ถ้าพบข้อผิดพลาดในเว็บไซด์ จะแนะนำและติชม หรือสอบถาม ติดต่อที่ WEBMASTER
 
VISITORS


     Not logged in [Login ]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites  
[*] posted on 20/2/08 at 14:52 Reply With Quote

ภาพตัวอย่างหนังสือออกใหม่ "ตามรอยพระพุทธบาท" รวมเล่ม 4


รวบรวมข้อมูลประวัติต่างๆ ของ

รอยพระพุทธบาท และ พระบรมธาตุเจดีย์ต่างๆ


อารัมภบถ


การจัดทำหนังสือรวมเล่ม ๔ นี้ คงจะรวบรวมได้ครบถ้วน ทั้งเรื่องที่ไปในประเทศและที่ไปต่างประเทศ นับว่าเป็นเรื่องที่บังเอิญ จริงๆนับตั้งแต่ทำหนังสือรวมเล่ม ๑ จนถึง รวมเล่มที่ ๔ ขนาดความหนาของจำนวนหน้า ๔๓๔ หน้าเท่ากันทุกเล่ม ส่วนภาพปกหน้า คือ พระพุทธบาท ๕ แห่ง ในพระไตรปิฎก ได้แก่ สุมนกูฏ ๑ สุวรรณมาลิก ๑ สุวรรณ บรรพต ๑ โยนกปุระ ๑ นัมทานที ๑

ผู้จัดทำจึงคิดว่า ท่านผู้อ่านทั้งหลายน่าจะเก็บสะสมไว้เป็นสมบัติ หรือจะนำไปถวาย ตามวัดต่างๆ มอบไว้ตามห้องสมุดทั่วไป ทั้งในโรงเรียนหรือเรือนจำก็ตาม จะมีคุณค่าของท่าน ผู้อ่านทุกประเภท เพราะได้รวบรวมเรื่องราวไว้ทั่วทุกแห่ง พอที่ท่านทั้งหลายจะได้ค้นคว้าหา ความรู้กันต่อไป

อีกประการหนึ่ง การจัดทำหนังสือเล่มนี้ คณะทีมงานได้จัดทำอย่างรีบเร่ง แต่ก็เข้มข้นไป ด้วยเนื้อหาสาระ เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แห่งการตาม “รอยพระพุทธบาท และ พระบรมธาตุเจดีย์ ทั่วสกลชมพูทวีป” เนื่องในวโรกาสศุภมงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จะมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

อีกทั้งในปีนี้นับเป็นปีที่ ๑๕ แห่งการ มรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราช พรหมยานมหาเถระ ทางคณะศิษยานุศิษย์นำ โดย ท่านพระครูปลัดอนันต์ พทธฺญาโณ ได้จัดงานบำเพ็ญกุศลถวายเป็นทักขิณานุปทานและมีการอุปสมบทหมู่ในงานธุดงค์ ๒๐๐ กว่ารูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระประมุขของชาติอีกด้วย

ในปีนี้น้ำไม่ท่วมเหมือนปีที่แล้ว วัดท่าซุงจึงพ้นวิกฤตการณ์ไปได้อีกปีหนึ่ง แต่เจ้า อาวาสท่านก็ได้เสริมถนนในป่าหลังวัดสูง ขึ้นมาอีกประมาณ ๕๐ เซ็นติเมตร จึงคิดว่าการ จัดงานธุดงค์ปีนี้ คงจะราบรื่นและสะดวกเท่าที่ควร ไม่เหมือนปีที่แล้ว ต้องรีบสูบน้ำออกจากวัดกันทั้งวันทั้งคืน

สำหรับเนื้อเรื่องในหนังสือเล่มนี้ คงจะมีต่อเรื่องภายในประเทศจากปี ๒๕๔๗ จนจบ ในปี ๒๕๕๐ และต่างประเทศก็ครบถ้วนทุกประเทศ ส่วนการจัดพิมพ์นั้นก็จะได้เพิ่มภาพสี ภายในเล่มเป็น ๒๐ หน้า แม้ภาพจะเล็กเกินไป แต่ก็ยังสวยงามกว่าภาพขาวดำ

ผู้ที่ร่วมจัดทำหนังสือตั้งแต่เล่มแรกก็มี การพิสูจน์อักษร, จัดภาพสี, และออกแบบปก เป็นต้น มีดังนี้ คือ
คุณสำราญ แก่นสมบัติ, คุณกาญจนา ไพศาลภาวนา, แม่ชีทัศนีย์ (แต๋ว) อาจบุตร, คุณมายิน เดียวสุรินทร์, คุณทนงฤทธิ์ สีทับทิม, คุณอชิระ (ซ้ง) - คุณชวการ (ปุ้ย) ธรรมปูชิตย์, คุณวัชรพล (บุ๋ม) ศรีขวัญ, คุณสุภาวดี (แพรว) พรประสิทธิ์กุล, คุณธนพนธ์(เล็ก) -เมธาธนาพิสิฐ นอกจากนี้ก็ยังมีผู้ร่วมงานตามรอยพระพุทธ บาทอีกหลายคน ที่มีหน้าที่ต่างๆ อีกหลายคน

ในเนื้อเรื่องที่หลากหลายดี โดยเริ่มตั้งแต่ประเทศศรี ลังกา, อินเดีย, เนปาล, ปากีสถาน, เป็นต้น แล้วไปจบลงที่ประเทศเมียนม่าร์ (พม่า) ซึ่งถือว่าสถานที่นี้มีความงดงามและยิ่งใหญ่อลังการกว่าประเทศใดๆ ทั้งหมดในชมพูทวีปนี้ ซึ่งผู้เขียนต้องใช้เวลาเดินทางไปพม่าหลายครั้ง ถือว่ามากที่สุดกว่าประเทศอื่นๆ

ฉะนั้น เรื่องประวัติความเป็นมาของสถานที่ แต่ละแห่ง และในหลายๆ ประเทศ คงจะทำให้เห็นภาพพจน์โดยรวมว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความเป็นมาอย่างไร มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า หรือว่าถูกทำลายด้วยวิธีใด อีกทั้งได้ค้บพบหลักฐานต่างๆ ชัดเจน ว่าในอดีตพระพุทธศาสนาได้เคยรุ่งเรืองมาก่อนในประเทศต่างๆ

ซึ่งในสมัยปัจจุบันไม่หลงเหลือให้เห็นเลย เพราะถูกทำลายทั้งสถานที่ และคัมภีร์ที่สั่งสอนไว้ นอกจากท่านผู้อ่านจะได้พบกับเรื่องราวการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนแล้ว ยังได้พบกับ บันทึกพิเศษ อีกด้วย ซึ่งเป็นของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ที่ นับวันจะหาอ่านได้ยากยิ่ง

ทั้งนี้ คงจะทราบถึงความรู้สึกที่จะต้อง เป็นผู้นำในการรับผิดชอบศาสนกิจทุกอย่าง ภาระหน้าที่ต่างๆ ที่จะต้องทำนั้น จะต้องทำอยู่บนความทุกข์ยากลำบากของสังขาร ที่ป่วยไข้ไม่สบายอยู่เสมอ ผู้เขียนก็ปลื้มใจที่ได้นำมา ให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นลูกหลาน และเป็นศิษยานุศิษย์ของท่านได้อ่านกันในเล่มนี้

สุดท้ายนี้ งานตามรอยพระพุทธบาท ที่ผู้เขียนได้เล่ามาทั้งหมด นับตั้งแต่รวมเล่ม ๑ จนถึงเล่มที่ ๔ นี้ ถือว่าเป็นงานที่ทำเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนา แม้จะต้องลำบากทั้งกายและใจ แต่ก็ต้องยอมทำเพื่อรักษามรดกธรรมของท่านไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานที่สำคัญที่ พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาแต่ละแห่ง ก็มีผู้ช่วยสืบหาค้นหาข้อมูลและช่วยนำทางไปด้วย

จึงขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้แจ้งข้อมูล หรือได้นำไปกราบไหว้ รอยพระพุทธบาท และ พระมหาธาตุเจดีย์ ในแต่ละแห่ง บางครั้งก็ได้ไปร่วมกันบูรณะ เพื่อช่วยกันอธิษฐานจิต ให้สถานที่เหล่านี้ได้สถิตอยู่ตลอด ๕ พันปี พวกเราจึงมีส่วนช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนา ในเรื่องปูชนียสถานให้รุ่งเรืองสืบไป ขอให้ทุกท่านจงมีผลถึงที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันนี้เทอญ.

พระชัยวัฒน์ อชิโต


30 ตุลาคม 2550ภาพปกหน้า - ปกหลัง หนังสือ รวมเล่ม 4


ภาพจาก หนังสือ รวมเล่ม 4 (ภาคเหนือ)ภาพจาก หนังสือ รวมเล่ม 4 (การสร้าง "พระพุทธพรชัยมงคล" ทั้ง 4 ทิศ ของประเทศ)สรุปการเดินทางไป ภาคใต้ - ภาคอีสาน - ภาคกลาง - รวมภาค ปี 2537 - 2539
(บังเอิญได้มีส่วนร่วมบูรณะทุกภาคของประเทศ)


ภาพจาก หนังสือ รวมเล่ม 4 (ประเทศ ศรีลังกา)


ภาพจาก หนังสือ รวมเล่ม 4 (ประเทศ อินเดีย)


ภาพจาก หนังสือ รวมเล่ม 4 (ประเทศ อินโดนีเซีย, เวียดนาม, สิบสองปันนา)


ภาพจาก หนังสือ รวมเล่ม 4 (ประเทศจีน)

ภาพจาก หนังสือ รวมเล่ม 4 (ประเทศพม่า)

ภาพจาก หนังสือ รวมเล่ม 4 (ยุโรป, อเมริกา, แสกนดิเนเวีย, นิวซีแลนด์)

หนังสือรวมเล่ม 1 เป็นการรวบรวมสถานที่สำคัญต่างๆ ทั้งหมด (ในประเทศ-ต่างประเทศ)

หนังสือรวมเล่ม 2 เล่าเรื่องรายละเอียดจากเล่ม 1 เริ่มต้นที่ สิบสองปันนา ประเทศจีน

หนังสือรวมเล่ม 3 เล่าเรื่องรายละเอียดต่อจากเล่ม 2 เริ่มเรื่องที่ กัมพูชา และ เมียวดี พม่า

หนังสือรวมเล่ม 4 เล่าเรื่องต่อจากเล่ม 3 ไปจบที่ ศรีลังกา, อินเดีย, พม่า สุดท้ายเป็นบันทึกของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เล่าเรื่องที่อเมริกา และ เยอรมัน

(ราคา เล่มละ 200 บาท)

หนังสือมีจำหน่ายวัดท่าซุง (ตึกรับแขก, วิหารสมเด็จองค์ปฐม)
หรือที่บ้านสายลม กรุงเทพฯ ติดต่อในเวลาทำงาน (หยุดเฉพาะวันอาทิตย์)
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2036
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member

Go To Top
 

"เว็บตามรอยพระพุทธบาท" ได้รับลิขสิทธิ์จาก พระอาจาย์ชัยวัฒน์ อชิโต เพื่อเผยแพร่รูปภาพและข้อมูล
จาก "หนังสือตามรอยพระพุทธบาท" จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ห้ามคัดลอกข้อมูล, ภาพ, เสียง ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer, Window Media V.9, Flash Player ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 1 Mbps. ขึ้นไป

ถ้าพบข้อผิดพลาดใดๆ หากจะแนะนำ หรือติชม และสอบถาม ติดต่อ "ทีมงานเว็บตามรอยพระพุทธบาท"
เริ่มเปิดเว็บไซด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Copyright @ 2008 tamroiphrabuddhabat.com All rights reserved