ถ้าพบข้อผิดพลาดในเว็บไซด์ จะแนะนำและติชม หรือสอบถาม ติดต่อที่ WEBMASTER
 
VISITORS


     Not logged in [Login ]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites  
[*] posted on 8/3/08 at 19:01 Reply With Quote

รอยพระพุทธบาท ต่างประเทศ 64 แห่ง
ประกาศ
กฎระเบียบของ "เว็บตามรอยพระพุทธบาท"


ตามที่ได้ประกาศไปแล้วว่า ได้ปรึกษากับเว็บมาสเตอร์ "แดนพระนิพพาน" และ "เว็บพระรัตนตรัย" ถึงเรื่องความเสื่อมเสียที่จะเกิดขึ้น จึงควรระมัดระวังชื่อเสียงของ "วัดท่าซุง" และ "พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ" ด้วย อาจจะกระทบความศรัทธาของบรรดาคณะศิษย์ทั้งหลาย ที่มีความเคารพนับถือกันทั่วไป ซึ่งได้ให้คำแนะนำมาว่า...
"ขอสงวนลิขสิทธิ์ห้ามคัดลอก "ข้อมูล" หรือ "ภาพ" และ "เสียง" ของ "ทุกหมวด" และ "ทุกกระทู้" ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน..."
ถ้าหากมีเรื่องร้องเรียนหรือเสียหายเกิดขึ้นกับวัดหรือพระในวัดก็ตาม ทาง "เว็บตามรอยพระพุทธบาท" จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และจะลบข้อมูลทั้งหมดภายใน ๒๔ ชั่วโมงทันที.."
จึงขอความร่วมมือทุกท่าน ช่วยกันสอดส่องดูแล หากมีการละเมิดกฎระเบียบ หรือกระทำความผิดตาม "พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐" กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑


รอยพระพุทธบาท ต่างประเทศ


ในประเทศ ๔๙๑ แห่ง


ต่างประเทศ ๖๔ แห่ง


รวมทั้งสิ้น ๕๕๕ แห่ง

สิบสองปันนา (อาฬวี) ประเทศจีน


๑.พระพุทธหัตถ์ ๔ รอย, พุทธบัลลังก์, แท่นพุทธไสยาสน์ ของพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์ วัดปะต๊ะ(ผาต๊ะ) เมืองปื้น เขตว้าแดง (เมืองลา)
๒.พระพุทธบาทหัวฟาน บ.ใหม่ เมืองสูง
๓.รอยประทับนั่งบ้านเป้ง บ.เป้ง เมืองสูง
๔.พระพุทธหัตถ์, พระพุทธบาทบ้านเก๋ง เมืองสูง
๕.แท่นประทับนั่งบ้านกุน บ.กุน เมืองงาด
๖.พระแท่น, รอยประทับนั่งเฮียวหก บ.ตอง เมืองงาด
๗.พระพุทธบาทห้วยแม่หาด บ.แม่หาด เมืองปาน
๘.พระพุทธบาทส้มป่อย บ.ผืนหลวง เมืองฮาย
๙.พระพุทธบาทบ้านนาเก็ง บ.นาเก็ง เมืองฮาย
๑๐.พระพุทธบาทกองช่อ บ.ยางคำ-บ.ไว เมืองฮาย (รอยพระพุทธบาทผ้าขาว)

๑๑.พระพุทธบาทน้ำเกี๋ยง บ.ผ่ายหลวง เมืองฮาย
๑๒.พระพุทธบาทน้ำแกน บ.ฝาย เมืองออง
๑๓.พระพุทธบาทปางเสี่ยว บ้านเสี่ยว เมืองออง
๑๔.รอยพระทับนั่ง, รอยประทับยืน, รอยตากผ้า, รอยท้าวแขนข้างหุน เมืองหุน พระบาทสิติงช้างราง (ช้างตายร้าง)
๑๕.ผาดอกไม้ (รอยประทับนั่ง) เมืองหุน
๑๖.พระพุทธบาทจอมสิงห์ เมืองหุน
๑๗.พระพุทธบาท ๔ รอยบ้านน้ำเขม เมืองเชียงรุ่ง (พระบาทหมอนอิง หรือพระบาทห้วยเยือง)
๑๘.พระพุทธบาทหัวตอง, พุทธบัลลังก์, พระแท่นที่บรรทม บนดอยคชสาร บ.นิว เมืองเชียงรุ่ง
๑๙.พระพุทธบาทจ่องบ่อง บ.จ่องบ่อง เมืองลวงกลาง
๒๐.พระพุทธบาทเฟยลง (หน่อ) บ.เชียงมน เมืองลวงกลาง

๒๑.พระพุทธบาทดอยปู่หลาน บ.กาดหลวง เมืองลวงกลาง
๒๒.พระพุทธบาทนะนิ้ว (ไม่มีนิ้ว = อุ้งพระพุทธหัตถ์), พุทธบัลลังก์, พระแท่นที่บรรทม ของพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์ บ.โป๊ก เมืองลวงเหนือ
๒๓.รอยพระพุทธบาท, รอยประทับนั่งบ้านนาจวง บ้านยางเถื่อน เมืองลวง สิบสองปันนา
๒๔.พระพุทธหัตถ์ดอยลอง บ้านกาว เมืองแช่
๒๕.เขาจิ่วหัวซาน (มีรอยเท้าบนพื้นหิน) ประเทศจีน
๒๖.เกาะผู่ถัวซาน (มีรอยเท้าบนก้อนหินริมทะเล) ประเทศจีนประเทศลาว


๑.วัดโพนพะเนา เมืองเวียงจันทน์
๒.พระพุทธบาทโพนสวรรค์ เมืองเวียงจันทน์
๓.พระพุทธบาทโพนฆ้อง เมืองทุระคม เวียงจันทน์
๔.พระพุทธบาทบ้านนายาง วัดป่าสวรรค์ภูเขาควาย เมืองทุระคม เวียงจันทน์
๕.วัดพระพุทธบาทเอวขัน บ.นาคาย เมืองไชยธานี
๖.พระพุทธบาทใต้ ตรงข้ามดอยนันทกังรี เมืองหลวงพระบาง
๗.พระพุทธบาทเหนือ วัดสีพระบาท หลวงพระบาง
๘.พระพุทธบาทใกล้ถ้ำติ่ง บ.ท่าม่วง หลวงพระบาง
๙.พระพุทธบาทวัดป่าถ้ำฤาษี บ.บึงทะเล แขวงสุวรรณเขต
๑๐.วัดสีพระบาท บ.พระบาท อ.ปากเซ แขวงจำปาศักดิ์
๑๑.ลานสินไส้ อ.ปากเซ แขวงจำปาศักดิ์

๑๒.ภูพระบาท วัดพู อ.จำปาศักดิ์ แขวงจำปาศักดิ์
๑๓.พระพุทธบาทบ้านสุละ (รอยเกิบ) แขวงจำปาศักดิ์ (ตรงข้ามผาแต้ม จ.อุบลฯ)
๑๔.ถ้ำปาเจ้าก้อ บ.งิ้ว แขวงจำปาศักดิ์
๑๕.วัดพระพุทธบาทโพนฉัน เมืองท่าพระบาท แขวงบริคำไซ
๑๖.พระพุทธบาทเมืองคาง (บ้านกลาง, น้ำยู้) (ตรงข้าม อ.เชียงของ) ถ้ำพระบาท ต.บ้านพระบาท เมืองน้ำยู้ แขวงบ่อแก้ว
๑๗.พระพุทธบาทเมืองมอม (พุทธบัลลังก์) บ.มอม เมืองสิงห์ แขวงน้ำทา
๑๘.พระพุทธบาทบ้านลองยา (ร่องยา) บ.ลองยา เมืองชัย แขวงอุดมชัย
๑๙.พระพุทธบาทหลักสี่ (ใกล้โรงปูนร้าง)บ.โพนสะอาด ท่าแขก แขวงคำม่วน ประเทศลาว
๒๐.วังพระบาทห้วยเรือ (อยู่ใกล้ลำห้วย) บ.ด่านฮี เมืองหินบูน แขวงคำม่วน
๒๑.พระพุทธบาทถ้ำพระทอง (ถ้ำปาผา) บ.หนองปาผา แขวงคำม่วน
๒๒.พระพุทธบาทถ้ำเมืองอรัญ (ไปทางวัดบ้านแคน) บ.นาเหิบ เมืองหินบูน แขวงคำม่วนประเทศเวียดนาม


๑.พระพุทธบาทวัดไทยเซิงนุ้ยคา (CHUA THAI SON NUI CAU) เมืองเบ่งเยือง เวียดนาม
๒.พระพุทธบาทนุ้ยบาเดง (NUI BA) เมืองเตย์นินห์ (TAY NINH) เวียดนามประเทศกัมพูชา


๑.พระพุทธบาทเกือกแก้วเปี๊ยะกันดาน (เลยพนมกุเลนไปอีก ๑ ชั่วโมงเข้าไปในป่าลึก)
๒.พระพุทธบาทวัดพนมกุเลน เมืองเสียมราฐ
๓.พระพุทธบาทพนมบาแคง เมืองเสียมราฐ (ระหว่างนครวัดและนครธม)ประเทศพม่า


๑.พระพุทธบาทชเวเซ็ทตอว์ (มี ๒ รอย) เมืองมินบู
๒.พระพุทธบาทซ้ายบนยอดเขา บ้านห้วยมะนาว เมืองเมียวดี
๓.พระพุทธบาทซิทโตยา เขาชิดอยะ (เขาพระบาท) เมืองตะนาวศรี
๔.พระพุทธบาทนะบูแล เมืองนะบูแล
๕.พระพุทธบาทมิงกิง เมืองมิงกิง
๖.พระพุทธบาทใกล้พระธาตุจอมยอง เมืองยอง
๗.พระพุทธบาทบนดอยจอมทอง เมืองพะยาก
๘.พระพุทธบาทบนภูเขามัณฑเลย์ เมืองมัณฑเลย์ (สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับยืนตรัสพยากรณ์
เมืองมัณฑเลย์)
๙.พระพุทธบาทเกาะกูด ระหว่างเมืองเยกับเมืองทวาย
๑๐.พระพุทธบาท ๔ รอย (รังรุ้ง) เมืองหาง (ยังไม่ได้สำรวจ)ประเทศศรีลังกา


๑.พระพุทธบาทเขาสุมณกูฎ (สิริปาทะ) เทือกเขาอดัมส์พีก หมู่บ้านเดลเฮ้าส์ เมืองฮัตตันwebmaster
Super Administrator
*********
Posts: 2036
Registered: 8/1/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member

Go To Top
 

"เว็บตามรอยพระพุทธบาท" ได้รับลิขสิทธิ์จาก พระอาจาย์ชัยวัฒน์ อชิโต เพื่อเผยแพร่รูปภาพและข้อมูล
จาก "หนังสือตามรอยพระพุทธบาท" จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ห้ามคัดลอกข้อมูล, ภาพ, เสียง ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer, Window Media V.9, Flash Player ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 1 Mbps. ขึ้นไป

ถ้าพบข้อผิดพลาดใดๆ หากจะแนะนำ หรือติชม และสอบถาม ติดต่อ "ทีมงานเว็บตามรอยพระพุทธบาท"
เริ่มเปิดเว็บไซด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Copyright @ 2008 tamroiphrabuddhabat.com All rights reserved