ถ้าพบข้อผิดพลาดในเว็บไซด์ จะแนะนำและติชม หรือสอบถาม ติดต่อที่ WEBMASTER
 
VISITORS


     Not logged in [Login ]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites  
[*] posted on 21/3/11 at 09:02 Reply With Quote

นวตกรรมใหม่ '‘โรบอตเทคโนโลยี' ตรวจมะเร็งปากมดลูก


สถาบันมะเร็งฯ เปิดตัวนวตกรรมใหม่ ‘โรบอตเทคโนโลยี’ ตรวจมะเร็งปากมดลูก


หนังสือพิมพ์แนวหน้า | อังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 | 12:54:05 น.

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยความสำเร็จครั้งล่าสุดพร้อมเปิดตัวนวัตกรรม ‘โรบอตเทคโนโลยี’ เทคโนโลยีอัตโนมัติเพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เครื่องแรกในประเทศไทย โดยการตรวจคัดกรองด้วยเครื่อง ThinPrep Imager system ที่สามารถลดข้อจำกัดขอการตรวจแพพสเมียร์ในแบบเดิมๆ
(ภาพจาก bangkokbiznews.com)


☺.....นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากในกลุ่มผู้หญิงอายุ 35-50 ปี โดยมีอัตราเสียชีวิตสูงถึง 1 ใน 2 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด เนื่องจากมะเร็งปากมดลูกจะไม่แสดงอาการในระยะเริ่มแรก ประกอบกับการเกิดมะเร็งชนิดนี้มีสาเหตุหลักจากการมีเพศสัมพันธ์ ทำให้ผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมักกลัว หรืออายที่จะไปพบแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองหาเชื้อมะเร็ง ดังนั้นส่วนใหญ่เมื่อร่างกายแสดงอาการผิดปกติขึ้น ก็มักจะอยู่ในระยะที่ความรุนแรงของโรคลุกลามไปมากแล้ว

“ไวรัสเอชพีวีมีอยู่กว่าร้อยชนิด แต่ที่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อได้มีประมาณ 30-40 ชนิด ซึ่งความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชพีวีนั้นดำเนินได้ง่าย เพราะเชื้อชนิดนี้ทนทานต่อความร้อนและความแห้งได้ดี โดยอาจเกาะติดตามผิวหนัง เสื้อผ้า อวัยวะเพศ หรือกระจายอยู่รอบตัวในลักษณะของละอองฝุ่น อย่างไรก็ตามการติดเชื้อมักหายได้เองด้วยภูมิต้านทานของร่างกาย มีเพียงสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่การติดเชื้อยังคงดำเนินต่อ สร้างความผิดปกติให้มดลูก และกลายเป็นมะเร็งในเวลาต่อมา ทั้งนี้หลังจากเชื้อเข้าสู่ร่างกายจนก่อตัวเป็นมะเร็งปากมดลูก จะกินเวลาประมาณ 10-15 ปี”

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยอีกว่า อาการที่บ่งบอกว่าผู้ป่วยอาจเป็นมะเร็งปากมดลูกนั้น โดยทั่วไปในระยะแรกจะไม่ปรากฏอาการใดๆ จนถึงระยะต่อมา ผู้ป่วยจึงเริ่มมีอาการตกขาว มีเลือดออกแบบผิดปกติทางช่องคลอด และตรวจพบแผลหรือก้อนที่ปากมดลูก โดยอาการตกเลือดทางช่องคลอด เป็นอาการที่พบมากที่สุดราวร้อยละ 80-90 ของผู้ป่วย ลักษณะของเลือดที่ออกจะกะปริบกระปรอยระหว่างรอบเดือน มีตกขาวผิดปกติ กลิ่นเหม็น มีเลือดปน หรือมีเลือดออกขณะมีเพศสัมพันธ์ และเมื่อเชื้อมะเร็งลุกลามไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ก็จะมีอาการแทรกซ้อนตามมา เช่น ปวดหลัง ขาบวม ปวดก้นกบ ปัสสาวะหรืออุจจาระเป็นเลือด ฯลฯ

ในส่วนของการรักษา นพ.ธีรวุฒิ บอกว่า มะเร็งปากมดลูกอาจรักษาให้หายขาดได้หากตรวจพบในระยะแรก ทั้งนี้ วิธีการรักษาจึงแตกต่างกันไปตามระยะอาการ ตั้งแต่การผ่าตัด การฝังแร่ การฉายแสง และการทำเคมีบำบัด โดยแพทย์จะพิจารณาเป็นรายไปว่าผู้ป่วยแต่ละคนเหมาะสมกับการรักษาด้วยวิธีใด


(ภาพจาก women.mthai.com)

“ผู้หญิงที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ทุกคน ควรได้รับการตรวจคัดกรองเชื้อมะเร็งปากมดลูกที่เรียกว่าแปบสเมียร์ (PapSear) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สำหรับคนที่ไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ควรเริ่มตรวจเมื่ออายุ 30 ปี ขึ้นไป ซึ่งในกรณีที่เริ่มพบความผิดปกติ แพทย์อาจนัดตรวจถี่ขึ้นตามที่เห็นสมควร

แปปสเมียร์ เป็นวิธีการตรวจหามะเร็งปากมดลูกที่ค่อนข้างง่าย ใช้เวลาไม่นาน และช่วยลดความเสี่ยงได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ สามารถทำควบคู่ไปกับการตรวจภายใน โดยแพทย์จะสอดเครื่องมือเข้าไปในช่องคลอด เป็นไม้ขนาดเล็กที่ใช้ขูดเพื่อเก็บเซลล์มาป้ายบนแผ่นกระจกเพื่อนำไปตรวจหาความผิดปกติ ผู้รับการตรวจควรเตรียมร่างกายให้พร้อม ไม่ควรตรวจระหว่างมีประจำเดือน งดการมีเพศสัมพันธ์ การสวนล้างช่องคลอด หรือการสอดยาใดๆ ก่อนเข้าทำการตรวจ”

ล่าสุด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้มีการคิดค้นนวัตกรรม ‘โรบอตเทคโนโลยี’ เทคโนโลยีอัตโนมัติเพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเครื่องแรกในประเทศไทย โดยการตรวจคัดกรองด้วยเครื่อง ThinPrep Imager system ที่สามารถลดข้อจำกัดของการตรวจแพพสเมียร์ในแบบเดิมๆ ซึ่งในบางครั้งอาจเกิดผลลบลวงขึ้นได้ในระหว่างขั้นตอนการเก็บเซลล์จากปากมดลูก หรือในขั้นตอนการอ่านและการแปลผล

ThinPrep System เป็นระบบสมบูรณ์แบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ทั้งในขั้นตอนการเตรียมเซลล์ให้เป็นแผ่นบางบนแผ่นกระจกแก้ว (Slide) โดยใช้เครื่อง ThinPrep 2000 และ ThinPrep 5000 และในขั้นตอนการอ่านผลแบบ Dual review ด้วย ThinPrep Imaging system ซึ่งจะทำให้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สามารถหวังผลได้ถึง 100% และด้วยนโยบายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ทำอย่างต่อเนื่อง จะทำให้อุบัติการณ์ของมะเร็งปากมดลูกลดลงได้

สำหรับประเทศไทยเราพบว่าในช่วงปี ค.ศ. 2001-2003 มีอัตราการเสียชีวิตของผู้หญิงที่เป็นมะเร็งปากมดลูกมากเป็นอันดับ 1 แต่ในอนาคต เมื่อ ThinPrep Imager System เริ่มมีบทบาทมากขึ้น และด้วยนโยบายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ทำอย่างต่อเนื่อง จะทำให้อุบัติการณ์ของมะเร็งปากมดลูกลดลงได้ ขณะนี้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำในการตรวจหามะเร็งปากมดลูก พร้อมแล้วในการนำนวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบ "โรบอตเทคโนโลยี" นี้มาใช้ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการเพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำ ในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามมาตรฐานสากลwebmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2036
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member

Go To Top
 

"เว็บตามรอยพระพุทธบาท" ได้รับลิขสิทธิ์จาก พระอาจาย์ชัยวัฒน์ อชิโต เพื่อเผยแพร่รูปภาพและข้อมูล
จาก "หนังสือตามรอยพระพุทธบาท" จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ห้ามคัดลอกข้อมูล, ภาพ, เสียง ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer, Window Media V.9, Flash Player ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 1 Mbps. ขึ้นไป

ถ้าพบข้อผิดพลาดใดๆ หากจะแนะนำ หรือติชม และสอบถาม ติดต่อ "ทีมงานเว็บตามรอยพระพุทธบาท"
เริ่มเปิดเว็บไซด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Copyright @ 2008 tamroiphrabuddhabat.com All rights reserved