ถ้าพบข้อผิดพลาดในเว็บไซด์ จะแนะนำและติชม หรือสอบถาม ติดต่อที่ WEBMASTER
 
VISITORS


     Not logged in [Login ]
Go To Bottom
Printable Version | Subscribe | Add to Favourites  
[*] posted on 24/4/08 at 11:58 Reply With Quote

ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ พฤษภาคม 2551) " เว็บตามรอยพระพุทธบาท "


ข่าวศูนย์ ฯ

ข้อมูลจาก...หนังสือธัมมวิโมกข์ ฉบับ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑
พระบุญมา ปภาธโร - ถ่ายภาพ
ปรีชา พึ่งแสง - ถ่ายภาพ
วีระพันธ์ สุนทราณู - ถ่ายภาพ
"วิชชุดา" - รวบรวม


ภาพหัวข่าว..วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๑
พระครูปลัดอนันต์ และ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต สุรจิตโต ทำพิธีบวงสรวง ณ ศาลา ๑๒ ไร่


วันที่ ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑ มีนาคม และวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑
พระครูปลัดอนันต์พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป มี พระใบฎีกาประทีป, พระละออง, พระบุญชูเดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ


วันที่ ๒๘ มี.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว ออกเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม ตอนกลางคืน เวลา ๑ ทุ่ม พระครูปลัดอนันต์
ลงรับสังฆทาน และสนทนากับญาติโยมพุทธบริษัท เวลา ๓ ทุ่มขึ้นพัก

วันที่ ๒๙, ๓๐มี.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.


วันที่ ๒๙ มี.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น๑๒๔คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้๙๖คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘๒๐๑คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด๓๒๕คน

วันที่ ๓๐ มี.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น๑๔๖คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้๑๑๑คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘๒๘๗คน
รวมผู้มาฝึกทั้งหมด๔๓๓คน
รวม ๒ วัน๗๕๘คน
วันที่ ๓๐ มี.ค. ทำบุญไหว้ครูประจำปี

วันที่ ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑ มีนาคม และวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑
พระครูปลัดอนันต์พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป มี พระใบฎีกาประทีป, พระละออง, พระบุญชูเดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๒๘ มี.ค. ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว ออกเดินทางไปบ้าน พล.อ.อ.อาทร โรจนวิภาต เพื่อรับสังฆทานเวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าบ้านสายลม ตอนกลางคืน เวลา ๑ ทุ่ม พระครูปลัดอนันต์
ลงรับสังฆทาน และสนทนากับญาติโยมพุทธบริษัท เวลา ๓ ทุ่มขึ้นพัก

วันที่ ๒๙, ๓๐มี.ค. มีการฝึกมโนมยิทธิแบบครึ่งกำลัง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
วันที่ ๒๙ มี.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น๑๒๔คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้๙๖คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๐๑คน
รวมผู้มาฝึกมโนมยิทธิทั้งหมด๓๒๕คน

วันที่ ๓๐ มี.ค. ผู้ฝึกมโนมยิทธิขั้นต้น๑๔๖คน
ฝึกไปเห็นสภาวะพระนิพพานได้๑๑๑คน
ผู้มาฝึกญาณ ๘ ๒๘๗คน
รวมผู้มาฝึกทั้งหมด๔๓๓คน
รวม ๒ วัน๗๕๘คน


วันที่ ๓๐ มี.ค. ทำบุญไหว้ครูประจำปีบ้านสายลม


ตอนเช้าเวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูปลัด อนันต์ ทำพิธีบวงสรวง เสร็จแล้ว ประพรมนํ้า พระพุทธมนต์ให้ลูกศิษย์ลูกหลานหลวงพ่อที่มาร่วมพิธี

พระครูปลัดอนันต์ กลับเข้าไปในห้องรับ สังฆทาน นำขอขมาโทษพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว ญาติโยมถวายสังฆทาน


วันที่ ๒๙, ๓๐, ๓๑ มี.ค.ตอนเช้าเวลา ๐๙.๐๐ น.พระครูปลัดอนันต์ ฯ ลงรับ สังฆทาน เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล เวลา ๑๒.๐๐ น. รับสังฆทานต่อ เวลา ๑๕.๓๐ น. ขึ้นพัก ตอนกลางคืน เวลา ๑๙.๐๐ น. เจริญ พระกรรมฐานแบบสุกขวิปัสสโก โดยเปิดวีดิทัศน์ คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเวลา ๒๐.๐๐ น. ถวายสังฆทาน เวลา ๒๑.๐๐ น. ดร. ปริญญา นำสวด อิติปิ โส ทำนองสรภัญญะ และ คาถาเงินล้าน จบแล้ว อุทิศส่วนกุศล พระครูปลัดอนันต์ให้พร เวลา ๓ ทุ่มครึ่ง ขึ้นพัก
วันที่ ๑ เม.ย. เดินทางกลับวัดบวชสามเณร ณ วิหารแก้ว ๑๐๐ เมตร

วันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๑


หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีบรรพชา ( บวชเณร ) ให้แก่ นักเรียนชาย ร.ร.สุธรรมยานเถระวิทยา จำนวน ๘๓ คนที่มหาวิหาร ๑๐๐ เมตรนักเรียนหญิงก็บวชชีพราหมณ์ ถือศีล ๘ จำนวน ๗๕ คน เป็นเวลา ๗ วัน เพื่ออุทิศส่วน กุศลให้แก่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุงและจะลาศีล ในวันที่ ๑๓ เม.ย.ช่วงบ่ายหลังจาก พิธีสะเดาะเคราะห์ รอบ ที่ ๒ และสรงน้ำ "สามเณร" เสร็จแล้ว

วัน ๑๒ เมษายน ๒๕๕๑
เวลา ๑๒.๐๐ น.-๑๔.๐๐ น. มีการฝึก มโนมยิทธิที่มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร ตามปกติ เวลา ๑๑.๐๐ น.-๑๙.๐๐ น. ญาติโยม พุทธบริษัท, สามเณร - ชีพราหมณ์หญิง นักเรียน พระสุธรรมยานเถระวิทยา ก่อพระเจดีย์ทรายที่ ด้านหน้ามหาวิหาร๑๐๐ เมตร ผู้มีจิตศรัทธาที่มาก่อพระเจดีย์ทรายทุกคน ต่างคนต่างตั้งใจก่อพระเจดีย์กันอย่างสวยงาม ดูเรียบร้อยสวยงามดี แต่กว่าจะก่อเสร็จร้อนน่าดูทีเดียว ต้องเรียกว่ากำลังใจดีและเต็มจริง ๆ กว่าจะก่อได้สำเร็จ และสวยงาม ขอโมทนากับทุกท่านด้วย สาธุ สาธุ...วัน ๑๓, ๑๔, ๑๕ เมษายน ๒๕๕๑
จัดงานทำบุญวันสงกรานต์ และทำพิธี สะเดาะเคราะห์
วันที่ ๑๓ เม.ย.ทำพิธีสะเดาะเคราะห์
เวลา ๐๖.๐๐ น. พระสงฆ์ฉันเช้าที่ใต้ อาคารศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๐๗.๐๐ น. ญาติโยมนำอาหารใส่ บาตร ที่ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๐๘.๐๐ น. พระครูปลัดอนันต์,พระครูสังฆรักษ์สุรจิต ทำพิธีบวงสรวงที่ศาลา ๑๒ ไร่ เนื่องในพิธีสะเดาะเคราะห์

เวลา ๐๘.๑๕ น. พระสงฆ์สวดมาติกา เสร็จแล้วถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ในระหว่าง พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร
เจ้าหน้าที่เปิดวีดิทัศน์ พระธรรมเทศนา โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชพรหมยาน จบแล้ว ดร.ปริญญา นำอุทิศ ส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พร ญาติโยมทยอยกันถวายสังฆทาน มี พระสงฆ์ ๓ รูป คือ พระครูปลัดอนันต์ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต พระครูใบฎีกาสมพงษ์รับสังฆทาน
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๑ ลำดับแรก คุณปรีชา พึ่งแสง เปิดวิดิทัศน์ เรื่องพิธีสะเดาะเคราะห์ จบแล้ว สมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐาน และให้นั่งภาวนา พุท โธ ๑๐ นาที จากนั้นพระสงฆ์สวดมาติกา ๑ จบ ญาติโยมคลุมผ้าขาว พระสงฆ์บังสุกุลตาย-บังสุกุลเป็น และให้พร เสร็จพิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๑

พิธีวันนี้ถึงช่วงเช้าคนจะไม่มาก ดูเงียบเหงาแต่พอจะเริ่มพิธีคนก็ทยอยมาจนเต็ม ศาลา ๑๒ ไร่ ถึงจะไม่มากจนล้นมานั่งตามทางเดินรอบ ๆ ก็ตาม คงจะกลับไปพบปะครอบครัว เป็นวันพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดกัน
เสร็จพิธีสะเดาะเคราะห์แล้ว ถ้าเดินออก ไปทางประตูศาลา ๑๒ ไร่ ก็มีพระสงฆ์ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ให้ ใครที่ยังไม่กลับหรือมาทีหลัง ก็ถวายสังฆทานกันต่อ

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่ พระสงฆ์ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ ๓ รูป มีพระครูปลัดอนันต์ พระครูสังฆรักษ์สุรจิต พระครูใบฎีกาสมพงษ์ รับสังฆทานต่อ
เวลา ๑๔.๐๐ น. เริ่มทำ พิธีสะเดาะเคราะห์ รอบที่ ๒ (พิธีกรรมเหมือนรอบที่ ๑) เสร็จพิธีแล้ว ไปสรงนํ้าพระและสามเณรที่ใต้อาคารศาลา ๑๒ ไร่
งานนี้ สถานที่ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ และสรงนํ้าพระสงฆ์ และสามเณรตกแต่งสวยงาม โดย อาจารย์ บุญเรือน และคณะ ช่วยกันทำได้อย่างปราณีต ขออนุโมทนาด้วยค่ะ
เวลา ๑๗.๐๐ น. สามเณร ๘๓ รูป ลาสิกขาที่ศาลา ๑๒ ไร่
เมื่อคนทยอยกันกลับ พระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเก็บสิ่งของกัน เสร็จในวันนี้ งานนี้ นักเรียนปิดเทอม พระสงฆ์และเจ้าหน้าที่จึงทำงาน กันเหนื่อยหน่อย
เวลา ๒๐.๐๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงสวด อภิธรรมที่ศาลาพระพินิจ ฯ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ กับผู้ที่เสียชีวิต ญาติโยมที่นั่งฟังพระสวดเต็มศาลา สวดอภิธรรมจบ พระสงฆ์บังสุกุลตาย เสร็จก็อุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พรจบก็แยก ย้ายกันกลับที่พัก

วันที่ ๑๔ เม.ย. เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำ บุญใส่บาตรที่ศาลาพระพินิจอักษร
เวลา ๐๗.๔๕ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงขึ้นนั่งอาสนสงฆ์เรียบร้อยแล้ว ทายกนำกราบพระ และอาราธนาศีล พระครูปลัดอนันต์ เจ้าอาวาส ให้ศีล จบแล้วทายกอาราธนาธรรม พระสงฆ์สวด มาติกา จบแล้ว ทายกนำถวายข้าวพระ ญาติโยม เข้าประเคน
พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ในระหว่าง พระสงฆ์ฉันภัตตาหารพระเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง ที่ศาลาพระพินิจ ฯ เปิดวีดิทัศน์พระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระสงฆ์ฉันเสร็จนั่งฟังเทศน์ต่อจนจบ
พระสงฆ์บังสุกุลตาย ๓ จบ ทายก นำอุทิศส่วนกุศลพระสงฆ์ให้พร แล้วลงจาก อาสนสงฆ์ ปีนี้คนมาทำบุญกันมากเหมือนเดิม นั่ง กันเต็มศาลาพระพินิจอักษร

เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. รับสังฆทาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร ( ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๕ไม่มี การฝึกมโนมยิทธิ เพื่อให้ญาติโยมที่เดินทางมาเข้าไปไหว้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้สะดวก)

เวลา ๒๐.๐๐ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงสวด อภิธรรมที่ศาลาพระพินิจ ฯ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ กับผู้ที่เสียชีวิต ญาติโยมที่นั่งฟังพระสวดเต็มศาลา สวดอภิธรรมจบ พระสงฆ์บังสุกุลตาย เสร็จก็อุทิศส่วนกุศล พระสงฆ์ให้พรจบก็แยก ย้ายกันกลับที่พัก

วันที่ ๑๕ เม.ย. เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญ ใส่บาตรที่ศาลาพระพินิจอักษร
เวลา ๐๗.๔๕ น. พระสงฆ์วัดท่าซุงขึ้นนั่ง อาสนสงฆ์เรียบร้อยแล้ว ทายกนำกราบพระ และอาราธนาศีล พระชัยวัฒน์ ให้ศีล จบแล้วทายก อาราธนาธรรม พระสงฆ์สวดมาติกา จบแล้ว
ทายกนำถวายข้าวพระ ญาติโยม เข้าประเคนพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ในระหว่าง พระสงฆ์ฉันภัตตาหารพระเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง ที่ศาลาพระพินิจ ฯ เปิดวีดิทัศน์พระธรรมเทศนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระสงฆ์ฉันเสร็จนั่งฟังเทศน์ต่อจนจบ พระสงฆ์บังสุกุลตาย ๓ จบ ทายกนำอุทิศ ส่วนกุศลพระสงฆ์ให้พร แล้วลงจากอาสนสงฆ์
เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. รับสังฆทาน ที่มหาวิหาร ๑๐๐ เมตร ( ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๕ไม่มีการฝึกมโนมยิทธิ เพื่อให้ญาติโยมที่เดินทางมาเข้าไปไหว้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้สะดวก )

วัน ๑๕ เมษายน ๒๕๕๑
พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และ พระสบสันต์ พร้อมด้วยฆราวาสครูฝึก อีก ๔ ท่าน คือ คุณพรนุช คุณบุษบาพร (ป้าจำปี ) คุณคณิตพร คุณประไพ และ คุณปรีชา (ช่างภาพ) เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองลอสแองเจลิส เพื่อโปรดลูกศิษย์ลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และฝึกมโนมยิทธิ พระครูปลัดอนันต์ และคณะ จะเดินทางกลับถึงประเทศไทย วันที่ ๓๐เมษายน ๒๕๕๑แจ้งข่าว

วันที่ ๖ เมษายน๒๕๕๑
พระครูสมุห์พิชิต ฐิตวีโร ( หลวงพี่โอ ) เดินทางไปประเทศเยอรมัน โดย สายการบิน LTU พักที่วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์กตามคำนิมนต์ของ ประธานและกรรมการสมาคมวัดพุทธไทย เนอร์นแบร์ก เมืองเนอร์นแบร์ก จะเดินทางกลับจาก เยอรมนีใน วันที่ ๒๙ พ.ค.๒๕๕๑ ถึงประเทศไทยในวันที่๓๐ พ.ค. ๒๕๕๑
วันที่๓๐, ๓๑ พฤษภาคม และ ๑, ๒มิถุนายน ๒๕๕๑


พระครูปลัดอนันต์ พทฺธญาโณ และพระสงฆ์ ๓ รูป เดินทางไปรับสังฆทาน และฝึกมโนมยิทธิ ที่บ้านเลขที่ ๙ ซอยสายลม ๑ กรุงเทพ ฯ
วันที่ ๓๑ พ.ค. และ ๑ มิ.ย. มีการฝึกมโน มยิทธิตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.โมทนา

๑. คุณสัจจะ ทันการ, คุณกรรณิการ์ การ-เดช ถวายอาหารและยารักษาโรค ประจำเดือน มีนาคมมีรายการดังนี้
ค่าอาหาร๑๘,๘๗๐บาท
ค่ายาและค่าหมอ๓,๗๙๐บาท
รวมเป็นเงิน๒๒,๖ ๖๐บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๒. คุณหยกเพชร จันทวัน ถวายเงิน สำหรับเป็นค่าอาหารสุนัขบริเวณภายในวัดท่าซุง เป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. คุณนฤมล นินบดี ถวายเงินสำหรับเป็นค่าอาหารสุนัขบริเวณภายในวัดท่าซุง เป็นเงิน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๔. Mr.Shake โดย คุณสุขขา อ่อนจิตและ คุณกรกมล ชูชัยศรี นำเครื่องดื่มมาเลี้ยง คณะครูฝึกที่บ้านสายลมในวันเสาร์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๕. คุณศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล (แต๋ว) และครอบครัว นำเครื่องดื่มมาเลี้ยงคณะครูฝึก ที่บ้านสายลม ในวันอาทิตย์ ขออนุโมทนาเป็น อย่างสูง
๖. คุณพรพรรณ เลิศลํ้า (ต๋อย)แล ะคณะ นำดอกไม้มาให้ผู้ฝึกใหม่บูชาครูในการฝึกมโน-มยิทธิที่บ้านสายลม เดือนเมษายน รวมมูลค่า ๒,๕๔๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๗. คุณไพศาล เต็งเจริญชัย ถวายเครื่อง HP offcejet Pro L 7580 จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๑๐,๕๐๐ บาท เพื่อใช้ในงานของสำนักงาน ธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุงขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๘. คุณจิตรา กาญจนบรรณ์ ถวายกล้อง ถ่ายรูป V.D.O. ยี่ห้อ SONY จำนวน ๑ ตัวมูลค่า ๑๙,๙๐๐ บาทเพื่อใช้ในงานวัดท่าซุง ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๙. รายนามผู้เป็นเจ้าภาพอาหาร, สิ่งของ และของกินของใช้ในงานบวชเณร ที่สำนักสงฆ์ ศูนย์ศิษย์พระราชพรหมยาน (ป่าละอู) อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่ ๑-๒๕ เม.ย.๒๕๕๑ มีดังต่อไปนี้

คุณอานนท์ และเพื่อน ๕,๔๐๐ บาท คุณบุญมา ๕,๐๐๐ บาท
คุณสามารถ ๔,๐๐๐ บาท
คุณบุญส่ง ๒,๐๐๐ บาท
คุณวัชรพงษ์ ๒,๐๐๐ บาท
คุณสุภัส ๑,๔๐๐ บาท
ลูกหลานบ้านสายลม ๑,๓๖๕ บาท
คุณจิ๋ม องค์การ ๑,๒๐๐ บาท
คุณประสงค์-คุณนุกูล ๑,๐๐๐ บาท
คุณเพ็ญและครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณปรางทิพย์ ๑,๐๐๐ บาท
คุณจำปี ๑,๐๐๐ บาท
คุณนุชจรี ๑,๐๐๐ บาท
คุณป้าครูศิวาลัย-คุณอัมพร ๑,๐๐๐ บาท
คุณนพรุจ ๑,๐๐๐ บาท
คุณวีระพจน์ ๕๐๐ บาท
คุณฐิติ ๕๐๐ บาท
คุณสมาศ ๕๐๐ บาท
คุณชูเดช ๕๐๐ บาท
คุณนพพรชัย ๕๐๐ บาท
คุณพิพัฒน์-คุณอรวรรณ ๕๐๐ บาท
คุณตี๋ ๕๐๐ บาท
คุณปิโยรส ๕๐๐ บาท
คุณนิรันดร์ ๓๐๐ บาท
คณะคุณพัชรี ถวายข้าวสาร จำนวน ๔ กระสอบ เป็นเงิน ๕,๖๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๓๙,๒๖๕ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

รายนามผู้บริจาคเงินและสิ่งของร่วมทำบุญ ในงานสะเดาะเคราะห์ เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย. ๒๕๕๑มีรายนามดังนี้

๑. รายชื่อผู้ร่วมทำบุญหล่อพระพุทธเจ้า, หลวงปู่ปาน, หลวงพ่อพระราชพรหมยาน ทำด้วยไฟเบอร์ เพื่อสำหรับไว้สรงน้ำวันสงกรานต์ มีรายนามดังนี้ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

คุณเยาวลักษณ์ (ขวัญ) มิตรศรัทธา ๑๑,๐๐๐ บาท
พระมงคลเวทย์ ๑๐,๑๐๐ บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๒,๐๖๐ บาท
คุณสมพงษ์ พรปทุมชัยกิจ ๑,๐๐๐ บาท
คุณสุขขา อ่อนจิต ๑,๐๐๐ บาท
คุณโกมล อ่อนจิต ๑,๐๐๐ บาท
กฤษยาดา ชูชัยศรี ๑,๐๐๐ บาท
พระอนุชิต, เฮียกวง, ตั้มดำ ๕๒๐ บาท
คุณล่า ๕๐๐ บาท
จ่าตุ๋ย ๔๐๐ บาท
คุณแดง ๓๒๐ บาท
คณะพระประแดง ๓๐๐ บาท
จเร ๙ ๓๐๐ บาท
พระนิติ ๓๐๐ บาท
คุณจินดามาศ มิตรศรัทธา ๒๐๐ บาท
คุณชนิดา จารุประกาย และครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณอ้อ, คุณใหญ่, คุณเจิ้น ๒๐๐ บาท
คุณจอย ๑๐๐ บาท
แม่ชีแต๋ว ๑๐๐ บาท
คุณลุงริน ๑๐๐ บาท
คุณน้อย ๑๐๐ บาท
เฮียกวง ๑๐๐ บาท
คุณสามารถ ทิพย์รัตน์ ๑๐๐ บาท
คุณสุรพัฒน์ แตงเจริญ ๑๐๐ บาท
คุณพัทพงษ์ ๑๐๐ บาท
คุณอนุรักษ์ ๑๐๐ บาท
คุณทัศนีย์ วิทย์สุภากร ๑๐๐ บาท
คุณจริยา วัชโรทัย ๑๐๐ บาท
คุณสุวัฒน์-ศราพร เพียรทวีรัตน์ ๑๐๐ บาท
คุณจันทรัสม์ นาคชยานันท์ ๑๐๐ บาท
คุณกรรณิการ์ ผานาค ๑๐๐ บาท
ช็อกกอแลค ๑๐๐ บาท
คุณพรทิพย์ พฤทธ์กิตติวงศ์ ๑๐๐ บาท
คุณดำ (ยกสังฆทาน) ๑๐๐ บาท
คุณนาญณรงค์ ๑๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

๒. คุณป้าอัจฉรา ไพบูลย์ และคณะจัดพุ่มดอกมะลิ และพานดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา ในงานทำบุญสะเดาะเคราะห์ รวมเป็นเงิน ๓,๗๒๐บาทขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๓. อ.อำไพ สุจนิล เลี้ยงขนมหวานแก่ผู้มาใน งานทำบุญสะเดาะเคราะห์เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาทขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


๔. คณะทุ่งช้าง เลี้ยงขนมจีน แก่ผู้มาในงาน ทำบุญสะเดาะเคราะห์ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาทขออนุโมทนาเป็น
อย่างสูง

๕. คุณศิชา ปวีณดำรง และคณะสมุทร ปราการ เลี้ยงน้ำดื่ม และน้ำผลไม้แก่ผู้มาในงาน ทำบุญสะเดาะเคราะห์ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


๖. คณะคุณสมาน สมุทรปราการ เลี้ยง ก๋วยเตี๋ยว นํ้าดื่ม ขนมหวาน แก่ผู้มาในงานทำบุญสะเดาะเคราะห์ เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๗. แม่จำเนียร เลี้ยงข้าวต้ม แก่ผู้มาในงานทำบุญสะเดาะเคราะห์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


๘. ครอบครัวศรีบุญรัตน์ เลี้ยงข้าวเหนียว ไก่ทอด แก่ผู้มาในงานทำบุญสะเดาะเคราะห์เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
. ร้านแอร์แอน เทราคอม เลี้ยงข้าวมันไก่ แก่ผู้มาในงานทำบุญสะเดาะเคราะห์ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง


๑๐. ร้านสิริกรผ้าไหม เลี้ยงกระเพาะปลา แก่ผู้มาในงานทำบุญสะเดาะเคราะห์เป็นเงิน๑๕,๐๐๐ บาท
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๑. โอเลี้ยงลุงเต่า เลี้ยงโอเลี้ยง และชาเย็นแก่ผู้มาในงานทำบุญสะเดาะเคราะห์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๒. โรงครัววัดเลี้ยงอาหารหลายอย่างแก่ผู้มาในงานทำบุญสะเดาะเคราะห์ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง๑๓. คณะศาลาเก่า ขายอาหารรายได้ถวาย เข้าวัดขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๔. ร้านเบเกอรี่ วัดท่าซุง ขายขนมรายได้ ถวายเข้าวัดขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๕. โรงนํ้าแข็งโพธิ์หอม อ.ชัณสูตร จ.สิงห์บุรี ถวายนํ้าแข็ง ๒๑๖ ก้อน เพื่อเลี้ยงผู้ที่มา ทำบุญสะเดาะเคราะห์
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง
๑๖. โรงนํ้าแข็งพรพิบูลย์ อ.เมือง จ. อุทัยธานี ถวายนํ้าแข็ง ๓๐๐ ถุง เพื่อเลี้ยงผู้ที่มา ทำบุญสะเดาะเคราะห์
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงกับทุกร้านทุกท่าน ที่มีจิตเมตตามาเลี้ยงอาหารขออนิสงส์นี้เป็นปัจจัย ให้ไปไหนมาไหนอย่าได้มีคำว่าอดอยาก มีแต่ความ สุขความคล่องตัวทุกอย่างทุกประการ หากทุกท่าน ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ.ภาพปกหลังหนังสือ "ธัมมวิโมกข์"kittinaja
Super Administrator
*********
Posts: 192
Registered: 10/2/08
Member Is Offline
View User's Profile View All Posts By User U2U Member

Go To Top
 

"เว็บตามรอยพระพุทธบาท" ได้รับลิขสิทธิ์จาก พระอาจาย์ชัยวัฒน์ อชิโต เพื่อเผยแพร่รูปภาพและข้อมูล
จาก "หนังสือตามรอยพระพุทธบาท" จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ห้ามคัดลอกข้อมูล, ภาพ, เสียง ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer, Window Media V.9, Flash Player ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 1 Mbps. ขึ้นไป

ถ้าพบข้อผิดพลาดใดๆ หากจะแนะนำ หรือติชม และสอบถาม ติดต่อ "ทีมงานเว็บตามรอยพระพุทธบาท"
เริ่มเปิดเว็บไซด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Copyright @ 2008 tamroiphrabuddhabat.com All rights reserved