ถ้าพบข้อผิดพลาดในเว็บไซด์ จะแนะนำและติชม หรือสอบถาม ติดต่อที่ WEBMASTER
 
VISITORS


     







Not logged in [Login ]
Go To Bottom
 
  Subject: Views:
Folder  ภาพข่าว...พระสงฆ์วัดท่าซุงบางรูปเข้าไปปฏิบัติธรรมภายในป่าธุดงค์ 3 9537
13/6/18 at 09:29
by webmaster
 Go to last post
Folder ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ กรกฎาคม 2551) " เว็บตามรอยพระพุทธบาท " 0 6135
29/6/08 at 07:48
by kittinaja
 Go to last post
Folder ข่าว...หนังสือออกใหม่ "สมบัติพ่อให้" ของวัดท่าซุง (ตอนที่ 2) 0 10548
4/6/08 at 05:24
by webmaster
 Go to last post
Folder  ข่าว...หนังสือออกใหม่ "สมบัติพ่อให้" ของวัดท่าซุง 3 11054
31/5/08 at 14:24
by praew
 Go to last post
Folder ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ มิถุนายน 2551) " เว็บตามรอยพระพุทธบาท " 0 7358
31/5/08 at 09:00
by kittinaja
 Go to last post
Folder ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ พฤษภาคม 2551) " เว็บตามรอยพระพุทธบาท " 0 7048
24/4/08 at 11:58
by kittinaja
 Go to last post
Folder  ภาพข่าว..นักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมฯ บวชเณรที่วิหารร้อยเมตร 0 6198
4/4/08 at 05:02
by webmaster
 Go to last post
Folder ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ เมษายน 2551) "เว็บตามรอยพระพุทธบาท" 0 11593
29/3/08 at 08:28
by webmaster
 Go to last post
Folder  ภาพข่าว...พระครูปลัดอนันต์ เดินทางไปกิจนิมนต์ที่ กรุงเทพฯ 0 5556
27/3/08 at 17:34
by webmaster
 Go to last post
Folder  ( Real Time) ภาพข่าว.."โครงการปลูกป่าถาวรในพื้นที่ใหม่หลังวัดท่าซุง" 0 6112
23/3/08 at 08:12
by webmaster
 Go to last post
Folder  พระสงฆ์วัดท่าซุง (ฝ่ายช่างโยธา) เดินทางไป อ.อุ้มผาง จ.ตาก 0 5691
19/3/08 at 09:12
by webmaster
 Go to last post
Folder  (Real - Time) ภาพข่าว...งานทำบุญประจำปี วัดท่าซุง 2551 0 7040
16/3/08 at 14:42
by webmaster
 Go to last post
Folder  ภาพข่าว...การจัดเตรียมสถานที่ "งานทำบุญประจำปี 2551" 0 7630
12/3/08 at 18:43
by webmaster
 Go to last post
Folder  งานก่อสร้างภายในวัดท่าซุง (เว็บตามรอยพระพุทธบาท 4 มี.ค. 2551) 0 17236
28/2/08 at 20:43
by webmaster
 Go to last post
Folder ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ มีนาคม 2551) "เว็บตามรอยพระพุทธบาท" 0 9698
26/2/08 at 20:27
by webmaster
 Go to last post
Folder  ภาพข่าว..งานพิธีหล่อพระนอน จ.พิจิตร เมื่อ วันที่ 20 ม.ค. 2551 0 8564
20/2/08 at 19:51
by webmaster
 Go to last post
Folder  (Upload ภาพถ่าย 7 มิ.ย. 51) วันที่ 18 ก.พ. สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทำพิธียกฉัตร ณ พระธาตุจอมกิตติ 0 7480
12/2/08 at 04:56
by webmaster
 Go to last post
Folder ข่าวศูนย์สงเคราะห์ ฯ (ธัมมวิโมกข์ กุมภาพันธ์ 2551) "เว็บตามรอยพระพุทธบาท" 0 5628
11/2/08 at 14:18
by webmaster
 Go to last post
Folder ข่าวศูนย์ฯ (ธัมมวิโมกข์ กุมภาพันธ์ 2551) "เว็บตามรอยพระพุทธบาท" 0 9319
11/2/08 at 11:35
by webmaster
 Go to last post
 
Show topics from and sort them by     
Red Folder An open topic with new posts (  Hot Red Folder more than 20 replies )
*
Folder An open topic (  Hot Folder more than 20 replies )
*
Closed Topic A closed topic
Go To Top
 

"เว็บตามรอยพระพุทธบาท" ได้รับลิขสิทธิ์จาก พระอาจาย์ชัยวัฒน์ อชิโต เพื่อเผยแพร่รูปภาพและข้อมูล
จาก "หนังสือตามรอยพระพุทธบาท" จึงขอสงวนลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ห้ามคัดลอกข้อมูล, ภาพ, เสียง ออกไปเผยแพร่ หรือนำไปโพสในเว็บใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อน

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer, Window Media V.9, Flash Player ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 1 Mbps. ขึ้นไป

ถ้าพบข้อผิดพลาดใดๆ หากจะแนะนำ หรือติชม และสอบถาม ติดต่อ "ทีมงานเว็บตามรอยพระพุทธบาท"
เริ่มเปิดเว็บไซด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Copyright @ 2008 tamroiphrabuddhabat.com All rights reserved