ถ้าพบข้อผิดพลาดในเว็บไซด์ จะแนะนำและติชม หรือสอบถาม ติดต่อที่ WEBMASTER
 
VISITORS


     Not logged in [Login ]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites  
[*] posted on 24/5/09 at 16:41 Reply With Quote

"เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" รายการสารคดีทาง ทีวีไทย PBS (13 ตอนจบ)


"...คณะผู้จัดทำ "เว็บตามรอย" เห็นว่าสารคดีชุดนี้ ทางทีมงานผู้สร้างถ่ายทำได้ดีมาก จึงได้นำ "คลิปวีดีโอ" ที่เพิ่งออกอากาศในเดือนพฤษภาคมนี้มาให้ชมกัน

โดยเฉพาะท่านผู้ชมที่ชอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ คงจะนึกย้อนเหตุการณ์ต่างๆ ได้ดี อดีตคือ "ความเศร้าสลด" อนาคตคือ "ความไฝ่ฝัน" ปัจจุบันคือ "บทเรียนที่แท้จริง" หวังว่าคงจะถูกใจผู้ทุกท่าน หากการรับชมมีปัญหา กรุณาแจ้งทีมงานให้ทราบด้วยครับ..."
สารคดี "เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" ตอนที่ 13 : รวมใจเป็นหนึ่งเดียว...(ตอนจบ)

วันจันทร์นี้เล่าถึงการเทิดพระเกียรติของรัชกาล ๙ บอกถึงภัยแล้ง ซึ่งพระองค์ทรงนำปัญหานั้นมาแก้ไข จนสามารถทำให้ผู้คนทีมีความคิดแตกต่างกัน ออกอากาศเมื่อ : 27 ก.ค. 52

สารคดี "เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" ตอนที่ 12 : ปราบกบฏฮั่วคั่ง

วันจันทร์นี้ เล่าถึงเป็นการรวมตัวของชาวจีนในเมืองไทย เพื่อต่อต้านญี่ปุ่น ในสมัยรัชกาลที่ 5 ออกอากาศเมื่อ : 20 ก.ค. 52

สารคดี "เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" ตอนที่ 11 : ตามรอยปฏิรูป..เสรีไท กู้ชาติ

พบกับยุคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) ในยุคนี้มีการปฎิรูปประเทศในหลายๆ ด้านจากการที่ได้เสด็จฯประพาสต่างประเทศ ออกอากาศเมื่อ : 13 ก.ค. 52

สารคดี "เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" ตอนที่ 10 : ปลดทาสให้เป็นไท

พบกับทาสในสมัยนั้น มีหลายประเภท ได้รับการกดขี่ข่มเหง รัชกาลที่ ๕ ทรงออกพระราชบัญญัติเลิกทาส อย่างละมุนละม่อม ออกอากาศเมื่อ : 6 ก.ค. 52

สารคดี "เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" ตอนที่ 9 : สายลมตะวันตก

พบกับเรื่องราวในสมัยรัชกาลที่ 4 สมัยรัชกาลนี้พระองค์ทรงเปิดบ้านเมืองติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ ในช่วงเวลานี้มีชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศเป็นจำนวนมาก ออกอากาศเมื่อ : 29 มิ.ย. 52

สารคดี "เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" ตอนที่ 8 : การแพทย์ก้าวหน้า...

พบกับการรักษาโรคอหิวาด้วยวิธีของหมอบรัดเลย์ที่มารักษาคนไข้ในประเทศไทยหลายครั้ง ออกอากาศเมื่อ : 22 มิ.ย. 52

สารคดี "เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" ตอนที่ 7 : ปราบกบฏอั้งยี่

พบกับการรักษาโรคอหิวาด้วยวิธีของหมอบรัดเลย์ที่มารักษาคนไข้ในประเทศไทยหลายครั้ง ออกอากาศเมื่อ : 15 มิ.ย. 52

สารคดี "เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" ตอนที่ 6 : ปราบฝิ่น สิ้นจากแผ่นดิน

วันจันทร์นี้ยังคงอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเริ่มมีการนำฝิ่นเข้ามาในประเทศไทย จึงทรงออกกฎหมายห้ามสูบฝิ่น มีการปราบปรามการค้าฝิ่น และสูบฝิ่นอย่างเข้มงวด ออกอากาศเมื่อ : 8 มิ.ย. 52

สารคดี "เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" ตอนที่ 5 : สำเภากางใบ การค้าขายรุ่งเรือง

วันจันทร์นี้ เสนอเรื่องราวในสมัยรัชกาลที่๓ พระองค์ทรงเป็นนักการค้าที่ปรีชาสามารถ ทรงโปรดทำการค้ากับประเทศจีนมาก และทรงปิดประเทศจากชาวตะวันตก ออกอากาศเมื่อ : 1 มิ.ย. 52

สารคดี "เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" ตอนที่ 4 : รังสรรค์ งานศิลป์ ยุคผู้ล่าอาณานิคม

กล่าวถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่2) เมื่อทรงขึ้นครองราชย์ ท่านได้ทรงทำทำนุบำรุงสยามประเทศในทุกด้าน ออกอากาศเมื่อ : 25 พ.ค. 52

สารคดี "เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" ตอนที่ 3 : วีรสตรี เมืองถลาง...

วันจันทร์นี้จะพาท่านย้อนไปถึงที่มาของวีรสตรีที่ชาวไทยนับถือ คือ ท้าวเทพสตรีและท้าวศรีสุนทร ออกอากาศเมื่อ : 18 พ.ค. 52

รายการเรื่องเล่า 9 แผ่นดิน จะพาท่านย้อนไปถึงที่มาของวีรสตรีที่ชาวไทยนับถือ คือ ท้าวเทพสตรีและท้าวศรีสุนทร ซึ่งเดิมชื่อคุณหญิงจัน และคุณหญิงมุก ความกล้าหาญ และยุทธวิธีของคุณหญิงจัน และคุณหญิงมุก ในการป้องกันเมืองถลางจากการรุกรานของพม่า รวมถึงพระมหาบุญช่วยที่รวบรวมชาวบ้านร่วมในการต่อสู้กับพม่า และหลังจากนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นท้าวเทพสตรีและท้าวศรีสุนทร

สารคดี สารคดี "เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" ตอนที่ 2 : สงครามเก้าทัพ

วันจันทร์นี้เสนอเรื่องราวช่วงเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่1) ออกอากาศเมื่อ : 11 พ.ค. 52

รายการเรื่องเล่า 9 แผ่นดินวันจันทร์นี้ เสนอเรื่องราวช่วงเริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่1) ที่มีการทำสงคราม กับประเทศเพื่อนบ้านอยู่หลายครั้ง
วัตถุประสงค์ก็เพื่อขยายดินแดน และรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น ซึ่งถ้าจะกล่าวถึงสงครามที่ใหญ่ที่สุด และได้รับการกล่าวขาน ถึงมากที่สุด ก็คือ "สงครามเก้าทัพ" สงครามที่พม่ายกทัพมาปิดล้อมทุกทิศทาง แต่รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดให้จัดทัพต่างๆ ไปขับไล่พม่าตามหัวเมืองสำคัญ จนล่าถอยกลับไปได้สำเร็จ...

สารคดี "เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน" ตอนที่ 1 : เบิกฟ้าราชธานีไทย

เปิดตัวรายการ “เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน“ ตอนแรก ด้วยการร่วมรำลึกย้อนไปถึงเหตุการณ์สมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ออกอากาศเมื่อ : 4 พ.ค. 52

ร่วมรำลึกย้อนไปถึงเหตุการณ์สมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ซึ่งพระยาตากทรงกอบกู้เอกราชจากพม่า และสร้างกรุงธนบุรี โดยกล่าวถึง พระยามหากษัตริย์ศึก ขุนศึกผู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่ พระเจ้าตากสิน นอกจากนั้นยังได้ทราบประวัติศาสตร์การเสด็จขึ้นครองราชย์ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่1)

และทรงเลือก “บางกอก” เป็นราชธานี และเริ่มต้น "ราชวงศ์จักรี" นับแต่นั้นมา ผู้ชมจะได้ทราบถึงการสร้างบ้านเมือง และพระบรมมหาราชวังในสมัยนั้น ที่ต้องใช้ทรัพย์ และแรงงานคนเป็นจำนวนมาก...

ขอขอบคุณ www.thaipbs.or.th.webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2034
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 6/8/09 at 08:15 Reply With Quote


((( โปรดติดตามตอนต่อไป )))webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2034
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 11/6/18 at 17:18 Reply With Quote


.


webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2034
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member

Go To Top
 

"เว็บตามรอยพระพุทธบาท" ได้รับลิขสิทธิ์จาก พระอาจาย์ชัยวัฒน์ อชิโต เพื่อเผยแพร่รูปภาพและข้อมูล
จาก "หนังสือตามรอยพระพุทธบาท" จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ห้ามคัดลอกข้อมูล, ภาพ, เสียง ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer, Window Media V.9, Flash Player ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 1 Mbps. ขึ้นไป

ถ้าพบข้อผิดพลาดใดๆ หากจะแนะนำ หรือติชม และสอบถาม ติดต่อ "ทีมงานเว็บตามรอยพระพุทธบาท"
เริ่มเปิดเว็บไซด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Copyright @ 2008 tamroiphrabuddhabat.com All rights reserved