ถ้าพบข้อผิดพลาดในเว็บไซด์ จะแนะนำและติชม หรือสอบถาม ติดต่อที่ WEBMASTER
 
VISITORS


     Not logged in [Login ]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites  
[*] posted on 6/10/11 at 08:15 Reply With Quote

วัคซีนฯ ทีมวิจัยศิริราชเจ๋ง คว้ารางวัล


“วัคซีนฯ” ทีมวิจัยศิริราชเจ๋ง คว้ารางวัล

ภาพข่าว - dailynews.co.th วันพุธ ที่ 05 ตุลาคม 2554 เวลา 21:49 น

หมอศิริราช-นักวิจัยเชื้อเพลิง คว้ารางวัลเทคโนโลยีดีเด่น ส่วนชุดตรวจยีนแพ้ยาต้านไวรัสเอดส์และโปรตีนมะพร้าวผงอินทรีย์ คว้าชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

.......เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 ต.ค. ที่โรงแรมสยามซิตี้ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี 2554 โดย รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานคณะกรรมการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น เปิดเผยว่ามูลนิธิฯได้จัดให้มีการมอบรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” และรางวัล “นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่” ขึ้นตั้งแต่ปี 2545 เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเทคโนโลยีและลดการนำเข้าจาก

โดยรางวัลดีเด่นประเภททีม คือทีมวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คิดค้นวัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้จากไรฝุ่นขึ้นภายใต้ “โครงการพัฒนาการผลิตวัคซีนโรคภูมิแพ้จากไรฝุ่นที่ได้มาตรฐานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” ส่วนรางวัลดีเด่นประเภทบุคคลคือ ดร.เกรียงไกร สุขแสนไกรศร วิศวกรใหญ่ ฝ่ายวิศวกรรมและเทคนิค บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด ที่ร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) พัฒนาพลังงานทางเลือกที่เรียกว่า SCG Fluidized Bed Gasifier รองรับการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ช่วยให้ประเทศไทยสามารถประหยัดงบประมาณ การนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศที่มีราคาสูงได้ 5 - 7 เท่า

สำหรับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ในปีนี้มี 2 รางวัลคือ ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ หัวหน้าห้องปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่พัฒนาศักยภาพการผลิตไมโครอะเรย์ในประเทศไทย เพื่อใช้สำหรับการตรวจวิเคราะห์เชื้อโรค ที่ระบาดในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินิติ โชติสังกาศ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับวิศวกรรมปฐพี ในการตรวจวัดน้ำในช่องว่างดิน เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างระบบเตือนภัยดินถล่ม ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกเหนือจากการใช้ปริมาณน้ำฝนในการเตือนภัยเพียงอย่างเดียว

ต่อมาเมื่อเวลา 13.30 น. วันเดียวกัน ที่โรงแรมสยามซิตี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ประกาศผลและมอบรางวัลโครงการ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2554” เนื่องในวันที่ 5 ตุลาคม เป็น“วันนวัตกรรมแห่งชาติ” โดยมี ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการมอบรางวัลโดยในปีนี้ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสังคมได้แก่ “ผลิตภัณฑ์ HIV-ADR all in one” ชุดตรวจยีนแพ้ยาต้านไวรัสเอดส์ ผลงานของ รศ.ดร.วสันต์ จัทราทิตย์ และรศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล จากภาควิชาพยาธิวิทยา และภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านการตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์ (การตรวจดีเอ็นเอ) เพื่อคัดกรองผู้ที่แพ้ยาต้านไวรัสเอดส์ ด้วยการสกัดสารพันธุกรรมจากเลือดของผู้ป่วยแล้วตรวจหายีนแพ้ยาด้วย ปัจจุบันงานวิจัยนี้นำมาใช้แล้วที่ศูนย์บริการของรามาธิบดีและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ส่วนรางวัลชนะเลิศด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ “ผลิตภัณฑ์ AgriLife โปรตีนมะพร้าวผงอินทรีย์” ผลงานของบริษัท เอิร์ธบอร์น จำกัด ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่แพ้โปรตีนจากนม และสามารถใช้ทดแทนโปรตีนจากถั่วเหลือง ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในแต่ละสาขา จะได้รับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”


รายการ "ข่าวเช้าวันใหม่" (ออกอากาศทางช่อง 3 วันที่ 6 ตุลาคม 2554)
webmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2036
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member

Go To Top
 

"เว็บตามรอยพระพุทธบาท" ได้รับลิขสิทธิ์จาก พระอาจาย์ชัยวัฒน์ อชิโต เพื่อเผยแพร่รูปภาพและข้อมูล
จาก "หนังสือตามรอยพระพุทธบาท" จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ห้ามคัดลอกข้อมูล, ภาพ, เสียง ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer, Window Media V.9, Flash Player ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 1 Mbps. ขึ้นไป

ถ้าพบข้อผิดพลาดใดๆ หากจะแนะนำ หรือติชม และสอบถาม ติดต่อ "ทีมงานเว็บตามรอยพระพุทธบาท"
เริ่มเปิดเว็บไซด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Copyright @ 2008 tamroiphrabuddhabat.com All rights reserved