ถ้าพบข้อผิดพลาดในเว็บไซด์ จะแนะนำและติชม หรือสอบถาม ติดต่อที่ WEBMASTER
 
VISITORS


     Not logged in [Login ]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites  
[*] posted on 9/12/10 at 08:57 Reply With Quote

นิทานชาดก 500 ชาติ (รวมเรื่องที่ 51 - 104)


....นิทานชาดกนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ "พระพุทธเจ้า" ขณะที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ พระองค์ได้บำเพ็ญพระบารมีมาในแต่ละชาติ จะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น แล้วได้ตรัสเล่าบุพกรรมเหล่านี้ ซึ่งมีมาในพระไตรปิฎกมากมายหลายเรื่อง

ในตอนนี้ จะขอนำการ์ตูนเรื่องที่ 51 - 104 โดยพระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็น "พระโพธิสัตว์" จึงขออนุโมทนา watintaram ที่อัพโหลดไว้ใน youtube.com ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

.....This story is a fable about "Buddha" While still a Bodhisat. He has to perform the prestige of each nation. Is a true story that occurred.

Then spoke told these deeds. Which in many Tripitaka on. At this will be cartoon chapters No.51 - 103 The come into the Buddha "Phraphothisat"


(เชิญคลิกชม "คลิปวีดีโอจาก Youtube.com")

104. พัพพุชาดก คลิป 1/2 - คลิป 2/2
103. พรหมทัตตชาดก
102. กากาติชาดก
101. อนุสาสิกชาดก
100. ตีฆีติโกสลชาดก (เวรย่อมไม่ระงับด้วยเวร) - 99. นฬปานชาดก - 98. กัลยาธรรมชาดก
97. กฏาหกชาดก - 96. หริตมาตชาดก - 95. อภิณหชาดก - 94. คุณชาดก คลิป 1/2 | คลิป 2/2
93. กันทคลกชาดก (นกกันทะคะละกะ) - 92. ปัพพตูปัตถรชาดก (อภัยโทษ) คลิป 1/2 | คลิป 2/2
91. กาสาวชาดก (ผู้ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะ) คลิป 1/2 | คลิป 2/2 - 90. โรหนาชาดก - 89. พยัคฆชาดก
88. ปุณณปาติกชาดก (ความฉลาดทันคน) - 87. มหาธัมมปาลชาดก (ตระกูลที่ไม่ตายวัยหนุ่ม)
86. อินทสมานโคตตชาดก (การคบกับสัตบุรุษ) - 85. กุสนาฬิชาดก (ประโยชน์ของการผูกมิตร)
84. อัมพชาดก (บัณฑิตควรพยายามร่ำไป) - 83. สัตติคุมพะชาดก (พี่น้องยังต่างใจ)
82. กูฏวาณิชชาดก (หนามยอกเอาหนามบ่ง) - 81. ทุราชานชาดก (ภาวะของหญิงรู้ได้ยาก)
80. ทีฆีติโกสลชาดก (การไม่จองเวร) - 79. กิงฉันทชาดก (โทษที่ฉกฉวยประโยชน์ของผู้อื่น)
78. สุนักขชาดก (สุนัขลูกศิษย์วัด) - 77. รุกขธรรมชาดก (ต้นไม้โดดเดี่ยวย่อมแพ้ลม)
76. ตินทุกชาดก (อุบายหนีตาย) - 75. กุกกุรชาดก (ชาดกว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติ)
74. ทุราชานชาดก (ภาวะของหญิงรู้ได้ยาก) - 73. สัตติคุมพะชาดก (พี่น้องยังต่างใจ)
72. กัณฑินาชาดก (การตกอยู่ในอำนาจหญิง) - 71. อุจฉังคชาดก (หญิงเจ้าปัญญา) - 70. ชาตาชาดก (ภรรยา ๗ แบบ)
69. สาลิยชาดก (หมองูเจ้าเล่ห์) - 68. คิชฌชาดก (พญาแร้ง) - 67. สกุณีคติชาดก (การไม่หากินไกลถิ่น)
66. มโนชชาดก (การคบคนชั่ว) - 65. ทัพพปุบผาชาดก (โทษของการโต้เถียงกัน) - 64. มัจฉชาดก (ไฟราคะ)
63. วิโรจนชาดก (สุนัขจิ้งจอกไม่เจียมตัว) - 62. ขัลลฏิยชาดก (นางเปรตขัลลฏิยะ)
61. สุขวิหารีชาดก (สุขจากการบรรพชา) - 60. พกชาดก (นกกระยางเจ้าเล่ห์)
59. กลัณฑุกชาดก (มารยาทส่อสกุล) - 58. มหาอุกกุสชาดก (การผูกมิตร) - 57. ลฏุกิกชาดก (นางนกไส้)
56. ผลชาดก (ความสามารถในการดูผลไม้) - 55. อาวาริยชาดก (ค่าจ้างเรือ)
54. มาตุโปสกชาดก (พญาช้างผู้เลี้ยงแม่) - 53. ติฏฐชาดก (มหาบัณฑิตผู้หยั่งรู้)
52. อินทสมานโคตตชาดก (การคบกับสัตบุรุษ) - 51. ทีฆีติโกสลชาดก (การไม่จองเวร)
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2036
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member
[*] posted on 18/12/11 at 08:27 Reply With Quote


(Update 05-04-2560)

ชาดก 500 ชาติ รวม 99 เรื่องชาดก 500 ชาติ รวม 97 เรื่องชาดกรวม 186 เรื่องชาดกรวม 140 เรื่องชาดกรวมเรื่อง กรุณากดปุ่ม Playlist เพื่อเลือกชมแต่ละเรื่องwebmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2036
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member

Go To Top
 

"เว็บตามรอยพระพุทธบาท" ได้รับลิขสิทธิ์จาก พระอาจาย์ชัยวัฒน์ อชิโต เพื่อเผยแพร่รูปภาพและข้อมูล
จาก "หนังสือตามรอยพระพุทธบาท" จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ห้ามคัดลอกข้อมูล, ภาพ, เสียง ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer, Window Media V.9, Flash Player ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 1 Mbps. ขึ้นไป

ถ้าพบข้อผิดพลาดใดๆ หากจะแนะนำ หรือติชม และสอบถาม ติดต่อ "ทีมงานเว็บตามรอยพระพุทธบาท"
เริ่มเปิดเว็บไซด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Copyright @ 2008 tamroiphrabuddhabat.com All rights reserved