ถ้าพบข้อผิดพลาดในเว็บไซด์ จะแนะนำและติชม หรือสอบถาม ติดต่อที่ WEBMASTER
 
VISITORS


     Not logged in [Login ]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites  
[*] posted on 1/3/08 at 16:30 Reply With Quote

"สรุปพระมหาธาตุเจดีย์" รวมของเดิมและที่เพิ่งพบใหม่ นับตั้งแต่ปี 2536 - 2553
ประกาศ
กฎระเบียบของ "เว็บตามรอยพระพุทธบาท"


ตามที่ได้ประกาศไปแล้วว่า ได้ปรึกษากับเว็บมาสเตอร์ "แดนพระนิพพาน" และ "เว็บพระรัตนตรัย" ถึงเรื่องความเสื่อมเสียที่จะเกิดขึ้น จึงควรระมัดระวังชื่อเสียงของ "วัดท่าซุง" และ "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ" ด้วย อาจจะกระทบความศรัทธาของบรรดาคณะศิษย์ทั้งหลาย ที่มีความเคารพนับถือกันทั่วไป ซึ่งได้ให้คำแนะนำมาว่า...
"ควรจะขอสงวนลิขสิทธิ์ห้ามคัดลอก "ข้อมูล" หรือ "ภาพ" และ "เสียง" ของ "ทุกหมวด" และ "ทุกกระทู้" ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน..."
ถ้าหากมีเรื่องร้องเรียนหรือเสียหายเกิดขึ้นกับวัดหรือพระในวัดก็ตาม ทาง "เว็บตามรอยพระพุทธบาท" จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และจะลบข้อมูลทั้งหมดภายใน ๒๔ ชั่วโมงทันที.."
จึงขอความร่วมมือทุกท่าน ช่วยกันสอดส่องดูแล หากมีการละเมิดกฎระเบียบ หรือกระทำความผิดตาม "พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐" กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑


นับลำดับต่อจาก "หนังสือตามรอยพระพุทธบาท เล่ม 1"

เมื่อ ปี 2548 - 2551


๖๗๖. วัดมหาราชฐานหลวง (พระเจดีย์คู่ มีต้นโพธิ์ขึ้นตั้งแต่ฐานถึงยอด)
บ้านบ่อ เชียงกู่ เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา

๖๗๗. พระธาตุมอญจิ่ง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

๖๗๘. พระธาตุดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

๖๗๙. พระธาตุหัวกว๊าน ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

๖๘๐. พระธาตุพีพวย บัานโนนทัน ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

๖๘๑. พระธาตุดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

๖๘๒. พระธาตุดอยเวียง ต.บ้านธิ อ.เมือง จ.ลำพูน

๖๘๓. พระธาตุพลูทอง ต.ท่าสุก อ.เมือง จ.เชียงราย

๖๘๔. พระธาตุม่อนหินขาว ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา

๖๘๕. พระธาตุปุกหนองวัว อ.จุน จ.พะเยา

๖๘๖. พระธาตุแอ้ว ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน


หมายเหตุ : พระธาตุม่อนทรายนอน อ.งาว จ.ลำปาง เพิ่งพบคัมภีร์ใบลานจารึกไว้ว่า บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วน “แก้มขวา” ของพระพุทธเจ้า

***************
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2024
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 20/8/09 at 15:14 Reply With Quote


รายชื่อพระธาตุที่พบใหม่ ปี 2552


๖๘๗. วัดธาตุดำ - ธาตุขาว ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย (พบใหม่ มิ.ย. 2552)

๖๘๘. พระธาตุโพนทอง ริมถนนทางหลวง อุดร-สกลนคร ต.หนองบัว อ.เมือง จ.สกลนคร (พบใหม่ มิ.ย. 2552)

๖๘๙. พระธาตุกู่จาน บ้านกู่จาน ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร (พบใหม่ มิ.ย. 2552)webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2024
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 22/1/10 at 16:26 Reply With Quote


รายชื่อพระเจดีย์ที่พบใหม่ ปี 2553


เดินทางไปสำรวจเมื่อวันที่ 11 - 20 มกราคม 2553

๖๙๐. พระเจดีย์โอกะลาปา เมืองร่างกุ้ง ประเทศเมียนม่าร์
๖๙๑. พระเจดีย์ไจ๊คาเซน เมืองร่างกุ้ง ประเทศเมียนม่าร์ (กำลังบูรณะ)
๖๙๒. พระเจดีย์ดาโน๊ะ อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำร่างกุ้ง เมืองร่างกุ้ง ประเทศเมียนม่าร์ (พระเกศาธาตุ ๒๔ เส้น พระบรมธาตุรวม ๒๔ องค์)
หมายเหตุ : พระเจดีย์องค์นี้มีชื่อเสียงมาก แต่ล้มลงไป ๙ ครั้งแล้ว จึงยังไม่ได้บูรณะ ล้มทุกครั้งที่มีภัยธรรมชาติ เช่นสึนามิ ปี ๒๕๔๗ และพายุนากิส ปี ๒๕๕๒ เหมือนกับล้มแทนพระเจดีย์สำคัญองค์อื่นๆ ในเมืองร่างกุ้ง ซึ่งประดิษฐานอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำกับพระเจดีย์ชเวดากอง

๖๙๓. พระเจดีย์ชเวซานดอร์ อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำร่างกุ้ง เมืองร่างกุ้ง ประเทศเมียนม่าร์ (พระเกศาธาตุ ๖ เส้น) จะบูรณะเดือนสิงหาคมนี้
หมายเหตุ : เพิ่งจะพบสถานที่แห่งนี้ในเมืองร่างกุ้ง ทั้งๆ ที่สำรวจทั่วประเทศพม่ามาแล้วหลายครั้ง คำว่า "ซานดอว์" แปลว่า "พระเกศาธาตุ" ชื่อเดียวกันนี้ที่ได้ไปมาแล้วมี ๓ แห่ง คือ
๑. พระเจดีย์ชเวซานดอร์ เมืองพุกาม
๒. พระเจดีย์ชเวซานดอร์ เมืองแปร
๓. พระเจดีย์ชเวซานดอร์ เมืองตองอู

๖๙๔. พระเจดีย์ชเวนันทาสิทธิ วัดเปานาจุก อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำร่างกุ้ง เมืองร่างกุ้ง ประเทศเมียนม่าร์
๖๙๕. พระเจดีย์ไจ๊กาลอว์ - ไจ๊กาลี เมืองร่างกุ้ง ประเทศเมียนม่าร์
๖๙๖. พระเจดีย์เซ็ทเคนเดอ เมืองมินบู ประเทศเมียนม่าร์
๖๙๗. พระเจดีย์ชเวปงต้า เมืองปาดอง (Padaung) ประเทศเมียนม่าร์
๖๙๘. พระเจดีย์ชเวซานดอว์ เมืองเปาคะแล ประเทศเมียนม่าร์ (กำลังบูรณะพอดี)
สถานที่นี้เพิ่งพบเช่นกัน คนพม่าเขาเรียก "ชเวซอยต่อ" น่าจะเป็นคำเดียวกับ "ชเวซานดอว์ ใครรู้ช่วยบอกด้วย ขณะที่ไปถึงเขากำลังบูรณะปิดทองใหม่พอดี การเดินทางไปพม่าครั้งนี้ เพื่อไปเก็บสถานที่ตกค้างอยู่นานหลายปีแล้ว อีกทั้งอยากไปร่วมทำบุญบูรณะพระเจดีย์ที่ล้มพังลงไปจาก "พายุนากิส" เมื่อปีที่แล้วด้วยเดินทางไปสำรวจเมื่อวันที่ 11กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2553

๖๙๙. พระเจดีย์ไจ้เกลาสะ (พระเกศาธาตุ ) วัดใหญ่ละมาย เมืองละมาย จังหวัดเย

หมายเหตุ : ชื่อนี้ตอนแรกสับสัน ตอนหลังต้องกลับไปสำรวจใหม่จึงทราบว่า "พระเจดีย์ไจ้เกลาสะ" มี 2 แห่ง คือที่เมืองละมาย จังหวัดเย และที่อยู่ใน หนังสือตามรอย เล่ม 1 หน้า 13 ลำดับที่ 63 พระเจดีย์ไจ้ทีซอ (ไจ้ทีละสะ) เมืองเกลาสะ ผู้เขียนเพิ่งทราบว่าเป็นคนละแห่งกัน เป็นอันว่าจะต้องแยกเป็น 2 แห่ง คือ พระเจดีย์ไจ้ทีซอ และ พระเจดีย์ไจ้เกลาสะ

๗๐๐. พระเจดีย์ไจ้มังไหว้ (อยู่กลางทะเล) บ้านเกาะโด๊ด เมืองละมาย จังหวัดเย
๗๐๑. พระเจดีย์วัดเกาะชะ เมืองละมาย จังหวัดเย
๗๐๒. พระเจดีย์วัดอัตเตมอดปราด (วัดสามเณรน้อย) จังหวัดเย
๗๐๓. พระเจดีย์แจ๊ดแซ (พระเกศาธาตุ) บ้านมุเดิง เมืองเมาะละแหม่ง
๗๐๔. พระเจดีย์ไจ้เตตะเมาะ (ใหญ่) (พระเกศาธาตุ) บ้านกะมะวัค อ.มุเดิง จ.เมาะละแหม่ง
๗๐๕. พระเจดีย์ไจ้เตตะเมาะ (เล็ก) (พระเกศาธาตุ) บ้านกะมะวัค อ.มุเดิง จ.เมาะละแหม่ง
๗๐๖. พระเจดีย์กันดอร์ยี (พระเกศาธาตุ) บ้านมุเดิง อ.มุเดิง จ.เมาะละแหม่ง
๗๐๗. พระเจดีย์ไจ้เกริงเด้ย บ้านเกาะคะเมีย อ.มุเดิง จ.เมาะละแหม่ง
๗๐๘. พระเจดีย์กุสินาเยา (พระเกศาธาตุ) บนภูเขาโตกะโรล เมืองปิเลน ใกล้เมืองสะเทิม
๗๐๙. พระเจดีย์ไจ้ปะแต (พระเกศาธาตุ) เดิมเรียก "ไจ้แต" บนภูเขาส้มเค เมืองปิเลน
๗๑๐. พระเจดีย์แมรัล (พระเกศาธาตุ) บนภูเขาแมรัล เมืองปิเลน

๗๑๑. พระเจดีย์โป๊ะเกลีย (พระเกศาธาตุ) เดิมเรียก "พันธิเศลา" เมืองป่อง ใกล้เมืองเมาะตะมะ
๗๑๒. พระเจดีย์ไจ้กะเลาะ (พระเกศาธาตุ) บ้านกะเลาะ เมืองเย
๗๑๓. พระเจดีย์ไจ้เซ่ย (ไจ้เติ๊บ) พระเกศาธาตุ ในตัวเมืองเมาะละแหม่ง
๗๑๔. พระเจดีย์อูซีนะ (UZINA) พระเกศาธาตุ ในตัวเมืองเมาะละแหม่ง
๗๑๕. พระเจดีย์ไจ้มุปอน (พระเกศาธาตุ ๒ เส้น) เจดีย์ ๒ องค์ ในตัวเมืองเมาะละแหม่ง
๗๑๖. พระเจดีย์ไจ้ปกาเยา (พระทันตธาตุ) อยู่ติดแม่น้ำใหญ่ บ้านสาตะเพียน เมืองพะอ่าน
๗๑๗. พระเจดีย์ซอยกะเปน (พระเกศาธาตุ) บ้านคะโล (คะลาโน) เมืองพะอ่าน
๗๑๘. พระเจดีย์ชเวกูจี บ้านเทมชูชั่น เมืองโมก็อก (Mogok)
๗๑๙. พระเจดีย์ทอง วัดซันดอจี บ้านเทมชูชั่น เมืองโมก็อก
๗๒๐. พระเจติยะ เมืองกะตา (Katha) จังหวัดสกาย

๗๒๑. พระเจดีย์ วัดซ่วยกู๋จี เมืองกะตา (Katha) จังหวัดสกาย
๗๒๒. พระเจดีย์โลกะมัญจะ เมืองโมรู จังหวัดสกาย
๗๒๓. พระเจดีย์ยานอ๋องเมียน เมืองโมเยี้ยน รัฐกะฉิ่น (Kachin State)
๗๒๔. พระเจดีย์ชเวมิตสุ (อยู่กลางน้ำ) ทะเลสาบอินดอยี เมืองมิตจินา (Myitkyina)
๗๒๕. พระเจดีย์ม๊อกสุมะ ริมทะเลสาบอินดอยี เมืองมิตจินา
๗๒๖. พระเจดีย์วัดอันโตเชน (พระทันตธาตุส่วนกรามด้านขวา) อัญเชิญจากประเทศจีนได้ ๕๙ ปี เมืองมิตจินา
๗๒๗. พระเจดีย์ยานอ๋องเส เมืองมิตจินา

webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2024
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 8/7/10 at 10:14 Reply With Quote


(Update 08-07-53)

สรุปพระมหาธาตุเจดีย์ทั่วชมพูทวีป


รวมพระมหาธาตุเจดีย์ เมื่อปี ๒๕๓๖ - ๒๕๔๘ (หนังสือตามรอย เล่ม ๑) จำนวน ๖๗๕ แห่ง

• พระมหาธาตุเจดีย์ ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ (พบใหม่) จำนวน ๑๑ แห่ง
• พระมหาธาตุเจดีย์ ปี ๒๕๕๒ (พบใหม่เพิ่มเติม) จำนวน ๓ แห่ง
• พระมหาธาตุเจดีย์ ปี ๒๕๕๓ (พบใหม่เพิ่มเติม) จำนวน ๓๘ แห่ง


พระมหาธาตุเจดีย์ (เดิม) ปี ๒๕๓๖ - ๒๕๔๘ จำนวน ๖๗๕ แห่ง
พระมหาธาตุเจดีย์ (ใหม่) ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ จำนวน ๕๒ แห่ง


พระมหาธาตุเจดีย์ (เดิม - ใหม่) ปี ๒๕๓๖ - ๒๕๕๓ จำนวน ๗๒๗ แห่งคณะทีมงาน "ตามรอยพระพุทธบาท"

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2024
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member

Go To Top
 

"เว็บตามรอยพระพุทธบาท" ได้รับลิขสิทธิ์จาก พระอาจาย์ชัยวัฒน์ อชิโต เพื่อเผยแพร่รูปภาพและข้อมูล
จาก "หนังสือตามรอยพระพุทธบาท" จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ห้ามคัดลอกข้อมูล, ภาพ, เสียง ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer, Window Media V.9, Flash Player ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 1 Mbps. ขึ้นไป

ถ้าพบข้อผิดพลาดใดๆ หากจะแนะนำ หรือติชม และสอบถาม ติดต่อ "ทีมงานเว็บตามรอยพระพุทธบาท"
เริ่มเปิดเว็บไซด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Copyright @ 2008 tamroiphrabuddhabat.com All rights reserved