง ดอยงาม บ.ห้วยบง ต.ทานตะวัน อ.พาน
๙.พระพุทธบาทข้างพระธาตุดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง
๑๐.วัดพระพุทธบาททุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงชัย
๑๑.พระพุทธบาทดิน ๔ รอย เขาพญาพิภักดิ์ (ดอยยาว) บ.พญาพิภักดิ์ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล (ปัจจุบันชาวเขาทำลบเลือนไปเกือบหมดแล้ว)
๑๒.พระพุทธบาทผาลาด (ดอยเวียงแก้ว) บ.เวียงแก้ว ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน
๑๓.พระพุทธบาทผาช้าง (ระหว่างวัดหลวงกับวัดแก้ว) อ.เชียงของ (ปัจจุบันจมอยู่ในแม่น้ำโขง ช่วงหน้าแล้ง จึงจะมองเห็นก้อนหินพระบาทนี้)

เชียงใหม่
๑.วัดหัวฝาย บ.หัวฝาย ต.น้ำบ่อหลวง อ.เมือง
๒.พระพุทธบาทน้ำตกผาเงิบ ต.สุเทพ อ.เมือง
๓.พระพุทธบาทวัดพระมหาธาตุดอยเกิ้ง ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า
๔.วัดพระพุทธบาทตะเมาะ ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า
๕.พระพุทธบาทผาจวาก บ.งิ้วสูง ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า
๖.พระพุทธบาทดอยต๊อก ต.บงตัน อ.ดอยเต่า
๗.วัดพระพุทธบาทสี่รอย ต.แม่สลวง อ.แม่ริม
๘.พระพุทธหัตถ์ถ้ำผาต๊ะ บ.แม่สา ต.แม่สา อ.แม่ริม
๙.วัดพระพุทธบาทข่วงเปา ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง
๑๐.วัดพระพุทธบาทแก้วข้าว ต.ฮอด อ.ฮอด

๑๑.พระพุทธบาทแก้วข้าวน้อย (พบใหม่ในป่า ๒ รอย) ใกล้วัดพระพุทธบาทแก้วข้าว อ.ฮอด
๑๒.พระพุทธบาทรังรุ้ง บ.แม่ป่าไผ่ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
๑๓.พระพุทธบาท บ.ห้วยน้ำดำ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด
๑๔.พระพุทธบาทห้วยหินดำ บ.ห้วยน้ำดำ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด
๑๕.วัดพระพุทธบาทยั้งหวีด อ.สันป่าตอง (มี ๒ รอย)
๑๖.วัดพระพุทธบาทล้องอ้อ บ.ทุ่งอ้อ ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง
๑๗.พระพุทธบาทคู่บ้านแม่ลายดวงจันทร์ ต.บ่อหลวง อ.ฮอด
๑๘.วัดพระพุทธบาทดอนกลาง (หัวเสือ) ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
๑๙.พระพุทธบาทบ้านสะแพด ต.แม่สอย อ.จอมทอง
๒๐.วัดพุทธนิมิตร (ห้วยอี่ลิง) ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง

๒๑.วัดพระพุทธบาทสองรอย (วัดด้าง) อ.จอมทอง (สถานที่พระพุทธเจ้าประทับยืนบิณฑบาต)
๒๒.พระพุทธบาทวัดทะ บ.ป่าหนาด ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม
๒๓.พระพุทธบาททุ่งยาว บ.ทุ่งยาว อ.แม่แจ่ม
๒๔.พระพุทธบาทเกือกแก้วแม่ปาน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
๒๕.วัดพระพุทธบาทอุดม ต.เวียง อ.ฝาง
๒๖.พระพุทธบาทคู่แม่แวนน้อย ต.แม่แวน อ.พร้าว (อยู่ในวัด ๑ รอย และอยู่ในป่า ๑ รอย)
๒๗.รอยพระกร, รอยประทับนั่ง วัดถ้ำดอกคำ ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว
๒๘.พระพุทธบาทแก่งหิน, แท่นประทับนั่งดอยพระเจ้า ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว
๒๙.วัดพระพุทธบาทตีนนก ต.หนองหย่าง อ.ดอยสะเก็ด
๓๐.วัดดอยปล่อยนก ต.ห้วยอ่าง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด

๓๑.วัดพระบาทปางแฟน ม.5 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด
๓๒.พระพุทธบาทบ้านแม่ป๊อก ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง
๓๓.พระพุทธหัตถ์ (ผาต๊ะ) ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง
๓๔.พระพุทธบาทป่ากล้วย ต.สะเมิง อ.สะเมิง
๓๕.พระพุทธบาทดอยหมด บ.แม่มูต ต.แม่วิน อ.แม่วาง
๓๖.วัดดอยแท่นพระ อ.สันทราย (แท่นประทับนั่งฉันภัตตาหาร)
๓๗.พระพุทธบาทบ้านปางแดง อ.เชียงดาว

น่าน
๑.พระพุทธบาทท่าอาบน้ำ บ.ดอนสบเปือ ต.เปือ อ.เชียงกลาง (ชาวบ้านไปเอามาจาก “วังพระบาท”)
๒.พระพุทธบาทผ้าขาว (สร้างจำลองทับของจริง) บ.เหล่า ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง
๓.พระพุทธบาท ๔ รอยผาม่าน (ผาแดง) บ.ตึ๊ด ต.พระพุทธบาท อ.เชียงกลาง
๔.ภูพระพุทธบาท บ.พรหม ต.พรหม อ.เชียงกลาง
๕.พระพุทธบาทบนเขาภูลังกา ต.ปัว อ.ปัว
๖.พระพุทธบาทบ้านนากอก ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ
๗.พระพุทธบาทวัดบ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ (อัญเชิญมาจากวัดร้างแห่งหนึ่งในอำเภอบ่อเกลือ)

พะเยา
๑.พระพุทธบาทดอยหนอก ต.แม่ต๋อมใน อ.เมือง
๒.พระพุทธบาท, แท่นประทับเชียงม่วน (อยู่ในป่า) พุทธสถานรอยพระพุทธบาท อ.เชียงม่วน
๓.พระพุทธบาท ๔ รอยเขาถ้ำกระดูก ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้
๔.พระพุทธบาทบ้านต้นผึ้ง ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ
๕.พระพุทธบาทวัดพระนั่งดิน ต.เวียง อ.เชียงคำ
๖.พระพุทธบาทวัดหัวทุ่ง บ.หัวทุ่ง ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ

แพร่
๑.วัดดงลาน ต.บ้านปิน อ.ลอง (เดิมอยู่บ้านปางป๋วย จ.ลำปาง)
๒.รอยวางบาตร, พระพุทธบาท, พระพุทธบัลลังก์ บนดอยผาด่าน (ดอยวางบาตร หรือดอยปูกวาง) บ.แม่ลั๊วะ ต.ป่าแดง อ.เมือง

ลำปาง
๑.วัดพระบาท ต.พระบาท อ.เมือง
๒.วัดพระบาทเมืองมาย ต.บ้านแลง อ.เมือง
๓.พระพุทธบาทคู่ดอยนางแตน วัดดอยน้อย ต.ท่าผา อ.เกาะคา
๔.วัดพระธาตุลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา
๕.วัดถ้ำพระสบาย อ.เกาะคา (มี ๒ แห่ง)
๖.วัดสบลืน (ดอยธิ) ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ
๗.วัดพระพุทธบาทวังตวง ต.พระพุทธบาท อ.แม่พริก
๘.พระพุทธบาทร่มโพธิ์หลวง บ.แม่เชียงรายรุ่ง ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
๙.พระพุทธหัตถ์คู่, พระพุทธบาทนาเกลือ วัดพระบาทนาเกลือ ต.เถินบุรี อ.เถิน
๑๐.วัดพระพุทธบาทแม่วะ ต.แม่วะ อ.เถิน (ข้างบ่อน้ำ)
๑๑.พระพุทธบาทวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ต.เถิน อ.เถิน (อยู่บนดอย)

๑๒.พระพุทธบาทวัวหล้า ต.นาโป่ง อ.เถิน
๑๓.พระพุทธบาทปางอ้า (อยู่ในแม่น้ำ) บ.แม่แสลม ต.เวียงมอก อ.เถิน
๑๔.พระพุทธบาทวังมะนาว วัดพระธาตุปางม่วง ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร
๑๕.วัดหลุก (ดอยผาปูน) บ.หลุก ต.นาครัว อ.แม่ทะ
๑๖.พระพุทธบาทแม่ไทย บ.แม่ไทย ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ
๑๗.พระพุทธบาทเกือกแก้ว ๔ รอยผายักษ์ ดอยพระบาท ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
๑๘.วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง (อ.ไพบูลย์มาสร้าง)บ.ทุ่งทอง ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
๑๙.พระพุทธบาท ๔ รอยห้วยรูด เขื่อนกิ่วลม บ.ไผ่งาม ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม
๒๐.วัดพระบาทนารอง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ
๒๑.พระพุทธบาทแม่หลวง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ
๒๒.พระพุทธบาทกอรวก ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ
๒๓.พระพุทธบาท ๔ รอย ดอยผาตูบ เมืองก๋อม บ.แม่ต๋ำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม

ลำพูน
๑.วัดดอยกาด บ.ดอยกาด ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง
๒.พระพุทธบาทเจ้าหริภุญชัย (ห้วยทรายขาว) บ.ศรีบัวบาน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง
๓.วัดพุทธบาทดอยไซ บ.หนองไซ ต.ป่าสัก อ.เมือง
๔.พระพุทธบาทดอยขะม้อ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง
๕.พระพุทธบาทดอยฝาจี บ.ห้วยม้าโก้ง ต.ป่าสัก อ.เมือง
๖.พระพุทธบาทเกือกแก้ว, พระพุทธหัตถ์ขวา ห้วยน้ำขุ่น อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ต.ก้อ อ.ลี้
(มีสองแห่ง คือที่ในห้วยน้ำขุ่น และที่อยู่บนดอย)
๗.พระพุทธบาทเกือกแก้ว ๔ รอยน้ำจาง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ต.ก้อ อ.ลี้
๘.พระพุทธบาทเกือกแก้วหนองจอก อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ.ลี้ จ.ลำพูน
๙.พระพุทธบาทยางวี (มี ๘ รอย) อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
๑๐.พระพุทธบาทห้วยแม่หาด อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

๑๑.พระพุทธบาทผาเต้า (รอยเท้าพระอานนท์) ม่อนอรหันต์ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
๑๒.วัดพระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้
๑๓.พระพุทธบาทนกแขวก (วังคำ) บ.ห้วยริน ต.นาทราย อ.ลี้
๑๔.วัดพระพุทธบาทผาผึ้ง (เกือกแก้ว) ต.ผาไต้ อ.ลี้
๑๕.วัดพระบาทดอยถ้ำ บ.แม่กองวะ ต.แม่ลาน อ.ลี้
๑๖.พระพุทธบาทวัดถ้ำป่าไผ่ บ.ป่าไผ่ ต.ลี้ อ.ลี้
๑๗.วัดพุทธบาทผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้
๑๘.ห้วยแม่แข็ง บนเขาหลังวัดบ้านปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้
๑๙.ดอยห้วยน้ำขุ่น ใกล้วัดบ้านปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้
๒๐.พระพุทธบาทผาแตก (บนเขาบ้านปาง) ต.ศรีวิชัย อ.ลี้

๒๑.พระพุทธบาทใหม่ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน บ.แม่หาด ต.ศรีวิชัย อ.ลี้
๒๒.พระพุทธบาทสามยอด ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง
๒๓.พุทธบังลังก์วัดดอยผาแท่น ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง
๒๔.วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง
๒๕.พระพุทธบาทห้วยทราย ต.ห้วยทราย อ.แม่ทา
๒๖.พระพุทธบาทกอบแกบ ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา
๒๗.พระพุทธบาทวัดพระธาตุดอยกวางคำ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง
๒๘.พระพุทธบาท, รอยประทับนั่งพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์ บ.หนองป่าตึง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง

อุตรดิตถ์
๑.วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (เป็นที่ประทับนั่ง) ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล
๒.วัดพระยืนพุทธบาทยุคล (เป็นที่ประทับยืน) ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล
๓.วัดพระนอน (เป็นสถานที่บรรทม) ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล
๔.พระพุทธบาทเขาราชสีห์ อ.แสนตอ
๕.ม่อนพระพุทธบาท ๔ รอย บ.นาตารอด ต.หาดงิ้ว อ.เมือง
๖.วัดเขาดินสุวรรณบาท บ.ม่วงตาล ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

กำแพงเพชร
๑.พระพุทธบาทคลองลาน หน่วยพิทักษ์ป่าที่ 3 บ.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน
๒.วัดดอยแก้ว บ.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน (อัญเชิญมาจากพระพุทธบาทคลองลาน)

สุโขทัย
๑.พระพุทธบาทเกือกแก้ววัดสิริเขตคีรี (พระร่วง) บ.นาร้อง ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย
๒.พระพุทธบาทเขาพระร่วง อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อ.คีรีมาส
๓.โซกพระร่วง บ.โซกพระร่วง ต.เมืองเก่า อ.เมือง

พิษณุโลก
๑.วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง ต.วังทอง อ.วังทอง
๒.พระพุทธบาทเขาน้อย สำนักสงฆ์เจริญธรรม บ.เขาน้อย ต.แก่งโสภา อ.วังทอง
๓.สำนักปฎิบัติธรรมพระเจ้าห้าพระองค์ บ.โปร่งภู ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง
๔.พระพุทธบาทวัดไทรย้อย บ.นาลานข้าว ต.นครชุม อ.นครไทย
(ปัจจุบันได้อัญเชิญกลับไปไว้ที่เดิม คือ ที่กลางแม่น้ำสองคอน บ้านนาเมือง)
๕.พระพุทธบาทบ้านน้ำกุ่ม ต.นครชุม อ.นครไทย
๖.ถ้ำพระธรรมมาสน์ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง
๗.พระพุทธบาทไผ่ขอดอน ต.ไผ่ขอดอน อ.พรหมพิราม

นครสวรรค์
๑.วัดพระพุทธบาทไพศาลี ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี
๒.เขาวิดี บ.ช่องกระพี ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี
๓.พระพุทธบาทดิน บ.ช่องกระพี ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี (มีปรากฎหลายรอย ปัจจุบันเลือนหายไปหมดแล้ว)
๔.วัดนิกรปทุมรักษ์ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว
๕.วัดเขาภูคาจุฬามณี ต.หัวหวาย อ.ตาคลี
๖.วัดถ้ำพรสวรรค์ ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า
๗.พระพุทธบาทเขากะลา ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี
๘.พระพุทธบาท, พุทธบัลลังก์วัดเขาเจริญธรรม (วัดเขาแดง) ต.ห้วยน้ำหอม กิ่ง อ.ชุมตาบง

เพชรบูรณ์
๑.พระพุทธบาทวัดถ้ำผาทอง บ.ผาทอง ต.พระพุทธบาท อ.ชนแดน
๒.พระพุทธบาทเกือกแก้วเขาเหล็ก บ.เขาเหล็ก ต.ลาดแค อ.ชนแดน
๓.วัดป่ารัตนเจดีย์ บ.ลำจังหัน ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น วัดลำจังหัน)
๔.พระพุทธบาทคู่วัดถ้ำสมบัติ บ.น้ำหลุม ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก
๕.สำนักสงฆ์ดงพระฤาษี ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ
๖.พระพุทธบาท ๔ รอยบนเขาพนมฉัตร อ.เขาค้อwebmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2034
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member

Go To Top
 

"เว็บตามรอยพระพุทธบาท" ได้รับลิขสิทธิ์จาก พระอาจาย์ชัยวัฒน์ อชิโต เพื่อเผยแพร่รูปภาพและข้อมูล
จาก "หนังสือตามรอยพระพุทธบาท" จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ห้ามคัดลอกข้อมูล, ภาพ, เสียง ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer, Window Media V.9, Flash Player ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 1 Mbps. ขึ้นไป

ถ้าพบข้อผิดพลาดใดๆ หากจะแนะนำ หรือติชม และสอบถาม ติดต่อ "ทีมงานเว็บตามรอยพระพุทธบาท"
เริ่มเปิดเว็บไซด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Copyright @ 2008 tamroiphrabuddhabat.com All rights reserved