ถ้าพบข้อผิดพลาดในเว็บไซด์ จะแนะนำและติชม หรือสอบถาม ติดต่อที่ WEBMASTER
 
VISITORS


     Not logged in [Login ]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites  
[*] posted on 1/3/08 at 15:50 Reply With Quote

"สรุปรอยพระพุทธบาท" รวมของเดิมและที่พบใหม่ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 - 2555(Update 05-12-2555)

สรุปรอยพระพุทธบาททั่วชมพูทวีป


รวมรอยพระพุทธบาท ปี ๒๕๓๖ - ๒๕๔๘ (หนังสือตามรอย เล่ม ๑) จำนวน ๕๕๕ แห่ง

• รอยพระพุทธบาท ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ (พบใหม่) จำนวน ๒๘ แห่ง
• รอยพระพุทธบาท ปี ๒๕๕๒ (พบใหม่เพิ่มเติม) จำนวน ๑๕ แห่ง
• รอยพระพุทธบาท ปี ๒๕๕๓ (พบใหม่เพิ่มเติม) จำนวน ๒๘ แห่ง
• รอยพระพุทธบาท ปี ๒๕๕๔ (พบใหม่เพิ่มเติม) จำนวน ๙ แห่ง
• รอยพระพุทธบาท ปี ๒๕๕๕ (พบใหม่เพิ่มเติม) จำนวน ๓ แห่ง


รอยพระพุทธบาท (เดิม) ปี ๒๕๓๖ - ๒๕๔๘ จำนวน ๕๕๕ แห่ง
รอยพระพุทธบาท (ใหม่) ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๕ จำนวน ๘๓ แห่ง


รวมรอยพระพุทธบาท (เดิม - ใหม่) ปี ๒๕๓๖ - ๒๕๕๕ จำนวน ๖๓๘ แห่งคณะทีมงาน "ตามรอยพระพุทธบาท"

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2036
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 4/12/12 at 15:26 Reply With Quote(นับลำดับต่อจาก "หนังสือตามรอยพระพุทธบาท เล่มที่ ๑" เมื่อปี ๒๕๔๘)


(สำรวจตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑)

๕๕๖. พระพุทธบาทรอยวัว บ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าวพอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

๕๕๗. พระพุทธบาทห้วยเกี๋ยง (ห้วยเขียง) บ้านน้ำริน ม.๒ ต.ผามอก อ.ลอง จ.แพร่

๕๕๘. พระพุทธบาทหินหลุม บ้านปาระแนะ ๒ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

๕๕๙. พระพุทธบาทบ้านทรงวาด (โพธิสถานมงคลธัญ)
ถ.ทรงวาด เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร

๕๖๐. รอยพระพุทธบาทบ้านแยง วัดถ้ำธาราสวรรค์ ม.๔ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

๕๖๑. พระพุทธหัตถ์ไขว้ และรอยพระพุทธบาท
เมืองตู เชียงกู่ เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา ประเทศจีน

๕๖๒. พระพุทธบาทบ้านบ่อ (ห่างจากวัดราชฐานหลวง ๕๐๐ เมตร)
บ้านบ่อ เชียงกู่ เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา

๕๖๓. พระพุทธบาทบนเขาช่องกระจก (เข้าทางพระธาตุจอมปิง)
อ.เกาะคา จ.ลำปาง

๕๖๔. พระพุทธบาทถ้ำตาเบและที่ห้วยไคร้
บ้านนาล่าม ต.กุดหมากไซ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

๕๖๕. วัดพระพุทธบาทบัวขาว ต.อุบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

๕๖๖. วัดเขาพนมดงรัก ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

๕๖๗. พระพุทธบาทบ้านโนนรัง วัดเฉลิมเกียรติราษฎร์รังสรรค์
ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

๕๖๘. รอยพระพุทธบาทคู่ บัานโนนเห็ดไคล ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภูมิ

๕๖๙. รอยพระพุทธบาท วัดเขาพระธรรมขันธ์ ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

๕๗๐. รอยพระพุทธบาทบ้านนาหินลาด ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก

๕๗๑. รอยพระพุทธบาท วัดถ้ำบ่อทอง ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

๕๗๒. รอยพระพุทธบาท สำนักสงฆ์ถ้ำเอราวัณ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

๕๗๓. รอยพระพุทธบาทดิน บ้านเลขที่ ๙๑ หมู่ ๔ ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม

๕๗๔. รอยพระพุทธบาทเขาเลื่อม (ถ้ำเพชร) อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

๕๗๕. รอยพระพุทธบาทเขาสามยอด (เข้าทาง รพ.อานันทฯ) อ.เมือง จ.ลพบุรี

๕๗๖. พระพุทธหัตถ์เกาะง่ามใหญ่ (เกาะรองเท้า) อ.ปะทิว จ.ชุมพร

๕๗๗. พระพุทธบาทวัดถ้ำบ่อน้ำทิพย์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
(เดิมคิดว่าเป็น "บ่อน้ำทิพย์" แต่เมื่อน้ำแห้ง ปรากฏว่าพบรอยพระพุทธบาทอยู่ภายใน)

๕๗๘. พระพุทธบาทวัดเขาถ้ำหมี ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

๕๗๙. พระพุทธบัลลังก์ วัดเจ้าโรงจี (หินใหญ่) เมืองเมียวดี ประเทศพม่า

๕๘๐. พระพุทธบาท สำนักวิปัสสนาถ้ำพระฯ (ใกล้ วัดเขาถ้ำพระ ริมเขื่อนป่าสัก)
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

๕๘๑. วัดพระธาตุดอยโมคคัลลาน์ ต.สบเตี๋ย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
(เพิ่งได้ข้อมูลว่า "หลวงปู่แก้ว" ได้มาสร้างวัดบนดอยนี้ เพราะเหตุมี "ก้อนหิน" คล้ายมีรอยพระพุทธบาทประทับอยู่ แต่ไม่ชัดเจน ชาวบ้านเรียกกันว่า "แท่นแก้ว" ปัจจุบันก้อนหินได้กลิ้งตกลงมาที่เชิงดอย เจ้าอาวาสได้มุงหลังคาครอบไว้แล้ว

๕๘๒. พระพุทธบาทห้วยฝา บ้านเสด็จ ต.เสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง

๕๘๓. รอยพระพุทธหัตถ์ก๊อแก้วเมืองกื๊ด วัดเมืองกื้ด ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


หมายเหตุ : รอยพระพุทธบาทที่ วัดป่ารัตนเจดีย์ บ.ลำวังหิน ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เปลี่ยนชื่อเป็น วัดลำจังหัน บ.ลำจังหัน ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์(สำรวจเมื่อปี ๒๕๕๒)

๕๘๔. พระพุทธบาทหนองด้วง บ้านโคกก่อง ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (พบใหม่ มิ.ย. 2552)

๕๘๕.รอยพระพุทธบาท วัดถ้ำภูผาแด่น บ.ดงน้อย อ.เมือง จ.สกลนคร (พบใหม่ มิ.ย. 2552)

๕๘๖.รอยพระพุทธบาท บ้านห้วยแคน หมู่ 7 บ้านห้วยแคนใหญ่ ต.ตองโขน อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร (พบใหม่ มิ.ย. 2552)

๕๘๗. รอยพระพุทธบ้าน วัดภู่อ่างเงิน บ.เหล่าน้อย ม.4 ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร (พบใหม่ มิ.ย. 2552)

๕๘๘. พระพุทธบาท ที่พักสงฆ์ภูถ้ำพระ บ้านศรีสว่าง ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (พบใหม่ มิ.ย. 2552)

๕๘๙.รอยพระพุทธบาท วัดภูผาสวรรค์ บ.เสาธงชัย ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ (พบใหม่ มิ.ย. 2552)

๕๙๐.รอยพระพุทธบาท ศูนย์วิปัสสนาพัฒนาคุณธรรม (สำนักสงฆ์วัดดอยเขาแก้วนอ) ต. รุง อ. กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ (เพิ่มเติม มิ.ย. 2552)

๕๙๑. รอยพระพุทธบาท วัดช้างหมอบ บ.ช้างหมอบ ต. แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ (เพิ่มเติม มิ.ย. 2552)

๕๙๒. รอยพระพุทธบาท วัดหนองบัว ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (เพิ่มเติม มิ.ย. 2552)

๕๙๓. รอยพระพุทธบาทเกือกแก้ว บ.หินซ้อนเหนือ ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี (แม่ชีฉลวย สำนักพุทธจันทราราม เป็นผู้บุกเบิก) (สำรวจแล้ว มิ.ย. 2552)

๕๙๔. รอยพระพุทธบาท สำนักสงฆ์พุทธภาวนาวรคุณ บ้านใหม่ไทยเจริญ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (สำรวจแล้ว 9 ก.ค. 2552)

๕๙๕. รอยพระพุทธบาท ภูผาทั่ง (ภูเขาทอง) ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ (สำรวจแล้ว 10 ก.ค. 2552)

๕๙๖. รอยพระพุทธบาท บ้านหนองหัวนา หมู่ 8 ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ แจ้งข่าวจากสำนักข่าวไทย 4 ก.ย. 52 (สำรวจแล้ว 7 ต.ค. 2552)

๕๙๗. รอยพระพุทธบาทเขาทับสีเทียน (เขาแสงเทียน) ณ สำนักสงฆ์ลำห้วยใหญ่ ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ข่าวจาก นสพ. 12 มิ.ย. 52 (สำรวจแล้ว 21 ต.ค. 2552)

๕๙๘. รอยพระพุทธบาทโคกสมบูรณ์ (อยู่ริมสระน้ำ) ณ สำนักปฏิบัติธรรมพระราชพรหมยาน โคกสมบูรณ์ ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (สำรวจแล้ว 22 ต.ค. 2552)
(สำรวจเมื่อปี ๒๕๕๓)

๕๙๙. รอยพระพุทธบาท พบอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (เข้าทาง "สำนักสงฆ์พุทโธภาวนา") ท่านเจ้าอาวาส วัดวังขยาย ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เป็นผู้ให้ภาพถ่ายและข้อมูล (เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553)

๖๐๐. รอยพระพุทธบาท "ไร่มะยงชิด" (พบอยู่ในไร่ส่วนตัวของคุณเล็ก) บ้านหัวโกรก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พระประทักษ์ ธัมมธโร เป็นผู้แจ้ง (สำรวจแล้วเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2553)

๖๐๑. รอยพระพุทธบาท "บ้านเขารัง" (เข้าทางข้างวัดเขารัง) หมู่บ้านเขารัง ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี คุณแชมป์เป็นผู้แจ้งข่าวทางอีเมล์เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2553 (สำรวจแล้วเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2553)

๖๐๒. รอยพระพุทธบาท พบอยู่ในป่าเชิงเขา "บ้านซับม่วง" ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว น้องชายคุณหรรษา-คุณทิพยา วิลาวัลย์ (ตาพระยา) เป็นผู้นำไป (สำรวจแล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2553)

๖๐๓. รอยพระพุทธบาท "วัดป่าเขาพลับพลึงทอง" บ้านวังน้ำฝน ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
(สำรวจแล้วเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2553)

๖๐๔. รอยพระพุทธบาท "เขาหวด" (เขานมสองเต้า) หมู่ 11 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
(ยังไม่สามารถขึ้นไปสำรวจได้)

๖๐๕. รอยพระพุทธบาท "เขานางนม" หมู่ ๕ ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี (สำรวจแล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553)

๖๐๖. รอยพระพุทธบาท "บางปลาสร้อย" (เขาเขียว) บ้านห้วยมะไฟ หมู่ ๔ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (สำรวจแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553)

๖๐๗. รอยพระพุทธบาท "พระธาตุดอยสะเก็ด" ต.ดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (สำรวจแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2553)

๖๐๘. รอยพระพุทธบาท "ภูเกลิ้ง" บ้านภูเขาขาม หมู่ ๖ ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (สำรวจแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2553)

๖๐๙. รอยพระพุทธบาท "ภูฮัง" บ้านนาคำน้อย ๒ หมู่ ๖ ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร (สำรวจแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553)

๖๑๐. รอยพระพุทธบาท "ร่มธรรมบรรพต" บ้านโคกร่มเกล้า หมู่ ๓ ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร (สำรวจแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553)

๖๑๑. รอยพระพุทธบาท "ภูผาแดง" บ้านหนองนกเขียน หมู่ ๔ ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร (สำรวจแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553)

๖๑๒. รอยพระพุทธบาท "วัดภูด่านสูง" (วัดหนองลำดวน) ม. ๙ ต. โชคชัย อ. นิคมคำสร้อย จ. มุกดาหาร (สำรวจแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553)

๖๑๓. รอยพระพุทธบาท "วัดภูเก้า" บ.คำนางโคก ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร (สำรวจแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553)

๖๑๔. รอยพระพุทธบาท "วัดถ้ำนกแอ่น" บ้านห้วยทราย ม. ๙ ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ. มุกดาหาร (สำรวจแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553)

๖๑๕. รอยพระพุทธบาท "วัดดอยเทพเนรมิต" (เขื่อนน้ำอูน) บ้านนาเชือก ต. แร่ อ.พังโคน จ. สกลนคร (สำรวจแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553) มี ๒ แห่ง คือที่ห่างจากวัดประมาณ ๑ ก.ม. และที่ "เกาะภูโล้น"

๖๑๖. รอยพระพุทธบาท "บ้านดงมะกรูด" ต.หนองไฮ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี (สำรวจแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553)

๖๑๗. รอยพระพุทธบาท "วัดโพธาราม (ภูน้ำทิพย์)" ต.คำค้อ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี (สำรวจแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553)

๖๑๘. รอยพระพุทธบาท "บ้านดงสว่าง" อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร (สำรวจแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553) อยู่ในสวนยางของนายประคอง วิชาถิตย์

๖๑๙. รอยพระพุทธบาท วัดแสงประทีป บ้านดงบัง ต.ดงสมบรูณ์ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธิ์ (สำรวจแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553)

๖๒๐. รอยพระพุทธบาท บนเขาบ้านท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธิ์ (สำรวจแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553)

๖๒๑. รอยพระพุทธบาท วัดป่าสังเวชธรรมาราม บ้านดอนดู่ ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (สำรวจแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553)

๖๒๒. รอยพระพุทธบาท ในป่าบ้านโซ่ง หมู่ที่ ๑ ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น (สำรวจแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553)

๖๒๓. รอยพระพุทธบาท วัดป่าบุญนิมิต (ภูวัด) บ้านคำน้อย หมู่ ๔ ต.คำแดน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น (สำรวจแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553)

๖๒๔. รอยพระพุทธบาท "พุทธอุทยานป่าหินงาม" (วัดเต่าใหญ่) ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ (สำรวจแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2553)

๖๒๕. รอยประทับนั่ง "สำนักสงฆ์ป่าพนังสลักได" บ้านนาเจริญ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ (สำรวจแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2553)

๖๒๖. รอยพระพุทธบาท "เขาด่านช้าง" ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก, จ.สระบุรี (สำรวจแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553)

๖๒๗. รอยพระพุทธบาท บนยอดภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย (ยังไม่สามารถขึ้นไปสำรวจได้)
(Update 17 มิ.ย. 2553)

รอยพระพุทธบาทที่ยังไม่ได้สำรวจ๑. น้ำตกพรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

๒. พระพุทธบาท บ้านสนามเหนือ (ได้รับข้อมูลที่ อุทยานภูลังกา อ.ปง จ.พะเยา)
ม.๒ ต.ป่าช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา

*************************
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2036
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member

Go To Top
 

"เว็บตามรอยพระพุทธบาท" ได้รับลิขสิทธิ์จาก พระอาจาย์ชัยวัฒน์ อชิโต เพื่อเผยแพร่รูปภาพและข้อมูล
จาก "หนังสือตามรอยพระพุทธบาท" จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ห้ามคัดลอกข้อมูล, ภาพ, เสียง ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer, Window Media V.9, Flash Player ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 1 Mbps. ขึ้นไป

ถ้าพบข้อผิดพลาดใดๆ หากจะแนะนำ หรือติชม และสอบถาม ติดต่อ "ทีมงานเว็บตามรอยพระพุทธบาท"
เริ่มเปิดเว็บไซด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Copyright @ 2008 tamroiphrabuddhabat.com All rights reserved